Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 травня 1993 р. N 340
Київ

Про затвердження Положення про порядок видачі
посвідчень водія та допуску громадян до
керування транспортними засобами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 980 від 06.12.
93
N 1919 від 18.10.
99
N 623 від 12.05.20
04 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, що додається.

Прем'єр-міністр України Л. Кучма

Міністр Кабінету Міністрів України В. Пустовойтенко

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 1993 р. N 340

Положення
про порядок видачі посвідчень водія та допуску
громадян до керування транспортними засобами

Загальні положення

1. Це Положення є обов'язковим для всіх міністерств, відомств, підприємств (об'єднань), установ, організацій незалежно від форм власності та громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

2. Громадяни допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них посвідчення водія відповідної категорії і талона до нього. (Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 980 від 06.12.93)

Зразок і порядок видачі талона до посвідчення водія встановлюються МВС. (Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 980 від 06.12.93)

3. Транспортні засоби, керування якими здійснюється за наявності посвідчення водія, залежно від їх типів і призначення поділяються на категорії:

А - мотоцикли, моторолери, мотонарти й інші мототранспортні засоби;

В - автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів) і кількість сидячих місць яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми;

С - автомобілі, які призначені для перевезення вантажів і дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг (7700 фунтів);

D - автомобілі, які призначені для перевезення пасажирів і мають більше восьми сидячих місць, крім сидіння водія;

Е - состави транспортних засобів з тягачем, що відносяться до категорії В, С або D, яким водій має право керувати, але які самі не входять в одну із цих категорій або в ці категорії;

трамваї;

тролейбуси;

мотоколяски.

Дозволена максимальна маса - це максимально допустима маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, яка встановлена підприємством-виготовлювачем.

До автомобілів, призначених для перевезення пасажирів, належать автобуси, мікроавтобуси, автофургони на шасі вантажних автомобілів, призначені для перевезення людей і виготовлені в умовах заводів-виготовлювачів серійно або переобладнані у встановленому порядку, а також вантажні автомобілі, обладнані для цих цілей відповідно до вимог Правил дорожнього руху.

4. У посвідченні водія, зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47, у графі "Місце печатки" для відповідної категорії транспортного засобу проставляється відмітка "Дозволено", а в графі "Для особливих відміток" відповідний штамп: "Трамвай", "Тролейбус", "Мотоколяска". Графи посвідчення водія інших категорій транспортних засобів, право на керування якими не надається, гасяться відтиском штампу із смугою по діагоналі. Якщо посвідчення водія заповнюється друкарським способом, то в графі "Місце печатки" дублюються категорії транспортних засобів, право керування якими надається, а інші гасяться значками хххххх.

Громадянам, у посвідченнях водія яких у графі "Для особливих відміток" зазначено "Трамвай", дозволяється керувати тільки трамваєм, "Тролейбус" - тільки тролейбусом, "Мотоколяска" - тільки мотоколяскою.

Посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії В надає також право керувати мотоколяскою.

5. Водіям транспортних засобів категорій В, С і D дозволяється керувати цими засобами також з причіпом, повна маса якого не перевищує 750 кілограмів.

До керування транспортними засобами категорій В, С і D з причіпами, у яких повна маса більше 750 кг, а також зчепленими автобусами допускаються водії, в посвідченні яких є відмітка категорії Е. Для керування зчепленим тролейбусом в графі "Особливі відмітки" повинна бути відмітка про право керування ним, і водій даного транспортного засобу повинен мати спеціальний допуск, який видається відповідним трамвайно-тролейбусним управлінням.

Умови допуску до керування
транспортними засобами

6. Право на керування транспортними засобами категорії А і мотоколясками мають громадяни, яким виповнилося 16 років, категорій В, С, трамваями і тролейбусами - 18, категорії D - 19 років.

7. Право на керування транспортними засобами, що обладнані спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначені для перевезення небезпечних вантажів, а також автобусами міжміських і міжнародних маршрутів мають громадяни, які останні три роки працюють водіями відповідної категорії транспортних засобів.

