Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 травня 2004 р. N 675
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 450 від 21 травня 2012
р.)

Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 89; 1998 р., N 19, ст. 702; 2000 р., N 36, ст. 1543; 2001 р., N 13, ст. 549; 2002 р., N 51, ст. 2313; 2004 р., N 5, ст. 232), такі зміни:

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"ВМД, заповнена у звичайному порядку, - ВМД з установленим обсягом даних, на підставі якої завершується митне оформлення товарів і транспортних засобів у заявлений митний режим";

абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. ВМД, заповнена у звичайному порядку, вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці, що здійснила митне оформлення товарів і транспортних засобів";

абзац другий пункту 10 доповнити реченням такого змісту: "Митні процедури, що пов'язані з оформленням ВМД, поданої митному органу тільки в електронному вигляді, визначаються Державною митною службою".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