Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2004 рік

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 17-18, ст.250 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1593-IV від 04.03.20
04, ВВР, 2004, N 25, ст.344
N 1708-IV від 12.05.20
04, ВВР, 2004, N 35, ст.415
N 1751-IV від 04.06.20
04, ВВР, 2004, N 36, ст.436
N 1752-IV від 04.06.20
04, ВВР, 2004, N 36, ст.437
N 1801-IV від 17.06.20
04
- набирає чинності з 06.07.2004 р. )

I. Загальні положення

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 65.204.662,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 51.399.642 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.805.020,8 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону. ( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 72.179.687,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 58.530.331,2 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.649.356,4 тис. гривень. ( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Затвердити на 2004 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.764.859,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.172.783,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 592.076,3 тис. гривень; ( Абзац другий частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 2.210.068,9 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 937.679,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.272.389,5 тис. гривень. ( Абзац третій частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 7.420.233,9 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.895.585,1 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 524.648,8 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону. ( Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Установити розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України у сумі 400.000 тис. гривень.

II. Доходи Державного бюджету України

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік належать:

1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби;

( Пункт 2 статті 2 виключено на підставі Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

3) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

6) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

7) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України; ( Пункт 7 статті 2 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

8) суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету України;

9) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

10) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

11) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

12) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

13) ввізне мито (крім 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

14) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

15) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

16) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

17) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;

18) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

19) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

20) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

21) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

22) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

23) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

24) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

25) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

26) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

27) рентна плата за транспортування нафти;

28) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

29) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

30) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 MC, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання ;

31) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

32) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

33) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

34) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету;

35) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

36) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

37) митні збори;

38) надходження коштів від аукціонного продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами;

38-1) частина виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України. ( Статтю 2 доповнено пунктом 38-1 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

39) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за одну тонну і газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за одну тонну.

Стаття 3-1. Установити, що у 2004 році продаж нафти та газового конденсату власного видобутку підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за одну тонну нафти, що транспортується;

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.

Стаття 5. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють експорт природного газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1.000 куб. метрів та експорт скрапленого газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1 тонну, якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов'язковими для України. Вивізне (експортне) мито сплачується під час митного оформлення у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати ставки вивізного мита на недорогоцінні метали та вироби з них (групи 72 (крім 7204)-81 УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ), на кокс та напівкокс з кам'яного вугілля, кокс з лігніту (бурого вугілля), кокс з торфу, кокс з дьогтю (пековий), кокс нафтовий (групи 2704, 2708, 2713 УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) та на мінеральні добрива (група 31 УКТ ЗЕД ( 2371б-14 ). ( Статтю 5 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 ) ( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 6. Установити, що у 2004 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2004 році заборгованість, визначену частиною другою статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ).

Установити, що Національний банк України у 2004 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2003 рік, кошти у сумі, еквівалентній 133.209.171 долару США, отримані Національним банком України як дохід відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ), а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2004 році, на загальну суму не менш як 1.209.000 тис. гривень. Кошти у сумі, еквівалентній 133.209.171 долару США, перераховуються Національним банком України до бюджету одночасно із сплатою зазначених коштів Міністерством фінансів України, з них 230.000 тис. гривень спрямовуються на: збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк" (100.000 тис. гривень), збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (80.000 тис. гривень), формування статутного капіталу Державної іпотечної установи (50.000 тис. гривень). ( Стаття 7 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 8. Органам державної податкової служби України:

зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);

здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2004 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.

Стаття 9. Установити, що у 2004 році:

у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до 1 січня 2005 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;

операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податком на додану вартість;

операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість;

на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек запроваджується ставка акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг;

експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, розрахованого згідно з діючим порядком, що має дорівнювати частці обсягів фактично отриманої валютної виручки за продаж товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі експортних оподатковуваних операцій;

запроваджується мораторій на:

створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та спеціальних режимів інвестиційної діяльності на нових територіях;

розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням обласних державних адміністрацій; ( Абзац десятий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

розгляд та схвалення (затвердження) нових інноваційних проектів у технологічних парках здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України;

при визначенні податковомго зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах за 1000 штук реалізованого товару (продукції); ( Абзац дванадцятий статті 9 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах (крім випадків, визначених спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади), порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України; ( Абзац тринадцятий статті 9 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

операції з ввезення на митну територію України товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1517 90 91 00, 1803 10 00 90 відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, обкладаються за нульовою ставкою ввізного мита. ( Статтю 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 10. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.

Стаття 11. Установити обсяг ввезення в Україну у 2004 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 17 01 11) ( 2371а-14 ) 125 тис. тонн із ставкою ввізного мита 30 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2004 року.

Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 60 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Здійснити погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 червня 2004 року і не відшкодована на день введення в дію Закону України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (крім заборгованості по товарах, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00), шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу п'ять років. ( Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішніх державних позик, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначені облігації внутрішньої державної позики підлягають щорічному погашенню рівними частинами (у розмірі 20 відсотків номінальної вартості таких облігацій) одночасно із виплатою доходів (процентів) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

Стаття 13. Державній податковій адміністрації розробити програму погашення податкового боргу по податках і зборах (обов'язкових платежах), фінансових санкціях, пенях, штрафах станом на 1 січня 2004 року та забезпечити до кінця 2004 року не менше ніж десятивідсоткове скорочення її рівня (але не менше 1,5 млрд. гривень) з метою залучення цього ресурсу на покриття ризиків втрат доходів бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи.

Стаття 14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині доходів є:

1) 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

4) 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

6) надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

7) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

8) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 MC, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання , яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України;

9) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

10) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України;

11) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів;

12) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

13) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

15) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

16) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

17) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

18) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

19) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України; ( Пункт 19 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

20) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

21) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

22) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

23) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

24) 50 відсотків державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України;

25) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості з перерахування дивідендів, нарахованих на акції ВАТ "Укртелеком", що є у державній власності, за результатами господарської діяльності за 2000 рік;

26) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України. ( Статтю 14 доповнено пунктом 26 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 15. Відкритому акціонерному товариству "Укртелеком" забезпечити нарахування дивідендів на державну частку акцій за результатами господарської діяльності 2000 року у сумі 148.900 тис. гривень та перерахування їх у першому кварталі 2004 року до спеціального фонду Державного бюджету України.

III. Державний борг та фінансування
державного бюджету України

Стаття 16. Установити на 31 грудня 2004 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 15.574.049,6 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.855.468,2 тис. доларів США.

Стаття 17. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень у межах затвердженого загального обсягу державного боргу з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

У разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.

Стаття 18. Установити, що у 2004 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, та за кредитами, які спрямовуються на реалізацію інфраструктурних проектів, що мають загальнодержавне значення, в тому числі проекту реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на дільниці від Жашкова до Червонознам'янки, або залучаються українськими підприємствами для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" та Укрзалізницею для проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця, не здійснюється. ( Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1751-IV від 04.06.2004, N 1752-IV від 04.06.2004 )

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів крім Укрзалізниці, яка залучає кредити для проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця, крім Укравтодору, який залучає кредити для реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на дільниці від Жашкова до Червонознам'янки, та крім державних підприємств, які залучають кредити для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" щодо яких прийнято рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1751-IV від 04.06.2004, N 1752-IV від 04.06.2004, N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 19. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 20. Установити, що в разі настання гарантійного випадку в 2004 році платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.

З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат у повному обсязі у встановленому законом порядку.

Стаття 21. Надати в 2004 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2004 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 липня 2004 року. У разі неприйняття рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у визначений термін зазначений порядок приймається Кабінетом Міністрів України. ( Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Прострочена заборгованість позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктурується терміном до шести років без застосування пільгового періоду.

Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктуризацію, забезпечується заставою чи порукою або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи беруть на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктуризацію, списується.

У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктуризацію та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктуризується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.

Стаття 21-1. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів. ( Закон доповнено статтею 21-1 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 22. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) 99 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 статті 23 цього Закону; ( Пункт 2 статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

3) пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю;

4) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду. ( Статтю 22 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 23. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій і урядів інших країн з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) 1 відсоток коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 цієї статті; ( Пункт 2 статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

5) кошти, які надійшли і залишилися не використаними у минулих роках від повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом за рахунок коштів державного бюджету з моменту його включення до державного бюджету підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів. ( Статтю 23 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 24. Визнати в 2004 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

Стаття 25. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 7 статті 14 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди, при цьому часткова компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється з Державного бюджету України. Компенсація втрат міському бюджету міста Севастополя в сумі 31.790,5 тис. гривень здійснюється із загального фонду Державного бюджету України та в сумі 31.790,5 тис. гривень - шляхом передачі Міністерством фінансів України Севастопольській міській державній адміністрації природного газу, що належить Державному бюджету України і знаходиться на зберіганні в Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", або грошовими коштами як субвенції з державного бюджету до місцевих бюджетів.

Стаття 26. Фонду державного майна України забезпечити в 2004 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 22, пунктів 2-4 статті 23 цього Закону, у сумі не менш як 5.215.580 тис. гривень. ( Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

IV. Видатки та кредитування державного
бюджету України

Стаття 27. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2004 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками N 3 і N 4 до цього Закону.

Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.

Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), визначається Міністерством фінансів України. Така передача здійснюється за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

Порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на надання кредитів для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки, часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, часткову компенсацію витрат сільськогосподарських підприємств з посіву ярових зернових культур, фінансову підтримку фермерських господарств через механізм мікрокредитування, часткове здешевлення страхових платежів по обов'язковому страхуванню сільськогосподарських культур, визначається Кабінетом Міністрів України. ( Частина п'ята статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні" у сумі 14.108.908,1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових субсидій - 3.658.159,2 тис. гривень;

відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, пенсій особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим категоріям осіб - 2.484.305,1 тис. гривень;

виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу - 2.416.445,6 тис. гривень, у тому числі 378.916,8 тис. гривень на підвищення пенсій у наступному році для подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;

допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям - 1.794.617,8 тис. гривень;

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1.659.228,1 тис. гривень, у тому числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо громадянам, - 1.341.235,1 тис. гривень, з яких 414.279,4 тис. гривень - на повне погашення заборгованості, що виникла у минулі роки;

поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень - 500.000 тис. гривень;

соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, у тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх у стаціонарах при протезних підприємствах - 326.466,4 тис. гривень;

щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни - 140.131,9 тис. гривень;

надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 136.876,3 тис. гривень;

здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліпшення якості надання соціальних послуг, впровадження програм підвищення зайнятості населення, - 70.828,1 тис. гривень;

реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї - 81.118,2 тис. гривень;

створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, та підвищення ефективності управління системою соціального захисту населення - 29.486,7 тис. гривень;

надання допомоги громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових проблем - 19.009,7 тис. гривень.

Здійснити у 2004 році погашення у повному обсязі заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, - у сумі 254.000 тис. гривень, з них: за рахунок коштів Державного бюджету України - 54.000 тис. гривень, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 200.000 тис. гривень. ( Стаття 28 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумі 3.212.417,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи по реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров'я - 2.065.113,7 тис. гривень, з них:

поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на онкологічні захворювання - 162.160,1 тис. гривень;

безкоштовне забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет - 163.000 тис. гривень;

здійснення першочергових заходів профілактики та лікування туберкульозу - 74.689,7 тис. гривень;

проведення імунопрофілактики населення - 104.900 тис. гривень;

профілактика та лікування СНІДу - 43.609,3 тис. гривень;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що розташовані в першу чергу в сільській місцевості, - 437.200 тис. гривень;

державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по забезпеченню епідемічного благополуччя в Україні - 450.035,2 тис. гривень;

забезпечення лікування за високовартісними медичними технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного профілю - 312.382,7 тис. гривень. ( Стаття 29 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 30. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Освіта населення України" у сумі 6.997.406,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

Національна доктрина розвитку освіти - 6.362.995 тис. гривень;

забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та посібниками - 166.869,6 тис. гривень;

державна програма "Шкільний автобус" ( 31-2003) - 63.450 тис. гривень;

державна програма надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти - 13.500 тис. гривень. ( Стаття 30 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 31. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України" у сумі 1.687.118,7 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у фундаментальних дослідженнях - 767.855,2 тис. гривень;

науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток України - 512.352,3 тис. гривень;

комплексна державна програма енергозбереження України - 3.303,1 тис. гривень. ( Стаття 31 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 32. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Духовний розвиток в Україні" у сумі 757.923,9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

розвиток національного телерадіоінформаційного простору - 264.503,4 тис. гривень;

державні програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, збереження бібліотечних і архівних фондів - 118.340,5 тис. гривень;

державна підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій та розвиток національного театрального мистецтва - 90.048,6 тис. гривень;

загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії - 20.200 тис. гривень;

державна підтримка вітчизняного книговидання - 43.610 тис. гривень. ( Стаття 32 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 33. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Фізична культура і спорт в Україні" у сумі 305.992,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях - 144.369,9 тис. гривень;

підготовка та участь національних збірних команд України в літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх та інші видатки, пов'язані з підготовкою спортсменів до Олімпійських ігор, - 130.000 тис. гривень;

фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед різних верств населення, в тому числі фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді, - 29.310,5 тис. гривень. ( Стаття 33 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 34. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Паливно-енергетичний комплекс" у сумі 5.122.161,9 тис. гривень - за такими пріоритетними напрямами:

програма "Українське вугілля" - 4.212.148 тис. гривень, з них:

державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу - 1.218.141,8 тис. гривень;

державна підтримка вуглевидобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 651.412 тис. гривень;

реструктуризація вугільної та торфовидобувної промисловості - 784.044,1 тис. гривень;

часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги - 254.000 тис. гривень;

створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, - 107.358,5 тис. гривень;

охорона праці та підвищення техніки безпеки на вуглевидобувних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів, - 55.000 тис. гривень;

гірничорятувальні заходи на вуглевидобувних підприємствах - 157.066,4 тис. гривень;

державна підтримка вуглевидобувних підприємств, що спрямовується на погашення заборгованості по заробітній платі за минулі роки працівникам вуглевидобувних підприємств, крім тих, що ліквідуються, - 721.275,6 тис. гривень;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), - 9.849,6 тис. гривень;

програма "Будівництво енергоблоків електростанцій України" - 768.678,1 тис. гривень, у тому числі:

будівництво енергоблоків, магістральних ліній електропередач, атомних електростанцій України - 667.088,8 тис. гривень;

заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій - 80.000 тис. гривень;

реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду - 21.589,3 тис. гривень. ( Стаття 34 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 35. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Обробна промисловість та інші галузі економіки" у сумі 2.109.729,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, - 540.489,5 тис. гривень;

розвиток мінерально-сировинної бази - 298.200 тис. гривень;

Загальнодержавна (Національна) космічна програма ( 203-15 ) - 89.700 тис. гривень;

програма розвитку промисловості України - 84.100 тис. гривень. ( Стаття 35 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 36. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Транспортно-дорожній комплекс" у сумі 2.936.770,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 2.645.089 тис. гривень;

підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів - 14.750 тис. гривень.

Перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг загальнодержавного значення та будівництва і капітального ремонту доріг комунальної власності затверджується Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 36 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 37. Для забезпечення стабільного та якісного функціонування житлово-комунального господарства передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Житлово-комунальне господарство" у сумі 807.104,9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності - 400.000 тис. гривень;

модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міста Києва та модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова - 68.725,6 тис. гривень;

ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова - 26.250 тис. гривень. ( Стаття 37 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 38. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство" - 3.987.465,1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

програма "Зерно України" на 2001-2004 роки - 927.599,5 тис. гривень;

програма стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва - 524.136,9 тис. гривень;

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів - 120.000 тис. гривень;

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових кредитів - 100.000 тис. гривень;

комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 456.513,7 тис. гривень;

програма "Ліси України" - 140.231,1 тис. гривень;

заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу - 357.000 тис. гривень;

комплексна програма діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України - 2.434 тис. гривень. ( Стаття 38 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 39. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона навколишнього природного середовища" у сумі 905.403,2 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

комплексна програма поводження з радіоактивними відходами - 284.107,9 тис. гривень;

Національна програма мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи - 76.853 тис. гривень;

державні програми захисту територій від шкідливої дії вод - 52.312,4 тис. гривень;

програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники") - 31.629,9 тис. гривень;

Національна програма екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води ( 123/97-ВР ) - 14.228,7 тис. гривень;

державні програми знешкодження хімічної зброї та боєприпасів - 25.550 тис. гривень;

Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів ( 2333-14 ) - 7.500 тис. гривень;

Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами ( 1947-14 ) - 3.533,6 тис. гривень;

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України ( 1989-14 ) - 2.141 тис. гривень. ( Стаття 39 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 40. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Оборона" у сумі 6.351.388,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення обороноздатності країни - 4.018.988,7 тис. гривень;

Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року (скорочення та реформування військових підрозділів; підготовка об'єднаних сил швидкого реагування; відновлення непорушених запасів об'єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управління Збройними Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація земель та ліквідація наслідків військової діяльності) - 368.169,5 тис. гривень;

заходи Цивільної оборони у сфері попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 125.281,1 тис. гривень;

розвідувальна діяльність у сфері військової оборони - 120.129,7 тис. гривень;

мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України - 16.568,1 тис. гривень;

заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції - 10.000 тис. гривень;

програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України - 32.300 тис. гривень. ( Стаття 40 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 41. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумі 7.343.717,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю, захист громадян від протиправних посягань - 2.708.288 тис. гривень;

забезпечення безпеки держави - 900.764,8 тис. гривень;

реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань - 754.310,5 тис. гривень;

судова влада - 712.331,5 тис. гривень;

здійснення заходів з гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного пожежного нагляду та запобігання пожежам - 665.563,2 тис. гривень;

охорона державного кордону - 553.400,2 тис. гривень;

нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді - 286.294,2 тис. гривень;

державна охорона органів державної влади та посадових осіб - 61.378 тис. гривень;

забезпечення виготовлення та видачі громадянам України документів, що засвідчують особу, - 113.906,5 тис. гривень. ( Стаття 41 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 42. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.

Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні зобов'язання у 2004 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.

Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Стаття 43. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 44. Установити, що у 2004 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни 1 групи - 195 гривень, інвалідам війни 2 групи - 160 гривень, інвалідам війни 3 групи - 130 гривень, учасникам бойових дій - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 195 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 65 гривень.

Стаття 45. Установити, що у 2004 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України" ( 3767-12 ).

Стаття 46. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2004 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність у сфері військової оборони та забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.

Стаття 47. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів, у 2004 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами 8-10 частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цих установ. ( Статтю 47 доповнено частиною згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України згідно з цією статтею, виступають органи Державного казначейства України.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.

Стаття 48. Установити, що в 2004 році повна компенсація витрат, пов'язаних із справлянням податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) із грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів та установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, здійснюється за рахунок бюджетних призначень на оплату праці загального та спеціального фондів державного бюджету на утримання Міністерства оборони України, інших військових формувань та правоохоронних органів, створених відповідно до законів України, а також органів виконавчої влади та цивільних установ, до яких відряджені в установленому порядку військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Стаття 49. Установити, що затверджені у державному бюджеті видатки на централізовані заходи і програми по Міністерству освіти і науки України та Міністерству охорони здоров'я України проводяться ними в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Установити, що затверджені Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у державному бюджеті видатки на закупівлю путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ліків та медичного обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян проводяться безпосередньо Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи із подальшим розподілом закуплених путівок у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Стаття 50. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на інтервенційні операції із зерном;

8) повернення коштів, наданих у 2003 році на закупівлю сільськогосподарської продукції. ( Пункт 8 статті 50 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 51. Установити, що у 2004 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 14, 23 та 50 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в тому числі відшкодування "Укрзалізниці" вартості робіт по реалізації проекту реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2, 4 статті 14 цього Закону).

При цьому 40 відсотків загальної суми зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, зокрема 80.000 тис. гривень на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя; ( Пункт 1 статті 51 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 14 цього Закону);

3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

4) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

5) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону, але не більше 200.000 тис. гривень);

6) надання кредитів на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

7) створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);

8) погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2003 року, а також заборгованості з поточних платежів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 14 цього Закону);

9) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 14 цього Закону);

10) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 14 цього Закону);

11) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 14 цього Закону);

12) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 14 цього Закону);

13) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державного департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 14 цього Закону);

14) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 14 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

15) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 14 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

16) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 14 цього Закону);

17) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 14 цього Закону);

18) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 14 цього Закону);

19) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктом 19 статті 14 цього Закону, з них 200.000 тис. гривень на закупівлю зерна та світлих нафтопродуктів, та за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 14 цього Закону; ( Пункт 19 статті 51 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

20) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктом 19 статті 14 цього Закону);

21) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України та органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 14 цього Закону);

22) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 14 цього Закону);

23) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 14 цього Закону);

24) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 14 цього Закону);

25) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 23 цього Закону);

26) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 23 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону, але не більше 71.818,4 тис. гривень); ( Пункт 26 статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

27) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону);

28) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону);

29) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 50 цього Закону);

30) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 50 цього Закону);

31) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 50 цього Закону);

32) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 50 цього Закону);

33) фінансова підтримка фермерських господарств через механізм мікрокредитування (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 50 цього Закону);

34) фінансування інтервенційних операцій із зерном (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 50 цього Закону);

35) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 50 цього Закону);

36) створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача (за рахунок джерел, визначених пунктами 6 та 24 статті 14 цього Закону);

37) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визначених банкрутами або таких, що порушили договір лізингу (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 50 цього Закону);

38) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку (за рахунок 92,9 відсотка джерел, визначених пунктом 25 статті 14 цього Закону);

39) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків стихійного лиха минулих років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок 7,1 відсотка джерел, визначених пунктом 25 статті 14 цього Закону);

40) розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин у сумі 30.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 14 цього Закону); ( Статтю 51 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

41) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 23 цього Закону). ( Статтю 51 доповнено пунктом 41 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 52. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2004 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів" ( 2333-14 ), у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" ( 1947-14 ) - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ) - у сумі 800 тис. гривень.

Стаття 53. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів державної влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190, 2501140, 3001070, 3201270, 3501020, 3504600, 3505030, 3601110, 5001060, 5101030, 5101600, 5161020, 5321020, 5341080, 5361080, 5451120, 6121020, 6141080, 6141600, 6151020, 6171020, 8681020, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - органом державної влади, визначеним Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 54. Установити, що бюджетні призначення, передбачені на 2004 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на підтримку дитячих періодичних видань у розмірі, встановленому цим законом.

V. Взаємовідносини між державним бюджетом України
та місцевими бюджетами

Стаття 55. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2004 році належать:

1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва; ( Пункт 1 частини першої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

2) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;

3) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

4) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

5) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

6) 50 відсотків державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України;

7) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для податку з доходів фізичних осіб. ( Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 56. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Стаття 57. Установити, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені частиною четвертою статті 4 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193) стосовно вартості торгового патенту цифри "320" замінити цифрами "960". Встановлені частиною третьою статті 5 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 50, ст. 437) стосовно вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замінити відповідно цифрами "2800", "128000", "96000", "4000", "1200", "4800".

Стаття 58. Затвердити на 2004 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 5 та N 6 до цього Закону.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2004 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та розподіл їх за об'єктами на підставі пропозицій народних депутатів України. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів у сумі 75.000 тис. гривень ( Частина третя статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Надати право Кабінету Міністрів України у 2004 році провести експеримент по заміні пільг в оплаті за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги, що надаються згідно з чинним законодавством ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на адресну грошову державну допомогу у місті Бровари та Броварському районі Київської області, у містах Умань і Сміла та Смілянському районі Черкаської області у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям у місячний термін здійснити розподіл додаткової дотації з державного бюджету на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними та міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і подати його в установленому порядку Верховній Раді Автономної Республіки Крим та відповідним місцевим радам для прийняття рішення сесії про внесення змін до рішення про відповідний місцевий бюджет на 2004 рік. ( Статтю 58 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Дозволити в межах економії коштів субвенції з державного бюджету на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, здійснювати розрахунки з підприємствами-постачальниками вказаних послуг з метою погашення заборгованості, яка утворилася у 2002 році та не погашена станом на 1 липня 2004 року, за пільгами, наданими згідно з законами України окремим категоріям працівників (за професійною ознакою). ( Статтю 58 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 59. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 60. Установити, що відносини між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ у 2004 році будуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Стаття 61. Установити, що у 2004 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 5 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 5 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.

В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.

Стаття 62. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 5 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 5 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 5 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2004 рік.

Стаття 63. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 6 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка (за винятком податку на додану вартість на території міста Ірпінь Київської області, перевиконання якого зараховується до державного бюджету та міського бюджету міста Ірпінь Київської області у пропорції 50 відсотків); ( Абзац четвертий частини першої статті 63 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;

до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.

Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій не пізніше 1 квітня 2004 року.

Стаття 64. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2004 рік.

Стаття 65. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2004 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 66. Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та визначення її розмірів, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) у сумі 85 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) для працездатних осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб - 110 гривень, інвалідів - 115 гривень.

Установити на 2004 рік розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ), у сумі 100 гривень.

Установити, що у 2004 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років надається незастрахованим особам у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

( Абзац третій частини четвертої статті 66 виключено на підставі Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;

нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) здійснюється виходячи із рівня 85 гривень.

У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2004 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.

Стаття 67. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 5 до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України затвердити на 2004 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до місцевих органів влади та самоврядування.

Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту починаючи з 1 квітня 2005 року.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в місячний термін розробити порядок надання та погашення таких позичок.

Кабінету Міністрів України до 15 квітня 2005 року врегулювати взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами.

Дозволити Міністерству фінансів України надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних бюджетів, що затверджені відповідними місцевими радами.

Кабінету Міністрів України щоквартально інформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї статті.

Стаття 68. Установити, що 50 відсотків доходів, що закріплюються за відповідними місцевими бюджетами та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, які надійдуть понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5 до цього Закону, акумулюються на рахунках Державного казначейства України для подальшого спрямовування до місцевих бюджетів, по яких доходи, визначені цією статтею, виконані не у повному обсязі, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 69. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, надаються пільги на придбання твердого палива, виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), - із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство.

Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Місцеві органи влади мають право надавати пільги на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Стаття 70. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2004 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

9) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

10) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

11) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку;

12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків стихійного лиха минулих років;

13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

14) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

VI. Прикінцеві положення

Стаття 71. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 98 цього Закону, та операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (не передбачені для подальшого продажу), випадків, визначених у законах України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" ( 911-15 ) та "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію" ( 554-15 ). ( Частина перша статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Положення цієї статті не поширюються на здійснення розрахунків з бюджетом шляхом застосування податкових векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України (імпорті) товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00, протягом строку дії Закону України від 23 жовтня 2003 року "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових культур" ( 1240-15 ). ( Статтю 71 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1593-IV від 04.03.2004 - застосовується до платників податку на додану вартість (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, незалежно від часу і форми внесення цих інвестицій) починаючи з 1 січня 2004 року згідно із Законом N 1708-IV від 12.05.2004 )

Стаття 72. Установити, що господарські організації:

державні і казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу);

акціонерні, холдингові, лізингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину чистого прибутку відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 73. Продовжити до 1 січня 2005 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV. Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1,5 відсотка.

Стаття 74. Заборонити в 2004 році проводити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.

Стаття 75. Установити, що в 2004 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) збільшені в 3,03 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2004 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ).

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Звільнити, як виняток у 2004 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств із визначенням розмірів земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням цієї пільги з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку. У разі невнесення податку в термін, визначений частиною третьою цієї статті для платників податку, дія частини другої статті 149 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) щодо надання згоди землекористувачами на вилучення земельних ділянок призупиняється. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради відповідно до повноважень зобов'язані приймати рішення про вилучення цих земель і використовувати їх згідно із законодавством.

Установити, що в 2004 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 5-1 (в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств), 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 43, ст. 363, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205; 2003 р., N 10-11, ст. 86), здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.

Установити, що у 2004 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р., N 26, ст. 195, N 30, ст. 243), застосовуються до спеціалізованих санаторіїв України для реабілітації хворих та вітчизняних закладів культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Частина шоста статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 76. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.

По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.

Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 77. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 78. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею.

Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб. ( Частина третя статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.

Пільги в частині безоплатного користування квартирою з опаленням та освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) надаються за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот. ( Статтю 78 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 79. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися безоплатним житлом, опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такими пільгами.

