Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
з питань загальнообов'язкового державного
соціального страхування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В абзацах другому та третьому частини першої та абзаці першому частини третьої статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171) слова "прибутковим податком з громадян" замінити словами "податком з доходів фізичних осіб".

2. У Законі України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210; 2003 р., N 16, ст. 116; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV:

1) у статті 1:

в абзацах другому-четвертому пункту 1 та абзацах другому та третьому пункту 2 слова "прибутковим додатком з громадян" замінити словами "податком з доходів фізичних осіб";

абзац п'ятий пункту 1 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"для найманих працівників - від суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб:

0,25 відсотка - для найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях УТОГ і УТОС;

0,5 відсотка - для найманих працівників, заробітна плата яких нижча прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи;

1,0 відсотка - для найманих працівників, заробітна плата яких вища прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи";

2) у частині другій статті 2 слово "основним" виключити;

3) у статті 3 цифри і слово "21 відсоток" замінити цифрами і словом "23 відсотки";

4) у статті 4 слова і цифри "прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років" та "15 відсотків" замінити відповідно словами і цифрами "не нижче подвійного розміру встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць" і "23 відсотки";

5) статтю 5 після слів "у розмірі" доповнити словами "не нижче".

3. У пунктах 1 і 2 частини першої статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71) слова "прибутковим податком з громадян" замінити словами "податком з доходів фізичних осіб".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. На часткову зміну пункту 8 статті 11, частини третьої статті 19, пункту 3 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) та абзацу другого частини третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) установити, що резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансового забезпечення застрахованих осіб, та резерв коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по безробіттю, встановлюються на 2004 рік у розрахунку на 15 календарних днів.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 9 квітня 2004 року
N 1678-IV