Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 червня 2004 р. N 736
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2000 р. N 1410 та
від 27 вересня 2000 р. N 1467

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2000 р. N 1410 "Питання Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 37, ст. 1582) та від 27 вересня 2000 р. N 1467 "Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1657) зміни, що додаються.

2. Міністерству фінансів за поданням Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України під час складання проекту Державного бюджету України на 2005 рік передбачити кошти на видачу посвідчень жертвам нацистських переслідувань.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2004 р. N 736

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 11 вересня 2000 р. N 1410 та
від 27 вересня 2000 р. N 1467

1. У Положенні про Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2000 р. N 1410:

абзац другий пункту 1, абзац третій пункту 3, абзац другий пункту 6 та абзац четвертий пункту 11 доповнити словами "та увічнення пам'яті жертв війни";

абзац шостий пункту 4:

після слова "переслідувань" доповнити словами "та увічнення пам'яті жертв війни";

доповнити абзац словами "у виявленні та впорядкуванні на території України та інших держав поховань жертв Другої світової війни, спорудженні та збереженні пам'ятників на місцях цих поховань, відродженні гуманістичного ставлення до них";

в абзаці п'ятому пункту 6 слова "передбачені абзацами третім і четвертим цього пункту" замінити словами "передбачені цим пунктом";

в абзаці першому пункту 12 слова "чотири рази" замінити словами "один раз".

2. У Порядку виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1467:

у пункті 1 слова "пільг згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами "пільг згідно із Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) і "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 );

в абзаці другому пункту 5 слова "зазначеного Фонду" замінити словами "державного бюджету";

пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

"Витрати, пов'язані з видачею посвідчень жертвам нацистських переслідувань, фінансуються за рахунок коштів державного бюджету".