Стаття 80. З метою покриття ризиків втрат бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи, та досягнення реальності і збалансованості державного та місцевих бюджетів зупинити на 2004 рік дію:

1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати;

3) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;

5) частини другої статті 12 і пункту "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86); ( Пункт 5 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

6) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

7) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" ( 2988-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

8) статті 28 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86); ( Пункт 8 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

9) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

10) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

11) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

12) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86); ( Пункт 12 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )

13) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

14) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25, частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

15) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

16) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

17) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

18) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195);

19) пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2002 р., N 2, ст. 11; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 30, ст. 249);

20) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині формування дорожніх фондів;

21) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) від 2 жовтня 2003 року в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

22) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

23) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) у частині сплати неустойки (пені);

24) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

25) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

26) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

27) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

28) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

29) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частин шостої і сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

30) частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

31) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпунктів 3 і 4 Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" ( 1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту;

32) частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

33) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

34) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

35) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

36) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154);

( Пункт 37 частини першої статті 80 виключено на підставі Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

37-1) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272); ( Частину першу статті 80 доповнено пунктом 37-1 згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )

38) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

39) статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237) в частині сплати бюджетними установами штрафних санкцій;

40) другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2003 р., N 10-11, ст. 87);

41) пункту 6 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 6) (щодо платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування);

( Пункт 42 статті 80 виключено на підставі Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

43) частини четвертої статті 19 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10);

44) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 5, ст.34), статті 16 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308) в частині закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби; ( Пункт 44 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

45) підвищених норм амортизації, встановлених Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88) для основних фондів групи 1, 2, 3, крім дії цих норм до амортизації витрат, здійснених платником податку після 1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових основних фондів групи 1, 2, 3, які використовуються у виробничій діяльності платника податку та які раніше не були в експлуатації, а також витрат на поліпшення зазначених новопридбаних (виготовлених) основних фондів, понесених платником податку після 1 січня 2004 року;

46) підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 756-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 30, ст. 243);

47) пунктів 5-1, 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205);

48) частини третьої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238) в частині надання права Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним та сільським радам встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку, крім випадків надання зазначених пільг підприємствам, які виконують роботи із життєзабезпечення відповідної території, комунальним підприємствам;

49) підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.7 (крім продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення, допущених до застосування в Україні за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), 5.1.8 (крім послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), 5.1.9 (крім продажу путівок на санаторно-курортне лікування дітей та продажу путівок на відпочинок дітей у літній період з дня набрання чинності Законом України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1801-15 ) по 1 вересня 2004 року у закладах за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України), 5.1.11, 5.1.12, 5.1.20 (крім продажу або передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам для його використання як місця проживання, якщо до 1 січня 2004 року житло було передано у власність покупця або були розпочаті роботи з будівництва такого житла під зобов'язання покупця або інвестора та при цьому покупець або інвестор сплатив внесок, не менший ніж тридцять відсотків від вартості загальної площі такого житла, визначеної за цінами, що діяли на дату такої сплати) пункту 5.1, пункту 5.4 статті 5, пунктів 11.18 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 11.19 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 11.26 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.30 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.31 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.32 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.34 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.35 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305; 1998 р., N 18, ст. 95; 1999 р., N 39, ст. 357; 2000 р., N 3, ст. 20, N 13, ст. 103, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 29, ст. 192, N 31, ст. 214); ( Пункт 49 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

50) підпунктів 5.2.2, 5.2.14 пункту 5.2 статті 5, підпункту 7.13.5 пункту 7.13, пунктів 7.14 та 7.18 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) статті 7, пунктів 22.21 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 22.28 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 181; 2000 р., N 5, ст. 34, N 45, ст. 375, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46; 2002 р., N 9, ст. 68, N 31, ст. 214, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 12, ст. 88, N 24, ст. 162); ( Пункт 50 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

51) другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2003 р., N 12, ст. 88);

52) пункту 8.7 статті 8 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 36, ст. 300) в частині здійснення експортного відшкодування податку на додану вартість у рахунок платежів з акцизного збору;

53) статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210) щодо зобов'язань бюджетних установ;

54) абзацу четвертого підпункту "б" пункту 22.11 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308);

55) частини третьої статті 46 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст.37) в частині зарахування стягнутого з боржника виконавчого збору до коштів виконавчого провадження;

56) частини першої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85; 1996 р., N 52, ст. 302; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223) в частині зарахування у повному обсязі до бюджету місцевого самоврядування державного мита за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України;

57) частин першої - четвертої статті 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33-34, ст. 267);

58) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262);

59) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 (щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456);

60) статті 1 Закону України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781) у частині встановлення ставок ввізного мита на товари, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1517 90 91 00 (група 15 розділу III) та 1803 10 00 90 (група 18 розділу IV). ( Частину першу статті 80 доповнено пунктом 60 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частиною п'ятою статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86), частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218; 2003 р., N 10-11, ст. 86), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2003 р., N 10-11, ст. 86), абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86), частиною шостою статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2003 р., N 10-11, ст. 86), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік.

Установити, що у 2004 році особливості справляння податку на додану вартість та ввізного мита, встановлені Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ), не застосовуються у випадку ввезення на митну територію України обладнання, аналогічного тому, що виробляється вітчизняними підприємствами, та у випадку ввезення сировини та комплектуючих. ( Статтю 80 доповнено частиною згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

У пункті 11.5 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 38, ст. 338; 2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 300; 2004 р., N 10, ст. 105, ст. 110):

1) абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Установити, що у 2004 році термін погашення податкового векселя з податку на додану вартість може бути продовжений на строк до 2 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, для:

підприємств суднобудівної промисловості, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 );

підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії;

підприємств з виробництва броньованих бойових машин;

підприємств концерну "Бронетехніка України";

підприємств літакобудівної промисловості, визначених статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні" ( 2660-14 );

суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України";

2) останній абзац доповнити реченням такого змісту: "Установити, що у 2004 році дія цього абзацу не поширюється на суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України". ( Статтю 80 доповнено частиною згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 81. Установити, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Стаття 82. Внести до розділу XXI "Прикінцеві положення" Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51) такі зміни:

а) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року";

б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

"Митний кодекс України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з 1 січня 2005 року".

Стаття 83. Установити для платників податку на прибуток в 2004 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти місяців 2004 року за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх періодів та приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2004 року та суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали 2004 року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2004 року. Сплата податку на прибуток за одинадцять місяців 2004 року здійснюється у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

Установити, що до 1 липня 2004 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь). ( Частину другу в редакції Закону N 1593-IV від 04.03.2004 - застосовується щодо операцій сільгоспвиробників та переробних підприємств з 1 січня 2004 року )

Стаття 84. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 85. З метою ефективного використання страхових внесків державних позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що визначені законодавством про ці фонди, встановити питому вагу видатків на організацію роботи фондів у їх доходах без урахування залишку на початок року в таких розмірах:

Пенсійний фонд України - 1,65 відсотка;

Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності - 4 відсотки;

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 13,41 відсотка;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 4,41 відсотка.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Стаття 86. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2004 році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти) згідно з додатком N 7 до цього Закону у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти). ( Стаття 86 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 87. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги у зв'язку з втратою професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі 200.000 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Перерахування цих коштів здійснюється Державним казначейством України на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі 13,5 відсотка.

Стаття 88. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Стаття 89. Установити з 1 січня 2004 року розмір мінімальної заробітної плати 205 гривень на місяць, а з 1 вересня 2004 року - 237 гривень на місяць. Забезпечити з 1 березня 2004 року відновлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 205 гривень, а з 1 вересня 2004 року - виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 237 гривень. ( Стаття 89 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 90. Установити, що в разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Стаття 91. Кабінету Міністрів України в місячний термін вжити заходів щодо скорочення граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої влади не менш як на 10 відсотків.

Установити, що Кабінет Міністрів України не має права приймати в 2004 році рішення щодо збільшення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

Стаття 92. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет на 2004 рік, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 93. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Стаття 94. Продовжити до 1 січня 2005 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).

Стаття 95. Установити, що в 2004 році при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1 січня 2002 року і не було погашено на 1 січня 2004 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу II "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2004 податкового року.

Стаття 96. Установити, що положення пункту 16 розділу II "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88) щодо включення до складу валових витрат, витрат у розмірі 50 відсотків від суми понесених витрат, пов'язаних із забезпеченням основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури, визначених у підпункті 5.4.9, та пунктів медичного огляду, передбачених підпунктом 5.4.10 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 39, ст. 357; 2003 р., N 12, ст. 88), діють до 1 січня 2005 року.

Стаття 97. Установити, що у 2004 році суми сплаченого податку на прибуток підприємств понад нараховані з урахуванням приросту не менше 15 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги цього податку усіма підприємствами, які знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту України, спрямовуються як додаткові видатки понад обсяги, визначені у додатку N 3 до цього Закону, на розвиток автомобільних доріг, літакобудування та компенсаційні виплати за пільгове перевезення пасажирів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 98. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 99. Установити, що в 2004 році Міністерство фінансів України у місячний термін після набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" складає та затверджує помісячний розпис спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Примірник затвердженого помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у двотижневий термін передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни.

Стаття 100. Заборонити підприємствам державної форми власності, у тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або соціальним захистом членів трудового колективу.

Стаття 101. Надати Рахунковій палаті та органам Державної контрольно-ревізійної служби України право здійснювати перевірки правильності бюджетних відшкодувань платникам податку на додану вартість.

Стаття 102. Установити, що у 2004 році сплата страхових внесків, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" , сільськогосподарськими підприємствами - платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та порядку, встановлених Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок" ( 320-14 ).

Стаття 103. Установити, що у 2004 році ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229), становить 10 неоподатковуваних мінімумів.

Стаття 104. Дозволити Національній академії наук України у 2004 році придбати без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на суму 40.000 тис. гривень за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, звільнивши від сплати ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання. ( Стаття 104 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 105. Установити, що у 2004 році сплата збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію як складової оптового тарифу на електроенергію оптового ринку електроенергії України в кожному звітному розрахунковому періоді (місяці) здійснюється після повної оплати електроенергії, відпущеної в цьому звітному періоді енергогенеруючими компаніями в оптовий ринок електроенергії України.

Розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, не може перевищувати 1.780.000 тис. гривень.

Надходження цього збору використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 106. Установити, що видатки на здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї і державну підтримку молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 107. Кабінету Міністрів України визначити на 2004 рік механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2004 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2004 року суб'єктів господарювання - безпосередніх постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання - постачальників безпосереднім кредиторам з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків.

Установити, що за результатами фактично проведених розрахунків вносяться відповідні зміни до доходів і видатків Державного бюджету України на 2004 рік за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Поширити дію цієї статті на навчальні заклади та установи освіти, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в частині погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії. ( Статтю 107 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 108. Скасувати податковий борг з податку на додану вартість Державного комітету України з державного матеріального резерву в частині штрафів та пені, нарахованих на суму узгодженого податкового зобов'язання з цього податку, не сплаченого станом на 1 січня 2004 року, а також проценти, нараховані згідно із Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

Стаття 109. Установити, що кошти, передбачені для будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, спрямовуються на завершення розпочатого до 2004 року житлового будівництва та придбання житла на вторинному ринку.

Порядок придбання житла на вторинному ринку визначається Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 109 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-1. Дозволити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за 2000 рік цієї компанії по перерахуванню до Державного бюджету України частини виручки від реалізації природного газу, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України, виконати роботи в обсязі 200.000 тис. гривень з будівництва магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів, з них 40.000 тис. гривень на будівництво газопроводу Ялта - Форос - Севастополь.

Кабінету Міністрів України затвердити порядок зазначених розрахунків та перелік таких об'єктів за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. ( Закон доповнено статтею 109-1 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-2. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2004 році проводити погашення заборгованості перед Чеською Республікою у грошовій та/або товарній формі за Угодою від 30 червня 1997 року між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про умови завершення реалізації після 1 січня 1992 року на території України Угоди між Урядом СРСР і Урядом ЧССР про співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища, будівництві магістрального газопроводу Ямбург - Західний кордон СРСР та об'єктів Уральського газового комплексу і пов'язані з цим поставки природного газу із СРСР до ЧССР від 16 грудня 1985 року за рахунок коштів, передбачених на погашення державного боргу України.

Порядок проведення таких розрахунків встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 109-2 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-3. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 цього Закону, спрямовуються:

у пріоритетному порядку на погашення заборгованості із заробітної плати збанкрутілим та ліквідованим підприємствам агропромислового комплексу станом на 1 січня 2004 року;

на умовах повернення підприємствам державної форми власності для погашення заборгованості із заробітної плати, яка утворилася станом на 1 січня 2004 року та не погашена на момент введення в дію Закону України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік";

на збільшення пенсій та інших соціальних виплат;

на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень;

на утворення недержавного пенсійного фонду та сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду Міністерством праці та соціальної політики України на користь працівників бюджетних установ;

в обсязі 3 відсотки від таких надходжень на заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку підприємництва в Україні в 2004 році;

для компенсації сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Порядок реалізації цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, 3, 4 до Закону. ( Закон доповнено статтею 109-3 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ, який видобувається в Україні, виключно населенню, бюджетним установам, підприємствам житлово-комунального господарства. ( Закон доповнено статтею 109-4 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-5. Установити, що затверджені в Державному бюджеті України на 2004 рік видатки у сумі 23.500 тис. гривень на централізовані заходи щодо подальшого удосконалення матеріального забезпечення працівників установ соціального захисту населення розподіляються в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. ( Закон доповнено статтею 109-5 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-6. З метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України акціонерним та холдинговим компаніям з державною часткою понад 50 відсотків, які є прибутковими та за результатами фінансово-господарської діяльності сплачують дивіденди до загального фонду Державного бюджету України, у 2004 році заборонити зменшувати державну частку у статутному фонді. ( Закон доповнено статтею 109-6 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-7. Установити, що виручка Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її структурних підрозділів від реалізації товарів (робіт, послуг) зараховується на окремий рахунок органів Державного казначейства України та спрямовується у розмірі не менше 20 відсотків від такої виручки на сплату відповідних загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються до Державного бюджету України, з наступним перерахуванням залишку виручки на банківські рахунки цих підприємств. Кабінету Міністрів України розробити порядок реалізації цієї статті. ( Закон доповнено статтею 109-7 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 109-8. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачати кошти на витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та повернення позик до державного та місцевого бюджетів. Суми платежів до бюджету та повернення позик включаються до фінансових планів підприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в обсязі поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованості минулих років (у тому числі повернення позики місцевому бюджету ВП "Запорізька АЕС" в сумі 53.000 тис. гривень) у порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 109-8 згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Стаття 110. Додатки N 1-9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 111. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 27 листопада 2003 року
N 1344-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"


Доходи Державного бюджету України на 2004 р
ік

тис. грн.

-------------------------------------------------------------------------
Код |Найменування показників | Всього | Загальний |Спеціальний
| згідно з бюджетною | | фонд | фонд
| класифікацією | | |
-------------------------------------------------------------------------
10000000 Податкові надходження 44 352 102,5 41 372 754,5 2 979 348,0
11000000 Податки на доходи, 13 358 870,6 13 358 870,6
податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості
11010000 Податок з доходів 752 090,6 752 090,6
фізичних осіб
11020000 Податок на прибуток 12 606 780,0 12 606 780,0
підприємств
13000000 Збори за спеціальне 931 623,0 633 423,0 298 200,0
використання природних
ресурсів
13010000 Збір за спеціальне 60 400,0 60 400,0
використання лісових
ресурсів та користування
земельними ділянками
лісового фонду
13010100 Збір за спеціальне 60 400,0 60 400,0
використання лісових
ресурсів державного
значення
13020000 Збір за спеціальне 288 890,0 288 890,0
використання водних
ресурсів та збір за
користування водами для
потреб гідроенергетики і
водного транспорту
13030000 Платежі за користування 181 088,0 181 088,0
надрами
13030100 Платежі за користування 181 088,0 181 088,0
надрами
загальнодержавного
значення
13040000 Збір за 400 000,0 101 800,0 298 200,0
геологорозвідувальні
роботи, виконані за
рахунок державного
бюджету
13070000 Плата за використання 1 245,0 1 245,0
інших природних ресурсів
14000000 Внутрішні податки на 24 988 600,0 22 549 911,0 2 438 689,0
товари та послуги
14010000 Податок на додану 19 843 800,0 19 843 800,0
вартість
14010100 Податок на додану 18 376 100,0 18 376 100,0
вартість із вироблених в
Україні товарів (робіт,
послуг)
14010200 Бюджетне відшкодування -10 835 000,0 -10 835 000,0
податку на додану
вартість грошовими
коштами
з них за рішенням суду -705 700,0 -705 700,0
14010300 Податок на додану 12 302 700,0 12 302 700,0
вартість із ввезених на
територію України
товарів

14020000 Акцизний збір із     5 934 651,0  4 066 875,0 1 867 776,0
вироблених в Україні
товарів
з них:
14020700 Тютюн та тютюнові 273 615,0 273 615,0
вироби за ставкою у
процентах до обороту з
реалізації товару
(продукції)
14030000 Акцизний збір із 808 139,0 237 226,0 570 913,0
ввезених на територію
України товарів
14060000 Плата за ліцензії на 328 010,0 328 010,0
певні види господарської
діяльності
14060200 Плата за видачу ліцензій 34 700,0 34 700,0
та сертифікатів
14060500 Плата за ліцензії на 12 570,0 12 570,0
виробництво спирту
етилового, коньячного і
плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів
14060600 Плата за ліцензії на 1 640,0 1 640,0
право експорту, імпорту
та оптової торгівлі
спирту етилового,
коньячного та плодового
14060700 Плата за ліцензії на 13 000,0 13 000,0
право експорту, імпорту
алкогольними напоями та
тютюновими виробами

14060800 Плата за видачу дозволу     150,0     150,0
на здійснення діяльності
з випуску та обігу
цінних паперів
14060900 Плата за державну 1 540,0 1 540,0
реєстрацію, крім плати
за державну реєстрацію
суб'єктів
підприємницької
діяльності
14061000 Плата за ліцензії на 43 600,0 43 600,0
право оптової торгівлі
алкогольними напоями та
тютюновими виробами
14061200 Грошовий (ліцензійний) 8 840,0 8 840,0
збір за видачу ліцензій
за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове
(кабельне) мовлення і
час мовлення
14061400 Плата за видачу ліцензій 55 000,0 55 000,0
на використання
радіочастот
14061500 Плата за ліцензії, 6 970,0 6 970,0
видані Національною
комісією регулювання
електроенергетики
14061600 Надходження від продажу 150 000,0 150 000,0
на аукціонах дозволу
(ліцензії) на право
користування надрами

14080000 Погашення бюджетної   -1 926 000,0 -1 926 000,0
заборгованості по
невідшкодованим сумам
податку на додану
вартість з простроченим
терміном повернення
15000000 Податки на міжнародну 4 889 008,9 4 655 549,9 233 459,0
торгівлю та зовнішні
операції
15010000 Ввізне мито 3 660 614,0 3 454 214,0 206 400,0
15010100 Мито на товари, що 3 247 614,0 3 247 614,0
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності
15010200 Мито на товари, які 155 000,0 155 000,0
ввозяться
(пересилаються)
громадянами
15010500 Мито на нафтопродукти, 258 000,0 51 600,0 206 400,0
транспортні засоби та
шини до них, що
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності та
громадянами
15020000 Вивізне мито 906 200,0 906 200,0
15020100 Мито на товари, що 906 200,0 906 200,0
вивозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності
15030000 Кошти, отримані за 274 194,9 247 135,9 27 059,0
вчинення консульських
дій

15050000 Надходження від       48 000,0    48 000,0
реалізації квот на
ввезення цукру-сирцю
тростинного
16000000 Інші податки 184 000,0 175 000,0 9 000,0
16020000 Надходження плати за 9 000,0 9 000,0
надання послуг з
оформленням документів
на право виїзду за
кордон
16030000 Податки, не віднесені до 15 000,0 15 000,0
інших категорій
16060000 Збір на розвиток 160 000,0 160 000,0
виноградарства,
садівництва і хмелярства
20000000 Неподаткові надходження 18 227 745,9 8 255 068,8 9 972 677,1
21000000 Доходи від власності та 6 857 051,1 6 178 346,1 678 705,0
підприємницької
діяльності
21010000 Частина прибутку 699 337,1 699 337,1
(доходу) господарських
організацій, що
вилучається до бюджету
21020000 Надходження від 1 209 000,0 1 209 000,0
перевищення валових
доходів над видатками
Національного банку
України
21030000 Надходження від 60 000,0 60 000,0
грошово-речових лотерей
21050000 Дивіденди (доход), 448 900,0 300 000,0 148 900,0
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств

21050100 Дивіденди (доход),     448 900,0   300 000,0  148 900,0
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності
21060000 Рентна плата 3 870 009,0 3 870 009,0
21060100 Рентна плата за нафту, 436 800,0 436 800,0
що видобувається в
Україні
21060200 Рентна плата за 526 320,0 526 320,0
природний газ, що
видобувається в Україні
21060500 Рентна плата за 2 631 265,0 2 631 265,0
транзитне
транспортування
природного газу через
територію України
21060600 Рентна плата за 185 635,0 185 635,0
транспортування нафти
магістральними
нафтопроводами
21060700 Рентна плата за 17 159,0 17 159,0
транспортування
аміаку через територію
України аміакопроводом
21060800 Рентна плата за газовий 72 830,0 72 830,0
конденсат, що
видобувається в Україні
21080000 Інші надходження 569 805,0 40 000,0 529 805,0
22000000 Адміністративні збори та 1 256 594,5 1 121 688,0 134 906,5
платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу
22060000 Плата за надання послуг 3 000,0 3 000,0
службою дозвільної
системи органів
внутрішніх справ
22070000 Виконавчий збір 100 000,0 50 000,0 50 000,0
22080000 Плата за оренду цілісних 165 000,0 165 000,0
майнових комплексів та
іншого державного майна
22090000 Державне мито 151 906,5 67 000,0 84 906,5
22100000 Митні збори 766 244,0 766 244,0
22110000 Єдиний збір, який 70 004,0 70 004,0
справляється у пунктах
пропуску через державний
кордон України
22120000 Плата за надані в оренду 440,0 440,0
ставки, що знаходяться в
басейнах річок
загальнодержавного
значення
23000000 Надходження від штрафів 343 170,0 343 170,0
та фінансових санкцій
23010000 Суми, стягнені з винних 1 730,0 1 730,0
осіб за шкоду, заподіяну
державі, підприємству,
установі, організації
23030000 Адміністративні штрафи 341 440,0 341 440,0
та інші санкції
24000000 Інші неподаткові 4 445 312,1 611 864,7 3 833 447,4
надходження

24010000 Надходження коштів від    22 900,0   22 900,0
реалізації
конфіскованого майна
24030000 Надходження сум 5 000,0 5 000,0
кредиторської та
депонентської
заборгованості
підприємств, організацій
та установ, щодо яких
минув строк позовної
давності
24040000 Надходження коштів від 200,0 200,0
реалізації матеріальної
частини виробів
військового призначення,
що належать
Національному космічному
агентству України
24050000 Надходження коштів від 536 565,3 186 120,0 350 445,3
реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки,
іншого майна Збройних
Сил України та інших,
утворених згідно з
законодавством
військових формувань

24060000 Інші надходження      355 644,7   339 375,0   16 269,7
24060100 Надходження частини 200 000,0 200 000,0
виручки від реалізації
газу у 2000 році, що
отримувалась як плата
за транзит природного
газу через територію
України
24060200 Збори за послуги, 12 000,0 12 000,0
пов'язані з охороною
прав на інтелектуальну
власність
24060300 Інші надходження 100 000,0 100 000,0
24060400 Надходження від видачі 1 869,7 1 869,7
сертифікатів на
експортно-імпортні
операції з наркотичними
засобами, психотропними
речовинами і
прекурсорами
24060500 Відрахування від суми 2 000,0 2 000,0
коштів, витрачених на
рекламу тютюнових
виробів та/або
алкогольних напоїв
24060800 Надходження від збору за 700,0 700,0
проведення гастрольних
заходів
24061400 Збір за використання
радіочастотного ресурсу 22 000,0 22 000,0
24061500 Надходження до 16 875,0 3 375,0 13 500,0
Державного
спеціалізованого фонду
фінансування
загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність
та участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях

24061800 Надходження до         200,0           200,0
страхового фонду безпеки
авіації
24080000 Відрахування від сум 25 000,0 25 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці
24081000 Відрахування від сум 25 000,0 25 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці на
підприємствах-монополістах
24090000 Портовий 24 697,0 2 469,7 22 227,3
(адміністративний) збір
24110000 Доходи від операцій з 31 000,0 31 000,0
кредитування та надання
гарантій
24110200 Плата за користування 31 000,0 31 000,0
позиками, наданими за
рахунок коштів,
залучених державою
24120000 Збір у вигляді цільової 960 000,0 960 000,0
надбавки до діючого
тарифу на електричну та
теплову енергію
24140000 Додаткові збори на 2 484 305,1 2 484 305,1
виплату пенсій
24140100 Сплата збору з 1 503 389,5 1 503 389,5
купівлі-продажу валюти
24140200 Сплата збору з торгівлі 10 618,5 10 618,5
ювелірними виробами із
золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного
каміння

24140300 Сплата збору при      383 819,2         383 819,2
відчуженні легкових
автомобілів
24140500 Сплата збору з операцій 204 247,5 204 247,5
купівлі-продажу
нерухомого майна
24140600 Сплата збору з послуг 382 230,4 382 230,4
стільникового рухомого
зв'язку
25000000 Власні надходження 5 325 618,2 5 325 618,2
бюджетних установ
25010000 Плата за послуги, що 5 272 900,4 5 272 900,4
надаються бюджетними
установами
25020000 Інші джерела власних 52 717,8 52 717,8
надходжень бюджетних
установ
30000000 Доходи від операцій з 671 403,0 180 903,0 490 500,0
капіталом
31000000 Надходження від продажу
основного капіталу 52 400,0 52 400,0
31010000 Надходження коштів від 40 000,0 40 000,0
реалізації безхазяйного
майна, майна, що за
правом спадкоємства
перейшло у власність
держави, та скарбів,
знахідок, а також
валютні цінності і
грошові кошти, власники
яких невідомі

31020000 Надходження коштів від    12 400,0   12 400,0
Державного фонду
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння
32000000 Надходження від 590 500,0 100 000,0 490 500,0
реалізації державних
запасів товарів
32010000 Надходження від 290 500,0 290 500,0
реалізації матеріальних
цінностей державного
резерву
32020000 Надходження від 300 000,0 100 000,0 200 000,0
реалізації
розброньованих
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву
33000000 Надходження від продажу 28 503,0 28 503,0
землі і нематеріальних
активів
40000000 Офіційні трансферти 168 065,3 168 065,3
42000000 Від урядів зарубіжних 168 065,3 168 065,3
країн та міжнародних
організацій
42010000 Надходження від 168 065,3 168 065,3
секретаріату ООН за
участь українського
контингенту у
миротворчих операціях
50000000 Цільові фонди 194 430,4 194 430,4
50070000 Платежі до Фонду України
соціального захисту
інвалідів 120 000,0 120 000,0

50080000 Збір за забруднення
навколишнього природного
середовища 74 430,4 74 430,4

Разом доходів 63 613 747,1 49 808 726,3 13 805 020,8
(без урахування
міжбюджетних
трансфертів)

40000000 Офіційні трансферти 1 590 915,7 1 590 915,7
41010100 Кошти, що надходять до 1 590 915,7 1 590 915,7
Державного бюджету з
інших бюджетів

Всього доходів: 65 204 662,8 51 399 642,0 13 805 020,8

( Додаток 1 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"


Фінансування Державного бюджету України на 2004 р
ік

(тис. грн.)

