Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 квітня 2003 р. N 644
м.Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 747 від 25 серпня 2010
р.)

Про затвердження Порядку реєстрації
фінансових операцій суб'єктами первинного
фінансового моніторингу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1010 від 10.08.20
04 )

Відповідно до статей 7 і 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу (додається).

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 644

Порядок
реєстрації фінансових операцій суб'єктами
первинного фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, які відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) (далі - Закон) підлягають фінансовому моніторингу, та подання цими суб'єктами Держфінмоніторингу інформації про такі фінансові операції.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків, казино, гральних закладів та ломбардів), зокрема на:

страхові та інші фінансові установи;

платіжні організації, членів платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;

товарні, фондові та інші біржі;

професійних учасників ринку цінних паперів;

інститути спільного інвестування;

юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї;

підприємства та організації, які здійснюють управління інвестиційними фондами чи недержавними пенсійними фондами;

підприємства та об'єднання зв'язку, інші некредитні організації, які здійснюють переказ грошей;

інших юридичних осіб, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції.

3. Для цілей цього Порядку термін "реєстр фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів" (далі - реєстр) слід розуміти як базу даних, яка забезпечує зберігання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі ( 249-15 ).

Реєстрація суб'єктами первинного
фінансового моніторингу фінансових операцій,
що підлягають фінансовому моніторингу

4. Перед здійсненням фінансової операції або не пізніше наступного робочого дня після її здійснення працівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що забезпечує здійснення фінансової операції або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, з'ясовує можливість віднесення її до такої, що відповідно до Закону ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу, та у разі виявлення такої фінансової операції того ж дня проводить її реєстрацію. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1010 від 10.08.2004 )

5. Відомості про таку операцію вносяться до реєстру, що ведеться в електронній та/або паперовій формі.

Якщо реєстр ведеться в електронній формі, то кожного дня всі нові записи чи записи, до яких вносилися зміни протягом робочого дня, роздруковуються. Роздруковані сторінки засвідчуються підписом керівника або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. До п'ятого числа кожного місяця роздруковані за попередній місяць сторінки формуються за датами в брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та печаткою і зберігаються протягом 5 років). На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок у брошурі, початкова та остання дати внесення записів.

Форма реєстру затверджується Держфінмоніторингом.

6. У реєстрі відображаються:

відомості щодо особи, яка здійснює фінансову операцію, та у випадках, передбачених законодавством, особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або яка є вигодоодержувачем, встановлені в результаті ідентифікації відповідно до статті 6 Закону ( 249-15 );

відомості щодо інших осіб - учасників фінансової операції;

вид фінансової операції;

сума, на яку здійснюється фінансова операція;

валюта, в якій здійснюється фінансова операція;

підстави для здійснення фінансової операції;

відомості про фінансові операції, пов'язані з обліковуваною (у разі наявності);

ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу;

додаткова інформація про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (у разі наявності);

дата та час здійснення або відмови від здійснення фінансової операції.

Кожному запису в реєстрі присвоюється порядковий номер і зазначається час та дата його внесення, а також посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника, що вніс запис до реєстру.

Подання суб'єктами первинного фінансового
моніторингу Держфінмоніторингу інформації
про фінансові операції, що підлягають
обов'язковому фінансовому моніторингу

7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний за власною ініціативою подавати Держфінмоніторингу інформацію про фінансову операцію, що відповідно до статті 11 Закону ( 249-15 ) підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації.

8. Повідомлення про фінансову операцію повинно містити відомості, що відповідно до пункту 6 цього Порядку фіксуються в реєстрі.

У повідомленні зазначаються найменування, юридична адреса, код згідно з ЄДРПОУ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника, що здійснює повідомлення, номер, час та дата здійснення повідомлення.

Якщо інформація подається вперше, суб'єкт первинного фінансового моніторингу надсилає до Держфінмоніторингу картку реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що використовується для його подальшої ідентифікації.

Форма повідомлення та картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу встановлюється Держфінмоніторингом.

9. На запит Держфінмоніторингу суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає додаткову інформацію, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту.

Форма запиту встановлюється Держфінмоніторингом.

10. Інформація подається Держфінмоніторингу в електронній формі каналами зв'язку, на магнітному або за згодою Держфінмоніторингу паперовому носії.

Інформація на магнітному або паперовому носії передається до Держфінмоніторингу поштою з повідомленням про вручення або нарочним з дотриманням заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.

11. Інформація, що передається, є інформацією з обмеженим доступом. Захист інформації під час її передачі до Держфінмоніторингу забезпечується відповідно до законодавства.

12. Вимоги до подання інформації, довідники кодів, канали зв'язку для передачі інформації визначаються Держфінмоніторингом.