Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України щодо
ліцензування діяльності з проведення знезараження
підкарантинних матеріалів та об'єктів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до законів України такі зміни:

1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105; 2002 р., N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228) доповнити пунктом 67 такого змісту:

"67) проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони".

2. Статтю 7 Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 28, ст. 212) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, підлягає ліцензуванню відповідно до закону".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 червня 2004 року
N 1804-IV