-----------------------------------------------------------------------
Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний
| | | фонд | фонд
-----------------------------------------------------------------------
Загальне фінансування 7 420 233,9 6 895 585,1 524 648,8

400000 Фінансування за 1 404 312,5 999 118,5 405 194,0
борговими операціями

401000 Запозичення 10 922 035,6 9 987 036,6 934 999,0

401100 Внутрішні запозичення 4 494 500,0 4 494 500,0

401200 Зовнішні запозичення 6 427 535,6 5 492 536,6 934 999,0

402000 Погашення -9 517 723,1 -8 987 918,1 -529 805,0

402100 Внутрішні зобов'язання -3 927 541,7 -3 927 541,7

402200 Зовнішні зобов'язання -5 590 181,4 -5 060 376,4 -529 805,0

500000 Надходження від 5 215 580,0 5 117 241,6 98 338,4
приватизації державного
майна

501000 Надходження від 5 180 280,0 5 117 241,6 63 038,4
приватизації державного
майна (крім об'єктів,
для яких передбачено
окремий розподіл коштів
відповідно до Державної
програми приватизації
на 2000-2002 роки
( 1723-14 ) та
інших надходжень,
безпосередньо
пов'язаних з процесом
приватизації та
кредитуваня підприємств

502000 Надходження від         300,0           300,0
приватизації об'єктів
незавершеного
будівництва, що
споруджувались
відповідно до
Чорнобильської
будівельної програми

503000 Надходження від 35 000,0 35 000,0
приватизації, отримані
від продажу акцій
відкритих акціонерних
товариств за переліком,
визначеним Кабінетом
Міністрів України, для
ліквідації наслідків
аварії на очисних
спорудах міста Харкова

600000 Фінансування за 800 341,4 779 225,0 21 116,4
активними операціями

601000 Зміни обсягів депозитів -111 360,1 -111 360,1
і цінних паперів, що
використовуються для
управління ліквідністю

601100 Повернення коштів з 430 639,9 430 639,9
депозитів або
пред'явлення цінних
паперів

601200 Розміщення коштів на -542 000,0 -542 000,0
депозитах або придбання
цінних паперів

602000 Зміни обсягів        865 116,4   844 000,0   21 116,4
готівкових коштів

602100 На початок періоду 865 116,4 844 000,0 21 116,4

604000 Зміни обсягів 46 585,1 46 585,1
товарно-матеріальних
цінностей

604100 На початок періоду 46 585,1 46 585,1

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2004 рік

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код |Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом:
прог- |функ- |згідно з програмною|-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
рамної |ціо- | класифікацією | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні |
класи- |наль- | видатків та | | |-------------------------| | | |-----------------------| |
фікації|ної | кредитування | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| |
видат- |кла- | державного | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| |
ків та |сифі- | бюджету | | | |енергоносії | | | | | енерго- | |
креди- |кації | | | | | | | | | | носії | |
тування|видат-| | | | | | | | | | | |
держав-|ків та| | | | | | | | | | | |
ного |креди-| | | | | | | | | | | |
бюджету|туван-| | | | | | | | | | | |
|ня | | | | | | | | | | | |
|дер- | | | | | | | | | | | |
|жавно-| | | | | | | | | | | |
|го | | | | | | | | | | | |
|бюдже-| | | | | | | | | | | |
|ту | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видатки - всього: 58 530 331,2 50 679 338,8 12 316 519,8 1 206 887,2 7 850 992,4 13 649 356,4 8 730 087,0 1 609 427,1 403 779,4 4 919 269,4 72 179 687,6


2300000 Міністерство 1 937 779,7 1 405 148,9 405 242,1 52 395,6 532 630,8 533 226,1 416 128,7 146 172,1 50 205,0 117 097,4 2 471 005,8
охорони здоров'я
України

2301000 Апарат Міністерства 1 923 924,0 1 391 293,2 404 745,3 52 395,6 532 630,8 533 176,1 416 078,7 146 172,1 50 175,0 117 097,4 2 457 100,1
охорони здоров'я
України

2301010 0763 Керівництво та 4 099,0 4 099,0 2 244,8 408,0 1 869,7 1 569,7 298,1 13,0 300,0 5 968,7
управління у сфері
охорони здоров'я

2301020 0140 Фундаментальні 2 426,2 2 426,2 1 680,0 9,0 2 426,2
дослідження у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301030 0750  Прикладні розробки    8 063,8    8 063,8   4 810,2    109,0          6 232,7   5 442,9   2 139,8   236,6    789,8   14 296,5
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301040 0750 Державні 1 988,1 1 988,1 1 144,5 4,6 1 988,1
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301050 0750 Розробки 979,3 979,3 217,0 76,4 66,4 35,0 10,0 1 055,7
найважливіших
новітніх технологій
та фінансова
підтримка
підготовки наукових
кадрів у сфері
охорони здоров'я

2301060 0750 Фінансова підтримка 139,9 139,9 15,0 139,9
розвитку
інфраструктури
наукової діяльності
у сфері
профілактичної та
клінічної медицини

2301070 0942  Підготовка і      139 856,5   134 856,5   78 998,0   4 000,0   5 000,0   286 967,3  207 142,3   89 861,2  27 322,1   79 825,0   426 823,8
підвищення
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних,
наукових та
науково-
педагогічних кадрів
вищими навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації

2301080 0950 Підвищення 24 749,3 24 749,3 16 435,2 1 061,7 13 560,7 10 892,9 3 278,9 2 876,4 2 667,8 38 310,0
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних
кадрів та
підготовка наукових
і науково-
педагогічних кадрів
у сфері охорони
здоров'я

2301090 0990 Методичне 199,9 199,9 145,3 199,9
забезпечення
діяльності медичних
(фармацевтичних)
вищих навчальних
закладів та
закладів
післядипломної
освіти

2301100 0731  Стаціонарне медичне   21 744,3   21 744,3   9 875,2   2 450,0          6 086,0   4 799,6    880,4   213,6   1 286,4   27 830,3
обслуговування
працівників водного
транспорту та
нафтопереробної
промисловості

2301110 0732 Спеціалізована та 92 250,1 85 250,1 36 532,2 9 404,2 7 000,0 2 193,8 1 914,1 261,2 314,2 279,7 94 443,9
високоспе-
ціалізована медична
допомога, що
надається
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я

2301170 0732 Діагностика і 45 038,9 34 649,2 11 536,7 3 082,8 10 389,7 6 443,3 5 099,7 2 497,0 244,9 1 343,6 51 482,2
лікування
захворювань із
впровадженням
експериментальних
та нових медичних
технологій у
клініках науково-
дослідних установ
та в вищих
навчальних медичних
закладах
Міністерства
охорони здоров'я
України

2301180 0734  Санаторне лікування   49 679,9   49 679,9   15 101,7   8 507,6          12 928,1   11 518,1    787,5  3 754,1   1 410,0   62 608,0
хворих на
туберкульоз

2301190 0734 Санаторне лікування 34 405,7 34 405,7 12 852,3 6 010,5 20 877,1 17 527,4 1 345,9 3 141,3 3 349,7 55 282,8
дітей та підлітків
з соматичними
захворюваннями
(крім туберкульозу)

2301200 0722 Спеціалізована 7 299,6 7 299,6 3 889,7 533,8 464,5 352,4 70,5 14,0 112,1 7 764,1
консультативна
амбулаторно-
поліклінічна
допомога, що
надається вищими
навчальними
закладами,
науково-дослідними
установами та
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я

2301230 0723 Надання послуг 7 643,4 7 643,4 3 943,2 460,2 3 108,1 2 685,7 907,9 131,8 422,4 10 751,5
у стоматологічних
поліклініках вищих
навчальних медичних
закладів та інших
загальнодержавних
стоматологічних
закладах

2301250 0740  Державний       314 959,7   314 959,7  201 623,8   16 000,0         124 510,1  100 752,2   40 281,7  11 736,7   23 757,9   439 469,8
санітарно-
епідеміологічний
нагляд та
дезинфекційні
заходи

2301260 0740 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0 5 000,0
з епідеміями

2301270 0740 Програми і 104 900,0 101 600,0 3 300,0 104 900,0
централізовані
заходи з
імунопрофілактики

2301280 0763 Централізована 33 238,1 33 238,1 33 238,1
закупівля
кардіостимуляторів,
ендопротезів,
окремих виробів
медичного
призначення

2301290 0763 Централізована 81 300,0 81 300,0 81 300,0
закупівля
високовартісного
обладнання для
закладів охорони
здоров'я

2301310 0763 Централізовані 7 411,4 7 411,4 7 411,4
заходи з
трансплантації
органів та тканин

2301340 0763  Державний контроль    1 812,5    1 812,5    972,1    110,0          8 832,8   7 332,8   3 468,0   165,0   1 500,0   10 645,3
за якістю
лікарських засобів

2301350 0763 Організація і 3 785,9 3 785,9 1 695,2 84,2 10,0 2,0 8,0 3 795,9
регулювання
діяльності установ
та окремі заходи у
системі охорони
здоров'я

2301360 0763 Лікування громадян 900,0 900,0 900,0
України за кордоном

2301370 0763 Програми і 54 851,1 45 351,1 9 500,0 54 851,1
централізовані
заходи по боротьбі
з туберкульозом

2301380 0763 Програми і 17 852,2 17 852,2 17 852,2
централізовані
заходи з
профілактики та
лікування СНІДу

2301390 0763 Забезпечення 162 160,1 117 450,0 44 710,1 162 160,1
медичних заходів
державної програми
"Онкологія"

2301400 0763  Забезпечення      69 348,8   58 732,8                10 616,0                                   69 348,8
медичних заходів
окремих державних
програм та
комплексних заходів
програмного
характеру

2301410 0825 Функціонування 1 598,6 1 598,6 598,5 38,5 170,0 145,0 30,0 3,0 25,0 1 768,6
Державної наукової
медичної бібліотеки

2301420 0826 Збереження та 925,6 925,6 449,7 106,5 205,0 195,0 29,0 8,3 10,0 1 130,6
популяризація
історії медицини

2301450 0763 Забезпечення 163 000,0 163 000,0 163 000,0
медичних заходів
Комплексної
програми
"Цукровий діабет"
( 545/99 )

2301460 0763 Централізоване 316 300,0 316 300,0 316 300,0
придбання
діагностичного та
лікувального
обладнання для
боротьби з
онкозахворюваннями,
туберкульозом та
іншими хворобами,
в першу чергу, для
сільських лікарень

2301470 0763  Централізоване     39 600,0                       39 600,0                                   39 600,0
придбання
автомобілів швидкої
медичної допомоги
для сільських
закладів охорони
здоров'я

2301480 0763 Компенсація 92 545,9 92 545,9 92 545,9
виробникам
додаткових витрат,
пов'язаних з
підвищенням
з 1 січня 2004 р.
ставки акцизного
збору на спирт
етиловий, що
використовується
для виготовлення
лікарських засобів

2301600 0763 Заходи з подолання 6 955,2 6 955,2 38 640,5 38 640,5 45 595,7
епідемії
туберкульозу та
СНІДу

2301800 0734 Берегоукріплю- 2 915,0 2 915,0 2 915,0
вальні роботи на
території дитячого
санаторію "Затока"
у смт Затока
Білгород-
Дністровського
району Одеської
області

2301810 0942 Проектування, 2 000,0 2 000,0 2 000,0
будівництво
навчально-
лабораторного
корпусу, бібліотеки
та ремонт
гуртожитків
Національного
медичного
університету
ім. О.О. Богомольця

2302000 Державна служба 746,0 746,0 496,8 50,0 50,0 30,0 796,0
лікарських засобів
і виробів медичного
призначення

2302010 0763 Керівництво та 746,0 746,0 496,8 50,0 50,0 30,0 796,0
управління у сфері
контролю за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських засобів
і виробів медичного
призначення

2304000    Національний      13 109,7   13 109,7                                                       13 109,7
        комітет Товариства
        Червоного Хреста
        України

2304020 0763  Фінансова підтримка   13 109,7   13 109,7                                                       13 109,7
        служб Товариства
        Червоного Хреста
        України та внесок
        до Міжнародної
        федерації Товариств
        Червоного Хреста та
        Червоного Півмісяця

2200000    Міністерство освіти 3 415 986,5  2 995 940,2 1 369 772,2  246 208,7  420 046,3  1 800 972,9 1 392 639,1  667 481,4 112 412,2  408 333,8  5 216 959,4
        і науки України

2201000    Апарат Міністерства 3 281 247,2  2 874 034,6 1 310 411,9  238 361,7  407 212,6  1 737 725,8 1 355 816,7  653 872,5 109 831,8  381 909,1  5 018 973,0
        освіти і науки
        України

2201010 0990  Керівництво та      6 990,1    6 800,1   3 024,3     80,0    190,0     60,0     60,0                      7 050,1
        управління у сфері
        освіти і науки

2201020 0140  Фундаментальні     49 359,8   49 359,8   34 888,7    277,0                                          49 359,8
        дослідження у вищих
        навчальних закладах

2201030 0140  Надання грантів     8 976,9    8 976,9    197,3     5,7                                          8 976,9
        Фондом
        фундаментальних
        досліджень

2201040 0980  Прикладні розробки   17 603,3   16 008,0   10 920,9    187,0   1 595,3   34 641,6   31 390,7   16 350,0   980,0   3 250,9   52 244,9
        за напрямами
        науково-технічної
        діяльності вищих
        навчальних закладів

        в тому числі       2 917,2    1 321,9    562,0    127,0   1 595,3                                    2 917,2
        здійснення наукової
        діяльності
        науково-дослідним
        інститутом
        Українознавства

2201050 0150  Державні         7 713,5    7 713,5                                                       7 713,5
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм
        з пріоритетних
        напрямів розвитку
        науки і техніки

2201060 0150  Розробки         4 644,5    4 644,5                                                       4 644,5
        найважливіших
        новітніх технологій
        науковими
        установами

2201070 0150  Виконання        18 100,0   18 100,0                                                       18 100,0
        зобов'язань України
        у сфері
        міжнародного
        науково-технічного
        співробітництва

2201080 0150  Державні стипендії    1 359,0    1 359,0                                                       1 359,0
        в галузі науки і
        техніки

2201090 0980  Фінансова підтримка   16 574,8    1 085,8                15 489,0                                   16 574,8
        розвитку наукової
        інфраструктури
        вищих навчальних
        закладів

2201100 0922  Надання загальної    22 661,0   14 661,0   6 401,7   2 576,5   8 000,0    2 340,0   1 937,0          117,0    403,0   25 001,0
        та поглибленої
        освіти з фізики і
        математики,
        фізкультури і
        спорту
        загальноосвітніми
        спеціалізованими
        школами-інтернатами

2201110 0923  Надання освіти у    11 328,6    9 718,6   4 319,4   1 772,7   1 610,0    1 144,6   1 060,6    205,5    57,5     84,0   12 473,2
        загальноосвітніх
        школах соціальної
        реабілітації

2201120 0960  Надання         16 954,3   16 904,3   3 975,5    458,0     50,0    2 345,8   2 175,8    471,1   330,0    170,0   19 300,1
        позашкільної освіти
        державними
        позашкільними
        навчальними
        закладами та заходи
        з оздоровлення та
        відпочинку дітей

2201130 0930  Підготовка       925 969,3   909 769,3  405 765,8   89 627,0   16 200,0   131 305,7  118 805,7   37 150,7  10 050,0   12 500,0  1 057 275,0
        робітничих кадрів у
        професійно-
        технічних
        навчальних закладах

2201140 0930  Підготовка       13 312,4   13 222,4   8 494,5    618,6     90,0     150,2    138,2     8,9    30,0     12,0   13 462,6
        робітничих кадрів у
        професійно-
        технічних
        навчальних закладах
        соціальної
        реабілітації

2201150 0941  Підготовка кадрів   364 307,7   360 407,7  174 531,1   33 085,0   3 900,0   176 800,0  144 750,0   58 000,0  20 500,0   32 050,0   541 107,7
        вищими навчальними
        закладами I і
        II рівнів
        акредитації

2201160 0942  Підготовка кадрів  1 230 873,2  1 193 873,2  586 739,2   95 768,9   37 000,0  1 260 000,0  960 973,0  512 465,0  69 586,0  299 027,0  2 490 873,2
        вищими навчальними
        закладами III і
        IV рівнів
        акредитації

2201170 0970  Виготовлення      32 792,6   32 792,6                                                       32 792,6
        випускних
        документів
        про освіту

2201180 0990  Проведення        1 350,0    1 350,0                                                       1 350,0
        всеукраїнських та
        міжнародних
        олімпіад у сфері
        освіти

2201190 0970  Інформатизація     90 000,0    4 000,0                86 000,0                                   90 000,0
        загальноосвітніх
        навчальних
        закладів,
        комп'ютеризація
        сільських шкіл

2201200 0990  Пільговий проїзд    33 700,0   33 700,0                                                       33 700,0
        студентів і учнів
        у залізничному
        транспорті

2201220 0240  Підготовка        1 401,8    1 401,8    931,6                                                 1 401,8
        призовників
        військово-технічних
        спеціальностей для
        Збройних Сил
        України у
        професійно-
        технічних
        навчальних закладах

2201230 0970  Видання, придбання,  166 869,6    6 504,4               160 365,2                                   166 869,6
        зберігання і
        доставка
        підручників і
        посібників для
        студентів вищих
        навчальних закладів
        та учнів
        загальноосвітніх і
        професійно-
        технічних
        навчальних закладів

2201240 0990  Методичне        16 566,4   15 486,4   7 612,9    269,0   1 080,0    3 603,4   3 003,4    905,2   230,0    600,0   20 169,8
        забезпечення
        діяльності
        навчальних закладів

2201260 0721  Амбулаторне медичне     74,2     74,2     48,8     3,2                                            74,2
        обслуговування
        працівників
        Кримської
        астрофізичної
        обсерваторії

2201270 0826  Збереження та       364,9     364,9    142,8     32,0                                           364,9
        популяризація
        історії
        авіабудування

2201280 0832  Фінансова підтримка     28,1     28,1                                                         28,1
        науково-
        освітянської преси

2201290 0473  Дослідження на      6 694,4    6 694,4    401,2     10,0                                          6 694,4
        антарктичній станції
        "Академік
        Вернадський"

2201300 0350  Спецінформації      1 200,0    1 200,0                                                       1 200,0

2201310 0810  Фізична і спортивна   13 346,2   13 346,2   4 819,7   1 100,0          2 464,3   1 887,8     95,7   213,1    576,5   15 810,5
        підготовка
        учнівської та
        студентської молоді

2201320 0950  Підвищення        1 547,2    1 547,2   1 114,6     31,0          1 384,0   1 340,0    289,0   204,0     44,0    2 931,2
        кваліфікації
        керівних
        працівників і
        спеціалістів
        харчової і
        переробної
        промисловості

2201330 0140  Фундаментальні      5 180,5    5 180,5   2 887,8    961,6          4 675,2   3 835,2    710,0   727,0    840,0    9 855,7
        дослідження в
        наукових установах

2201340 0150  Фінансова підтримка   4 498,2    3 805,1                 693,1                                    4 498,2
        розвитку
        інфраструктури
        наукових установ

2201350 0150  Прикладні розробки    2 724,2    2 724,2   1 448,5    222,0          1 044,3    974,3    354,9   174,2     70,0    3 768,5
        в наукових
        установах

2201370 0942  Підготовка фахівців   24 625,8   21 625,8   9 006,3   4 220,7   3 000,0   30 132,4   10 574,4   5 548,6   823,0   19 558,0   54 758,2
        Національною
        юридичною академією
        імені Ярослава
        Мудрого

2201380 0490  Фінансова підтримка                                    21 116,4   21 116,4                      21 116,4
        інноваційної
        діяльності суб'єктів
        підприємництва

2201400 0481  Виконання        1 382,4    1 382,4     15,7    100,0                                          1 382,4
        зобов'язань Уряду
        щодо функціонування
        науково-
        технологічного
        центру

2201410 0942  Підготовка кадрів    9 793,0    9 593,0   4 737,5    755,8    200,0    6 844,9   5 221,2   2 324,9   310,0   1 623,7   16 637,9
        для гуманітарної
        сфери Національним
        університетом
        "Києво-Могилянська
        Академія"

2201420 0980  Прикладні         352,3     352,3    144,1                                                  352,3
        розробки, що
        здійснюються
        Національним
        університетом
        "Києво-Могилянська
        Академія"

2201430 0942  Підготовка кадрів    78 377,0   78 277,0   37 842,0   6 200,0    100,0   57 673,0   46 573,0   18 993,0  5 500,0   11 100,0   136 050,0
        Національним
        технічним
        університетом
        "Київський
        політехнічний
        інститут"

2201440 0970  Придбання шкільних   63 450,0                       63 450,0                                   63 450,0
        автобусів для
        сільських
        загальноосвітніх
        шкіл

2201800 0942  Будівництво       5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        лабораторного
        комплексу фізико-
        технічного
        інституту
        Дніпропетровського
        національного
        університету

2201810 0942  Завершення        3 200,0                       3 200,0                                    3 200,0
        будівництва
        навчального корпусу
        Київського
        національного
        економічного
        університету

2202000    Державний        13 958,6   13 958,6    635,8     24,5                                          13 958,6
        департамент
        інтелектуальної
        власності

2202010 0411  Керівництво та       958,6     958,6    635,8     24,5                                           958,6
        управління у сфері
        інтелектуальної
        власності

2202020 0411  Заходи, пов'язані    13 000,0   13 000,0                                                       13 000,0
        з охороною
        інтелектуальної
        власності

2204000    Державна інспекція     767,7     767,7    516,6                                                  767,7
        навчальних закладів

2204010 0990  Керівництво та       767,7     767,7    516,6                                                  767,7
        управління у сфері
        навчальних закладів

2205000    Комітет з державних   3 418,8    3 418,8     83,1                                                 3 418,8
        премій України в
        галузі науки і
        техніки

2205010 0150  Присудження        157,6     157,6     83,1                                                  157,6
        державних премій
        в галузі науки і
        техніки

2205020 0150  Відзначення       3 261,2    3 261,2                                                       3 261,2
        державними преміями
        і державними
        стипендіями в
        галузі науки і
        техніки

2206000    Київський       116 594,2   103 760,5   58 124,8   7 822,5   12 833,7   63 247,1   36 822,4   13 608,9  2 580,4   26 424,7   179 841,3
        національний
        університет імені
        Тараса Шевченка

2206010 0140  Фундаментальні     12 968,3   12 968,3   9 254,0                  864,3    789,3    347,0    18,1     75,0   13 832,6
        дослідження у сфері
        природничих і
        технічних,
        гуманітарних і
        суспільних наук

2206020 0980  Прикладні розробки    1 161,5    1 161,5    806,9                 1 729,0   1 549,0    690,0    20,0    180,0    2 890,5
        Київського
        національного
        університету імені
        Тараса Шевченка з
        пріоритетних
        напрямів розвитку
        науки і техніки

2206030 0980  Державна підтримка     833,7                        833,7                                     833,7
        технічного
        оснащення наукової
        бази Київського
        національного
        університету імені
        Тараса Шевченка

2206040 0980  Проведення з'їздів,    153,0     153,0                                                        153,0
        симпозіумів,
        конференцій і
        семінарів Київським
        національним
        університетом імені
        Тараса Шевченка

2206050 0942  Підготовка кадрів    91 477,7   89 477,7   48 063,9   7 822,5   2 000,0   60 653,8   34 484,1   12 571,9  2 542,3   26 169,7   152 131,5
        Київським
        національним
        університетом імені
        Тараса Шевченка

2206800 0942  Добудова        10 000,0                       10 000,0                                   10 000,0
        навчального та
        спортивного
        комплексів
        Інституту
        міжнародних
        відносин

2500000    Міністерство праці  1 906 066,5  1 830 802,8   45 132,5   11 044,9   75 263,7   191 518,6  114 370,3    653,7  1 034,7   77 148,3  2 097 585,1
        та соціальної
        політики України

2501000    Апарат Міністерства 1 648 604,8  1 573 441,1   33 389,4   10 329,4   75 163,7   71 292,8   30 154,5    630,9   976,8   41 138,3  1 719 897,6
        праці та соціальної
        політики України

2501010 0412  Керівництво та     11 053,4    9 053,4   5 346,7    467,1   2 000,0     757,2    757,2          628,0          11 810,6
        управління у сфері
        праці та соціальної
        політики

2501020 0481  Прикладні розробки    8 475,2    8 475,2   2 218,3   4 843,7           780,1    692,1    214,6   153,0     88,0    9 255,3
        у сфері економіки
        праці та соціальної
        політики

2501030 1080  Прикладні розробки     109,9     109,9                                                        109,9
        у сфері адаптації
        сліпих

2501040 1080  Державні науково-     274,0     274,0                                                        274,0
        технічні програми
        та наукові частини
        державних цільових
        програм у сфері
        виробництва засобів
        реабілітації
        інвалідів

2501050 0941  Підготовка кадрів    3 956,3    3 956,3   1 622,9    284,0          1 266,6    936,2    377,0    80,0    330,4    5 222,9
        для галузі
        соціального
        забезпечення та
        соціального захисту
        вищими навчальними
        закладами I і
        II рівнів
        акредитації

2501060 0950  Підвищення         205,6     205,6    107,8     43,0            5,0     5,0                       210,6
        кваліфікації
        працівників органів
        соціального захисту
        і соціального
        забезпечення

2501070 0732  Спеціалізована      2 776,9    2 503,7    887,3    383,0    273,2     23,2     23,2          12,0          2 800,1
        протезно-
        ортопедична та
        медично-
        реабілітаційна
        допомога інвалідам
        у клініці Науково-
        дослідного
        інституту
        протезування,
        протезобудування та
        відновлення
        працездатності

2501080 0734  Санаторне лікування   21 730,0   21 459,9   6 053,1   4 308,6    270,1    1 263,9   1 065,9     39,3   103,8    198,0   22 993,9
        інвалідів та
        ветеранів війни
        (крім хворих на
        туберкульоз)

2501090 1090  Виготовлення        600,0     600,0                                                        600,0
        бланків посвідчень
        для інвалідів,
        ветеранів війни та
        праці, нагрудних
        знаків та
        посвідчень до них
        для працівників
        системи
        соціального захисту

2501110 1040  Заходи із        2 000,0    2 000,0                                                       2 000,0
        соціального захисту
        дітей

2501120 1010  Фінансова підтримка   14 798,0   14 798,0                                                       14 798,0
        громадських
        організацій
        інвалідів

2501130 1020  Допомога         1 640,0    1 640,0                                                       1 640,0
        малозабезпеченим
        пенсіонерам

2501140 1090  Створення і       25 246,9    2 887,2                22 359,7                                   25 246,9
        програмно-технічне
        забезпечення
        системи
        інформаційно-
        аналітичної
        підтримки та
        інформаційно-
        методичне
        забезпечення
        установ системи
        Міністерства праці
        та соціальної
        політики України

2501150 1030  Щорічна разова     140 131,9   140 131,9                                                      140 131,9
        грошова допомога
        ветеранам війни

2501160 1030  Довічні державні      302,1     302,1                                                        302,1
        стипендії для
        учасників бойових
        дій у період
        Великої Вітчизняної
        війни та громадян
        України, які
        зазнали
        переслідувань за
        правозахисну
        діяльність у
        колишньому СРСР

2501170 1010  Розробка нових      4 450,4    4 394,4                  56,0                                    4 450,4
        видів протезів та
        обслуговування
        інвалідів у
        стаціонарах при
        протезних
        підприємствах

2501180 1070  Соціальний захист    2 191,1    2 191,1                                                       2 191,1
        працівників, що
        вивільняються у
        зв'язку з
        виведенням з
        експлуатації
        Чорнобильської АЕС

2501190 0481  Соціологічні        520,0     520,0                                                        520,0
        дослідження у сфері
        трудових відносин
        та соціальної
        політики

2501200 1070  Доплати за роботу   261 725,6   261 725,6                                                      261 725,6
        на радіоактивно
        забруднених
        територіях,
        збереження
        заробітної плати
        при переведенні на
        нижчеоплачувану
        роботу та у зв'язку
        з відселенням,
        виплати підвищених
        стипендій та
        надання додаткової
        відпустки
        громадянам, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

        в тому числі      94 195,6   94 195,6                                                       94 195,6
        погашення
        заборгованості

2501210 1070  Компенсація сім'ям   336 406,7   336 406,7                                                      336 406,7
        з дітьми та видатки
        на безплатне
        харчування дітей,
        які постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

        в тому числі      30 326,3   30 326,3                                                       30 326,3
        погашення
        заборгованості

2501220 1070  Забезпечення        450,0     450,0                                                        450,0
        автомобілями
        громадян,
        віднесених до
        категорії 1 осіб,
        які постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501230 1070  Щомісячна грошова   659 933,4   659 933,4                                                      659 933,4
        допомога у зв'язку
        з обмеженням
        споживання
        продуктів
        харчування
        місцевого
        виробництва та
        компенсації за
        пільгове
        забезпечення
        продуктами
        харчування
        громадян, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

        в тому числі      228 633,3   228 633,3                                                      228 633,3
        погашення
        заборгованості

2501240 1070  Компенсації за     38 015,2   38 015,2                                                       38 015,2
        втрачене майно та
        оплата витрат у
        зв'язку з переїздом
        на нове місце
        проживання
        громадянам, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501250 1070  Компенсації за     16 378,2   16 378,2                                                       16 378,2
        шкоду, заподіяну
        здоров'ю, та
        допомоги на
        оздоровлення у разі
        звільнення з роботи
        громадян, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501270 1010  Допомога по       6 700,0    6 700,0                                                       6 700,0
        тимчасовій
        непрацездатності
        громадянам, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501280 1062  Забезпечення житлом   50 000,0                       50 000,0                                   50 000,0
        громадян, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501300 1070  Обслуговування      4 758,0    4 758,0                                                       4 758,0
        банківських позик,
        наданих на
        пільгових умовах
        до 1999 року
        громадянам, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

2501310 1090  Централізовані     23 500,0   23 500,0   17 153,3                                                23 500,0
        заходи щодо
        подальшого
        удосконалення
        матеріального
        забезпечення
        працівників установ
        соціального захисту
        населення

2501600 1090  Розробка та       10 000,0   10 000,0                       60 828,1   22 422,1               38 406,0   70 828,1
        впровадження
        моделей соціального
        інвестування

2501610 1090  Підвищення         276,0     71,3                 204,7    3 963,8   1 916,8               2 047,0    4 239,8
        ефективності
        управління реформою
        системи соціального
        захисту

2501620 1090  Створення єдиної                                      2 404,9   2 336,0                 68,9    2 404,9
        системи збору та
        обліку внесків на
        загальнообов'язкове
        державне соціальне
        страхування та
        подальше формування
        системи
        накопичувального
        пенсійного
        забезпечення

2503000    Державний        9 374,0    9 374,0   6 363,6    109,4                                          9 374,0
        департамент нагляду
        за додержанням
        законодавства про
        працю

2503010 0412  Керівництво та      9 374,0    9 374,0   6 363,6    109,4                                          9 374,0
        управління у сфері
        нагляду за
        додержанням
        законодавства про
        працю

2505000    Державний комітет    5 900,5    5 800,5   1 113,3    543,5    100,0     225,8    215,8     22,8    57,9     10,0    6 126,3
        України у справах
        ветеранів

2505010 1030  Керівництво та       953,0     953,0    545,9     11,2                                           953,0
        управління у сфері
        соціального захисту
        ветеранів

2505020 0734  Санаторне лікування   2 375,8    2 275,8    567,4    532,3    100,0     225,8    215,8     22,8    57,9     10,0    2 601,6
        ветеранів та
        інвалідів війни,
        хворих на
        туберкульоз

2505030 1030  Відвідування        102,6     102,6                                                        102,6
        військових поховань
        та військових
        пам'ятників

2505050 1030  Фінансова підтримка   2 469,1    2 469,1                                                       2 469,1
        громадських
        організацій
        ветеранів

2507000    Фонд України      242 187,2   242 187,2   4 266,2     62,6         120 000,0   84 000,0               36 000,0   362 187,2
        соціального захисту
        інвалідів

2507010 1010  Керівництво та      6 927,5    6 927,5   4 266,2     62,6                                          6 927,5
        управління у сфері
        соціального захисту
        інвалідів

2507030 1010  Забезпечення      33 000,0   33 000,0                                                       33 000,0
        інвалідів
        автомобілями

2507040 1010  Компенсаційні      16 000,0   16 000,0                                                       16 000,0
        виплати інвалідам
        на бензин, ремонт,
        техобслуговування
        автотранспорту та
        транспортне
        обслуговування

2507050 0734  Санаторно-курортне   33 243,7   33 243,7                                                       33 243,7
        оздоровлення
        інвалідів

2507060 1010  Встановлення       6 956,0    6 956,0                                                       6 956,0
        телефонів інвалідам
        I і II груп

2507070 1010  Одноразова        6 000,0    6 000,0                                                       6 000,0
        матеріальна
        допомога інвалідам

2507080 1010  Соціальна, трудова     60,0     60,0                      120 000,0   84 000,0               36 000,0   120 060,0
        та професійна
        реабілітація
        інвалідів

2507090 1010  Забезпечення      140 000,0   140 000,0                                                      140 000,0
        інвалідів
        протезно-
        ортопедичними
        виробами, засобами
        пересування та
        реабілітації

6480000    Пенсійний фонд                                     2 484 305,1  2 484 305,1                    2 484 305,1
        України

6481000    Пенсійний фонд                                     2 484 305,1  2 484 305,1                    2 484 305,1
        України

6481020 1020  Відшкодування на                                     340 555,0   340 555,0                     340 555,0
        виплату пенсій
        військовослужбовцям
        рядового,
        сержантського та
        старшинського
        складу строкової
        служби

6481030 1020  Відшкодування на                                    1 261 004,5  1 261 004,5                    1 261 004,5
        виплату надбавок та
        підвищень до
        пенсій, призначених
        за різними
        пенсійними
        програмами

