Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 квітня 2004 р. N 500
Київ

(Постанова втратила чинність
на підставі Постанови КМУ
від 21 грудня 2005 р. N 12
31)

Про утворення Комісії із сприяння досудовому
врегулюванню спорів між інвесторами та
органами виконавчої влади

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію із сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвесторами та органами виконавчої влади (далі - Комісія) у складі згідно з додатком.

Установити, що голова Комісії має право вносити в разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Комісію із сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвесторами та органами виконавчої влади, що додається.

3. У Положенні про Координаційну групу з активізації інвестиційної діяльності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. N 1568 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 43, ст. 1981), абзац п'ятий пункту 3 та абзаци сьомий - дев'ятий пункту 4 виключити.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1841 "Про внесення змін до Положення про Координаційну групу з активізації інвестиційної діяльності" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2523).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2004 р. N 500

Склад
Комісії із сприяння досудовому врегулюванню спорів між
інвесторами та органами виконавчої влади

     АЗАРОВ                 - Перший віце-прем'єр-міністр
Микола Янович України, голова Комісії

ШИТРЯ - заступник Міністра економіки та
Олексій Іванович з питань європейської інтеграції,
заступник голови Комісії

ДОВГАНЮК - виконуюча обов'язки директора
Леся Володимирівна департаменту фінансової та
інвестиційної політики Мінекономіки,
відповідальний секретар Комісії

БЄЛОУСОВА - заступник Голови Антимонопольного
Ірина Анатоліївна комітету - державний уповноважений

БІЛОУС - перший заступник Голови
Геннадій Михайлович Держпідприємництва

ВИСОЦЬКИЙ - заступник директора департаменту
Володимир Вікторович нагляду за фінансовими компаніями
Держфінпослуг

ГРИГОРЕНКО - перший заступник Голови Фонду
Євген Миколайович державного майна

ДАНИЛЬЧУК - заступник начальника
Олександр Арсентійович департаменту СБУ

ДЖИГА - заступник Голови Державної
Микола Васильович податкової адміністрації

ЄФІМЕНКО - заступник Міністра юстиції
Леонід Васильович

ЖМУЦЬКИЙ - заступник Голови Держкомзему
Володимир Вікторович

ЗУБАРЄВ - заступник Міністра промислової
Валерій Володимирович політики

ЗУБЧУК - заступник Міністра внутрішніх справ
Віктор Андрійович

КАЗМІРУК - заступник Голови Держбуду
Юрій Йосипович

КРУК - перший заступник Міністра охорони
В'ячеслав Юлійович навколишнього природного середовища

КРУПКО - заступник Міністра Кабінету
Петро Миколайович Міністрів України

МАКАРЧУК - заступник начальника юридичного
Валерій Іванович управління Держспоживстандарту

МЕДВЕЦЬКИЙ - директор юридичного департаменту
Андрій Теодорович Мінекономіки

МОЦИК - заступник Міністра закордонних
Олександр Федорович справ

МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів
Анатолій Іванович

ОЛІЙНИК - перший заступник Міністра оборони
Олександр Миколайович

ОНИСЬКІВ - керівник департаменту
Михайло Миколайович нормативно-правового забезпечення
Мінтрансу

ПЕДЕШКО - заступник Голови Держмитслужби
Анатолій Іванович

ПОРТНОВ - член Державної комісії з цінних
Андрій Володимировича паперів та фондового ринку

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2004 р. N 500

Положення
про Комісію із сприяння досудовому врегулюванню
спорів між інвесторами та органами виконавчої влади

1. Комісія із сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвесторами та органами виконавчої влади (далі - Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвесторами та центральними органами виконавчої влади (далі - суб'єкти правовідносин), стосовно яких існує загроза учинення позовів до судів України;

координація роботи регіональних комісій з досудового врегулювання спорів між інвесторами та органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

за згодою суб'єктів правовідносин розглядає заяви (звернення, скарги) із спірних питань та сприяє розв'язанню спорів у межах досудових процедур;

проводить аналіз та узагальнення причин надходження звернень від суб'єктів правовідносин із спірних питань і готує пропозиції Кабінету Міністрів України щодо удосконалення нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності.

5. Комісія має право:

одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб центральних органів виконавчої влади про розгляд скарг із спірних питань;

залучати в установленому порядку державних службовців (за погодженням з їх керівниками), провідних учених і фахівців для надання консультацій.

6. Формою роботи Комісії є засідання, що проводиться за рішенням її голови у міру потреби.

Порядок денний засідання Комісії разом з відповідними матеріалами надсилається її членам та іншим особам, запрошеним на засідання, не пізніше ніж за дві доби.

7. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

У разі коли з об'єктивних причин немає можливості бути присутнім на засіданні, член Комісії за попереднім погодженням з її головою направляє на засідання свого представника з правом брати участь в обговоренні питання щодо сприяння досудовому врегулюванню спорів.

8. Веде засідання Комісії її голова, а у разі відсутності голови Комісії - його заступник.

Відповідальний секретар Комісії забезпечує підготовку матеріалів для розгляду Комісією та організацію її засідань.

9. Рішення Комісії приймаються за загальною згодою її членів та оформляються протоколом.

Протокол засідання підписують голова або його заступник і відповідальний секретар Комісії.

Використання рішення Комісії є правом, а не обов'язком суб'єктів правовідносин.

10. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на Мінекономіки.