Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237; 2003 р., N 39, ст. 333; 2004 р., N 17-18, ст. 250) такі зміни:

1. У частині першій статті 19 цифри "15" замінити цифрою "8".

2. Частину першу статті 20 доповнити реченням такого змісту: "Для підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від форми власності та господарювання, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір штрафних санкцій за робоче місце, не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві (об'єднанні), у відповідній установі, організації".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1771-IV