Військовослужбовці строкової служби мають право на керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів, після проходження спеціальної підготовки і стажування протягом 6 місяців. ( Пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 980 від 06.12.93 )

8. Посвідчення водія на право керування транспортними засобами, обладнаними спеціальним ручним керуванням, видається за наявності позитивного висновку медико-соціальної експертної комісії закладів охорони здоров'я.

9. Право на керування транспортними засобами категорії Е надається водіям, у посвідченнях яких в графі "Місце печатки" категорій В, С, D або в декількох із зазначених категорій є відмітка "Дозволено" і які мають безперервний річний стаж роботи на відповідних автотранспортних засобах, пройшли підвищення кваліфікації за встановленими програмами і склали в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції МВС практичний екзамен з навичок керування составом транспортних засобів.

Особи, які мають посвідчення водія з відкритою категорією D і пройшли підвищення кваліфікації на одержання права керування транспортними засобами категорії Е, складають практичний екзамен на право керування зчепленим автобусом.

Право на керування транспортними засобами категорії D надається водіям, які мають посвідчення категорій В або С, В і С і безперервний трирічний стаж керування (крім військовослужбовців строкової служби) на відповідному транспортному засобі та пройшли підвищення кваліфікації за встановленими програмами і склали теоретичний і практичний екзамен на право керування автомобілями категорії D. ( Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 980 від 06.12.93, N 623 від 12.05.2004 )

До безперервного трирічного стажу керування водія включається як робота протягом останнього року на відповідному транспортному засобі, так і керування особистим транспортним засобом. ( Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 623 від 12.05.2004 )

Екзамени з навичок водіння приймаються на автобусах і составах транспортних засобів реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції, навчальних закладів, підприємств та організацій.

10. Громадяни, які мають посвідчення водія на право керування будь-якими категоріями транспортних засобів А, В, С або D, але останнім часом не працювали водіями більше 12 місяців або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування транспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин.

Підприємцям-громадянам, які не керували транспортними засобами відповідної категорії більше 12 місяців, ліцензія на міжнародні перевезення (крім країн СНД) пасажирів і вантажів автомобільним транспортом видається за наявності у них довідки про складання екзамену з практичного керування цими засобами, виданої реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції. ( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1919 від 18.10.99 )

11. Водії трамваїв і тролейбусів, які не працювали на міському електротранспорті більше року, допускаються до керування ними після підтвердження атестаційною комісією підприємства теоретичних навичок водіння в межах вимог кваліфікаційної характеристики раніше одержаної кваліфікації, а також після стажування на маршруті в межах 70 - 140 годин. Конкретна тривалість стажування встановлюється атестаційною комісією залежно від стажу і строку перерви в роботі за спеціальністю.

12. Усі водії транспортних засобів підлягають обов'язковому періодичному огляду в установлені строки.

Посадові особи Державтоінспекції, закладів охорони здоров'я, автотранспортних підприємств та організацій, якщо вони мають сумнів щодо стану здоров'я водія, можуть направити його на позачерговий медичний огляд.

Якщо водій ухиляється від проходження медичного огляду або медкомісією буде визнаний нездатним керувати транспортними засобами, то посвідчення водія у нього вилучається працівниками міліції в порядку і строки, передбачені чинними нормативними актами.

Умови допуску навчальних закладів до
підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів

13. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв автомототранспортних засобів, трамваїв і тролейбусів здійснюються в навчально-виховних закладах, які створюються за наявності необхідної матеріально-технічної бази, інженерно-педагогічних кадрів та після їх акредитації відповідно до чинного законодавства.

До складу експертних груп для акредитації навчально-виховних закладів включаються працівники реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції.

14. Навчально-виховні заклади, які займаються підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв автомототранспортних засобів, повинні бути зареєстровані в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції за місцем їх знаходження.

