Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 лютого 1993 р. N 141
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 606 від 9 липня 2008
р.)

Про затвердження Правил проведення державного
технічного огляду автомобілів, автобусів,
мототранспорту та причепів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 487 від 31.03.
99
N 1210 від 08.07.
99
N 623 від 12.05.20
04 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів (додаються).

2. Міністерству статистики за поданням Міністерства внутрішніх справ затвердити форму статистичної звітності про наявність і технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

Затверджені
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 р. N 141

Правила
проведення державного технічного огляду
автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів

( В редакції Постанови КМ N 487 від 31.03.99 )
( Відновлено попередню редакцію згідно з Постановою КМ
N 1210 від 08.07.99 )

1. Ці Правила обов'язкові для міністерств, відомств, підприємств (об'єднань), установ, організацій незалежно від форм власності (надалі - організації) та громадян України - власників автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, причепів і напівпричепів (надалі - транспортні засоби).

2. Державний технічний огляд (надалі - технічний огляд) транспортних засобів проводиться комісіями з участю працівників Державтоінспекції, органів Міністерства оборони і представників громадськості з метою перевірки їхньої справності, уточнення чисельності та приналежності, підвищення рівня технічного стану, запобігання злочинним посяганням на транспортні засоби. Склад комісії затверджується районними державними адміністраціями.

При проведенні технічного огляду здійснюється контроль за своєчасністю медичного огляду водіїв і сплати податку з власників транспортних засобів.

3. Технічному огляду підлягають:

3.1. Легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, моторолери, причепи, напівпричепи організацій, а також громадян (у разі використання їх у комерційних цілях) - один раз на рік.

3.2. Автобуси, вантажні автомобілі, пристосовані для перевезення людей - два рази на рік, а у разі використання їх для надання послуг з перевезення пасажирів та спеціалізовані автомобілі для перевезення небезпечних вантажів - щокварталу. ( Підпункт 3.2 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 623 від 12.05.2004 )

3.3. Легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, моторолери, причепи, напівпричепи індивідуальних власників (у разі використання їх для індивідуальних потреб) - один раз на два роки, зокрема:

у рік, який закінчується на непарну цифру, - автотранспортні засоби, остання цифра року випуску яких непарна;

у рік, який закінчується на парну цифру і нуль, - транспортні засоби, остання цифра року випуску яких парна або нуль.

4. Державний технічний огляд транспортних засобів проводиться:

з 2 січня по 31 липня, для яких встановлено термін один раз на рік або на два роки;

з 2 січня по 31 липня та з 1 вересня по 30 листопада, для яких встановлено термін два рази на рік;

протягом попереднього кварталу, для яких встановлено термін щокварталу. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 623 від 12.05.2004 )

5. Технічний огляд транспортних засобів проводиться:

5.1. Безпосередньо в автогосподарствах, які мають необхідну базу для перевірки технічного стану транспортних засобів.

5.2. На діагностичних станціях Державтоінспекції або на пунктах технічного контролю, організованих на територіях Державтоінспекції, в колективних гаражах чи в інших місцях, визначених Державтоінспекцією.

Пункти технічного контролю повинні мати територію з асфальтобетонним або бетонним покриттям, розміри якої забезпечують можливість перевірки технічного стану транспортних засобів, естакаду або оглядову канаву, екран для перевірки світла фар, а також приміщення для розміщення контрольних приладів, інструментів і оформлення результатів технічного огляду.

6. Державтоінспекція згідно із заявками автогосподарств і за погодженням з органами Міністерства оборони, органами місцевого самоврядування та районними державними адміністраціями щорічно до 1 січня складає зведений графік технічного огляду транспортних засобів по району (місту), який містить відомості про місце, календарні дні і час проведення технічного огляду визначеної кількості транспортних засобів конкретних автогосподарств.

7. Державтоінспекція не пізніш як за 20 днів до початку технічного огляду через засоби інформації і у письмовій формі повідомляє індивідуальних власників про строк і місце подання транспортних засобів на технічний огляд, а адміністрації автогосподарств надсилає бланки актів технічного огляду (додатки N 1 і 2).

