Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 06.02.2015 р. на підставі Закону
N 1702-VII від 14.10.20
14)

Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом"

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці третьому частини третьої статті 4 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) і Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2) слова "урядовий орган державного управління, який діє у складі Міністерства, фінансів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 травня 2004 року
N 1726-IV