6481040 1020  Компенсація різниці                                    223 418,6   223 418,6                     223 418,6
        у пенсійному
        забезпеченні
        наукових
        працівників

6481050 1020  Відшкодування на                                      5 216,4    5 216,4                      5 216,4
        виплату пенсій
        особам, вивільненим
        у зв'язку із
        закриттям
        Чорнобильської АЕС

6481060 1020  Пенсійне                                         289 719,8   289 719,8                     289 719,8
        забезпечення осіб,
        які постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи,
        віднесених до
        категорії I

6481070 1020  Відшкодування на                                     360 388,4   360 388,4                     360 388,4
        виплату пенсій
        особам, які
        постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи,
        віднесеним до
        категорій II, III і
        IV, та
        непрацездатним
        пенсіонерам, які
        проживають у зонах
        радіоактивного
        забруднення

6481080 1070  Компенсація за                                       4 002,4    4 002,4                      4 002,4
        втрату годувальника
        та допомога на
        поховання громадян,
        які постраждали
        внаслідок
        Чорнобильської
        катастрофи

1800000    Міністерство      390 993,2   281 980,1   66 535,2   7 317,7  109 013,1   53 164,6   44 708,7  16 314,6  1 863,3   8 455,9   444 157,8
        культури і мистецтв
        України

1801000    Апарат Міністерства  353 547,9   267 822,8   58 910,8   6 415,2   85 725,1   47 266,2   39 209,7  14 563,2  1 750,2   8 056,5  400 814,1
        культури і мистецтв
        України

1801010 0829  Керівництво та      5 782,7    3 392,7   1 548,6     75,0   2 390,0     32,7     32,7          2,0          5 815,4
        управління у сфері
        культури і мистецтв

1801020 0840  Прикладні розробки    1 772,1    1 772,1   1 131,0     65,3                                          1 772,1
        у сфері розвитку
        культури і
        мистецтва

1801030 0921  Надання загальної    1 588,0    1 588,0    819,0    189,9                                          1 588,0
        та спеціальної
        художньої освіти у
        Державній художній
        школі імені
        Т.Г. Шевченка

1801040 0922  Надання загальної    10 929,1    8 603,6   5 040,3    594,4   2 325,5     326,8     309,5    89,7    12,4     17,3   11 255,9
        та спеціальної
        музичної освіти у
        загальноосвітніх
        спеціалізованих
        школах-інтернатах

1801050 0941  Підготовка кадрів    3 576,3    2 926,3    760,3    170,3    650,0     185,9     175,6    36,8    19,7     10,3    3 762,2
        для сфери
        хореографічного
        мистецтва та
        кіновиробництва
        вищими навчальними
        закладами I і
        II рівнів
        акредитації

1801060 0942  Підготовка кадрів    46 981,3   43 781,3   25 620,6   2 171,7   3 200,0   12 269,6   10 082,3   4 061,7   993,2   2 187,3   59 250,9
        для сфери культури
        і мистецтва вищими
        навчальними
        закладами III і
        IV рівнів
        акредитації

        в тому числі заходи   1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        святкування
        100-річчя
        Київського
        державного
        університету
        театру, кіно і
        телебачення імені
        I.К. Карпенка-
        Карого

1801070 0950  Підвищення        1 569,2    1 569,2    900,8    105,0          4 320,0    3 980,0   2 490,9    50,0    340,0    5 889,2
        кваліфікації,
        перепідготовка
        кадрів та
        підготовка науково-
        педагогічних кадрів
        у сфері культури і
        мистецтва Державною
        академією керівних
        кадрів культури і
        мистецтв

1801080 0990  Методичне         112,4     112,4     80,7     1,4                                           112,4
        забезпечення
        діяльності
        навчальних закладів
        у галузі культури і
        мистецтва

1801090 0990  Підготовка кадрів     300,6     300,6    183,9     15,0            6,0      6,0                       306,6
        акторської
        майстерності для
        національних
        мистецьких та
        творчих колективів

1801100 0824  Фінансова підтримка   4 541,0    4 541,0                                                       4 541,0
        національних
        творчих спілок у
        сфері культури і
        мистецтва

1801110 0821  Фінансова підтримка   46 267,4   37 417,4                8 850,0                                   46 267,4
        національних
        театрів

1801120 0822  Фінансова підтримка   42 672,1   37 672,1                5 000,0                                   42 672,1
        національних та
        державних художніх
        колективів,
        концертних і
        циркових
        організацій

1801130 0829  Гранти Президента    1 000,0    1 000,0                                                       1 000,0
        України молодим
        діячам мистецтва
        для створення
        творчих колективів
        і реалізації
        творчих проектів

1801140 0829  Державні та       1 496,0    1 496,0                                                       1 496,0
        галузеві премії і
        стипендії за
        видатні досягнення
        у галузі культури,
        літератури і
        мистецтва

1801150 0829  Поповнення        2 500,0    1 900,0                 600,0                                    2 500,0
        експозицій музеїв
        та репертуарів
        театрів і
        концертних
        організацій

1801160 0829  Фінансова підтримка   3 000,0    3 000,0                        700,0     700,0                      3 700,0
        гастрольної
        діяльності

1801170 0829  Здійснення       31 194,3   31 194,3                                                       31 194,3
        концертно-
        мистецьких та
        культурологічних
        загальнодержавних
        заходів і державна
        підтримка
        регіональних
        культурних
        ініціатив та
        аматорського
        мистецтва

        в тому числі       5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        проведення
        фестивалів
        "Таврійські ігри",
        "Чорноморські
        ігри", "РУПОР",
        "Діти-дітям"

1801180 0829  Заходи щодо       33 560,0                       33 560,0                                   33 560,0
        зміцнення
        матеріально-
        технічної бази
        закладів культури
        системи
        Міністерства
        культури і мистецтв
        України

1801190 0825  Бібліотечна справа   20 673,8   13 074,2   6 309,0    731,3   7 599,6     642,0     574,5    61,7    44,3     67,5   21 315,8

1801200 0826  Музейна справа та    22 989,4   14 189,4   6 491,5    905,0   8 800,0    2 440,9    1 920,6    322,2   220,7    520,3   25 430,3
        виставкова
        діяльність

1801220 0960  Підготовка кадрів     104,8     104,8     76,5                  133,2     133,2    78,9                 238,0
        Дитячою
        хореографічною
        школою при
        Національному
        заслуженому
        академічному
        ансамблі танцю
        України
        ім. Вірського

1801230 0823  Фінансова підтримка   19 500,0   19 500,0                        700,0     620,0                80,0   20 200,0
        виготовлення і
        розповсюдження
        кінопродукції

1801240 0829  Здійснення        2 851,9     851,9    517,0    106,5   2 000,0     165,0     165,0    61,9    25,2          3 016,9
        культурно-
        інформаційної та
        культурно-
        просвітницької
        діяльності

1801260 0829  Заходи з         1 500,0    1 500,0                                                       1 500,0
        відтворення
        культури
        національних
        меншин

1801270 0829  Заходи щодо        144,8     144,8                                                        144,8
        встановлення
        культурних зв'язків
        з українською
        діаспорою

1801290 0829  Заходи          1 500,0    1 500,0                                                       1 500,0
        Всеукраїнського
        товариства
        "Просвіта"

1801300 0832  Фінансова підтримка    705,8     705,8                                                        705,8
        культурологічних
        видань

1801310 0825  Комплексні заходи    20 000,0   11 000,0                9 000,0                                   20 000,0
        з всебічного
        розвитку
        української мови

1801320 0829  Підготовка та      5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        реалізація програми
        "Крок до зірок"

1801330 0942  Підготовка кадрів    18 234,9   17 984,9   9 431,6   1 284,4    250,0   25 344,1   20 510,3   7 359,4   382,7   4 833,8   43 579,0
        для сфери культури
        і мистецтва
        Київським
        національним
        університетом
        культури і мистецтв

1801800 0826  Реконструкція та     1 500,0                       1 500,0                                    1 500,0
        реставрація
        комплексу споруд
        Національного
        художнього музею
        України

1802000    Державна служба      386,5     386,5    139,0     10,0                                           386,5
        контролю за
        переміщенням
        культурних
        цінностей через
        державний кордон
        України

1802010 0829  Керівництво та       271,2     271,2    139,0     10,0                                           271,2
        управління у сфері
        контролю за
        переміщенням
        культурних
        цінностей через
        державний кордон
        України

1802020 0829  Заходи щодо        115,3     115,3                                                        115,3
        запобігання
        незаконному
        переміщенню
        культурних
        цінностей через
        державний кордон
        України, сприяння
        їх поверненню
        державам, яким вони
        належали

1803000    Комітет з         665,2     645,2     83,1           20,0                                     665,2
        Національної премії
        України імені
        Тараса Шевченка

1803010 0829  Конкурсний відбір     149,9     129,9     83,1           20,0                                     149,9
        та присудження
        Національної премії
        України імені
        Тараса Шевченка

1803020 0829  Національні премії     515,3     515,3                                                        515,3
імені Тараса
Шевченка у галузі
культури,
літератури і
мистецтва

1805000 Державна служба 36 393,6 13 125,6 7 402,3 892,5 23 268,0 5 898,4 5 499,0 1 751,4 113,1 399,4 42 292,0
охорони культурної
спадщини

1805010 0829 Керівництво та 428,7 428,7 248,4 8,4 428,7
управління у сфері
збереження
культурної
спадщини

1805020 0827 Збереження 30 814,8 12 546,8 7 153,9 884,1 18 268,0 5 898,4 5 499,0 1 751,4 113,1 399,4 36 713,2
історико-
культурної
спадщини

1805030 0829 Заходи, пов'язані 150,1 150,1 150,1
з охороною пам'яток
історії та культури

1805800 0829 Проведення 5 000,0 5 000,0 5 000,0
протизсувних
заходів на
території
Києво-Печерської
Лаври

0110000    Апарат Верховної    327 240,0   207 905,3   84 682,4   3 181,3  119 334,7   35 477,0   27 679,6   9 427,3  3 080,8   7 797,4   362 717,0
Ради України

0111000 Апарат Верховної 327 240,0 207 905,3 84 682,4 3 181,3 119 334,7 35 477,0 27 679,6 9 427,3 3 080,8 7 797,4 362 717,0
Ради України

0111010 0111 Здійснення 151 379,7 104 793,7 49 100,0 46 586,0 151 379,7
законотворчої
діяльності
Верховної Ради
України

0111020 0111 Організаційне, 47 152,9 40 026,7 24 931,4 7 126,2 47 152,9
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Верховної Ради
України

0111030 0111 Організація та 1 600,0 1 600,0 1 600,0
здійснення
офіційних прийомів
Верховною Радою
України

0111040 0113 Візити народних 9 000,0 9 000,0 9 000,0
депутатів України
за кордон

0111050 0111  Обслуговування     38 996,3   33 160,3   9 880,5   3 181,3   5 836,0    3 213,0    1 863,0    800,0         1 350,0   42 209,3
діяльності
Верховної Ради
України

0111060 0111 Створення 6 217,6 1 809,1 4 408,5 6 217,6
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної системи
органів
законодавчої влади

0111070 0734 Фінансова підтримка 4 700,0 4 700,0 32 264,0 25 816,6 8 627,3 3 080,8 6 447,4 36 964,0
санаторно-
курортного
комплексу
Управління справами
Верховної Ради
України

0111080 0831 Висвітлення 21 952,9 7 324,9 770,5 14 628,0 21 952,9
діяльності народних
депутатів України
через засоби
телебачення і
радіомовлення

0111090 0832 Фінансова 5 490,6 5 490,6 5 490,6
підтримка видання
газети "Голос
України" та журналу
"Віче"

0111100 0610  Капітальний ремонт     750,0                        750,0                                     750,0
житлового фонду
Верховної Ради
України

0111800 0111 Реконструкція 40 000,0 40 000,0 40 000,0
сесійної зали
Верховної Ради
України

0300000 Державне управління 451 111,5 252 766,4 77 582,2 11 756,3 198 345,1 79 830,1 68 461,1 18 069,4 9 152,1 11 369,0 530 941,6
справами

0301000 Апарат Державного 398 827,5 225 657,4 75 312,6 11 695,5 173 170,1 79 830,1 68 461,1 18 069,4 9 152,1 11 369,0 478 657,6
управління справами

0301010 0111 Організаційне, 51 080,1 38 140,0 19 216,1 31,6 12 940,1 51 080,1
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Адміністрації
Президента України

0301020 0111 Організація та 6 089,1 6 089,1 6 089,1
здійснення
офіційних заходів
за участю
Президента України

0301030 0111  Обслуговування     31 790,6   25 390,6   9 526,2   3 188,0   6 400,0    7 824,8    6 625,3   2 779,9   184,6   1 199,5   39 615,4
діяльності
Президента України

0301040 0113 Візити Президента 5 900,0 5 900,0 5 900,0
України за кордон

0301050 0133 Виготовлення 17 000,0 17 000,0 17 000,0
державних нагород
та пам'ятних знаків

0301060 0734 Фінансова підтримка 28 959,4 26 959,4 5 615,1 3 470,9 2 000,0 49 934,0 43 872,0 9 392,0 7 687,0 6 062,0 78 893,4
санаторно-курортних
закладів Державного
управління справами

0301070 0140 Фундаментальні 1 618,4 1 618,4 1 078,8 1 618,4
дослідження у сфері
державного
управління

0301080 0140 Фундаментальні 7 910,9 7 510,9 4 207,9 66,5 400,0 7 910,9
дослідження
Національного
інституту
стратегічних
досліджень із
стратегічних
проблем внутрішньої
і зовнішньої
політики

0301090 0150  Прикладні розробки     626,1     626,1    392,1                                                  626,1
у сфері державного
управління

0301110 0960 Оздоровлення і 18 533,1 18 533,1 402,5 83,0 691,4 646,4 16,0 45,0 19 224,5
відпочинок дітей в
дитячих оздоровчих
таборах Державного
управління справами
та МДЦ "Артек"

0301120 0942 Підготовка кадрів 3 659,0 3 659,0 1 710,0 351,4 2 165,8 1 321,8 520,0 16,0 844,0 5 824,8
для гуманітарної
сфери Національним
університетом
"Острозька
академія"

0301130 0950 Підготовка кадрів, 21 360,5 19 360,5 9 659,5 870,6 2 000,0 14 536,7 12 508,2 5 029,5 917,0 2 028,5 35 897,2
підвищення
кваліфікації
керівних
працівників,
спеціалістів
державного
управління
Національною
академією
державного
управління при
Президентові
України

0301140 0520  Збереження        3 148,3    2 898,3   1 764,2     62,9    250,0     440,4     430,4    120,0    35,5     10,0    3 588,7
природно-
заповідного фонду
в Азово-Сиваському
національному
природному парку та
Кримському
природному
заповіднику

0301160 0111 Створення 7 200,0 600,0 6 600,0 7 200,0
автоматизованої
системи
інформаційно-
аналітичного
забезпечення
Адміністрації
Президента України

0301170 0731 Стаціонарне медичне 27 415,5 24 915,5 11 892,7 2 428,0 2 500,0 1 767,0 1 767,0 100,0 227,0 29 182,5
обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади

0301190 0721 Поліклінічно- 17 327,1 16 827,1 8 725,0 909,0 500,0 1 970,0 990,0 50,0 980,0 19 297,1
амбулаторне
обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади

0301200 0740  Державний        1 550,0    1 050,0    640,8     60,6    500,0     500,0     300,0    128,0    19,0    200,0    2 050,0
санітарно-
епідеміологічний
нагляд в
лікувально-
оздоровчих закладах
Державного
управління справами
та на об'єктах
органів державної
влади

0301220 0763 Централізована 226,3 226,3 226,3
закупівля
високовартісного
обладнання та
медикаментів для
лікувально-
оздоровчих закладів
Державного
управління справами

0301230 0950 Підвищення 24,8 24,8 18,2 24,8
кваліфікації
середнього
медичного персоналу
в системі
лікувально-
оздоровчих закладів
Державного
управління справами

0301250 0731  Закупівля        20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
діагностичного та
лікувального
обладнання для
клінічної лікарні
"Феофанія"

0301260 0422 Ведення лісового та 1 495,7 1 495,7 463,5 173,0 1 495,7
мисливського
господарства

0301270 0832 Фінансова 4 902,6 4 202,6 700,0 4 902,6
підтримка газети
"Президентський
вісник" та
інформаційно-
аналітичного
бюлетеня
"Президентський
контроль"

0301280 0150 Виконання 2 630,0 2 630,0 2 630,0
загальнодержавних
організаційних,
інформаційно-
аналітичних та
науково-
методологічних
заходів Цільового
плану Україна-НАТО

0301800 0731  Реконструкція      35 500,0                       35 500,0                                   35 500,0
лікувального
корпусу N 1
клінічної лікарні
"Феофанія", м. Київ

0301810 0960 Реконструкція 26 000,0 26 000,0 26 000,0
Міжнародного
дитячого центру
"Артек"

0301820 0734 Реконструкція 5 000,0 5 000,0 5 000,0
корпусу N 1
Державного
підприємства
"Санаторій
"Кришталевий палац"

0301830 0731 Завершення 43 200,0 43 200,0 43 200,0
капітального
ремонту
діагностичного
центру в клінічній
лікарні "Феофанія"

0301840 0950 Завершення 6 180,0 6 180,0 6 180,0
реконструкції
навчального корпусу
Національної
Академії державного
управління при
Президентові
України

0301850 0111  Реконструкція      2 500,0                       2 500,0                                    2 500,0
будинку для
розміщення
Представництва
Президента України
в Автономній
Республіці Крим,
Ради представників
кримськотатарського
народу у
м. Сімферополі

0303000 Представництво 822,2 727,2 342,2 95,0 822,2
Президента України
в Автономній
Республіці Крим

0303010 0111 Здійснення 822,2 727,2 342,2 95,0 822,2
повноважень
постійним
представником
Президента України
в Автономній
Республіці Крим

0304000 Національна служба 3 032,4 3 032,4 1 639,2 45,0 3 032,4
посередництва і
примирення України

0304010 0412 Сприяння 2 883,8 2 883,8 1 639,2 45,0 2 883,8
врегулюванню
колективних
трудових спорів
(конфліктів)

0304020 0481  Прикладні розробки     55,7     55,7                                                         55,7
з питань
посередництва і
примирення при
вирішенні
колективних
трудових спорів
(конфліктів)

0304030 0950 Підготовка та 92,9 92,9 92,9
підвищення
кваліфікації
незалежних
посередників та
арбітрів у
вирішенні
трудових спорів

0306000 Національний 12 768,1 6 688,1 6 080,0 12 768,1
комплекс
"Експоцентр
України"

0306020 0822 Фінансова 1 109,1 1 029,1 80,0 1 109,1
підтримка
Державного
камерного ансамблю
"Київські солісти"

0306040 0829 Проведення 159,0 159,0 159,0
загальнодержавних,
галузевих та
регіональних
виставкових заходів
Національним
комплексом
"Експоцентр
України"

0306050 0411  Забезпечення участі   2 000,0    2 000,0                                                       2 000,0
українських
підприємств у
міжнародних
виставках

0306060 0490 Фінансова 3 500,0 3 500,0 3 500,0
підтримка
Національного
комплексу
"Експоцентр
України"

0306800 0490 Реконструкція 6 000,0 6 000,0 6 000,0
будівель і споруд
Національного
комплексу
"Експоцентр
України"

0307000 Фонд сприяння 661,3 661,3 288,2 15,8 661,3
місцевому
самоврядуванню
України

0307010 0133 Надання 661,3 661,3 288,2 15,8 661,3
науково-методичної
та консультативної
підтримки розвитку
місцевого
самоврядування

0309000    Державне        35 000,0   16 000,0                19 000,0                                   35 000,0
авіапідприємство
"Україна"

0309010 0133 Перевезення вищих 35 000,0 16 000,0 19 000,0 35 000,0
посадових осіб
держави авіаційним
транспортом

0410000 Господарсько- 136 475,8 79 812,9 29 862,7 1 455,5 56 662,9 4 823,9 4 719,1 1 844,5 267,3 104,8 141 299,7
фінансовий
департамент
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України

0411000 Секретаріат 136 475,8 79 812,9 29 862,7 1 455,5 56 662,9 4 823,9 4 719,1 1 844,5 267,3 104,8 141 299,7
Кабінету Міністрів
України

0411010 0111 Організаційне, 49 890,2 42 890,2 23 306,0 7 000,0 49 890,2
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності Кабінету
Міністрів України

0411020 0111  Організація та      3 800,0    3 800,0                                                       3 800,0
здійснення
офіційних прийомів
керівництвом
Кабінету Міністрів
України

0411030 0111 Обслуговування 43 405,8 17 005,8 6 062,3 1 414,1 26 400,0 4 683,9 4 579,1 1 786,1 267,3 104,8 48 089,7
діяльності Кабінету
Міністрів України

0411040 0111 Створення 7 062,9 7 062,9 7 062,9
спеціальної
інформаційно-
телекомунікаційної
системи органів
виконавчої влади,
розвиток та
інтеграція
інформаційних
ресурсів і
технологій органів
державної влади


0411050 0113 Візити урядових 11 734,4 11 734,4 11 734,4
делегацій та
відрядження
працівників органів
державної влади за
кордон за рішенням
Кабінету Міністрів
України

0411060 0950  Перепідготовка та      67,9     67,9                                                         67,9
підвищення
кваліфікації
працівників
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України

0411070 0832 Фінансова 3 459,0 3 459,0 3 459,0
підтримка газет
"Урядовий кур'єр"
та "Робітнича
газета"

0411080 0422 Ведення лісового і 1 055,6 855,6 494,4 41,4 200,0 140,0 140,0 58,4 1 195,6
мисливського
господарства

0411800 0828 Реконструкція 16 000,0 16 000,0 16 000,0
будинку клубу
Кабінету Міністрів
України

0500000 Державна судова 585 815,9 456 771,1 228 366,8 11 958,0 129 044,8 585 815,9
адміністрація України

0501000 Апарат Державної 585 815,9 456 771,1 228 366,8 11 958,0 129 044,8 585 815,9
судової
адміністрації
України

0501010 0330  Організаційне      9 167,2    8 767,2   5 467,4    264,4    400,0                                    9 167,2
забезпечення
діяльності судів
та установ судової
системи

0501020 0330 Здійснення 63 491,1 55 680,4 28 872,4 967,4 7 810,7 63 491,1
правосуддя
місцевими
господарськими
судами

0501030 0330 Здійснення 164 295,1 92 000,7 44 039,3 1 850,1 72 294,4 164 295,1
правосуддя
Апеляційним судом
України та
апеляційними судами

0501040 0330 Здійснення 281 082,8 258 743,4 129 057,8 8 056,2 22 339,4 281 082,8
правосуддя
місцевими судами

0501050 0330 Здійснення 9 408,8 9 216,8 5 113,1 180,3 192,0 9 408,8
правосуддя
військовими судами

0501080 0330 Здійснення 34 494,4 30 486,1 15 518,1 624,5 4 008,3 34 494,4
правосуддя
апеляційними
господарськими
судами

0501090 0370  Прикладні розробки     96,2     96,2     27,5                                                  96,2
у сфері розвитку
господарського
судочинства

0501110 0950 Підготовка осіб для 2 713,1 713,1 271,2 15,1 2 000,0 2 713,1
зайняття посад
професійних суддів,
підвищення
кваліфікації суддів
та працівників
апаратів судів
Академією суддів
України

0501150 0330 Виконання рішень 1 067,2 1 067,2 1 067,2
судів на користь
суддів

0501800 0330 Будівництво, 20 000,0 20 000,0 20 000,0
реконструкція та
ремонт апеляційних
судів

0600000 Верховний Суд 45 500,2 34 000,2 14 886,6 584,5 11 500,0 45 500,2
України

0601000 Апарат Верховного 45 500,2 34 000,2 14 886,6 584,5 11 500,0 45 500,2
Суду України

0601010 0330 Здійснення 45 446,6 33 946,6 14 886,6 584,5 11 500,0 45 446,6
правосуддя
Верховним Судом
України

0601020 0950  Підвищення         53,6     53,6                                                         53,6
кваліфікації суддів
та працівників
апарату Верховного
Суду України

0700000 Вищий господарський 38 501,8 20 791,3 8 199,9 700,0 17 710,5 38 501,8
суд України

0701000 Вищий господарський 38 501,8 20 791,3 8 199,9 700,0 17 710,5 38 501,8
суд України

0701010 0330 Здійснення 38 501,8 20 791,3 8 199,9 700,0 17 710,5 38 501,8
правосуддя Вищим
господарським судом
України

0750000 Вищий 5 505,1 5 505,1 2 974,1 553,9 5 505,1
адміністративний
суд України

0751000 Апарат Вищого 5 505,1 5 505,1 2 974,1 553,9 5 505,1
адміністративного
суду України

0751010 0330 Здійснення 5 505,1 5 505,1 2 974,1 553,9 5 505,1
правосуддя Вищим
адміністративним
судом України

0800000 Конституційний Суд 19 438,3 16 128,9 8 015,4 306,6 3 309,4 19 438,3
України

0801000    Конституційний Суд   19 438,3   16 128,9   8 015,4    306,6   3 309,4                                   19 438,3
України

0801010 0330 Забезпечення 19 438,3 16 128,9 8 015,4 306,6 3 309,4 19 438,3
конституційної
юрисдикції
в Україні

0900000 Генеральна 264 370,3 251 346,2 171 318,2 6 846,2 13 024,1 33 100,9 13 285,4 95,0 5,0 19 815,5 297 471,2
прокуратура України

0901000 Генеральна 264 370,3 251 346,2 171 318,2 6 846,2 13 024,1 33 100,9 13 285,4 95,0 5,0 19 815,5 297 471,2
прокуратура України

0901010 0360 Нагляд органів 253 393,3 247 393,3 169 118,2 6 530,3 6 000,0 32 900,9 13 185,4 95,0 5,0 19 715,5 286 294,2
прокуратури за
додержанням законів
та представницькі
функції в суді

0901020 0942 Підготовка кадрів 10 977,0 3 952,9 2 200,0 315,9 7 024,1 200,0 100,0 100,0 11 177,0
та підвищення
кваліфікації
прокурорсько-
слідчих кадрів
Академією
прокуратури України

1000000 Міністерство 2 481 601,6 2 333 949,2 1 643 385,0 79 516,2 147 652,4 761 020,0 621 590,1 186 191,2 24 339,9 139 429,9 3 242 621,6
внутрішніх справ
України

1001000    Апарат Міністерства 2 137 876,4  2 001 054,0 1 429 055,3   60 749,0  136 822,4   723 430,0   586 769,4  170 368,5  24 182,9  136 660,6  2 861 306,4
внутрішніх справ
України

1001010 0310 Керівництво та 40 006,1 40 006,1 37 715,8 40 006,1
управління
діяльністю органів
внутрішніх справ

в тому числі 3 850,4 3 850,4 3 850,4 3 850,4
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

1001020 0310 Створення Єдиної 20 000,0 20 000,0 93 906,5 9 000,0 84 906,5 113 906,5
державної
автоматизованої
паспортної системи,
виготовлення
документів, що
засвідчують особу,
та їх видача

1001040 0310  Участь органів      3 000,0    3 000,0                                                       3 000,0
внутрішніх справ
у боротьбі
з нелегальною
міграцією

1001050 0310 Забезпечення 1 750 008,3 1 710 495,9 1 222 502,9 45 076,0 39 512,4 528 425,6 491 405,6 147 727,3 18 816,9 37 020,0 2 278 433,9
захисту прав і
свобод громадян,
суспільства і
держави від
протиправних
посягань, охорона
громадського
порядку

в тому числі 98 434,9 98 434,9 98 434,9 98 434,9
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

1001070 0380 Участь органів 14 493,8 14 493,8 13 131,5 6 875,0 6 875,0 2 211,0 16,0 21 368,8
внутрішніх справ
у міжнародних
миротворчих
операціях

        в тому числі       1 482,5    1 482,5   1 482,5                                                 1 482,5
компенсація
податку з доходів
фізичних осіб
відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

1001080 0942 Підготовка кадрів 97 928,9 97 928,9 77 633,8 8 500,0 62 603,7 50 265,2 14 636,6 3 152,2 12 338,5 160 532,6
для органів
внутрішніх справ
вищими закладами
освіти III і
IV рівнів
акредитації

в тому числі 5 911,5 5 911,5 5 911,5 5 911,5
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

1001100 0721  Медичне         79 124,8   79 124,8   48 934,8   6 345,0          28 544,6   26 382,8   5 489,5  2 054,4   2 161,8   107 669,4
забезпечення
працівників, осіб
рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ

в тому числі 284,8 284,8 284,8 284,8
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

1001130 0910 Дошкільна, 10 017,9 10 017,9 4 951,9 828,0 2 449,2 2 305,3 235,1 143,4 143,9 12 467,1
позашкільна освіта
та заходи з
позашкільної роботи
з дітьми
працівників, осіб
рядового та
начальницького
складу органів
внутрішніх справ

1001160 0310  Забезпечення       1 605,0    1 605,0                                                       1 605,0
заходів
спеціальними
підрозділами по
боротьбі з
організованою
злочинністю
Міністерства
внутрішніх справ
України

1001180 0310 Забезпечення 24 381,6 24 381,6 24 184,6 625,4 535,5 69,0 89,9 25 007,0
особистої безпеки
суддів і членів їх
сімей, охорони
приміщень суду,
громадського порядку
під час здійснення
правосуддя

в тому числі 1 331,6 1 331,6 1 331,6 1 331,6
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

1001190 1062 Будівництво 97 310,0 97 310,0 97 310,0
(придбання) житла
для осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ

1003000    Головне управління   339 975,2   329 145,2  214 329,7   18 767,2   10 830,0   37 590,0   34 820,7  15 822,7   157,0   2 769,3   377 565,2
внутрішніх військ
Міністерства
внутрішніх справ
України

1003010 0310 Керівництво та 8 642,2 8 642,2 6 595,3 8 642,2
управління
внутрішніми
військами

в тому числі 505,7 505,7 505,7 505,7
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

