Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 травня 2002 р. N 662
Київ

Про затвердження Порядку відшкодування
шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи
майну члена територіальної, дільничної виборчої
комісії, що здійснює підготовку та
проведення виборів народних депутатів України,
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських
голів у зв'язку з виконанням обов'язків
члена виборчої комісії

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 972 від 28.07.20
04 )

( У назві та тексті постанови слово "окружної" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "територіальної" у відповідному відмінку і числі, а слова "народних депутатів України" - словами "народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів" згідно з Постановою КМ N 972 від 28.07.2004 )

Відповідно до статті 28 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) та статті 27 Закону України "Про вибори депутатів" ( 118/98-ВР ) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина в редакції Постанови КМ N 972 від 28.07.2004 )

Затвердити Порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів, у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2002 р. N 662

Порядок
відшкодування шкоди, заподіяної життю,
здоров'ю чи майну члена територіальної,
дільничної виборчої комісії, що
здійснює підготовку та проведення
виборів народних депутатів України, депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
і місцевих рад, сільських, селищних і міських
голів, у зв'язку з виконанням обов'язків
члена виборчої комісії

( У назві та тексті Порядку слово "окружна" в усіх відмінках і
формах числа замінено словом "територіальна" у відповідному
відмінку і числі, а слова "народних депутатів України" -
словами "народних депутатів України, депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських,
селищних і міських голів" згідно з Постановою КМ N 972
від 28.07.2004
)

1. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю члена територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів (далі - виборчої комісії), у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, який виконує ці обов'язки на платній основі, та члена виборчої комісії, який перебуває у трудових відносинах з іншим підприємством, установою, організацією, а в комісії виконує обов'язки члена виборчої комісії не на платній основі, відшкодовується згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).

2. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю члена виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, який не перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією (тимчасово не працює або є пенсіонером) і виконує обов'язки члена виборчої комісії не на платній основі, відшкодовується Центральною виборчою комісією за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів, у таких розмірах:

1) допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати за робочі дні згідно з графіком роботи відповідної виборчої комісії, що припадають на дні тимчасової непрацездатності;

2) одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності у розмірі, визначеному із розрахунку середньомісячного заробітку за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності, але не більше ніж чотирикратний розмір граничної суми заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

3) одноразова допомога сім'ї у разі смерті потерпілого у розмірі не менше ніж п'ятирічна заробітна плата потерпілого та не менше ніж однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого;

4) щомісячна грошова сума у разі часткової чи повної втрати працездатності у розмірі, встановленому відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, але не більше ніж середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я;

5) пенсія по інвалідності та пенсії утриманцям у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у розмірі, встановленому органами, шо відповідно до законодавства здійснюють функцію призначення та виплати пенсій;

6) компенсація витрат на медичну допомогу, а також забезпечення потерпілих та інвалідів необхідними лікарськими засобами, санаторно-курортним лікуванням, протезами, ортопедичними виробами, коригуючими засобами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) тощо, якщо потребу в них встановлено висновками медико-соціальних експертних комісій, у розмірі фактичних витрат на ці цілі на підставі документів, що підтверджують їх вартість.

3. Середня заробітна плата (дохід) для розрахунку виплат за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю члена виборчої комісії, обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1266 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 40, ст. 1802).

Для розрахунку розміру виплат за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю члена виборчої комісії, зазначеного у пункті 2 цієї постанови, за розрахункову величину береться розмір місячної заробітної плати відповідного члена виборчої комісії, який виконує обов'язки члена виборчої комісії на платній основі, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1738 "Про умови та порядок оплати праці членів окружних і дільничних виборчих комісій по виборах народних депутатів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2355).

4. Про кожний нещасний випадок, що стався із членом виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, територіальна виборча комісія повідомляє Центральну виборчу комісію.

5. Нещасний випадок, що стався із членом виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, який виконує ці обов'язки на платній основі, або із членом виборчої комісії, який перебуває у трудових відносинах з іншим підприємством, установою, організацією, а в комісії виконує обов'язки члена виборчої комісії не на платній основі, розслідується і обліковується згідно з Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1094 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1625).

Нещасний випадок, що стався із членом виборчої комісії, який не перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією (тимчасово не працює або є пенсіонером) і виконує обов'язки члена виборчої комісії не на платній основі, розслідується і обліковується згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 543). Нещасні випадки, що сталися у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, класифікуються як такі, що сталися під час виконання громадських обов'язків. Зазначені члени виборчої комісії мають право на отримання листка непрацездатності.

6. Територіальна виборча комісія до закінчення строку її повноважень передає Центральній виборчій комісії для зберігання, обліку та аналізу акти про розслідування нещасного випадку за формою Н-5, про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1 та про нещасний випадок невиробничого характеру за формою НТ, що стався із членом виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, разом з матеріалами розслідування.

7. Шкода, заподіяна майну члена виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, відшкодовується у повному розмірі Центральною виборчою комісією за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів, на підставі документів, що підтверджують факт заподіяння шкоди майну, вартість цього майна та розмір заподіяної шкоди.

8. У разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів відшкодування шкоди, зазначеної в пунктах 2 і 7 цього Порядку, здійснюється територіальною виборчою комісією в межах видатків, передбачених у кошторисі витрат на підготовку та проведення виборів, з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій. ( Порядок доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 972 від 28.07.2004 )