Порядок
проведення технічного огляду

8. Власники транспортних засобів зобов'язані подати їх на технічний огляд у строк і на місце, вказані Державтоінспекцією, а власники, які виконують завдання по військово-транспортному обов'язку, - за рішенням органів Міністерства оборони. Якщо транспортні засоби направляються у тривале відрядження, то вони подаються на технічний огляд до від'їзду.

Транспортні засоби, які у період проведення технічного огляду перебувають на капітальному ремонті, підлягають технічному огляду після його закінчення.

9. При технічному огляді транспортного засобу його власник пред'являє комісії свій паспорт (підприємства, установи та організації - копію наказу про закріплення водія за транспортним засобом), реєстраційний документ, квитанції про сплату за технічний огляд і встановленої суми податку з власників транспортних засобів. У водія перевіряється наявність посвідчення на право керування відповідною категорією транспортних засобів і довідки про медичний огляд.

10. Технічний огляд транспортного засобу розпочинається з перевірки відповідності типу, марки, моделі, номерного знака, номерів шасі (рами), кузова і двигуна записам у реєстраційному документі. У разі виявлення розбіжностей або підробки цих номерів чи записів у реєстраційних документах і посвідченнях водіїв застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.

11. Технічний стан і обладнання транспортних засобів перевіряються на відповідність вимогам законодавства, правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

На спеціальних автомобілях додатково перевіряється наявність передбаченого стаціонарного обладнання, спеціальних світлових і звукових сигналів, кольорографічного пофарбування і надписів.

Технічний стан причепів і напівпричепів перевіряється в складі автопоїздів.

12. Справним вважається повністю укомплектований транспортний засіб, який має задовільний зовнішній вигляд і технічний стан якого відповідає вимогам законодавства, правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

13. У реєстраційному документі справного транспортного засобу працівником Державтоінспекції робиться запис "техогляд проведено", який посвідчується його підписом і особистим штампом.

На кожний транспортний засіб, що пройшов технічний огляд, видається талон, в якому працівник Державтоінспекції робить відповідні відмітки і посвідчує їх своїм підписом і особистим штампом (додаток N 3). Талон про проходження технічного огляду закріплюється в правому нижньому кутку вітрового скла транспортного засобу.

У разі коли реєстраційні документи покрито спеціальною плівкою, а також при поданні на другий технічний огляд транспортних засобів, указаних у пункті 3.2 цих Правил, відмітки робляться лише в талонах про проходження технічного огляду.

14. Якщо транспортний засіб визнано несправним, його експлуатація забороняється зі зняттям номерного знака до усунення несправностей і повторного технічного огляду. Відмітки в реєстраційному документі і талоні при цьому не робляться.

15. Експлуатація транспортного засобу без талона про проходження технічного огляду забороняється. У разі його втрати дублікат видається Державтоінспекцією після перевірки технічного стану транспортного засобу.

16. Технічний огляд транспортних засобів, що перебувають на тимчасовому обліку, оформляється актом, який в 10-денний строк надсилається до Державтоінспекції за постійним місцем реєстрації.

Експлуатація транспортних засобів, що не пройшли технічного огляду у встановлені строки, забороняється зі зняттям номерного знака.

При неможливості подання транспортного засобу на місце технічного огляду (через несправність та з інших причин) у встановлений строк його власник повинен подати комісії з проведення технічного огляду письмову заяву, здати номерний знак і пред'явити квитанції про сплату податку з власників транспортних засобів.

Особи, які експлуатують транспортні засоби, що не пройшли технічного огляду в установлені строки, несуть адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Участь автогосподарств у проведенні
технічного огляду

17. При проведенні технічного огляду перевірка технічного стану транспортних засобів може здійснюватися з письмового дозволу Державтоінспекції, що видається за погодженням з органами Міністерства оборони, комісіями з числа інженерно-технічних працівників автогосподарств.

18. Перевірка технічного стану транспортних засобів в автопідприємствах проводиться згідно з вимогами, викладеними у пункті 11 цих Правил.

19. До перевірки технічного стану транспортних засобів допускаються автопідприємства, які мають:

стенд для діагностики технічного стану гальмівних систем;

прилад для перевірки рульового управління;

прилад для перевірки сили і напрямку головного світла фар або спеціальний екран;

прилади для перевірки токсичності та димності відпрацьованих газів двигунів автомобілів;

естакади або оглядові канави.