1003020 0310 Участь внутрішніх 264 239,5 264 239,5 164 978,8 16 419,2 14 477,1 12 037,2 33,6 2 439,9 278 716,6
військ в охороні
громадського
порядку та боротьбі
із злочинністю,
конвоювання
арештованих і
засуджених та
охорона підсудних
під час судових
процесів

        в тому числі      14 976,3   14 976,3   14 976,3                                                14 976,3
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

1003030 0380 Охорона особливо 30 395,9 30 395,9 26 297,4 932,0 21 112,5 20 886,5 15 557,3 50,6 226,0 51 508,4
важливих державних
об'єктів,
дипломатичних та
консульських
представництв
іноземних держав на
території України,
супроводження
перевезення ядерних
матеріалів по
території України

в тому числі 2 222,5 2 222,5 2 222,5 2 222,5
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

1003070 0942  Підготовка кадрів    20 680,2   20 680,2   13 680,5    813,0           588,4     549,5    117,8          38,9   21 268,6
для внутрішніх
військ МВС України
вищими навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації

в тому числі 749,0 749,0 749,0 749,0
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

1003080 0731 Стаціонарне 5 187,4 5 187,4 2 777,7 603,0 1 412,0 1 347,5 147,6 72,8 64,5 6 599,4
лікування
військовослужбовців
внутрішніх військ
МВС України у
власних медичних
закладах

в тому числі 76,7 76,7 76,7 76,7
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

1003090 1062  Будівництво       10 830,0                       10 830,0                                   10 830,0
(придбання) житла
для
військовослужбовців
внутрішніх військ
МВС України

1005000 Фізкультурно- 3 750,0 3 750,0 3 750,0
спортивне
товариство "Динамо"

1005020 0810 Розвиток фізичної 3 750,0 3 750,0 3 750,0
культури і спорту
серед працівників і
військовослужбовців
правоохоронних
органів

1100000 Міністерство палива 3 756 239,1 2 252 947,3 30 424,5 5 038,0 1 503 291,8 862 612,9 14 701,9 7 108,5 91,8 847 911,0 4 618 852,0
та енергетики
України

1101000 Апарат Міністерства 3 756 239,1 2 252 947,3 30 424,5 5 038,0 1 503 291,8 862 612,9 14 701,9 7 108,5 91,8 847 911,0 4 618 852,0
палива та
енергетики України

1101010 0434 Загальне 11 455,8 9 755,8 5 820,1 333,2 1 700,0 11 455,8
керівництво та
управління у сфері
паливно-
енергетичного
комплексу

1101030 0483  Розробки         3 781,0    1 531,0                2 250,0                                    3 781,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері паливно-
енергетичного
комплексу

1101040 0483 Державні науково- 3 963,0 3 963,0 3 963,0
технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
паливно-
енергетичного
комплексу

1101050 0732 Спеціалізоване 36 840,7 36 840,7 21 422,3 3 186,0 4 059,1 3 459,8 1 276,3 20,2 599,3 40 899,8
медичне
обслуговування
працівників атомної
енергетики і
промисловості та
населення міст -
супутників

1101060 0740 Державний 2 679,3 2 679,3 1 572,3 120,6 836,1 811,9 375,0 3,2 24,2 3 515,4
санітарно-
епідеміологічний
нагляд на об'єктах
атомної енергетики
і промисловості

1101080 0434 Створення власного 20 000,0 1 000,0 19 000,0 20 000,0
виробництва
ядерного палива

1101090 0942 Підготовка фахівців 4 572,5 4 572,5 1 609,8 1 398,2 14 717,7 10 430,2 5 457,2 68,4 4 287,5 19 290,2
для підприємств
ядерно-промислового
комплексу
Севастопольським
національним
інститутом ядерної
енергії та
промисловості


1101130 0483 Фінансова підтримка 200,0 200,0 200,0
розвитку наукової
інфраструктури у
сфері паливно-
енергетичного
комплексу

1101140 0434 Фізичний захист 7 318,0 5 118,0 2 200,0 7 318,0
ядерних установок
та ядерних
матеріалів

1101150 0433 Будівництво 600 000,0 600 000,0 600 000,0
енергоблоків,
магістральних ліній
електропередач

1101170 0483  Прикладні розробки    4 188,9    4 188,9                                                       4 188,9
у сфері паливно-
енергетичного
комплексу

1101180 0431 Реструктуризація 784 044,1 634 044,1 150 000,0 784 044,1
вугільної та
торфодобувної
промисловості

1101190 0320 Гірничо-рятувальні 157 066,4 98 066,4 59 000,0 157 066,4
заходи на
вугледобувних
підприємствах

1101200 0431 Державна підтримка 651 412,0 651 412,0 651 412,0
вугледобувних
підприємств на
часткове покриття
витрат із
собівартості
продукції

1101210 0431 Державна підтримка 1 018 141,8 1 018 141,8 200 000,0 200 000,0 1 218 141,8
будівництва та
технічного
переоснащення
підприємств з
видобутку кам'яного
вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і
торфу

1101220 0431  Охорона праці та    55 000,0   15 000,0                40 000,0                                   55 000,0
підвищення техніки
безпеки на
вугледобувних
підприємствах,
у тому числі,
дегазація вугільних
пластів

1101230 0431 Участь у придбанні 24 000,0 24 000,0 24 000,0
високопродуктивного
енергозберігаючого
компресорного та
електротехнічного
обладнання для
оснащення вугільних
шахт

1101240 0431 Придбання 25 000,0 25 000,0 25 000,0
експериментальної
партії азотно-
мембранних станцій
для гасіння пожеж
на вугледобувних
шахтах

1101250 1010 Часткове покриття 54 000,0 54 000,0 54 000,0
витрат на виплату
заборгованості
шахтарям з
регресних позовів
та одноразової
допомоги по втраті
професійної
працездатності

1101260 0431  Створення        75 000,0                       75 000,0                                   75 000,0
уніфікованої
телекомунікаційної
системи
диспетчерського
контролю та
автоматизованого
керування гірничими
машинами і
технологічними
комплексами (УТАС)
на вугледобувних
підприємствах для
підвищення техніки
безпеки

1101270 0434 Державна підтримка 721 275,6 721 275,6 721 275,6
вугледобувних
підприємств, що
спрямовується на
погашення
заборгованості по
заробітній платі за
минулі роки
працівникам
вугледобувних
підприємств, крім
тих, що
ліквідуються

1101280 0431  Заходи по        87 000,0                       87 000,0   43 000,0                     43 000,0   130 000,0
        підвищенню безпеки
        видобутку вугілля,
        у тому числі
        створення і
        впровадження
        теплоенергетичних
        когенераційних
        модулів утилізації
        вугільного метану

1101300 0483  Розробка державних    9 300,0    9 300,0                                                       9 300,0
        науково-технічних
        програм для
        забезпечення
        екологічної безпеки
        у сфері паливно-
        енергетичного
        комплексу

1200000    Міністерство      72 412,1   70 012,1   25 681,0    563,0   2 400,0   20 548,6   17 094,9   2 381,4   501,3   3 453,7   92 960,7
        економіки та
        з питань
        європейської
        інтеграції України

1201000    Апарат Міністерства   43 623,9   41 623,9   13 899,0    358,8   2 000,0   14 148,6   13 579,7   2 265,5   319,0    568,9   57 772,5
        економіки та з
        питань європейської
        інтеграції України

1201010 0132  Керівництво та     22 772,6   21 772,6   11 848,0    252,0   1 000,0                                   22 772,6
        управління у сфері
        загальнодержавного
        планування і
        прогнозування
        економіки

1201020 0411  Внески України до    2 077,7    2 077,7                                                       2 077,7
        бюджету ГАТТ/СОТ

1201030 0411  Забезпечення       3 770,3    3 770,3                                                       3 770,3
        двостороннього
        співробітництва
        України з
        іноземними
        державами та
        міжнародними
        організаціями

1201040 0411  Інформаційне та      800,0     800,0                                                        800,0
        організаційне
        забезпечення участі
        України у
        міжнародних
        форумах,
        конференціях,
        виставках

1201050 0481  Прикладні розробки    3 684,6    3 684,6    279,6     10,0           260,0     254,5    148,0           5,5    3 944,6
        у сфері розвитку
        економіки і
        торгівлі

1201060 0487  Державні науково-     730,0     730,0                                                        730,0
        технічні програми
        та наукові частини
        державних цільових
        програм загально-
        економічного
        спрямування

1201070 0481  Розробки         2 638,2    2 638,2                                                       2 638,2
        найважливіших
        новітніх технологій
        та фінансова
        підтримка
        підготовки наукових
        кадрів у сфері
        економіки і
        торгівлі

1201080 0487  Проведення науково-    535,0     535,0                                                        535,0
        практичних
        конференцій і
        семінарів з
        економічних проблем

1201090 0942  Підготовка кадрів    2 078,4    2 078,4    989,5     45,0          4 060,0    3 674,3   2 117,5   319,0    385,7    6 138,4
        та підвищення
        кваліфікації
        державних
        службовців у сфері
        економіки

1201110 0950  Перепідготовка       890,5     890,5                                                        890,5
        управлінських
        кадрів для сфери
        підприємництва

1201120 0832  Фінансова          47,6     47,6                                                         47,6
        підтримка журналу
        "Економіка України"
        та інформаційно-
        аналітичного
        бюлетеня "Вісник
        державних
        закупівель"

1201130 0411  Реалізація        1 271,5    1 271,5    781,9     51,8                                          1 271,5
        повноважень
        державного органу
        з питань
        банкрутства

1201140 0610  Капітальний ремонт    1 000,0                       1 000,0                                    1 000,0
        відомчого житлового
        фонду

1201600 0460  Розвиток         1 327,5    1 327,5                       9 828,6    9 650,9                177,7   11 156,1
        інфраструктури
        надання
        інформаційних
        послуг через
        Інтернет

1204000    Державна інспекція   12 905,3   12 505,3   7 988,3    157,6    400,0                                   12 905,3
        з контролю за
        цінами

1204010 0411  Керівництво та     12 905,3   12 505,3   7 988,3    157,6    400,0                                   12 905,3
        управління у сфері
        контролю за цінами

1205000    Державний комітет    15 882,9   15 882,9   3 793,7     46,6          6 400,0    3 515,2    115,9   182,3   2 884,8   22 282,9
        України з
        енергозбереження

1205010 0434  Керівництво та
        управління у сфері
        енергозбереження     5 691,9    5 691,9   3 793,7     46,6          6 400,0    3 515,2    115,9   182,3   2 884,8   12 091,9

1205020 0483  Державні науково-    3 555,0    3 555,0                                                       3 555,0
        технічні програми
        та наукові частини
        державних цільових
        програм у сфері
        енергозбереження

1205030 0483  Розробки          300,0     300,0                                                        300,0
        найважливіших
        новітніх технологій
        у сфері
        енергозбереження

1205040 0434  Міжгалузеві       6 336,0    6 336,0                                                       6 336,0
        енергозберігаючі
        заходи

1400000    Міністерство      544 578,1   484 238,6   13 440,2   11 467,0   60 339,5   30 496,0   12 424,0   1 600,4   300,0   18 072,0   575 074,1
        закордонних справ
        України

1401000    Апарат Міністерства  544 578,1   484 238,6   13 440,2   11 467,0   60 339,5   30 496,0   12 424,0   1 600,4   300,0   18 072,0   575 074,1
        закордонних справ
        України

1401010 0113  Керівництво та     26 982,7   18 782,7   9 317,3    482,6   8 200,0                                   26 982,7
        управління у сфері
        державної політики
        щодо зовнішніх
        відносин

1401020 0113  Внески України     77 740,0   77 740,0                                                       77 740,0
        до бюджету ООН,
        органів і
        спеціальних установ
        системи ООН та
        інших міжнародних
        організацій

1401030 0113  Функціонування     371 450,5   346 571,0   3 400,0   10 984,4   24 879,5   30 286,0   12 217,0   1 540,4   300,0   18 069,0   401 736,5
        закордонних
        дипломатичних
        установ України

1401040 0113  Розширення мережі    27 438,8     178,8                27 260,0                                   27 438,8
        власності України
        за кордоном у
        вигляді нерухомого
        майна для потреб
        дипломатичних
        установ України

1401050 0113  Реалізація        5 700,0    5 700,0                                                       5 700,0
        Міністерством
        закордонних справ
        України повноважень
        з проведення
        зовнішньої політики
        України за
        кордоном,
        організація і
        контроль за
        діяльністю
        закордонних
        дипломатичних
        установ України

1401070 0113  Внески до установ    6 920,4    6 920,4                                                       6 920,4
        і організацій СНД

1401080 0113  Забезпечення       5 800,0    5 800,0                                                       5 800,0
        перебування
        в Україні іноземних
        делегацій,
        пов'язаних з
        офіційними візитами

1401090 0113  Виконання         412,8     412,8                                                        412,8
        зобов'язань Уряду
        України щодо
        функціонування бюро
        інформації Ради
        Європи та
        інформаційного офісу
        ГУУАМ

1401100 0950  Підготовка та      1 342,9    1 342,9    722,9                  210,0     207,0    60,0           3,0    1 552,9
        підвищення
        кваліфікації кадрів
        для сфери
        міжнародних
        відносин
        Дипломатичною
        академією України
        та на Вищих курсах
        іноземних мов

1401110 0832  Фінансова підтримка   20 443,0   20 443,0                                                       20 443,0
        пропаганди за
        кордоном
        українського
        надбання та
        висвітлення
        в Україні
        діяльності
        міжнародних
        організацій

1401120 0950  Підвищення         347,0     347,0                                                        347,0
        кваліфікації
        працівників
        дипломатичної
        служби, які
        віднесені до
        посад
        п'ятої-сьомої
        категорій державних
        службовців

1700000    Державний комітет   216 700,1   166 869,3   46 263,6   5 543,5   49 830,8   56 152,5   44 633,4  12 988,3   596,3   11 519,1   272 852,6
        телебачення і
        радіомовлення
        України

1701000    Апарат Державного   216 700,1   166 869,3   46 263,6   5 543,5   49 830,8   56 152,5   44 633,4  12 988,3   596,3   11 519,1   272 852,6
        комітету
        телебачення і
        радіомовлення
        України

1701010 0831  Керівництво та      5 799,5    5 299,5   1 610,8    103,0    500,0     300,0     300,0          45,0          6 099,5
        управління у сфері
        телебачення і
        радіомовлення

1701020 0840  Прикладні розробки     238,2     238,2                                                        238,2
        у сфері засобів
        масової інформації

1701040 0950  Підвищення         434,9     434,9    296,3     16,1           191,7     191,7    61,0    15,6           626,6
        кваліфікації
        працівників засобів
        масової інформації
        в Укртелерадіопрес-
        інституті

1701050 0824  Фінансова підтримка    120,6     120,6                                                        120,6
        творчих спілок у
        сфері засобів
        масової інформації

1701060 0840  Прикладні розробки    1 000,1    1 000,1    643,1    119,0           728,0     680,8    150,0    25,0     47,2    1 728,1
        у сфері
        книговидавничої
        справи та
        інформаційно-
        бібліографічної
        діяльності

1701070 0834  Інформаційно-       289,9     289,9    132,2     5,4            25,0     25,0     3,0                 314,9
        культурне
        забезпечення
        населення Криму у
        відродженні та
        розвитку культур
        народів Криму

1701080 0831  Виробництво       89 597,7   59 366,9   33 280,8   3 710,0   30 230,8   28 560,1   22 044,4   8 067,7   359,8   6 515,7   118 157,8
        телерадіопрограм
        для державних
        потреб

1701090 0831  Заходи з розвитку    13 235,9    9 935,9   1 668,4          3 300,0                                   13 235,9
        супутникового
        мовлення

1701100 0832  Фінансова підтримка   1 035,7    1 035,7                                                       1 035,7
        преси

1701110 0833  Видання книжкової    43 610,0   43 610,0                                                       43 610,0
        продукції за
        програмою випуску
        соціально значущих
        видань

1701120 0834  Збирання, обробка    5 440,5    5 440,5                                                       5 440,5
        та розповсюдження
        офіційної
        інформаційної
        продукції

1701130 0829  Державні стипендії     98,3     98,3                                                         98,3
        видатним діячам
        інформаційної
        галузі, дітям
        журналістів, які
        загинули або стали
        інвалідами у
        зв'язку з
        виконанням
        службових
        обов'язків та
        премії в
        інформаційній
        галузі

1701140 0831  Виробництво та     55 798,8   39 998,8   8 632,0   1 590,0   15 800,0   26 347,7   21 391,5   4 706,6   150,9   4 956,2   82 146,5
        розповсюдження
        телепрограм
        Національною
        телекомпанією
        України

1900000    Державний комітет   147 608,6   139 608,6   84 021,5   1 730,6   8 000,0    9 791,8    7 894,7   1 885,2   806,7   1 897,1   157 400,4
        лісового
        господарства
        України

1901000    Апарат Державного   147 608,6   139 608,6   84 021,5   1 730,6   8 000,0    9 791,8    7 894,7   1 885,2   806,7   1 897,1   157 400,4
комітету лісового
господарства
України

1901010 0422 Керівництво та 3 112,9 3 039,8 1 474,6 186,9 73,1 25,0 25,0 5,0 3 137,9
управління у сфері
лісового
господарства

1901020 0140 Фундаментальні 199,7 199,7 145,8 199,7
дослідження у сфері
екологічної безпеки
в лісовому
господарстві

1901030 0482 Прикладні розробки 1 773,3 1 773,3 1 172,6 74,7 1 110,0 968,6 290,6 106,4 141,4 2 883,3
у сфері розвитку
лісового
господарства

1901040 0482 Фінансова підтримка 74,1 74,1 20,2 8,1 74,1
підготовки наукових
кадрів у сфері
лісового
господарства

1901050 0941 Підготовка кадрів 8 740,7 8 740,7 4 622,1 967,2 3 979,8 3 709,1 1 104,1 650,5 270,7 12 720,5
для лісового
господарства вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації

1901060 0422  Ведення лісового і   117 127,5   109 200,6   71 684,5    419,8   7 926,9    2 274,0    1 655,9    140,2    24,9    618,1   119 401,5
мисливського
господарства,
охорона і захист
лісів у
держлісфонді

1901070 0511 Створення захисних 8 600,0 8 600,0 8 600,0
лісових насаджень
та полезахісних
лісових смуг

1901080 0520 Збереження 7 980,4 7 980,4 4 901,7 73,9 2 403,0 1 536,1 350,3 19,9 866,9 10 383,4
природно-
заповідного фонду

2100000 Міністерство 4 423 529,5 4 157 029,5 2 551 410,3 259 999,0 266 500,0 801 951,3 732 205,6 75 014,2 48 602,8 69 745,7 5 225 480,8
оборони України

2101000 Апарат Міністерства 4 423 529,5 4 157 029,5 2 551 410,3 259 999,0 266 500,0 801 951,3 732 205,6 75 014,2 48 602,8 69 745,7 5 225 480,8
оборони України

2101010 0210 Керівництво та 48 999,9 48 999,9 44 363,2 994,0 996,3 984,8 11,5 49 996,2
військове
управління
Збройними Силами
України

в тому числі 3 041,1 3 041,1 3 041,1 3 041,1
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

2101020 0210  Утримання особового 2 118 739,1  2 118 739,1 1 989 856,0                 7 109,2    7 109,2    176,4              2 125 848,3
складу Збройних Сил
України

в тому числі 179 096,0 179 096,0 179 096,0 179 096,0
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

2101030 0210 Матеріально- 3 300,0 3 300,0 28 349,7 28 349,7 31 649,7
технічне
забезпечення
бойової,
оперативної та
фізичної
підготовки військ

2101040 0113 Верифікаційна 84,7 84,7 150,0 150,0 234,7
діяльність за
кордоном

2101050 0210 Тилове 366 255,9 366 255,9 48 435,0 42 846,8 5 588,2 414 690,9
забезпечення
Збройних Сил
України

2101060 0210  Утримання,       261 705,0   261 705,0         259 005,0         142 423,2   128 779,5        36 473,3   13 643,7   404 128,2
експлуатація,
обслуговування
казарменно-
житлового фонду,
будівель, споруд
та об'єктів, що
належать Збройним
Силам України

2101070 0210 Забезпечення 20 345,3 20 345,3 4 351,6 3 915,6 436,0 24 696,9
Збройних Сил
України зв'язком,
створення та
розвиток командних
пунктів та
автоматизованих
систем управління

2101080 0260 Медичне лікування 134 660,1 134 660,1 95 219,2 15 872,4 11 937,2 3 935,2 150 532,5
та обслуговування
особового складу
Збройних Сил
України

в тому числі 3 781,1 3 781,1 3 781,1 3 781,1
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

2101090 0260  Фінансова підтримка   9 865,3    9 865,3   8 015,3                93 473,4   90 208,7  25 160,3  12 129,5   3 264,7   103 338,7
санаторно-курортних
закладів та
утримання
реабілітаційних
центрів
Міністерства
оборони

в тому числі 313,3 313,3 313,3 313,3
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

2101100 0240 Підготовка громадян 270 906,0 270 906,0 248 525,4 20 865,0 15 871,9 5 546,4 4 993,1 291 771,0
на посади осіб
офіцерського
складу, підвищення
кваліфікації та
перепідготовка
офіцерських кадрів,
початкова військова
підготовка молоді

        в тому числі      21 018,7   21 018,7   21 018,7                                                21 018,7
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

2101110 0210 Проведення 4 000,0 4 000,0 1 577,7 1 577,7 5 577,7
мобілізаційної
роботи,
забезпечення
діяльності
військкоматів,
організація і
проведення призову
молодого поповнення
на військову службу

2101120 0260 Культурно-виховна 22 869,6 22 869,6 19 400,0 7 555,2 6 846,2 525,9 709,0 30 424,8
робота з особовим
складом та членами
сімей
військовослужбовців
Збройних Сил
України

в тому числі 1 130,3 1 130,3 1 130,3 1 130,3
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

2101140 0210  Реформування та    269 699,5   269 699,5                       98 320,0   96 295,0               2 025,0   368 019,5
розвиток Збройних
Сил України

2101150 0210 Закупівля озброєння 36 000,0 36 000,0 25 000,0 25 000,0 61 000,0
та військової
техніки
Міністерством
оборони України

2101160 0250 Прикладні 23 000,0 23 000,0 12 410,1 12 410,1 35 410,1
дослідження у сфері
військової оборони
держави

2101170 0210 Відновлення 11 000,0 11 000,0 86 869,8 86 869,8 97 869,8
боєздатності,
утримання,
експлуатація,
ремонт озброєння
та військової
техніки

2101180 0210 Будівництво і 16 200,0 16 200,0 14 189,9 14 189,9 30 389,9
капітальний ремонт
військових об'єктів

2101190 1062 Будівництво 273 000,0 7 000,0 266 000,0 31 452,5 2 286,0 29 166,5 304 452,5
(придбання) житла
для
військовослужбовців
Збройних Сил
України

2101200 0210  Забезпечення      32 300,0   32 300,0                                                       32 300,0
живучості та
вибухопожежобезпеки
арсеналів, баз і
складів озброєння
ракет і боєприпасів
Збройних Сил
України

2101210 0512 Утилізація 20 000,0 20 000,0 20 000,0
звичайних видів
боєприпасів,
непридатних для
подальшого
зберігання та
використання

2101230 0210 Забезпечення участі 166 956,4 166 456,4 145 556,4 500,0 161 190,3 155 287,5 43 605,2 5 902,8 328 146,7
у міжнародних
миротворчих
операціях

в тому числі 16 745,4 16 745,4 16 745,4 16 745,4
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

2101240 0210  Забезпечення      17 193,4   17 193,4    474,8                 1 360,0    1 290,0                70,0   18 553,4
виконання
міжнародних угод у
військовій сфері

в тому числі 54,8 54,8 54,8 54,8
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )

2101250 0240 Підготовка 11 606,1 11 606,1 11 606,1
призовників для
Збройних Сил
України та інших
військових
формувань
Товариством
сприяння обороні
України

2101270 0210 Підготовка 1 843,2 1 843,2 1 843,2
курсантів льотних
спеціалізацій для
Збройних Сил
України Харківським
аероклубом
Товариства сприяння
обороні України

2101280 0210  Створення та      213 000,0   213 000,0                                                      213 000,0
закупівля літака
АН-70

2101290 0260 Модернізація танків 40 000,0 40 000,0 40 000,0
Т-64 до вимог БМ
"Булат"

2101300 0260 Добудова крейсера 30 000,0 30 000,0 30 000,0
"Україна" та корвету
"Тернопіль"

2400000 Міністерство 116 574,4 99 550,1 63 120,9 2 055,0 17 024,3 104 087,4 33 755,8 2 399,4 1 475,5 70 331,6 220 661,8
охорони
навколишнього
природного
середовища України

2401000 Апарат Міністерства 113 939,1 96 999,1 61 639,1 1 958,8 16 940,0 104 087,4 33 755,8 2 399,4 1 475,5 70 331,6 218 026,5
охорони
навколишнього
природного
середовища України

2401010 0540 Загальне 4 245,1 4 109,5 2 441,0 154,6 135,6 2 261,1 1 861,1 236,0 140,0 400,0 6 506,2
керівництво та
управління у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища

2401020 0540 Управління та 33 689,7 33 614,7 22 785,4 549,5 75,0 10 628,4 8 559,1 748,2 2 069,3 44 318,1
контроль у сфері
екології та
природних ресурсів
на регіональному
рівні

2401030 0530  Прикладні наукові    1 604,9    1 604,9                                                       1 604,9
та науково-технічні
розробки з
пріоритетних
напрямів у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища

2401040 0530 Державні 1 848,0 1 848,0 1 848,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері
природоохоронної
діяльності

2401050 0530 Прикладні наукові 2 230,7 2 230,7 1 458,0 101,5 989,0 879,8 416,9 109,2 3 219,7
та науково-технічні
розробки з
пріоритетних
напрямів у сфері
гідрометеорології

2401070 0530 Розробки 27,3 27,3 6,5 27,3
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
гідрометеорології,
фінансова підтримка
підготовки наукових
кадрів

2401080 0530  Державні          813,6     813,6                                                        813,6
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері технічного
переоснащення
системи
гідрометеоро-
логічних
спостережень,
прогнозування та
досліджень клімату

2401090 0950 Підвищення 196,1 196,1 143,1 177,0 157,0 46,0 20,0 373,1
кваліфікації кадрів
у сфері екології

2401120 0511 Гідрометеорологічна 55 697,7 39 597,7 26 713,1 1 013,7 16 100,0 13 420,3 8 866,0 1 375,0 491,9 4 554,3 69 118,0
діяльність

2401140 0511 Розвиток споруд і 1 046,3 732,4 313,9 1 046,3
засобів
гідрометеоро-
логічних
спостережень і
прогнозування на
річках і водоймах

2401160 0520 Заходи із створення 12 292,2 12 049,7 8 092,0 139,5 242,5 2 181,2 1 873,3 325,5 95,4 307,9 14 473,4
і збереження
природно-
заповідного фонду,
ведення кадастрів
тваринного і
рослинного світу,
Червоної книги

2401170 0540  Забезпечення        247,5     174,5                  73,0                                     247,5
вимірів речовин
та аналіз проб під
час проведення
інспекцій
Організацією по
забороні хімічної
зброї

2401180 0540 Розробка та 2 700,0 2 700,0 2 700,0
впровадження
заходів і
механізмів
формування умов
екологічно-
збалансованого
(сталого)
розвитку

2401190 0540 Сприяння 1 600,0 1 600,0 1 600,0
екологічній освіті,
випуску та
поширенню
екологічної
інформації

2401200 0540 Забезпечення 1 300,0 1 300,0 1 300,0
державного контролю
за додержанням
вимог
природоохоронного
законодавства

2401210 0511  Моніторинг                                         6 335,0    2 715,0               3 620,0    6 335,0
навколишнього
природного
середовища,
створення систем і
банків екологічної
інформації

2401220 0511 Запобігання та 3 474,2 499,5 2 974,7 3 474,2
зниження рівня
забруднення
навколишнього
природного
середовища

2401230 0513 Очистка стічних вод 21 000,0 21 000,0 21 000,0

2401240 0540 Міжнародне 700,0 700,0 700,0
співробітництво у
сфері охорони
навколишнього
природного
середовища

2401250 0512 Поводження з 9 500,0 1 045,0 8 455,0 9 500,0
відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами

2401260 0520 Формування 1 000,0 1 000,0 1 000,0
національної
екологічної мережі

2401290 0511  Підвищення якості                                     26 821,2                     26 821,2   26 821,2
атмосферного
повітря

2402000 Державна екологічна 1 474,5 1 427,9 839,4 77,0 46,6 1 474,5
інспекція

2402010 0511 Керівництво та 1 474,5 1 427,9 839,4 77,0 46,6 1 474,5
управління у сфері
екологічного
контролю

2403000 Державна служба 451,2 436,5 260,0 19,2 14,7 451,2
заповідної справи

2403010 0520 Керівництво та 451,2 436,5 260,0 19,2 14,7 451,2
управління у сфері
заповідної справи

2405000 Державна 512,2 495,6 278,5 16,6 512,2
гідрометеорологічна
служба

2405010 0540 Керівництво та 512,2 495,6 278,5 16,6 512,2
управління у сфері
гідрометеорології

2407000 Національна комісія 197,4 191,0 103,9 6,4 197,4
радіаційного
захисту населення

2407010 0513 Керівництво та 197,4 191,0 103,9 6,4 197,4
управління у сфері
радіаційного
захисту населення

2600000    Міністерство      228 399,3   141 399,3   4 391,4    434,9   87 000,0   80 442,0    3 333,0     7,0   128,5   77 109,0   308 841,3
промислової
політики України

2601000 Апарат Міністерства 228 399,3 141 399,3 4 391,4 434,9 87 000,0 80 442,0 3 333,0 7,0 128,5 77 109,0 308 841,3
промислової
політики України

2601010 0442 Загальне 9 094,9 8 094,9 4 249,7 410,0 1 000,0 410,0 310,0 128,5 100,0 9 504,9
керівництво та
управління у сфері
промислової політики

