Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 15 Закону України
"Про поштовий зв'язок"

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці четвертому частини третьої статті 15 Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39) цифри "350" замінити цифрами "50".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 травня 2004 року
N 1722-IV