15. Чисельність навчальних груп з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів повинна становити не більше 30 чоловік. Навчально-виховні заклади не пізніше 15 днів після початку занять зобов'язані зареєструвати в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції кожну навчальну групу. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 980 від 06.12.93 )

16. Автопідприємства загального користування, що здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах, можуть за спеціальними програмами готувати водіїв транспортних засобів категорії D з числа осіб, що не мають посвідчення водія, в навчальних закладах Мінтрансу лише для роботи на цих маршрутах. Порядок допуску таких водіїв до керування автобусами визначається Мінтрансом за погодженням з Державтоінспекцією МВС.

Порядок видачі посвідчень водія та
позбавлення прав на керування
транспортними засобами

17. Посвідчення на право керування однією із категорій транспортних засобів видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, встановленому МОЗ, а також підготовку або перепідготовку відповідно до навчальних планів і програм та склала відповідні екзамени в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції.

Документом, що засвідчує проходження підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, є свідоцтво (зразок додається).

Якщо громадянин з поважних причин (режим роботи, сімейні обставини тощо) не може відвідувати заняття з підготовки або перепідготовки водіїв, начальник або заступник начальника реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції може допустити його до складання екзаменів для отримання посвідчення на право керування транспортними засобами категорій А і В екстерном.

18. Екзамени на одержання посвідчення водія приймаються місцевими реєстраційно-екзаменаційними підрозділами Державтоінспекції тільки від осіб, які проживають у даній місцевості. Рішення про допуск до складання екзаменів осіб, які проживають в іншій місцевості або державі, можуть приймати керівники Державтоінспекції МВС, УВС Республіки Крим, областей, м. Севастополя, ГУВС м. Києва.

Військовослужбовці строкової служби до складання екзаменів у Державтоінспекції допускаються за місцем дислокації військових частин.

19. Посвідчення на право керування транспортними засобами категорій А, В, С, D та мотоколясками видаються особам, які склали в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції теоретичний і практичний, категорії Е - практичний, а на право керування трамваєм або тролейбусом - теоретичний екзамени.

Під час теоретичного екзамену перевіряється знання Правил дорожнього руху та інших предметів, передбачених програмою навчання.

Під час практичного екзамену перевіряються навички керування транспортними засобами відповідних категорій.

20. Особам, які закінчили вищі навчальні заклади з вивченням автомобільної справи, може бути видано реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорій А, В і С після подання диплома з витягом із залікової відомості або семестрових і екзаменаційних відомостей, засвідчених нотаріально чи керівником реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції та складання теоретичного і практичного екзаменів.

21. Якщо особа при перевірці знань з Правил дорожнього руху не склала теоретичного екзамену, то посвідчення водія і талон до нього вилучається, а повторний екзамен призначається не раніш як через 5 днів. ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 980 від 06.12.93 )

22. Позбавлення водіїв права на керування транспортними засобами провадиться відповідно до чинного законодавства.

Повернення посвідчень водія особам, позбавленим їх на 12 місяців і більше, провадиться після складання теоретичного і практичного екзаменів, а позбавленим за керування транспортними засобами в стані сп'яніння посвідчення може бути повернуто після обов'язкового проходження медичного огляду та складання теоретичного і практичного екзаменів. При цьому практичний екзамен приймається екзаменаційною комісією на транспортному засобі однієї із категорій, права на керування яким було позбавлено.

Видача і обмін посвідчення водія

23. Особам, які склали теоретичний і практичний екзамени, реєстраційно-екзаменаційними підрозділами Державтоінспекції видаються посвідчення на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

24. Учням, які закінчили навчання в технікумі (училищі), коледжі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі третього ступеня, а також призовникам, що залучаються Міноборони для навчання керування транспортними засобами, але не досягли встановленого цим Положенням віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, посвідчення водія видаються після складання екзаменів в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції незалежно від їхнього віку. При цьому в графі "Для особливих відміток" зазначається дата, з якої власник посвідчення має право керувати транспортним засобом.

