Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 5
Закону України
"Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям"

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2004 р., N 5, ст. 25) доповнити частиною шостою такого змісту:

"Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій виховуються троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина навчається), рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 відсотків".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із нормами цього Закону і прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 червня 2004 року
N 1743-IV