20. Власник транспортного засобу, перевірка технічного стану якого проведена в автопідприємстві, подає його на технічний огляд у строк і на місце, вказані Державтоінспекцією. Комісією з проведення технічного огляду перевіряється транспортний засіб відповідно до пункту 10 цих Правил, а також реєстраційний документ, посвідчення водія, довідка про медичний огляд та квитанції про сплату за проведення технічного огляду та податку з власників транспортних засобів і оформляються результати технічного огляду згідно з пунктами 13; 14 цих Правил. Результати технічного огляду транспортних засобів, перевірка технічного стану яких проведена автопідприємством, можуть оформлятися безпосередньо на місці їх перевірки.

21. Контроль за якістю перевірки автопідприємствами технічного стану транспортних засобів здійснюється Державтоінспекцією.

У разі виявлення фактів, що підтверджують низьку якість перевірки технічного стану транспортних засобів, Державтоінспекція забороняє автопідприємствам здійснювати цю роботу, про що повідомляє їх адміністрацію в письмовій формі.

Узагальнення результатів технічного огляду

22. Відомості про результати технічного огляду транспортних засобів індивідуальних власників зазначаються на зворотному боці квитанції про сплату за технічний огляд. Акт технічного огляду складається лише в тому разі, коли транспортний засіб несправний або стоїть на тимчасовому обліку. Копія акта видається власнику транспортного засобу за його вимогою.

При проведенні технічного огляду на станції діагностики Державтоінспекції дані про технічний стан транспортних засобів реєструється в діагностичній картці.

23. Результати технічного огляду транспортних засобів підприємств (об'єднань), установ, організацій оформляються актом (додатки N 1 і 2).

24. Працівники Державтоінспекції на підставі актів, карток і квитанцій роблять відмітки про стан транспортних засобів в облікових картках (вводять дані в електронно-обчислювальні машини) і за встановленими формами складають звіт про їх наявність, приналежність і технічний стан.

25. Дані про технічний стан транспортних засобів за результатами технічного огляду по району, місту, області аналізуються працівниками Державтоінспекції з метою визначення рівня справності автотранспортних засобів, встановлення причин їх незадовільного технічного стану і виявлення транспортних засобів, що не пройшли технічного огляду.

Органи Міністерства оборони, місцеві органи державної виконавчої влади інформуються про результати технічного огляду, а також про заходи, що вживаються для технічного огляду транспортних засобів, які не пройшли його у визначений строк.

Додаток N 1
до Правил

Лицевий бік

Акт
державного технічного огляду транспортних засобів
"____" _______________199_ р.

   Комісією в складі державтоінспектора ________________________
(назва органу внут-
_________________________________________ та членів комісії ______
рішніх справ, звання, прізвище)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище)
__________________________________________________________________
проведено технічний огляд транспортних засобів, що перебувають на
балансі в ________________________________________________________
(підприємство, організація, відомча підпорядкованість)
При технічному огляді встановлено:

1. Подано на технічний огляд _______________
(кількість)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Тип | |Номе-| Номер |Рік |Висновок |Номер тало-
N |транс- |Мо- |рний |——————————————|ви- |про про- |на про про-
пп|портного|дель|знак |дви-|ку- |рами|пус- |ходження |ходження
|засобу | | |гуна|зова|шасі|ку |техогляду|техогляду
———+————————+————+—————+————+————+————+—————+—————————+———————————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Пройшли технічний огляд _______________
(кількість)
Не пройшли технічного огляду _______________
(кількість)
у тому числі з причин:
поточного ремонту або його очікування _______________
(кількість)
капітального ремонту _______________
(кількість)
невідповідності вимогам Правил дорожнього руху _______________
(кількість)

Зворотний бік

З числа транспортних засобів, що не відповідали вимогам Правил дорожнього руху, виявлено з підвищеною токсичністю відпрацьованих газів (димністю) _____________одиниць, з несправним спідометровим обладнанням ______________. (одиниць)

   2. Не подано на технічний огляд ______________
(одиниць)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
N | Тип транс- | Мо- | Номер- |Причини не- |Відмітка про
пп | портного | дель | ний |подання на |здачу технічного
| засобу | | знак |техогляд |талона транспор-
| | | | |тного засобу
————+—————————————+———————+————————+————————————+—————————————————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
——————————————————————————————————————————————————————————————————

                 "____"______________19__ р.