2601020 0484 Прикладні розробки 3 384,0 3 384,0 3 384,0
з проблем розвитку
основних галузей
обробної
промисловості

2601030 0484 Розробки 2 950,0 2 950,0 2 950,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
промисловості

2601040 0484 Фінансова підтримка 405,0 405,0 405,0
розвитку наукової
інфраструктури у
сфері промисловості

2601050 0825 Функціонування 217,7 217,7 109,4 20,0 32,0 23,0 7,0 9,0 249,7
Центральної
державної
науково-технічної
бібліотеки

2601060 0826  Функціонування       62,7     62,7     32,3     4,9                                            62,7
Державного
металургійного
музею України

2601070 0442 Створення і 14 100,0 14 100,0 14 100,0
впровадження у
виробництво
сучасних видів
цивільної продукції
на підприємствах
машинобудівного
комплексу

2601080 0513 Консервація 3 000,0 3 000,0 3 000,0
виробничих
потужностей
промислових
підприємств

2601090 0441 Реструктуризація 15 000,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0
підприємств з
підземного
видобутку залізної
руди

2601100 0513 Реструктуризація та 23 000,0 10 000,0 13 000,0 23 000,0
ліквідація об'єктів
підприємств
гірничої хімії і
здійснення
невідкладних
природоохоронних
заходів в зоні їх
діяльності

2601110 0442  Заходи спеціального   10 000,0   10 000,0                                                       10 000,0
призначення
підприємств та
організацій
оборонного
комплексу

2601130 0484 Державні 6 852,0 6 852,0 6 852,0
науково-технічні
програми та
наукові частини
державних цільових
програм у сфері
промисловості

2601140 0484 Наукові розробки у 4 735,6 4 735,6 4 735,6
сфері
стандартизації та
сертифікації
промислової
продукції

в тому числі 3 000,0 3 000,0 3 000,0
наукові розробки
Головного інституту
компресорного
машинобудування

2601150 0442 Фінансова підтримка 2 500,0 2 500,0 2 500,0
вітчизняного
виробника калійних
добрив

2601160 0442  Державна підтримка   10 000,0   10 000,0                                                       10 000,0
вітчизняного
машинобудування для
агропромислового
комплексу

2601180 0433 Заходи по 80 000,0 3 000,0 77 000,0 80 000,0
реалізації
Комплексної
програми
будівництва
вітрових
електростанцій2601190 0441 Забезпечення 3 000,0 3 000,0 3 000,0
життєдіяльності
Криворізького
гірничо-
збагачувального
комбінату окисних
руд та відновлення
будівництва його
об'єктів

2601210 0260 Забезпечення 1 000,0 1 000,0 1 000,0
міжнародного
співробітництва у
воєнно-промисловій
і військово-
технічній сферах

2601220 0421  Фінансова підтримка   8 000,0    8 000,0                                                       8 000,0
виробництва та
створення нових
вітчизняних засобів
захисту рослин і
регуляторів росту
рослин, їх державне
випробування та
реєстрація

2601230 0950 Підвищення 97,4 97,4 97,4
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої-сьомої
категорій у сфері
промисловості

2601240 0411 Презентація 1 000,0 1 000,0 1 000,0
українськими
підприємствами
вітчизняних товарів
на міжнародній
виставці "Ганновер
Мессе"

2601250 0490 Заходи по виконанню 50 000,0 50 000,0 50 000,0
програм розвитку
підприємств
суднобудівної,
літакобудівної
промисловості,
підприємств
концерну
"Бронетехніка
України" та
підприємств і
організацій, які
виготовляють і
розробляють
боєприпаси, їх
елементи та вироби
спецхімії

2601800 0452  Добудова        25 000,0                       25 000,0                                   25 000,0
рефрижераторних
суден державним
підприємством
"Суднобудівний
завод імені
61 комунара"

2601810 0210 Підготовка 30 000,0 30 000,0 30 000,0
виробництва літака
АН-70

2601820 0210 Реконструкція та 5 000,0 5 000,0 5 000,0
відновлення
інженерно-технічних
засобів охорони
підприємств
спецхімії оборонно-
промислового
комплексу, які
виробляють вибухові
речовини

2800000 Міністерство 2 582 675,9 2 441 011,4 417 015,1 40 655,1 141 664,5 541 961,9 460 818,8 186 450,8 34 755,3 81 143,1 3 124 637,8
аграрної політики
України

2801000 Апарат Міністерства 2 133 393,0 2 025 977,5 226 159,4 23 983,1 107 415,5 293 331,5 248 592,7 76 461,7 25 854,6 44 738,8 2 426 724,5
аграрної політики
України

2801010 0421  Загальне        15 417,8   11 117,8   3 481,7    408,7   4 300,0                                   15 417,8
керівництво та
управління у сфері
агропромислового
комплексу

2801030 0482 Прикладні розробки 4 330,0 4 330,0 4 330,0
у сфері розвитку
сільськогосподарсь-
кого виробництва

2801050 0482 Розробки 2 161,7 2 161,7 14,0 2 161,7
найважливіших
новітніх технологій
у сфері розвитку
агропромислового
комплексу,
фінансова підтримка
підготовки наукових
кадрів

2801060 0482 Наукові розробки у 5 578,6 5 578,6 5 578,6
сфері
стандартизації та
сертифікації
сільськогоспо-
дарської продукції

2801070 0960 Оздоровлення та 5 000,0 5 000,0 5 000,0
відпочинок дітей
працівників
агропромислового
комплексу

2801080 0941  Підготовка кадрів   133 680,8   132 680,8   66 432,7   13 000,0   1 000,0   66 806,3   60 768,8  18 212,3  10 400,0   6 037,5   200 487,1
        для
        агропромислового
        комплексу вищими
        навчальними
        закладами I і
        II рівнів
        акредитації

2801100 0942  Підготовка кадрів   137 052,4   135 052,4   72 683,9   7 367,0   2 000,0   137 530,5   110 430,5  41 909,2  12 700,0   27 100,0   274 582,9
        для
        агропромислового
        комплексу вищими
        навчальними
        закладами III і
        IV рівнів
        акредитації

2801130 0930  Підготовка,       4 410,2    4 410,2                                                       4 410,2
        перепідготовка та
        підвищення
        кваліфікації
        робітничих кадрів
        агропромислового
        комплексу

2801140 0950  Підвищення        2 217,5    2 217,5   1 435,7    168,0          1 082,7     997,7    257,2   134,6     85,0    3 300,2
        кваліфікації кадрів
        агропромислового
        комплексу закладами
        післядипломної
        освіти

2801150 0828  Заходи, пов'язані    2 063,0    2 063,0   1 505,8                                                 2 063,0
        з передачею
        культурно-освітніх
        установ у
        комунальну
        власність

2801170 0421  Докорінне        10 000,0   10 000,0                                                       10 000,0
        поліпшення земель
        підприємств
        агропромислового
        комплексу

2801180 0421  Агрохімічна       2 000,0    2 000,0                                                       2 000,0
        паспортизація
        земель
        сільськогоспо-
        дарського
        призначення

2801190 0421  Селекція в       124 000,0   100 000,0                24 000,0                                   124 000,0
        тваринництві та
        птахівництві на
        підприємствах
        агропромислового
        комплексу

2801200 0421  Заходи по боротьбі    5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        з шкідниками та
        хворобами
        сільськогоспо-
        дарських рослин

2801210 0421  Фінансова підтримка  429 500,0   429 500,0                                                      429 500,0
        виробництва
        продукції
        тваринництва та
        рослинництва

2801220 0421  Селекція в       50 000,0   50 000,0                                                       50 000,0
        рослинництві

2801230 0421  Фінансова підтримка   10 000,0   10 000,0                       3 000,0    3 000,0                     13 000,0
        фермерських
        господарств через
        механізм
        мікрокредитування

2801240 0421  Здійснення       100 000,0   100 000,0                                                      100 000,0
        фінансової
        підтримки
        підприємств
        агропромислового
        комплексу через
        механізм
        здешевлення
        короткострокових
        кредитів

2801250 0421  Погашення                                          5 000,0    5 000,0                      5 000,0
        заборгованості із
        закупівлі
        сільськогоспо-
        дарської продукції
        за державним
        замовленням
        (контрактом)
        1994-1997 рр.

2801260 0422  Заходи з охорони і   15 255,0   15 255,0   6 672,9                                                15 255,0
        захисту,
        раціонального
        використання лісів,
        наданих в постійне
        користування
        агропромисловим
        підприємствам

2801270 0482  Розробка зразків     5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        техніки для
        сільського
        господарства,
        харчової та
        переробної
        промисловості

2801280 0421  Фінансова підтримка   70 000,0   70 000,0                                                       70 000,0
        агропромислових
        підприємств, що
        знаходяться в
        особливо складних
        кліматичних умовах

2801290 0421  Проведення        5 000,0    2 200,0                2 800,0                                    5 000,0
        державних
        виставкових заходів
        у сфері
        агропромислового
        комплексу

2801300 0620  Реформування та     16 000,0    8 000,0                8 000,0                                   16 000,0
        розвиток
        комунального
        господарства у
        сільській
        місцевості

2801310 0421  Організація і      82 631,5   78 341,5   53 248,3   1 700,0   4 290,0   50 984,0   41 787,7  14 583,0  2 020,0   9 196,3   133 615,5
        регулювання
        діяльності установ
        в системі
        агропромислового
        комплексу

2801320 0482  Дослідження і      30 206,4   28 955,9   19 909,9   1 325,0   1 250,5    8 928,0    6 608,0   1 500,0   600,0   2 320,0   39 134,4
        експериментальні
        розробки в системі
        агропромислового
        комплексу

2801330 0421  Створення і       50 000,0   50 000,0                       20 000,0   20 000,0                     70 000,0
        забезпечення
        резервного запасу
        сортового та
        гібридного насіння

2801340 0421  Запобігання       5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        розповсюдженню
        збудників
        інфекційних хвороб
        тварин

2801350 0421  Закладення і нагляд  126 000,0   78 000,0                48 000,0                                   126 000,0
        за молодими садами,
        виноградниками та
        ягідниками

2801360 0482  Державні         1 888,1    1 888,1    666,2                                                 1 888,1
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері сільського
        господарства

2801370 0421  Часткова        140 000,0   140 000,0                                                      140 000,0
        компенсація
        вартості
        мінеральних добрив
        вітчизняного
        виробництва

2801390 0421  Часткова        350 000,0   350 000,0                                                      350 000,0
        компенсація витрат
        сільськогоспо-
        дарських
        підприємств з
        посіву ярих та
        озимих зернових
        культур

2801420 0490  Впровадження       5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
        енергозберігаючих
        технологій в
        агропромисловому
        комплексі

2801430 0421  Часткова        50 000,0   50 000,0                                                       50 000,0
        компенсація
        вартості складної
        сільськогоспо-
        дарської техніки
        вітчизняного
        виробництва

2801500 0421  Здійснення       120 000,0   120 000,0                                                      120 000,0
        фінансової
        підтримки
        підприємств
        агропромислового
        комплексу через
        механізм
        здешевлення
        довгострокових
        кредитів

2801510 0421  Закладення і нагляд   14 000,0    7 225,0    108,3     14,4   6 775,0                                   14 000,0
        за молодими
        хмільниками

2801520 0421  Розвиток тепличного   5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        господарства
        НВО "Пуща-Водиця"

2802000    Державний       281 940,7   267 349,7  125 870,2   5 565,0   14 591,0   168 000,0   147 778,0  86 365,0  5 623,4   20 222,0   449 940,7
        департамент
        ветеринарної
        медицини

2802010 0421  Керівництво та     43 941,6   42 797,5   23 302,0   2 000,0   1 144,1                                   43 941,6
        управління у сфері
        ветеринарної
        медицини

2802020 0421  Протиепізоотичні    70 764,0   70 614,0   2 583,2     65,0    150,0                                   70 764,0
        заходи та участь у
        Міжнародному
        епізоотичному бюро

2802030 0421  Організація і     167 235,1   153 938,2   99 985,0   3 500,0   13 296,9   168 000,0   147 778,0  86 365,0  5 623,4   20 222,0   335 235,1
        регулювання
        діяльності установ
        в системі
        ветеринарної
        медицини

2803000    Державний        2 833,2    1 815,2   1 097,3     27,3   1 018,0      6,2      6,2     3,0                2 839,4
        департамент
        продовольства

2803010 0442  Керівництво та      1 920,0     920,0    536,5     27,3   1 000,0                                    1 920,0
        управління у сфері
        продовольства

2803020 0484  Державні          88,6     88,6                                                         88,6
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері розвитку
        харчової
        промисловості

2803040 0828  Заходи, пов'язані з    645,4     645,4    471,1                                                  654,4
        передачею
        культурно-освітніх
        установ Державного
        департаменту
        продовольства у
        комунальну
        власність

2803050 0829  Методично-         179,2     161,2     89,7           18,0      6,2      6,2     3,0                 185,4
        бібліотечне
        забезпечення
        переробної
        промисловості

2804000    Державний        63 669,4   62 269,4   23 298,7   4 384,7   1 400,0   11 048,1    9 563,7   2 266,2  1 138,2   1 484,4   74 717,5
        департамент рибного
        господарства

2804010 0423  Керівництво та       878,7     878,7    536,5     18,2                                           878,7
        управління у сфері
        рибного
        господарства

2804030 0482  Прикладні розробки    2 144,7    2 144,7                                                       2 144,7
        у сфері рибного
        господарства

2804040 0941  Підготовка кадрів    5 128,0    5 128,0   2 661,2    736,5          5 282,8    4 387,2   1 050,3   752,0    895,6   10 410,8
        для сфери рибного
        господарства вищими
        навчальними
        закладами I і
        II рівнів
        акредитації

2804050 0942  Підготовка кадрів    4 427,0    4 277,0   2 114,7    630,0    150,0    4 160,0    3 571,2   1 215,9   386,2    588,8    8 587,0
        для сфери рибного
        господарства вищими
        навчальними
        закладами III і
        IV рівнів
        акредитації

2804070 0423  Відтворення та     48 241,0   46 991,0   17 986,3   3 000,0   1 250,0     555,3     555,3                     48 796,3
        охорона водних
        живих ресурсів і
        регулювання
        рибальства

        в тому числі       2 000,0    2 000,0                                                       2 000,0
        відтворення водних
        живих ресурсів у
        Дністровському
        водосховищі

2804080 0423  Селекція у рибному    2 850,0    2 850,0                                                       2 850,0
        господарстві

2804090 0423  Міжнародна                                         1 050,0    1 050,0                      1 050,0
        діяльність у галузі
        рибного
        господарства

2807000    Фізкультурно-      6 000,0    6 000,0                                                       6 000,0
        спортивне
        товариство "Колос"

2807020 0810  Розвиток фізичної    6 000,0    6 000,0                                                       6 000,0
        культури і спорту
        серед сільського
        населення

2808000    Державна служба з    15 928,9   13 528,9   5 908,4    808,0   2 400,0   42 700,0   34 200,0  12 050,0  1 000,0   8 500,0   58 628,9
        охорони прав на
        сорти рослин

2808010 0421  Керівництво та       499,2     299,2    178,8     11,9    200,0                                     499,2
        управління у сфері
        охорони прав на
        сорти рослин

2808020 0421  Організація і      11 544,7    9 344,7   5 729,6    796,1   2 200,0   42 700,0   34 200,0  12 050,0  1 000,0   8 500,0   54 244,7
        регулювання
        діяльності установ
        в системі охорони
        прав на сорти
        рослин

2808030 0421  Докорінне         700,0     700,0                                                        700,0
        поліпшення земель
        сортодослідних
        станцій та опорних
        пунктів

2808040 0421  Селекція в галузі    3 000,0    3 000,0                                                       3 000,0
        сортовипробування

2808050 0421  Участь у          185,0     185,0                                                        185,0
        міжнародному Союзі
        з охорони прав
        нових сортів рослин
        (УПОВ)

2809000    Національний      78 910,7   64 070,7   34 681,1   5 887,0   14 840,0   26 876,1   20 678,2   9 304,9  1 139,1   6 197,9   105 786,8
        аграрний
        університет

2809020 0140  Фундаментальні       893,2     863,2    588,7           30,0                                     893,2
        дослідження
        Національного
        аграрного
        університету у
        сфері сільсько-
        господарських наук

2809030 0482  Прикладні розробки    5 408,1    4 998,1   3 038,0    200,0    410,0    1 500,0    1 420,0    825,0          80,0    6 908,1
        Національного
        аграрного
        університету у
        сфері сільсько-
        господарських наук

2809040 0941  Підготовка кадрів    14 272,0   13 272,0   6 724,5   1 627,0   1 000,0    9 895,9    8 278,0   3 357,4   902,8   1 617,9   24 167,9
        для
        агропромислового
        комплексу вищими
        навчальними
        закладами I і
        II рівнів
        акредитації
        Національного
        аграрного
        університету

2809050 0942  Підготовка кадрів    48 036,7   44 136,7   23 884,4   3 869,8   3 900,0   15 000,0   10 575,0   4 982,1   180,5   4 425,0   63 036,7
        для
        агропромислового
        комплексу
        Національним
        аграрним
        університетом

2809060 0950  Підвищення         800,7     800,7    445,5    190,2           480,2     405,2    140,4    55,8     75,0    1 280,9
        кваліфікації кадрів
        Інститутом
        післядипломної
        освіти керівників
        і спеціалістів
        агропромислового
        комплексу
        Національного
        аграрного
        університету

2809800 0482  Забезпечення       9 500,0                       9 500,0                                    9 500,0
        приміщенням
        Української
        лабораторії якості
        і безпеки продукції
        агропромислового
        комплексу

3000000    Державний комітет   139 596,5   134 701,5   83 287,3   3 087,7   4 895,0   24 350,5   21 805,2   1 435,6  2 661,5   2 545,3   163 947,0
        статистики України

3001000    Апарат Державного   139 596,5   134 701,5   83 287,3   3 087,7   4 895,0   24 350,5   21 805,2   1 435,6  2 661,5   2 545,3   163 947,0
        комітету статистики
        України

3001010 0132  Керівництво та     119 012,0   119 012,0   81 536,0   3 087,7          13 310,5   10 765,2   1 435,6  2 661,5   2 545,3   132 322,5
        управління у сфері
        статистики

3001020 0132  Статистичні       11 934,0   11 934,0   1 751,3                                                11 934,0
        спостереження та
        переписи

3001030 1090  Обстеження умов     1 560,0    1 560,0                                                       1 560,0
        життя
        домогосподарств

3001040 0150  Прикладні розробки    1 035,6    1 035,6                                                       1 035,6
        у сфері державної
        статистики

3001050 0150  Державні          438,7     438,7                                                        438,7
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм
        у сфері
        реформування
        державної
        статистики

3001060 0950  Підвищення         18,4     18,4                                                         18,4
        кваліфікації
        працівників органів
        державної
        статистики

3001070 0132  Створення та       5 495,0     600,0                4 895,0                                    5 495,0
        розвиток
        інтегрованої
        інформаційно-
        аналітичної системи
        державної
        статистики

3001080 0150  Фінансова підтримка     45,3     45,3                                                         45,3
        підготовки наукових
        кадрів у сфері
        державної
        статистики

3001600 0132  Реформування        57,5     57,5                       11 040,0   11 040,0                     11 097,5
        державної
        статистики

3100000    Міністерство      243 557,0   214 957,0  115 913,4   19 550,9   28 600,0   99 785,9   79 012,9  30 075,6  5 962,8   20 773,0   343 342,9
        транспорту України

3101000    Апарат Міністерства   34 347,6   25 047,6   12 599,4   1 185,6   9 300,0   39 975,6   31 339,6  16 579,0  2 467,6   8 636,0   74 323,2
        транспорту України

3101010 0455  Загальне         3 132,1    3 132,1   1 891,5    232,0            10,0     10,0                      3 142,1
        керівництво та
        управління у сфері
        транспорту

3101020 0485  Прикладні розробки     633,7     633,7                                                        633,7
        у сфері
        функціонування
        транспортної
        системи

3101030 0485  Державні          704,0     704,0                                                        704,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері розвитку
        національної
        транспортної мережі

3101040 0485  Розробки          20,0     20,0                                                         20,0
        найважливіших
        новітніх технологій
        у сфері
        транспортного
        комплексу

3101050 0941  Підготовка кадрів    1 013,0    1 013,0    606,0                  820,2     633,7    81,1   100,0    186,5    1 833,2
        для сфери
        автомобільного
        транспорту вищими
        навчальними
        закладами I і
        II рівнів
        акредитації

3101060 0942  Підготовка кадрів    19 444,4   19 444,4   10 101,9    953,6          39 145,4   30 695,9  16 497,9  2 367,6   8 449,5   58 589,8
        для сфери
        залізничного
        транспорту вищими
        навчальними
        закладами III і
        IV рівнів
        акредитації

3101090 0950  Підвищення         100,4     100,4                                                        100,4
        кваліфікації
        державних
        службовців
        п'ятої - сьомої
        категорій у сфері
        транспорту

3101800 0452  Реконструкція      9 300,0                       9 300,0                                    9 300,0
        шлюзів

3102000    Державний         566,6     566,6    298,1                                                  566,6
        департамент
        автомобільного
        транспорту

3102010 0451  Керівництво та       566,6     566,6    298,1                                                  566,6
        управління у сфері
        автомобільного
        транспорту

3103000    Державний        39 980,0   20 680,0                19 300,0   21 177,3   11 696,9    596,2   175,0   9 480,4   61 157,3
        департамент
        морського і
        річкового
        транспорту

3103010 0452  Керівництво та                                       21 177,3   11 696,9    596,2   175,0   9 480,4   21 177,3
        управління у сфері
        морського і
        річкового
        транспорту

3103020 0452  Навігаційно-       9 230,0    9 230,0                                                       9 230,0
        гідрографічне
        забезпечення
        безпеки
        мореплавства у
        водах України

3103030 0452  Підтримка        14 750,0   11 450,0                3 300,0                                   14 750,0
        експлуатаційно
        безпечного стану
        внутрішніх водних
        шляхів та
        судноплавних шлюзів

3103040 0452  Будівництво суден    16 000,0                       16 000,0                                   16 000,0
        для ВАТ "Українське
        Дунайське
        пароплавство" на
        Кілійському
        суднобудівному-
        судноремонтному
        заводі"

3104000    Державна        166 110,8   166 110,8  102 047,4   18 365,3          23 395,2   21 723,6   8 623,0  2 831,4   1 671,6   189 506,0
        адміністрація
        залізничного
        транспорту

3104020 0941  Підготовка кадрів    10 563,7   10 563,7   5 523,0    314,1          18 742,4   17 306,2   7 628,5  2 265,6   1 436,2   29 306,1
        для сфери
        залізничного
        транспорту вищими
        навчальними
        закладами I і
        II рівнів
        акредитації

3104030 0990  Методичне         117,6     117,6     83,1     2,5                                           117,6
        забезпечення
        діяльності вищих
        навчальних закладів
        Державної
        адміністрації
        залізничного
        транспорту

3104040 0731  Стаціонарне медичне  140 802,4   140 802,4   87 115,3   16 837,2          4 029,3    3 800,7    897,4   496,0    228,6   144 831,7
        обслуговування
        працівників та
        пасажирів
        залізничного
        транспорту

3104050 0762  Створення банків     1 660,3    1 660,3   1 009,3     98,2           286,7     283,7    27,0    53,0     3,0    1 947,0
        крові та її
        компонентів для
        лікування
        працівників
        залізничного
        транспорту

3104060 0721  Амбулаторно-      12 966,8   12 966,8   8 316,7   1 113,3           336,8     333,0    70,1    16,8     3,8   13 303,6
        поліклінічне
        обслуговування
        працівників та
        пасажирів
        залізничного
        транспорту

3105000    Державний        2 552,0    2 552,0    968,5                15 237,8   14 252,8   4 277,4   488,8    985,0   17 789,8
        департамент
        авіаційного
        транспорту

3105010 0454  Керівництво та                                       13 500,0   13 050,0   4 044,0   245,0    450,0   13 500,0
        управління у сфері
        авіаційного
        транспорту

3105020 0731  Стаціонарне медичне   1 411,6    1 411,6    968,5                 1 537,8    1 092,8    233,4   243,8    445,0    2 949,4
        обслуговування та
        сертифікація
        льотно-
        диспетчерського
        складу працівників
        авіаційного
        транспорту

3105030 0721  Передпольотний та    1 140,4    1 140,4                                                       1 140,4
        передзмінний
        контроль льотно-
        диспетчерського
        складу працівників
        авіаційного
        транспорту та
        надання первинної
        медичної допомоги
        пасажирам

3105040 0454  Страховий фонд                                        200,0     110,0                90,0     200,0
        безпеки авіації

3110000    Державна служба     2 458,1    2 458,1   1 351,0               2 645 089,0   368 151,0             2 276 938,0  2 647 547,1
        автомобільних доріг
        України

3111000    Апарат Державної     2 458,1    2 458,1   1 351,0               2 645 089,0   368 151,0             2 276 938,0  2 647 547,1
        служби автомобільних
        доріг України

3111010 0456  Керівництво та      2 458,1    2 458,1   1 351,0                                                 2 458,1
        управління у сфері
        будівництва,
        ремонту та
        утримання
        автомобільних доріг

3111020 0456  Розвиток мережі і                                    2 645 089,0   368 151,0             2 276 938,0  2 645 089,0
        утримання
        автомобільних доріг
        загального
        користування

        в тому числі                                        80 000,0                     80 000,0   80 000,0
        будівництво
        автотранспортної
        магістралі через
        річку Дніпро
        у місті Запоріжжі

        в тому числі                                       155 000,0                     155 000,0   155 000,0
        розвиток мережі та
        утримання
        автомобільних доріг
        комунальної
        власності

3200000    Міністерство     1 408 198,3  1 258 847,2  412 469,1   31 755,2  149 351,1   189 095,3   166 008,3  76 161,0  5 416,7   23 087,0  1 597 293,6
        України з питань
        надзвичайних
        ситуацій та у
        справах захисту
        населення від
        наслідків
        Чорнобильської
        катастрофи


3201000    Апарат Міністерства 1 300 736,0  1 158 580,2  408 535,1   31 496,8  142 155,8   184 176,0   161 166,4  75 172,8  5 299,4   23 009,6  1 484 912,0
        України з питань
        надзвичайних
        ситуацій та у

        справах захисту
        населення від
        наслідків
        Чорнобильської
        катастрофи

3201010 0320  Керівництво та     12 194,3   11 864,3   7 982,2    329,3    330,0     350,0     350,0                     12 544,3
        управління у сфері
        надзвичайних
        ситуацій та
        соціального захисту
        населення від
        наслідків
        Чорнобильської
        катастрофи

        в тому числі        489,3     489,3    489,3                                                  489,3
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

3201080 1070 Пільги на медичне 60 871,0 60 871,0 60 871,0
обслуговування
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201110 1070 Оздоровлення 155 500,0 155 500,0 155 500,0
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201130 0832 Інформування 2 000,0 2 000,0 2 000,0
громадськості з
питань ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи та
цивільного захисту
населення

3201180 0513  Внесок України     36 151,4   10 748,6                25 402,8                                   36 151,4
до Чорнобильського
фонду "Укриття" на
реалізацію програми
SIP

3201190 0512 Будівництво 12 000,0 12 000,0 12 000,0
пускового комплексу
"Вектор"

3201210 0763 Комплексне 43 390,0 20 680,0 22 710,0 43 390,0
медико-санітарне
забезпечення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201220 0513 Радіологічний 12 000,0 12 000,0 12 000,0
захист населення та
екологічне
оздоровлення
території, що
зазнала
радіоактивного
забруднення

3201230 0530 Наукове 10 000,0 10 000,0 10 000,0
забезпечення робіт
та інформаційні
системи щодо
ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201240 0512  Виконання робіт у    9 200,0    9 200,0                                                       9 200,0
сфері поводження з
радіоактивними
відходами
неядерного циклу та
ліквідація
радіаційних аварій

3201250 0220 Забезпечення 18 365,3 18 365,3 12 413,6 966,1 115,0 115,0 24,3 18 480,3
навчально-
методичних функцій
та діяльності служб
у сфері цивільного
захисту

в тому числі 142,1 142,1 142,1 142,1
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

3201260 0320 Авіаційні роботи 14 346,8 14 336,8 7 176,1 712,8 10,0 1 260,0 1 175,0 242,0 32,0 85,0 15 606,8
з пошуку та
рятування

в тому числі 86,7 86,7 86,7 86,7
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

3201270 0320  Створення Урядової    4 085,0    4 085,0                                                       4 085,0
інформаційно-
аналітичної системи
з питань
надзвичайних
ситуацій

3201280 0220 Забезпечення 98 536,5 97 730,5 57 369,8 7 737,2 806,0 3 000,0 3 000,0 101 536,5
особового складу
військ Цивільної
оборони

в тому числі 3 670,3 3 670,3 3 670,3 3 670,3
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

3201300 0721 Медичне 3 428,0 3 268,0 160,0 3 428,0
забезпечення та
санаторно-курортне
лікування
працівників,
військовослужбовців
та осіб рядового і
начальницького
складу Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
катастрофи та
членів їх сімей,
здійснення
санітарних та
протиепідемічних
заходів

3201340 0250  Прикладні        4 314,3    4 264,3   3 036,0    241,0     50,0     950,0     750,0    220,6    9,7    200,0    5 264,3
дослідження і
розробки та
науково-дослідні
роботи у сфері
цивільного захисту
і пожежної безпеки

в тому числі 182,8 182,8 182,8 182,8
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

3201350 0512 Знешкодження 2 650,0 2 650,0 2 650,0
вибухонебезпечних
предметів, що
залишилися з часів
Другої світової
війни в районі міст
Севастополя та
Керчі

3201360 0942 Підготовка і 20 325,9 20 311,9 12 508,8 1 562,0 14,0 6 294,3 4 354,3 1 709,0 142,0 1 940,0 26 620,2
перепідготовка
керівних кадрів і
спеціалістів у
сфері цивільного
захисту та пожежної
безпеки

        в тому числі        650,5     650,5    650,5                                                  650,5
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

