Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про загальну структуру і чисельність Міністерства
внутрішніх справ України" щодо підрозділів
судової міліції

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 1 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" ( 2925-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115, N 43, ст. 313; 2004 р., N 10, ст. 95) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"підрозділи судової міліції".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 18 травня 2004 року
N 1724-IV