Державтоінспектор    __________   ________________
(підпис) (прізвище)
Члени комісії: __________ ________________
(підпис) (прізвище)
__________ ________________
(підпис) (прізвище)

Бухгалтер (або особа, що веде облік) __________ ____________
(підпис) (прізвище)

Керівник підприємства __________ ________________
(підпис) (прізвище)

Додаток N 2
до Правил

Акт
державного технічного огляду
транспортного засобу

__________________________________________________________________
(тип, марка, номерний знак транспортного засобу)

Рік випуску __________, двигун N ___________, кузов N ____________
Технічний паспорт __________N____________, пробіг_______________км
Власник___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адреса власника___________________________________________________
Перебуває на обліку в Державтоінспекції___________________________
Огляд проведено "___"_____________199_ р.
__________________________________________________________________
комісією в складі:
державтоінспектора________________________________________________
(звання, прізвище)
членів комісії:
__________________________________________________________________
(посада, прізвище)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Виявлено технічні несправності____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Висновок:_________________________________________________________
Державтоінспектор __________ __________________
(підпис) (прізвище)

Члени комісії:  __________    __________________
(підпис) (прізвище)
__________ __________________
(підпис) (прізвище)
__________ __________________
(підпис) (прізвище)

Копію акта одержав __________ __________________
(підпис) (прізвище)

За номерним знаком, технічним талоном, талоном про проходження технічного огляду (непотрібне закреслити) з'явитися в Державтоінспекцію ____________________ за адресою ________________

Додаток N 3
до Правил

Опис
талона про проходження державного технічного
огляду транспортних засобів

1. Бланки талона виготовляються із цупкого паперу розміром 105 х 75 мм: для транспортних засобів організацій фон лицевого боку талона - білий, для індивідуальних власників - жовтий (за зразками, що додаються).

2. На лицевому боці талона наноситься:

зліва (у верхньому кутку) - рамка розміром 10 х 40 мм для написання номерного знака транспортного засобу, нижче - символіка та назва регіону: Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя;

справа - на полі розміром 50 х 50 мм чорним шрифтом дві останні цифри року, в якому транспортний засіб підлягає поданню на наступний технічний огляд. Під ними на полі розміром 7 х 40 мм вказується порядковий номер талона.

3. На зворотному боці талона зазначаються:

для транспортних засобів, що належать організаціям, - тип і марка транспортного засобу, номери його двигуна і кузова, назва підприємства, дата та відмітка про технічний огляд;

для транспортних засобів індивідуальних власників - модель, дані про сплату податку та строк проходження наступного технічного огляду.

Талон
про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу, що належить організації

                            Лицевий бік
—————————————
| 0534 КІА | '93
—————————————

     КИЇВ 
(Зображення
символіки)
———————————————
| 014615 |
———————————————

                            Зворотний бік

Тип _______________ Марка _____________
Двигун N __________ Кузов N ___________
Назва організації _________________________
___________________________________________
___________________________________________
————————————————————————————————————————————
|Відмітка |Підпис,
Дата |про тех- |особистий
|огляд |штамп
—————————————+———————————————+—————————————
—————————————+———————————————+—————————————
—————————————+———————————————+—————————————
———————————————————————————————————————————

Експлуатація транспортного засобу без талона ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

На автомобілях талон закріплюється в правому нижньому кутку вітрового скла.

Талон
про проходження державного технічного огляду
транспортного засобу індивідуального власника

                            Лицевий бік

——————————————
| А 0870 ХТ | '94
——————————————

        КИЇВ
(Зображення
символіки)
————————————
| 003705 |
————————————

                            Зворотний бік

Модель_______________________________________
Сплачено щорічний податок _____ крб. ___ коп.
за квитанціями N ____________________________
Наступний технічний огляд рекомендується пройти в
______________________ 199__ р.
(місяць)

Державний автомобільний інспектор
_____________________________________________
(підпис, особистий штамп)

Експлуатація транспортного засобу без
талона ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
На автомобілях талон закріплюється в
правому нижньому кутку вітрового скла.