3201370 0490 Державні капітальні 29 980,0 29 980,0 270,0 270,0 30 250,0
вкладення на
реалізацію
Чорнобильської
будівельної
програми

в тому числі 5 200,0 5 200,0 5 200,0
завершення
будівництва корпусу
променевої терапії
Інституту
ендокринології та
обміну речовин ім.
В.П. Комісаренка
АМН України

3201420 0763 Здійснення окремих 1 100,0 1 100,0 1 100,0
заходів
Всеукраїнською
громадською
організацією "Союз
Чорнобиль України"
та іншими
громадськими
організаціями по
соціальному захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

3201430 0763  Матеріально-       1 000,0     26,0                 974,0                                    1 000,0
технічне
забезпечення
мобільного
госпіталю

3201440 0512 Пошук та 2 900,0 2 900,0 2 900,0
знешкодження
залишків хімічної
зброї, затопленої
у виключній
(морській)
економічній зоні
України

3201450 1062 Будівництво 16 319,0 16 319,0 600,0 600,0 16 919,0
(придбання) житла
для військово-
службовців, осіб
рядового та
начальницького
складу Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201460 0320  Заходи із гасіння   415 822,0   415 722,0  308 048,6   19 948,4    100,0   171 336,7   151 422,1  72 976,9  5 115,7   19 914,6   587 158,7
пожеж та участь у
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій

в тому числі 20 985,1 20 985,1 20 985,1 20 985,1
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

3201470 0320 Реалізація 25 000,0 25 000,0 25 000,0
комплексної
програми розвитку
системи зв'язку,
оповіщення та
інформатизації
Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201490 0320  Придбання        40 000,0   40 000,0                                                       40 000,0
спеціальної
пожежної
автомобільної
техніки

3201500 0513 Підтримка у 247 956,5 215 956,5 32 000,0 247 956,5
безпечному стані
енергоблоків та
об'єкта "Укриття"
Чорнобильської АЕС
та виведення її з
експлуатації

3201800 0942 Реконструкція 1 300,0 1 300,0 1 300,0
Інституту пожежної
охорони, м. Львов

3202000 Адміністрація зони 65 232,0 65 232,0 212,0 65 232,0
відчуження і зони
безумовного
(обов'язкового)
відселення

3202010 0513 Керівництво та 379,0 379,0 212,0 379,0
управління
діяльністю у зоні
відчуження і зоні
безумовного
(обов'язкового)
відселення

        в тому числі         1,0      1,0     1,0                                                   1,0
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

3202030 0513 Підтримка 64 853,0 64 853,0 64 853,0
екологічно
безпечного стану у
зонах відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення

3203000 Державний 6 725,8 6 212,9 3 343,2 249,5 512,9 2 019,3 1 941,9 988,2 117,3 77,4 8 745,1
департамент
страхового фонду
документації

3203010 0320 Керівництво та 2 764,2 2 514,2 1 013,0 88,5 250,0 2 764,2
управління
діяльністю у сфері
створення
страхового фонду
документації

3203020 0320  Створення і       3 961,6    3 698,7   2 330,2    161,0    262,9    2 019,3    1 941,9    988,2   117,3     77,4    5 980,9
        зберігання
        страхового фонду
        документації

3204000    Державна спеціальна   35 504,5   28 822,1    378,8     8,9   6 682,4    2 900,0    2 900,0                     38 404,5
        (воєнізована)
        аварійно-рятувальна
        служба

3204020 0320  Аварійно-рятувальні   35 504,5   28 822,1    378,8     8,9   6 682,4    2 900,0    2 900,0                     38 404,5
        заходи на
        загальнодержавному
        і регіональному
        рівнях при
        надзвичайних
        ситуаціях

        в тому числі       5 500,0                       5 500,0                                    5 500,0
        придбання
        азотно-компресорних
        станцій для гасіння
        пожеж

3400000    Міністерство      95 256,1   87 523,1   2 668,4    233,3   7 733,0    1 451,7    1 416,7    143,3   106,9     35,0   96 707,8
        України у справах
        сім'ї, дітей та
        молоді

3401000    Апарат Міністерства   62 656,1   60 923,1   2 387,7    215,3   1 733,0    1 244,7    1 209,7    143,3   106,9     35,0   63 900,8
        України у справах
        сім'ї, дітей та
        молоді

3401010 1040  Загальне         2 583,7    2 350,7   1 568,1     58,0    233,0      1,8      1,8                      2 585,5
        керівництво та
        управління у сфері
        молодіжної та
        сімейної політики

3401020 0960  Надання          999,8     999,8    532,2    153,8           526,9     491,9    76,0   106,9     35,0    1 526,7
        позашкільної освіти
        в МДЦК "Золотий
        ключик"

3401050 0950  Підвищення         508,1     508,1     66,6     3,5           300,0     300,0    67,3                 808,1
        кваліфікації
        працівників
        державних органів,
        установ і
        організацій у
        справах сім'ї,
        жінок, молоді та
        дітей

3401070 1040  Здійснення       44 609,7   44 609,7                        216,0     216,0                     44 825,7
        державними органами
        централізованих
        заходів з питань
        дітей, молоді,
        жінок та сім'ї

3401170 1040  Державна підтримка   12 000,0   12 000,0                                                       12 000,0
        молодіжних
        організацій на
        виконання
        загальнодержавних
        програм і заходів
        стосовно дітей,
        молоді, жінок,
        сім'ї

3401180 1080  Прикладні розробки     454,8     454,8    220,8                  200,0     200,0                       654,8
        у сфері сім'ї та
        молоді

3401800 1040  Проведення        1 500,0                       1 500,0                                    1 500,0
        ремонтно-
        реставраційних
        робіт будинку по
        вул. Десятинній, 14

3402000    Державний центр     18 000,0   12 500,0    280,7     18,0   5 500,0     207,0     207,0                     18 207,0
        соціальних служб
        для молоді

3402020 1040  Реалізація програм   18 000,0   12 500,0    280,7     18,0   5 500,0     207,0     207,0                     18 207,0
        та здійснення
        заходів Державного
        центру соціальних
        служб для молоді

3408000    Державний фонд     14 600,0   14 100,0                 500,0                                   14 600,0
        сприяння
        молодіжному
        житловому
        будівництву

3408040 1062  Фінансова підтримка   4 600,0    4 100,0                 500,0                                    4 600,0
        Державного фонду
        сприяння
        молодіжному
        житловому
        будівництву

3408050 1062  Часткова        10 000,0   10 000,0                                                       10 000,0
        компенсація
        відсоткової ставки
        кредитів
        комерційних банків
        молодим сім'ям та
        одиноким молодим
        громадянам на
        будівництво
        (реконструкцію) та
        придбання житла

3500000    Міністерство     4 799 579,2  4 581 904,4  290 610,0   13 138,7  217 674,8   66 869,9   60 036,9   5 046,1   413,5   6 833,0  4 866 449,1
        фінансів України

3501000    Апарат Міністерства 4 368 300,5  4 218 073,7   85 037,6   3 841,4  150 226,8   47 910,4   42 090,6   5 032,0   366,9   5 819,8  4 416 210,9
        фінансів України

3501010 0112  Керівництво та     188 413,5   142 448,5   76 253,0   2 791,6   45 965,0     153,3     82,5          8,2     70,8   188 566,8
        управління у сфері
        фінансів

3501020 0112  Створення        52 400,0    2 444,6                49 955,4                                   52 400,0
        автоматизованої
        інформаційно-
        аналітичної системи
        фінансових органів

3501030 0150  Прикладні наукові    6 590,6    6 590,6                                                       6 590,6
        розробки у сфері
        розвитку державних
        фінансів

3501040 0941  Підготовка кадрів    7 007,7    5 288,7   2 337,4    424,3   1 719,0    1 840,0    1 479,1    517,5    92,8    360,9    8 847,7
        для фінансової
        системи вищими
        навчальними
        закладами I і
        II рівнів
        акредитації

3501050 0942  Підготовка кадрів    20 006,9    9 806,9   4 507,0    410,9   10 200,0    6 973,0    5 302,2   2 189,2   224,6   1 670,8   26 979,9
        для фінансової
        системи вищими
        навчальними
        закладами III і
        IV рівнів
        акредитації

3501060 0950  Підвищення         450,0     450,0                                                        450,0
        кваліфікації кадрів
        фінансової системи

3501070 0826  Функціонування       152,4     128,4     44,6     6,0     24,0     11,4     11,4     8,3                 163,8
        Музею коштовного і
        декоративного
        каміння

3501080 0832  Фінансова підтримка    136,0     136,0                                                        136,0
        журналу "Фінанси
        України"

3501090 0829  Підтримка        2 988,7    1 188,7    268,6    109,4   1 800,0     175,9     133,1    22,9    22,9     42,8    3 164,6
        культурно-
        оздоровчих заходів
        фінансової системи

3501100 0490  Забезпечення      10 030,1     755,1     69,7     35,6   9 275,0    2 000,0     431,2    149,3    7,0   1 568,8   12 030,1
        державних
        виробничих та
        соціально-
        культурних потреб у
        дорогоцінних
        металах і
        дорогоцінному
        камінні

3501110 0150  Підготовка наукових    293,5     293,5    196,2                  150,0     140,0    46,5    11,4     10,0     443,5
        кадрів у сфері
        фінансів

3501120 0150  Прикладні розробки    2 649,6    2 449,6   1 202,1     25,6    200,0     419,8     419,8    198,3                3 069,4
        у сфері фінансів,
        кредиту і грошового
        обігу

3501140 0113  Внески до        56 626,3   56 626,3                                                       56 626,3
        міжнародних
        організацій

3501160 1070  Поступова       500 000,0   500 000,0                                                      500 000,0
        компенсація
        громадянам втрат
        від знецінення
        грошових заощаджень

3501170 0171  Обслуговування    1 043 248,4  1 043 248,4                                                     1 043 248,4
        внутрішнього
        державного боргу

3501180 0172  Обслуговування    2 209 016,7  2 209 016,7                                                     2 209 016,7
        зовнішнього
        державного боргу

3501200 0150  Науково-методичне     511,1     456,1    159,0     38,0     55,0    3 067,0    3 057,0   1 900,0          10,0    3 578,1
        забезпечення у
        сфері виробництва
        і використання
        дорогоцінного і
        напівдорогоцінного
        каміння

3501210 0487  Державні          900,0     900,0                                                        900,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері технології,
        матеріалів і
        устаткування для
        виробництва бланків
        цінних паперів і
        документів суворого
        обліку

3501220 0487  Фінансова підтримка     95,0     45,0                  50,0                                     95,0
        розвитку наукової
        інфраструктури у
        сфері збереження
        дорогоцінного
        каміння

3501240 0112  Заходи по боротьбі    4 000,0    3 500,0                 500,0                                    4 000,0
        з корупцією

3501250 0112  Збільшення       100 000,0   100 000,0                                                      100 000,0
        статутного капіталу
        ВАТ "Державний
        ощадний банк"

3501260 0112  Збільшення       80 000,0   80 000,0                                                       80 000,0
        статутного капіталу
        ВАТ "Державний
        експортно-імпортний
        банк України"

3501270 0112  Формування       50 000,0   50 000,0                                                       50 000,0
        статутного капіталу
        Державної іпотечної
        установи

3501280 0112  Комп'ютеризація     30 000,0                       30 000,0                                   30 000,0
        місцевих органів

3501600 0411  Розвиток         2 000,0    1 934,0                  66,0   11 040,0   10 857,8                182,2   13 040,0
        муніципального
        кредитного ринку

3501610 0411  Заходи щодо        784,0     366,6                 417,4   22 080,0   20 176,5               1 903,5   22 864,0
        розвитку фінансових
        послуг у сільсько-
        господарських
        регіонах

3503000    Державна пробірна    1 594,9    1 594,9    841,7     37,0          1 070,9     658,2    14,1    10,0    412,7    2 665,8
        служба

3503010 0411  Керівництво та      1 464,9    1 464,9    841,7     37,0           658,9     364,2    14,1    10,0    294,7    2 123,8
        управління у сфері
        державного
        пробірного контролю

3503020 0487  Наукове          130,0     130,0                                                        130,0
        забезпечення
        державного
        пробірного контролю

3503030 0411  Фінансова підтримка                                      412,0     294,0                118,0     412,0
        державного
        пробірного контролю

3504000    Державне        240 971,8   212 224,1  113 072,9   7 240,3   28 747,7   17 829,2   17 244,7          18,8    584,5   258 801,0
        казначейство
        України

3504010 0112  Керівництво та     232 641,8   208 564,1  113 072,9   7 240,3   24 077,7    1 298,2     713,7          18,8    584,5   233 940,0
        управління
        казначейським
        обслуговуванням
        бюджету

3504020 0950  Підвищення        1 830,0    1 830,0                                                       1 830,0
        кваліфікації
        державних
        службовців
        п'ятої-сьомої
        категорій органів
        Державного
        казначейства
        України

3504600 0112  Створення        6 500,0    1 830,0                4 670,0   16 531,0   16 531,0                     23 031,0
        автоматизованої
        інформаційно-
        аналітичної системи
        органів Державного
        казначейства

3505000    Головне контрольно-  140 882,1   134 159,9   88 922,4   1 980,0   6 722,2     26,3     24,1          17,8     2,2   140 908,4
        ревізійне
        управління України

3505010 0112  Керівництво та     137 712,1   133 489,9   88 922,4   1 980,0   4 222,2     26,3     24,1          17,8     2,2   137 738,4
        управління у сфері
        контролю за
        витрачанням
        бюджетних коштів

3505020 0950  Підвищення         270,0     270,0                                                        270,0
        кваліфікації
        працівників
        контрольно-
        ревізійної служби
        України

3505030 0112  Створення        2 900,0     400,0                2 500,0                                    2 900,0
        автоматизованої
        інформаційно-
        аналітичної системи
        органів контрольно-
        ревізійної служби
        України

3506000    Державний        47 829,9   15 851,8   2 735,4     40,0   31 978,1     33,1     19,3                13,8   47 863,0
        департамент
        фінансового
        моніторингу

3506010 0112  Керівництво та     32 829,9   15 851,8   2 735,4     40,0   16 978,1     33,1     19,3                13,8   32 863,0
        управління у сфері
        фінансового
        моніторингу

3506800 0112  Здійснення       15 000,0                       15 000,0                                   15 000,0
        капітального
        ремонту будинку
        по вул. Біло-
        руській, 24

3510000    Міністерство    18 824 200,6 16 687 074,4   2 804,2   1 087,9 2 137 126,2   175 150,0   138 400,0              36 750,0 18 999 350,6
        фінансів України
        (загальнодержавні
        видатки)

3511000    Міністерство    18 824 200,6 16 687 074,4   2 804,2   1 087,9 2 137 126,2   175 150,0   138 400,0              36 750,0 18 999 350,6
        фінансів України
        (загальнодержавні
        видатки)

3511030 0133  Резервний фонд     300 000,0   300 000,0                                                      300 000,0

3511040 0220  Мобілізаційна      16 568,1   14 345,4   2 804,2   1 087,9   2 222,7                                   16 568,1
        підготовка галузей
        національної
        економіки України

3511050 0180  Дотації       7 356 661,8  7 356 661,8                                                     7 356 661,8
        вирівнювання з
        державного бюджету
        місцевим бюджетам

3511060 0180  Додаткові дотації   995 866,5   995 866,5                                                      995 866,5
        з державного
        бюджету місцевим
        бюджетам

3511070 0180  Субвенції з     6 493 658,6  5 550 754,5               942 904,1   175 150,0   138 400,0              36 750,0  6 668 808,6
        державного бюджету
        місцевим бюджетам

3511080 0180  Субвенція з      475 000,0                      475 000,0                                   475 000,0
        державного бюджету
        місцевим бюджетам
        на виконання
        інвестиційних
        проектів

3511090 0180  Субвенція з      400 000,0                      400 000,0                                   400 000,0
        державного бюджету
        місцевим бюджетам
        на виконання
        заходів з
        упередження аварій
        та запобігання
        техногенних
        катастроф у
        житлово-
        комунальному
        господарстві та на
        інших аварійних
        об'єктах
        комунальної
        власності

3511250 1070  Відшкодування      15 000,0   15 000,0                                                       15 000,0
        шкоди, завданої
        громадянинові
        незаконними діями
        органів дізнання,
        попереднього
        слідства,
        прокуратури, суду

3511260 1020  Пенсійне       2 416 445,6  2 416 445,6                                                     2 416 445,6
        забезпечення
        військовослужбовців
        та осіб
        начальницького і
        рядового складу

3511270 1062  Пайова участь у     20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        будівництві житла
        для державних
        службовців

3511280 0133  Платежі на       35 000,0   35 000,0                                                       35 000,0
        виконання рішень
        закордонних
        юрисдикційних
        органів, прийнятих
        за наслідками
        розгляду справ
        проти України

3511290 0512  Створення        90 000,0                       90 000,0                                   90 000,0
        потужностей по
        переробці відходів
        виробництва та
        споживання

3511300 0620  Будівництво      200 000,0                      200 000,0                                   200 000,0
        магістральних
        газопроводів та
        газопроводів-
        відводів для
        газифікації
        сільських
        населених пунктів

3511580 0133  Гранти учасникам    10 000,0    3 000,6                6 999,4                                   10 000,0
        Всеукраїнського
        конкурсу проектів
        та програм розвитку
        місцевого
        самоврядування

3600000    Міністерство      254 760,7   244 216,6  147 720,0   4 633,5   10 544,1   111 182,9   95 837,9  14 715,0  3 075,5   15 345,0   365 943,6
        юстиції України

3601000    Апарат Міністерства  254 066,2   243 522,1  147 304,3   4 633,5   10 544,1   111 182,9   95 837,9  14 715,0  3 075,5   15 345,0   365 249,1
        юстиції України

3601010 0380  Керівництво та     217 260,2   210 666,1  142 063,9   4 415,0   6 594,1   102 687,9   88 442,9  11 677,0  2 845,0   14 245,0   319 948,1
        управління у сфері
        юстиції

3601020 0380  Заходи по виконанню   3 678,3    3 528,3    855,8     2,5    150,0     900,0     900,0                      4 578,3
        робіт з адаптації
        законодавства
        України до
        законодавства ЄС та
        проведенню в
        Україні правової
        реформи і
        законопроектних
        робіт

3601070 0330  Проведення судової    6 572,8    4 272,8   2 513,4    130,0   2 300,0    7 500,0    6 400,0   3 000,0   217,0   1 100,0   14 072,8
        експертизи

3601080 0370  Прикладні розробки    2 380,3    2 380,3   1 577,2     60,0                                          2 380,3
        у сфері методики
        проведення судових
        експертиз

3601090 0950  Підвищення         493,0     493,0    294,0     26,0            95,0     95,0    38,0    13,5           588,0
        кваліфікації
        працівників органів
        юстиції

3601110 0380  Заходи, пов'язані з   3 000,0    1 500,0                1 500,0                                    3 000,0
        веденням Єдиного
        державного реєстру
        виконавчих
        проваджень

3601150 0133  Забезпечення      18 766,3   18 766,3                                                       18 766,3
        захисту прав та
        інтересів України
        під час розгляду
        справ у закордонних
        юрисдикційних
        органах

3601160 0380  Надання громадянам    1 915,3    1 915,3                                                       1 915,3
        правової допомоги в
        кримінальних
        справах за рахунок
        держави

3603000    Державний комітет     694,5     694,5    415,7                                                  694,5
        України у справах
        релігій

3603010 0850  Керівництво та       618,2     618,2    415,7                                                  618,2
        управління у сфері
        релігій

3603020 0829  Заходи, пов'язані      76,3     76,3                                                         76,3
        із забезпеченням
        свободи совісті та
        релігії

5000000    Державний комітет   423 433,5   343 947,9  142 164,3  103 012,4   79 485,6   104 164,2   93 606,6  10 678,5  36 744,7   10 557,6   527 597,7
        України по водному
        господарству

5001000    Апарат Державного   423 433,5   343 947,9  142 164,3  103 012,4   79 485,6   104 164,2   93 606,6  10 678,5  36 744,7   10 557,6   527 597,7
        комітету України по
        водному
        господарству

5001010 0421  Керівництво та      2 294,4    1 973,9   1 143,2     26,4    320,5                                    2 294,4
        управління у сфері
        водного
        господарства

5001020 0482  Прикладні розробки     654,0     654,0                                                        654,0
        у сфері розвитку
        водного
        господарства

5001030 0530  Розробки          50,0     50,0                                                         50,0
        найважливіших
        новітніх технологій
        у сфері
        екологічного
        оздоровлення водних
        ресурсів

5001040 0950  Підвищення         504,5     504,5    367,8                  790,0     770,0    209,3   162,5     20,0    1 294,5
        кваліфікації кадрів
        у сфері водного
        господарства

5001050 0421  Експлуатація      353 139,5   337 939,5  140 653,3  102 986,0   15 200,0   103 374,2   92 836,6  10 469,2  36 582,2   10 537,6   456 513,7
        загальнодержавних і
        міжгосподарських
        державних
        меліоративних
        систем

5001060 0511  Ведення державного    3 126,0    2 826,0                 300,0                                    3 126,0
        моніторингу
        поверхневих вод,
        водного кадастру,
        паспортизація,
        управління водними
        ресурсами

5001070 0511  Захист від       38 465,1                       38 465,1                                   38 465,1
        шкідливої дії вод
        сільських населених
        пунктів і сільсько-
        господарських угідь

5001080 0511  Комплексний       13 200,0                       13 200,0                                   13 200,0
        протипаводковий
        захист в басейні
        р. Тиса у
        Закарпатській
        області

5001090 0620  Будівництво       12 000,0                       12 000,0                                   12 000,0
        Кілійського і
        Татарбунарського
        групових
        водопроводів
        Одеської області

5020000    Державний комітет    20 079,4   17 606,8   1 312,8     90,3   2 472,6   299 100,0   270 450,0          35,0   28 650,0   319 179,4
        природних ресурсів
        України

5021000    Апарат Державного    20 079,4   17 606,8   1 312,8     90,3   2 472,6   299 100,0   270 450,0          35,0   28 650,0   319 179,4
        комітету природних
        ресурсів України

5021010 0540  Загальне         2 246,7    2 174,1   1 312,8     90,3     72,6     900,0     850,0          35,0     50,0    3 146,7
        керівництво та
        управління у сфері
        природних ресурсів

5021030 0444  Розвиток                                         298 200,0   269 600,0              28 600,0   298 200,0
        мінерально-
        сировинної бази, в
        тому числі буріння
        артезіанських
        свердловин

5021040 0411  Загальнодержавні     3 051,8    2 751,8                 300,0                                    3 051,8
        геодезичні та
        картографічні
        роботи

5021050 0511  Геолого-екологічні    4 780,9    4 780,9                                                       4 780,9
        дослідження та
        заходи

5021060 0490  Демаркація та      10 000,0    7 900,0                2 100,0                                   10 000,0
        делімітація
        державного кордону

5100000    Державний комітет   128 349,6   123 540,2   62 088,0    210,0   4 809,4   42 600,3   28 600,3         950,0   14 000,0   170 949,9
        України по
        земельних ресурсах

5101000    Апарат Державного   128 349,6   123 540,2   62 088,0    210,0   4 809,4   42 600,3   28 600,3         950,0   14 000,0   170 949,9
        комітету України по
        земельних ресурсах

5101010 0421  Керівництво та     86 455,1   85 985,7   62 088,0    200,0    469,4   15 000,0   10 000,0         900,0   5 000,0   101 455,1
        управління у сфері
        земельних ресурсів

5101020 0950  Підвищення         17,6     17,6                                                         17,6
        кваліфікації
        працівників
        Держкомзему

5101030 0421  Проведення       33 303,0   31 803,0                1 500,0                                   33 303,0
        земельної реформи

5101040 0511  Збереження,       4 500,0    3 100,0                1 400,0                                    4 500,0
        відтворення та
        забезпечення
        раціонального
        використання
        земельних ресурсів

5101600 0421  Видача державних     4 073,9    2 633,9           10,0   1 440,0   27 600,3   18 600,3          50,0   9 000,0   31 674,2
        актів на право
        приватної власності
        на землю в
        сільській
        місцевості та
        розвиток системи
        кадастру

5120000    Державний комітет   223 621,6   14 276,6   8 001,2   1 945,6  209 345,0   527 442,6   101 252,6   3 281,6  2 492,5  426 190,0   751 064,2
        України з
        державного
        матеріального
        резерву

5121000    Апарат Державного   223 621,6   14 276,6   8 001,2   1 945,6  209 345,0   527 442,6   101 252,6   3 281,6  2 492,5  426 190,0   751 064,2
        комітету з
        державного
        матеріального
        резерву

5121010 0220  Керівництво та      3 799,4    3 654,4   1 579,7    135,6    145,0                                    3 799,4
        управління у сфері
        державного
        матеріального
        резерву

5121020 0220  Обслуговування     19 822,2   10 622,2   6 421,5   1 810,0   9 200,0   26 542,6   22 452,6   3 281,6  2 492,5   4 090,0   46 364,8
        державного
        матеріального
        резерву
        організаціями
        Державного комітету
        України з
        державного
        матеріального
        резерву

5121030 0220  Відшкодування                                       10 400,0   10 400,0                     10 400,0
        підприємствам,
        установам та
        організаціям
        витрат, пов'язаних
        з обслуговуванням
        цінностей
        матеріального
        резерву

5121040 0220  Накопичення      200 000,0                      200 000,0   490 500,0   68 400,0              422 100,0   690 500,0
        (приріст)
        матеріальних
        цінностей
        державного
        матеріального
        резерву

5160000    Державна митна     484 523,2   404 523,2  221 446,9   11 476,9   80 000,0    3 001,8    2 090,7    138,9   105,3    911,1   487 525,0
        служба України

5161000    Апарат Державної    484 523,2   404 523,2  221 446,9   11 476,9   80 000,0    3 001,8    2 090,7    138,9   105,3    911,1   487 525,0
        митної служби
        України

5161010 0112  Керівництво та     348 662,7   348 662,7  215 239,9   10 815,0          2 221,0    1 408,5          0,9    812,5   350 883,7
        управління у сфері
        митної справи

5161020 0112  Розбудова та      119 259,6   39 259,6                80 000,0                                   119 259,6
        модернізація
        об'єктів митної
        системи

5161030 0942  Підготовка кадрів    9 862,5    9 862,5   5 237,1    538,2           780,8     682,2    138,9   104,4     98,6   10 643,3
        для митної служби

5161040 0950  Підвищення        1 738,4    1 738,4    969,9    123,7                                          1 738,4
        кваліфікації
        працівників органів
        державної митної
        служби

5161050 0150  Прикладні        5 000,0    5 000,0                                                       5 000,0
дослідження і
розробки у сфері
митної служби

5270000 Державний комітет 5 574,8 5 324,8 2 619,1 100,0 250,0 5 574,8
ядерного
регулювання України

5271000 Апарат Державного 5 574,8 5 324,8 2 619,1 100,0 250,0 5 574,8
комітету ядерного
регулювання України

5271010 0434 Керівництво та 4 118,3 4 028,3 2 619,1 100,0 90,0 4 118,3
управління у сфері
ядерного
регулювання

5271020 0530 Прикладні 882,7 882,7 882,7
дослідження у сфері
ядерного
регулювання

5271030 0950 Підвищення 18,8 18,8 18,8
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої-сьомої
категорій у сфері
ядерного
регулювання

5271040 0540  Створення         555,0     395,0                 160,0                                     555,0
Державного
регістру джерел
іонізуючого
випромінювання

5300000 Державний комітет 23 927,1 12 457,1 3 763,3 319,9 11 470,0 2 694,2 2 610,6 807,1 93,3 83,6 26 621,3
України з
будівництва та
архітектури

5301000 Апарат Державного 23 524,1 12 054,1 3 701,0 308,9 11 470,0 2 694,2 2 610,6 807,1 93,3 83,6 26 218,3
комітету України з
будівництва та
архітектури

5301010 0443 Керівництво та 2 180,0 2 180,0 1 288,7 30,0 2 180,0
управління у сфері
будівництва та
архітектури

5301020 0484 Прикладні розробки 861,7 861,7 861,7
у сфері
будівництва

5301040 0484 Державні 136,0 136,0 136,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері будівництва

5301050 0484  Наукові розробки із    762,6     762,6                                                        762,6
стандартизації у
сфері будівництва

5301060 0824 Фінансова підтримка 18,0 18,0 18,0
творчих спілок у
сфері архітектури

5301070 0825 Функціонування 313,5 313,5 137,2 32,0 60,0 58,4 30,0 1,6 373,5
Державної
науково-технічної
бібліотеки

5301080 0827 Збереження 4 083,6 3 583,6 2 275,1 246,9 500,0 2 634,2 2 552,2 777,1 93,3 82,0 6 717,8
архітектурної
спадщини в
заповідниках

5301090 0829 Паспортизація, 11 280,0 630,0 10 650,0 11 280,0
інвентаризація та
реставрація
пам'яток
архітектури

5301100 0443 Розробка схем та 771,0 771,0 771,0
проектних рішень
масового
застосування

5301110 0484 Розробки 187,0 187,0 187,0
найважливіших
новітніх
технологій у сфері
розвитку нових
будівельних
матеріалів та
виробів

5301120 0829  Пошук і         2 930,7    2 610,7                 320,0                                    2 930,7
впорядкування
поховань жертв
війни та
політичних
репресій

5302000 Комітет із 403,0 403,0 62,3 11,0 403,0
Державної премії
України у галузі
архітектури

5302010 0829 Присудження 103,0 103,0 62,3 11,0 103,0
Державної премії
в галузі
архітектури

5302020 0829 Відзначення 300,0 300,0 300,0
Державною премією
в галузі
архітектури

5310000 Державний комітет 7 242,6 6 242,6 1 311,6 47,9 1 000,0 269,7 257,7 122,5 1,9 12,0 7 512,3
України з питань
житлово-
комунального
господарства

5311000 Апарат Державного 7 242,6 6 242,6 1 311,6 47,9 1 000,0 269,7 257,7 122,5 1,9 12,0 7 512,3
комітету України з
питань житлово-
комунального
господарства

