Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 червня 2004 р. N 374-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо
підвищення ефективності державного
регулювання земельних відносин

1. Затвердити план заходів щодо підвищення ефективності державного регулювання земельних відносин (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Київській міськдержадміністрації забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 374-р

План заходів
щодо підвищення ефективності державного
регулювання земельних відносин

------------------------------------------------------------------
Найменування заходу | Відповідальні | Строк
| за виконання |виконання
------------------------------------------------------------------
1. Розроблення проектів Законів
України:

Про внесення змін до Держкомзем липень
Земельного кодексу України, Мін'юст 2004 р.
Закону України "Про столицю Мінекономіки
України - місто-герой Київ", Мінприроди
інших законів (в частині Мінкультури
уникнення дублювання Держбуд
повноважень між виконавчими
органами сільських, селищних
і міських рад та державними
органами земельних ресурсів)

Про внесення змін до Законів Держкомзем -"-
України "Про плату за землю" Мін'юст
та "Про оренду землі" Мінфін
(в частині вдосконалення Державна
системи контролю за справлянням податкова
плати за землю) адміністрація
ГоловКРУ

Про внесення змін до статті 144 Держкомзем серпень
Земельного кодексу України Мін'юст 2004 р.
(в частині удосконалення Мінфін
порядку припинення права Мінекономіки
користування земельними Мінприроди
ділянками, які Держкомлісгосп
використовуються з порушенням
законодавства)

  Про внесення змін до      Держкомзем      вересень
статті 151 Земельного кодексу Мін'юст 2004 р.
України (в частині уточнення Мінфін
органів, які надають висновки Мінекономіки
про погодження місця Мінприроди
розташування об'єктів) Мінкультури
МОЗ
Держбуд
Держкомлісгосп

Про внесення змін до Закону Держкомзем жовтень
України "Про державний Мін'юст 2004 р.
контроль за використанням та Мінфін
охороною земель" (у частині Мінекономіки
надання територіальним Мінприроди
органам Держкомзему Мінагрополітики
повноважень стосовно Держкомлісгосп
обмеження, тимчасової
заборони (зупинення)
діяльності підприємств і
експлуатації об'єктів у разі
їх негативного впливу на стан
земель)

Про внесення змін до Держкомзем грудень
статті 190 Земельного кодексу Мін'юст 2004 р.
України та статті 21 Закону Мінприроди
України "Про охорону земель"
(у частині уточнення органів,
які призначають громадських
інспекторів з контролю за
використанням та охороною
земель)

2. Сприяння прийняттю Законів
України:

Про внесення змін до Кодексу Держкомзем
України про адміністративні Мін'юст
правопорушення (в частині
посилення відповідальності за
порушення вимог земельного
законодавства)

Про розмежування земель -"-
державної та комунальної
власності

Про ринок земель -"-

3. Забезпечити проведення робіт Київська міськ- грудень
з установлення меж держадміністрація 2006 р.
прибудинкових територій Держжитлокомунгосп
у м. Києві Держбуд
Держкомзем

4. Забезпечити встановлення меж Київська міськ- -"-
прибережних захисних смуг держадміністрація
уздовж водних об'єктів Мін'юст
у м. Києві Держкомзем

5. Розробити та в установленому Київська міськ- грудень
порядку подати на розгляд держадміністрація 2004 р.
Верховної Ради України Мін'юст
узгоджений проект землеустрою Мінприроди
щодо встановлення меж м. Києва Держкомзем
Київська
облдержадмінстрація

6. Забезпечити проведення на Київська міськ- грудень
території м. Києва держадміністрація 2007 р.
інвентаризації земель Мін'юст
лісового, водного і Мінприроди
природно-заповідного фонду, МОН
оздоровчого, рекреаційного та Мінкультури
історико-культурного Держкомлісгосп
призначення, розроблення Держкомзем
відповідних проектів
землеустрою

7. Забезпечити удосконалення    Держкомзем      листопад
механізму примусового Мін'юст 2004 р.
стягнення штрафів за
порушення земельного
законодавства