25. Посвідчення водія видаються під особисту розписку в книзі їх обліку після пред'явлення паспорта або іншого документа, що його заміняє.

26. При одержанні дозволу на право керування транспортними засобами іншої категорії посвідчення водія обмінюється на нове, до якого відносяться відмітки, що були в попередньому посвідченні.

27. Обмін посвідчень водія громадянам, які керують транспортними засобами протягом 12 місяців, провадиться без екзаменів.

28. Особам, які протягом останніх 12 місяців взагалі не керували транспортними засобами, обмін посвідчень водія провадиться після складання теоретичного і практичного екзаменів.

29. Обмін посвідчень водія, непридатних для користування (зіпсованих, без зазначення категорій тощо), провадиться згідно з пунктами 27 і 28 цього Положення.

30. Обмін посвідчень водія громадянам України з одночасним відкриттям нижчої категорії (А, В, С) або без цього провадиться незалежно від місця їх проживання за умови підтвердження відповідним реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції факту попередньої видачі посвідчення.

31. У разі втрати посвідчення водія видається нове з відміткою "Дублікат". На період оформлення дубліката посвідчення водія видається тимчасовий дозвіл на керування транспортними засобами відповідної категорії на строк від 1 до 3 місяців після складання громадянином теоретичного і практичного екзаменів.

Видача дубліката посвідчення водія замість втраченого у зв'язку із стихійним лихом, пожежею, повінню тощо, якщо це підтверджено відповідними документами, провадиться без екзаменів.

32. Іноземні посвідчення водія, що відповідають вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух (1968 р.), дійсні на території України тільки у разі керування транспортними засобами при здійсненні туристичних поїздок, міжнародних перевезень вантажів, відряджень строком до одного року.

Якщо іноземний громадянин переїжджає для постійного проживання на територію України, його посвідчення водія підлягає заміні відповідно до пункту 27 - 29 після проходження медичного огляду.

33. Співробітникам іноземних дипломатичних і консульських представництв в Україні, постійним представникам преси та інших іноземних організацій, якщо вони мають дійсні національні (за умови, що країна їх постійного проживання є договірною стороною міжнародної Конвенції про дорожній рух) або міжнародні посвідчення водія, українські посвідчення видаються без проходження ними медичного огляду і складання екзаменів.

Якщо у іноземних громадян та осіб без громадянства немає національних або міжнародних посвідчень водія, українські посвідчення видаються їм на загальних підставах.

34. Міжнародні посвідчення водія громадян України, одержані ними за кордоном, обмінюються на національні на загальних підставах.

Додаток
до Положення

Зразок свідоцтва
про закінчення навчального закладу
з підготовки водіїв транспортних засобів

   _____________________________________________________________
(Міністерство, відомство, підприємство, організація)
_____________________________________________________________
(назва навчального закладу)

СВІДОЦТВО

   серія ____________         N _________________

      Видане гр-ну(ці)_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) навчався(лася) з " " _________ 199_ р.
по " "____________ 199_ р. за програмою ____________________
_____________________________________________________________
і на випускних екзаменах відповідно до протоколу N __________
від " " ____________ 199_ р. одержав(ла) такі оцінки (задо-
вільно, добре, відмінно):
Будова, експлуатація і технічне обслуговування ________
Правила і основи безпеки дорожнього руху ______________
Практичне водіння _____________________________________

   Голова екзаменаційної комісії    ___________________
(підпис)
Керівник навчального закладу ___________________
(підпис)

М. П.

      Видано посвідчення водія серії ___________ N __________
____________________________________________________________
(найменування реєстраційно-екзаменаційного підрозділу
Державтоінспекції)

" " _____________ 199_ р.

М. П.      

Свідоцтво не є документом на право керування транспортним засобом.

   ----------------------
Примітка. Бланки свідоцтв є документами суворої звітності,
повинні бути із типографським порядковим номером і
виготовлятися централізовано міністерствами і
відомствами, які мають навчальні заклади, що
здійснюють підготовку водіїв.