Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5178-VI від 06.07.20
12, ВВР, 2013, N 39, ст.517 )

Про внесення зміни до статті 9 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину четверту статті 9 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67) доповнити абзацом третім такого змісту:

"Реєстратор зобов'язаний протягом трьох робочих днів від дати прийняття документів у порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, внести зміни до реєстру власників іменних цінних паперів або надати мотивовану відповідь про відмову у внесенні таких змін".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 червня 2004 року
N 1839-IV