5311010 0610  Керівництво та      3 251,5    2 251,5   1 205,5     40,0   1 000,0                                    3 251,5
управління у сфері
житлово-
комунального
господарства

5311020 0630 Прикладні розробки 988,2 988,2 988,2
у сфері житлової
політики

5311030 0630 Державні 1 893,1 1 893,1 1 893,1
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
житлово-
комунального
господарства

5311040 0620 Державний 52,5 52,5 33,9 6,1 244,7 232,7 110,0 1,3 12,0 297,2
насіннєвий контроль
у сфері зеленого
будівництва та
квітникарства

5311050 0520 Збереження і 108,0 108,0 72,2 1,8 25,0 25,0 12,5 0,6 133,0
вивчення у
спеціально
створених умовах
різноманітних видів
дерев і чагарників

5311060 0630  Наукові розробки із    649,3     649,3                                                        649,3
стандартизації у
сфері житлової
політики

5311070 0630 Розробки 300,0 300,0 300,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері розвитку
житлово-
комунального
господарства

5320000 Державний комітет 58 743,7 12 460,1 1 260,5 838,9 46 283,6 58 743,7
України у справах
національностей та
міграції

5321000 Апарат Державного 58 743,7 12 460,1 1 260,5 838,9 46 283,6 58 743,7
комітету України у
справах
національностей та
міграції

5321010 0380 Керівництво та 1 388,8 1 388,8 727,5 42,1 1 388,8
управління у сфері
національностей та
міграції

5321020 1070 Надання допомоги 5 073,0 793,0 425,0 185,9 4 280,0 5 073,0
біженцям

5321030 0829  Заходи щодо       3 123,1    3 123,1                                                       3 123,1
відтворення
культури
національних меншин
та встановлення
культурних зв'язків
з українською
діаспорою

5321040 1070 Розселення та 40 000,0 4 000,0 36 000,0 40 000,0
облаштування
депортованих
кримських татар
та осіб інших
національностей,
які були
депортовані з
території України

5321050 0829 Заходи Української 605,1 605,1 605,1
Всесвітньої
Координаційної Ради

5321060 0380 Внески до 253,7 253,7 253,7
міжнародної
організації
міграції

5321070 0380 Створення та 7 000,0 996,4 108,0 610,9 6 003,6 7 000,0
утримання пунктів
розміщення
незаконних
мігрантів та
інформаційної
системи обліку та
аналізу
міграційних
потоків

5321080 1090  Заходи з         1 000,0    1 000,0                                                       1 000,0
реалізації
Європейської хартії
регіональних мов
або мов меншин

5321090 0380 Державна підтримка 300,0 300,0 300,0
ВГО "Українська
взаємодопомога"

5340000 Адміністрація 592 248,5 549 922,5 305 999,9 26 350,0 42 326,0 11 232,1 9 617,8 110,9 1 599,7 1 614,3 603 480,6
Державної
прикордонної служби
України

5341000 Апарат 580 165,0 537 839,0 297 244,2 26 350,0 42 326,0 11 232,1 9 617,8 110,9 1 599,7 1 614,3 591 397,1
Адміністрації
Державної
прикордонної служби
України

5341010 0310 Керівництво та 14 442,5 14 442,5 13 522,0 14 442,5
управління у сфері
охорони державного
кордону України

в тому числі 1 219,6 1 219,6 1 219,6 1 219,6
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

5341020 0310  Забезпечення      377 589,7   377 589,7  264 173,8   26 350,0          7 032,3    5 471,0    110,9  1 599,7   1 561,3   384 622,0
особового складу
Державної
прикордонної служби
України

в тому числі 24 246,0 24 246,0 24 246,0 24 246,0
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

5341030 0310 Матеріально- 116 552,4 116 552,4 4 199,8 4 146,8 53,0 120 752,2
технічне
забезпечення
Державної
прикордонної служби
України

5341040 0310 Участь у виконанні 1 200,0 1 200,0 1 200,0
заходів з
делімітації та
демаркації
державного кордону
України

5341060 0942 Підготовка кадрів 21 054,4 21 054,4 19 548,4 21 054,4
та підвищення
кваліфікації
Національною
академією Державної
прикордонної служби
України

        в тому числі       1 764,2    1 764,2   1 764,2                                                 1 764,2
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

5341070 1062 Будівництво 29 026,0 29 026,0 29 026,0
(придбання) житла
для військово-
службовців
Державної
прикордонної
служби України

5341080 0310 Створення 7 000,0 7 000,0 7 000,0
автоматизованої
інформаційної
системи перетину
державного кордону
України і банку
даних міжвідомчого
користування

5341800 0310 Комплекс заходів 13 300,0 13 300,0 13 300,0
з укріплення
державного кордону,
в тому числі
облаштування
пунктів перепуску
через українсько-
білорусський
державний кордон

5342000    Розвідувальний     12 083,5   12 083,5   8 755,7                                                12 083,5
орган Адміністрації
Державної
прикордонної служби
України

5342010 0310 Функціонування 12 083,5 12 083,5 8 755,7 12 083,5
розвідувального
органу

в тому числі 641,8 641,8 641,8 641,8
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

5360000 Державний комітет 27 002,3 23 950,3 4 737,5 150,0 3 052,0 27 002,3
України з питань
технічного
регулювання та
споживчої політики

5361000 Апарат Державного 27 002,3 23 950,3 4 737,5 150,0 3 052,0 27 002,3
комітету України з
питань технічного
регулювання та
споживчої політики

5361010 0411  Керівництво та      9 065,8    8 785,3   4 737,5    150,0    280,5                                    9 065,8
управління у сфері
технічного
регулювання та
споживчої політики

5361020 0481 Прикладні розробки 996,7 716,7 280,0 996,7
у сфері
стандартизації,
сертифікації та
метрології

5361030 0481 Розробки 270,0 270,0 270,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері
стандартизації
продукції і послуг

5361040 0481 Наукові програми у 4 263,0 2 131,5 2 131,5 4 263,0
сфері
стандартизації,
сертифікації і
еталонної бази

5361050 0487 Збереження та 450,0 90,0 360,0 450,0
функціонування
національної
еталонної бази

5361060 0473 Державний нагляд за 2 217,6 2 217,6 2 217,6
додержанням
стандартів,
державний
метрологічний
нагляд та заходи,
пов'язані з
виконанням
державних завдань
у сфері метрології

5361080 0411  Гармонізація       8 500,0    8 500,0                                                       8 500,0
національних
стандартів з
міжнародними та
європейськими

5361090 0411 Виробництво та 1 239,2 1 239,2 1 239,2
розповсюдження
соціальної
рекламної
інформації про
шкоду тютюнопаління
та вживання
алкогольних напоїв

5380000 Державна туристична 22 042,4 21 853,4 852,7 55,2 189,0 22 042,4
адміністрація
України

5381000 Апарат Державної 22 042,4 21 853,4 852,7 55,2 189,0 22 042,4
туристичної
адміністрації
України

5381010 0472 Керівництво та 1 725,5 1 575,5 717,0 35,2 150,0 1 725,5
управління у сфері
туризму

5381020 0472 Фінансова підтримка 19 656,6 19 656,6 19 656,6
розвитку туризму
в Україні

5381030 0840  Прикладні розробки     368,5     329,5    135,7     20,0     39,0                                     368,5
у сфері туризму

5381040 0472 Державні 291,8 291,8 291,8
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
туризму

5420000 Державний комітет 317 719,2 190 524,2 31 285,9 2 703,5 127 195,0 14 235,0 11 765,6 3 990,2 1 043,1 2 469,4 331 954,2
України з питань
фізичної культури і
спорту

5421000 Апарат Державного 130 740,2 43 340,2 15 325,8 2 687,3 87 400,0 14 021,2 11 551,8 3 990,2 1 042,3 2 469,4 144 761,4
комітету України з
питань фізичної
культури і спорту

5421010 0810 Керівництво та 2 312,4 2 312,4 987,3 200,3 2 312,4
управління у сфері
фізичної культури і
спорту

5421020 0941 Підготовка кадрів 5 951,2 3 951,2 2 082,4 323,0 2 000,0 415,3 373,1 67,1 55,5 42,2 6 366,5
для сфери спорту
вищими навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації

5421030 0942  Підготовка кадрів    30 439,3   21 439,3   10 969,8   2 139,0   9 000,0   13 427,3   11 020,3   3 885,1   986,8   2 407,0   43 866,6
для сфери спорту
вищими навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації

5421040 0990 Методичне 124,0 124,0 75,3 124,0
забезпечення
діяльності
навчальних закладів
у сфері спорту

5421050 0826 Функціонування 106,6 106,6 33,8 10,0 10,0 116,6
музею спортивної
слави України

5421090 0810 Забезпечення 1 837,1 1 837,1 626,0 25,0 90,0 90,0 1 927,1
підготовки
спортсменів вищих
категорій

5421100 0810 Розвиток 66 900,0 10 500,0 56 400,0 66 900,0
матеріально-
технічної бази
спорту вищих
досягнень

5421110 0840 Прикладні розробки 969,6 969,6 551,2 78,6 68,4 38,0 10,2 1 048,2
у сфері розвитку
окремих видів
спорту та методики
підготовки
спортсменів

5421120 0810  Розвиток         2 100,0    2 100,0                                                       2 100,0
авіаційних видів
спорту

5421800 0810 Реконструкція 20 000,0 20 000,0 20 000,0
будинку для
розміщення
Національного
Олімпійського
комітету України

5422000 Управління 142 121,2 111 583,2 13 612,1 11,2 30 538,0 213,8 213,8 0,8 142 335,0
"Укрспортзабез-
печення"

5422020 0810 Організаційне та 59 977,5 37 639,5 13 456,5 7,7 22 338,0 213,8 213,8 0,8 60 191,3
фінансове
забезпечення спорту
вищих досягнень

5422030 0810 Проведення 44 250,0 44 250,0 44 250,0
навчально-
тренувальних зборів
і змагань

5422040 0810 Підготовка і участь 32 610,0 24 410,0 8 200,0 32 610,0
національних
збірних команд в
Олімпійських іграх

5422050 0810 Проведення заходів 5 283,7 5 283,7 155,6 3,5 5 283,7
з неолімпійських
видів спорту і
масових заходів з
фізичної культури

        в тому числі       1 875,0    1 875,0                                                       1 875,0
фінансова підтримка
проведення
Всесвітнього
боксерського
конгресу та
Чемпіонату світу з
бойових мистецтв

5423000 Національний 43 207,8 33 950,8 2 348,0 5,0 9 257,0 43 207,8
комітет спорту
інвалідів України

5423020 0810 Фізкультурно- 10 912,8 8 050,8 2 348,0 5,0 2 862,0 10 912,8
спортивна
реабілітація та
спорт інвалідів

5423030 0810 Підготовка і участь 22 000,0 22 000,0 22 000,0
національних
збірних команд в
Параолімпійських і
Дефлімпійських
іграх

5423040 0810 Фінансова підтримка 10 295,0 3 900,0 6 395,0 10 295,0
параолімпійського
руху в Україні

5424000 Профспілково- 1 650,0 1 650,0 1 650,0
спортивне
товариство
"Україна"

5424020 0810 Фізкультурно- 1 650,0 1 650,0 1 650,0
спортивна
підготовка дітей
та молоді

5450000 Державний комітет 90 490,7 90 490,7 17 959,7 520,7 34 850,4 28 958,1 12 085,3 1 504,0 5 892,3 125 341,1
зв'язку та
інформатизації
України

5451000 Апарат Державного 75 021,3 75 021,3 8 196,4 347,7 29 350,4 24 814,0 10 768,2 1 463,6 4 536,4 104 371,7
комітету зв'язку та
інформатизації
України

5451010 0460 Керівництво та 3 316,5 3 316,5 2 057,7 87,0 3 316,5
управління у сфері
зв'язку та
інформатизації

5451030 0150 Прикладні 985,5 985,5 985,5
дослідження у сфері
сучасних
інформаційних
систем та зв'язку

5451050 0486 Проведення наукових 200,0 200,0 200,0
виставок і
конференцій у сфері
зв'язку та
інформатизації

5451060 0941  Підготовка кадрів    3 290,2    3 290,2   2 172,2     10,1          3 189,9    2 759,2    904,9   455,5    430,7    6 480,1
для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами I та
II рівнів
акредитації

5451070 0942 Підготовка кадрів 7 376,9 7 376,9 3 966,5 250,6 26 160,5 22 054,8 9 863,3 1 008,1 4 105,7 33 537,4
для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами III та
IV рівнів
акредитації

5451100 0460 Спецоб'єкти 1 542,8 1 542,8 1 542,8

5451110 0460 Забезпечення 6 840,0 6 840,0 6 840,0
ефективного
використання
радіочастотного
ресурсу

5451120 0473 Національна 7 710,0 7 710,0 7 710,0
програма
інформатизації

5451130 0950 Підвищення 27,0 27,0 27,0
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій у сфері
зв'язку та
інформатизації

5451150 0831 Трансляція 43 632,4 43 632,4 43 632,4
телерадіопрограм,
вироблених для
державних потреб

5451160 0486 Розробка 100,0 100,0 100,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері зв'язку та
інформатизації

5452000 Головне управління 15 469,4 15 469,4 9 763,3 173,0 5 500,0 4 144,1 1 317,1 40,4 1 355,9 20 969,4
Державної
фельд'єгерської
служби України

5452010 0113 Доставка 2 911,8 2 911,8 2 911,8
дипломатичної
кореспонденції за
кордон і в Україну

5452020 0460  Доставка        12 557,6   12 557,6   9 763,3    173,0          5 500,0    4 144,1   1 317,1    40,4   1 355,9   18 057,6
спеціальної
службової
кореспонденції
органам державної
влади

5480000 Державний комітет 47 086,5 39 086,5 22 524,9 712,2 8 000,0 420,0 370,0 195,6 50,0 47 506,5
України з нагляду
за охороною праці

5481000 Апарат Державного 47 086,5 39 086,5 22 524,9 712,2 8 000,0 420,0 370,0 195,6 50,0 47 506,5
комітету України з
нагляду за охороною
праці

5481010 0412 Керівництво та 46 233,9 38 233,9 22 058,9 693,2 8 000,0 46 233,9
управління у сфері
нагляду за охороною
праці

5481030 0950 Підвищення 64,4 64,4 64,4
кваліфікації кадрів
у сфері охорони
праці та наглядової
діяльності

5481040 0481 Прикладні розробки 788,2 788,2 466,0 19,0 420,0 370,0 195,6 50,0 1 208,2
у сфері охорони
праці

5500000 Державна комісія з 6 743,6 5 263,6 3 013,9 70,3 1 480,0 6 743,6
регулювання ринків
фінансових послуг

5501000    Апарат Державної     6 743,6    5 263,6   3 013,9     70,3   1 480,0                                    6 743,6
комісії з
регулювання ринків
фінансових послуг

5501010 0112 Керівництво та 6 743,6 5 263,6 3 013,9 70,3 1 480,0 6 743,6
управління у сфері
регулювання ринків
фінансових послуг

5960000 Головне управління 119 079,7 114 125,4 61 383,6 3 016,6 4 954,3 1 200,0 1 188,2 114,4 226,1 11,8 120 279,7
розвідки
Міністерства
оборони України

5961000 Головне управління 119 079,7 114 125,4 61 383,6 3 016,6 4 954,3 1 200,0 1 188,2 114,4 226,1 11,8 120 279,7
розвідки
Міністерства
оборони України

5961010 0260 Розвідувальна 119 079,7 114 125,4 61 383,6 3 016,6 4 954,3 1 200,0 1 188,2 114,4 226,1 11,8 120 279,7
діяльність у сфері
військової оборони

в тому числі 5 747,4 5 747,4 5 747,4 5 747,4
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

5980000    Вища рада юстиції    6 360,3    4 182,3   2 078,0     90,0   2 178,0                                    6 360,3

5981000 Апарат Вищої ради 6 360,3 4 182,3 2 078,0 90,0 2 178,0 6 360,3
юстиції

5981010 0330 Формування 6 360,3 4 182,3 2 078,0 90,0 2 178,0 6 360,3
суддівського
корпусу та контроль
за його діяльністю

5990000 Секретаріат 9 707,6 6 273,7 3 719,9 60,0 3 433,9 9 707,6
Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини

5991000 Секретаріат 9 707,6 6 273,7 3 719,9 60,0 3 433,9 9 707,6
Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини

5991010 0111 Парламентський 9 707,6 6 273,7 3 719,9 60,0 3 433,9 9 707,6
контроль за
додержанням
конституційних прав
і свобод людини

6010000 Антимонопольний 17 064,7 14 564,7 7 561,5 367,4 2 500,0 2 866,3 1 781,2 10,0 1 085,1 19 931,0
комітет України

6011000    Апарат         17 064,7   14 564,7   7 561,5    367,4   2 500,0    2 866,3    1 781,2    10,0         1 085,1   19 931,0
Антимонопольного
комітету України

6011010 0411 Керівництво та 16 443,4 13 943,4 7 322,4 364,4 2 500,0 2 821,3 1 746,2 1 075,1 19 264,7
управління у сфері
конкурентної
політики, контроль
за дотриманням
законодавства про
захист економічної
конкуренції

6011020 0481 Прикладні розробки 621,3 621,3 239,1 3,0 45,0 35,0 10,0 10,0 666,3
у сфері
конкурентної
політики та права

6020000 Вища атестаційна 1 342,4 1 142,4 722,8 51,0 200,0 1 342,4
комісія України

6021000 Апарат Вищої 1 342,4 1 142,4 722,8 51,0 200,0 1 342,4
атестаційної
комісії України

6021010 0990 Керівництво та 1 120,7 920,7 590,4 51,0 200,0 1 120,7
управління у сфері
атестації наукових
та науково-
педагогічних кадрів
вищої кваліфікації,
присудження
наукових ступенів

6021020 0990  Державна атестація     221,7     221,7    132,4                                                  221,7
наукових і науково-
педагогічних кадрів
вищої кваліфікації

6070000 Державний 612 928,5 595 087,5 345 758,8 67 175,0 17 841,0 151 472,5 148 977,1 16 706,8 16 993,4 2 495,4 764 401,0
департамент України
з питань виконання
покарань

6071000 Апарат Державного 612 928,5 595 087,5 345 758,8 67 175,0 17 841,0 151 472,5 148 977,1 16 706,8 16 993,4 2 495,4 764 401,0
департаменту
України з питань
виконання покарань

6071010 0340 Керівництво та 31 643,3 30 948,3 25 182,1 968,7 695,0 108,7 108,7 13,4 14,0 31 752,0
управління у сфері
виконання покарань

в тому числі 1 900,8 1 900,8 1 900,8 1 900,8
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

6071020 0340 Утримання 141 478,2 140 950,2 39 865,3 528,0 100 851,8 99 289,3 13 012,5 1 562,5 242 330,0
спецконтингенту в
установах
кримінально-
виконавчої системи

6071030 0340  Здійснення       386 426,2   385 688,2  320 476,7   20 961,1    738,0   43 248,3   42 417,5  16 604,1  3 855,0    830,8   429 674,5
виконання покарань
та утримання
персоналу установ і
органів
кримінально-
виконавчої системи

в тому числі 22 657,6 22 657,6 22 657,6 22 657,6
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

6071040 0734 Фінансова підтримка 362,6 362,6 100,0 44,6 702,4 626,4 89,3 62,6 76,0 1 065,0
санаторно-курортних
закладів Державного
департаменту
України з питань
виконання покарань

6071060 0340 Утримання 42 952,5 35 266,5 5 335,3 7 686,0 1 041,3 1 015,2 49,3 26,1 43 993,8
спецконтингенту,
хворого на
туберкульоз, в
установах
кримінально-
виконавчої системи

6071070 0340  Заходи щодо       6 560,2    1 366,2                5 194,0                                    6 560,2
впровадження
Кримінально-
виконавчого кодексу
та приведення умов
тримання засуджених
до вимог
європейських
стандартів

6071080 1062 Будівництво 3 000,0 3 000,0 3 000,0
(придбання) житла
для осіб рядового і
начальницького
складу кримінально-
виконавчої системи

6071600 0763 Заходи з подолання 505,5 505,5 5 520,0 5 520,0 6 025,5
епідемії
туберкульозу та
СНІДу в установах
кримінально-
виконавчої системи

6110000 Державний комітет 6 470,6 5 112,5 3 276,5 259,6 1 358,1 685,0 602,0 174,0 78,6 83,0 7 155,6
архівів України

6111000 Апарат Державного 6 470,6 5 112,5 3 276,5 259,6 1 358,1 685,0 602,0 174,0 78,6 83,0 7 155,6
комітету архівів
України

6111010 0133 Керівництво та 783,6 783,6 471,6 9,6 783,6
управління у сфері
архівної справи

6111020 0150  Прикладні розробки     491,7     481,7    297,8           10,0     10,0     10,0     3,0                 501,7
у сфері архівної
справи

6111030 0133 Архівна справа 4 395,3 3 847,2 2 507,1 250,0 548,1 675,0 592,0 171,0 78,6 83,0 5 070,3

6111800 0133 Розробка проектно- 800,0 800,0 800,0
кошторисної
документації на
реконструкцію
комплексу споруд
центральних
державних архівів
у м. Києві

6120000 Головне управління 8 637,1 6 415,4 1 351,1 43,3 2 221,7 1 138,9 708,9 167,9 430,0 9 776,0
державної служби
України

6121000 Апарат Головного 8 637,1 6 415,4 1 351,1 43,3 2 221,7 1 138,9 708,9 167,9 430,0 9 776,0
управління
державної служби
України

6121010 0131 Керівництво та 4 436,8 2 287,9 1 257,5 42,3 2 148,9 1 138,9 708,9 167,9 430,0 5 575,7
функціональне
управління у сфері
державної служби

6121020 0150 Наукові розробки у 1 002,0 1 002,0 1 002,0
сфері розвитку
державної служби

6121030 0950  Підготовка        2 609,1    2 609,1                                                       2 609,1
магістрів державної
служби

6121040 0150 Дослідження і 589,2 516,4 93,6 1,0 72,8 589,2
розробки у сфері
державної служби та
її адаптації до
стандартів
Європейського Союзу

6140000 Державна податкова 1 409 663,4 1 233 352,2 829 642,8 36 440,2 176 311,2 178 628,1 164 765,5 8 908,3 883,8 13 862,6 1 588 291,5
адміністрація
України

6141000 Апарат Державної 1 409 663,4 1 233 352,2 829 642,8 36 440,2 176 311,2 178 628,1 164 765,5 8 908,3 883,8 13 862,6 1 588 291,5
податкової
адміністрації
України

6141010 0112 Керівництво та 1 267 345,8 1 196 139,8 813 670,2 35 053,6 71 206,0 139 881,0 135 800,4 147,0 4 080,6 1 407 226,8
управління у сфері
контролю за
дотриманням та
виконанням
податкового
законодавства

6141020 0150 Прикладні розробки 2 457,9 2 457,9 1 653,4 90,0 60,0 39,8 30,0 2 547,9
у сфері
оподаткування,
фінансового права
та діяльності
податкової служби

6141030 0941  Підготовка кадрів    1 363,0    1 363,0    521,0                  880,0     680,0    217,4          200,0    2 243,0
для податкової
служби вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації

6141040 0942 Підготовка кадрів 48 779,5 26 788,7 13 147,4 1 206,6 21 990,8 23 000,0 16 630,0 8 495,8 709,8 6 370,0 71 779,5
та підвищення
кваліфікації
Національною
академією державної
податкової служби

6141050 0950 Підвищення 2 229,0 1 429,0 650,8 180,0 800,0 600,0 480,0 155,3 27,0 120,0 2 829,0
кваліфікації
Центром
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
керівних кадрів
органів державної
податкової служби

6141060 0950 Підвищення 1 435,2 1 435,2 1 435,2
кваліфікації
працівників органів
податкової служби

6141080 0112 Створення 78 118,0 1 000,0 77 118,0 78 118,0
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної системи
податкових органів

6141600 0112  Модернізація       7 935,0    2 738,6                5 196,4   14 177,1   11 115,1               3 062,0   22 112,1
податкової служби

6150000 Державна комісія з 15 631,2 12 478,1 5 491,7 307,7 3 153,1 15 631,2
цінних паперів та
фондового ринку
України

6151000 Апарат Державної 15 631,2 12 478,1 5 491,7 307,7 3 153,1 15 631,2
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
України

6151010 0411 Керівництво та 11 285,3 10 132,2 5 491,7 307,7 1 153,1 11 285,3
управління у сфері
фондового ринку

6151020 0411 Створення 4 300,0 2 300,0 2 000,0 4 300,0
Національної
депозитарної
системи та системи
моніторингу
фондового ринку

6151030 0950 Підвищення 45,9 45,9 45,9
кваліфікації
фахівців з питань
фондового ринку та
корпоративного
управління

6170000    Державна служба     2 232,7    2 223,1   1 174,8     19,2     9,6                                    2 232,7
експортного
контролю України

6171000 Апарат Державної 2 232,7 2 223,1 1 174,8 19,2 9,6 2 232,7
служби експортного
контролю України

6171010 0411 Керівництво та 1 984,5 1 974,9 1 174,8 19,2 9,6 1 984,5
управління у сфері
експортного
контролю

6171020 0481 Прикладні розробки 248,2 248,2 248,2
у сфері розвитку
експортного
контролю

6370000 Національна комісія 7 122,2 6 298,3 3 165,2 131,7 823,9 85,7 85,7 37,4 7 207,9
регулювання
електроенергетики
України

6371000 Апарат Національної 7 122,2 6 298,3 3 165,2 131,7 823,9 85,7 85,7 37,4 7 207,9
комісії регулювання
електроенергетики
України

6371010 0433 Керівництво та 7 122,2 6 298,3 3 165,2 131,7 823,9 85,7 85,7 37,4 7 207,9
управління у сфері
регулювання
електроенергетики

6380000    Національне      237 091,5   218 561,5   26 688,9   3 835,5   18 530,0    3 484,5    2 427,1    197,4    64,0   1 057,4   240 576,0
космічне агентство
України

6381000 Апарат 237 091,5 218 561,5 26 688,9 3 835,5 18 530,0 3 484,5 2 427,1 197,4 64,0 1 057,4 240 576,0
Національного
космічного
агентства України

6381010 0473 Керівництво та 3 905,6 3 805,6 2 412,1 100,0 3 905,6
управління у сфері
космічної
діяльності

6381020 0487 Розробки 500,0 500,0 500,0
найважливіших
новітніх технологій
у сфері космічної
галузі

6381030 0960 Надання 1 774,8 1 774,8 615,8 170,5 400,0 333,6 10,0 14,0 66,4 2 174,8
позашкільної освіти
Національним
центром
аерокосмічної
освіти молоді
України

6381040 0473 Загальнодержавна 89 500,0 89 500,0 200,0 200,0 89 700,0
(Національна)
космічна програма
( 203-15 )

6381050 0473  Управління та      35 731,1   35 401,1   23 661,0   3 665,0    330,0    2 884,5    1 893,5    187,4    50,0    991,0   38 615,6
випробування
космічних засобів

6381060 0473 Функціонування і 2 000,0 2 000,0 2 000,0
розвиток
національної
системи сейсмічних
спостережень

6381070 0460 Експлуатація 1 200,0 1 200,0 1 200,0
супутникових систем
зв'язку та
телерадіомовлення

6381080 0487 Прикладні розробки 480,0 480,0 480,0
у сфері космічної
галузі

6381090 0487 Державні 500,0 500,0 500,0
науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері космічної
галузі

6381100 1062 Будівництво 4 000,0 4 000,0 4 000,0
(придбання) житла
для військово-
службовців
Національного
космічного
агентства

6381110 0473  Здешевлення       10 000,0   10 000,0                                                       10 000,0
кредитів, що
надаються
комерційними
банками українським
підприємствам для
забезпечення
реалізації
українсько-
бразильського
проекту створення
космічного
ракетного комплексу
"Циклон-4"

6381120 0512 Утилізація твердого 12 500,0 3 400,0 9 100,0 12 500,0
ракетного палива

6381130 0473 Створення 70 000,0 70 000,0 70 000,0
космічного
ракетного комплексу
"Циклон-4"

6381140 0434 Реконструкція і 5 000,0 5 000,0 5 000,0
відновлення
обладнання
ТЕЦ ДП "ВО Пів-
денний
машинобудівний
завод
ім. О.М. Макарова"

6400000    Національний      102 534,6    1 395,7    560,1     9,8  101 138,9                                   102 534,6
координаційний
центр адаптації
військово-
службовців,
звільнених у запас
або відставку, та
конверсії колишніх
військових об'єктів

6401000 Апарат 102 534,6 1 395,7 560,1 9,8 101 138,9 102 534,6
Національного
координаційного
центру адаптації
військово-
службовців,
звільнених у запас
або відставку, та
конверсії колишніх
військових об'єктів

6401010 1070 Соціальна та 1 695,7 1 395,7 560,1 9,8 300,0 1 695,7
професійна
адаптація військо-
вослужбовців, що
звільняються в
запас або відставку

в тому числі 4,7 4,7 4,7 4,7
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

6401020 0442  Конверсія колишніх     838,9                        838,9                                     838,9
військових об'єктів

6401030 1062 Будівництво 100 000,0 100 000,0 100 000,0
(придбання) житла
для військово-
службовців збройних
сил України,
звільнених у запас
або відставку

6440000 Національна рада 5 157,2 3 977,9 2 318,0 60,0 1 179,3 5 157,2
України з питань
телебачення і
радіомовлення

6441000 Апарат Національної 5 157,2 3 977,9 2 318,0 60,0 1 179,3 5 157,2
ради України з
питань телебачення
і радіомовлення

6441010 0831 Керівництво та 5 157,2 3 977,9 2 318,0 60,0 1 179,3 5 157,2
управління
здійсненням
контролю у сфері
телебачення і
радіомовлення

6500000 Рада національної 16 546,7 12 595,7 6 734,0 266,3 3 951,0 1 980,0 1 810,0 486,2 36,8 170,0 18 526,7
безпеки і оборони
України

6501000    Апарат Ради       16 546,7   12 595,7   6 734,0    266,3   3 951,0    1 980,0    1 810,0    486,2    36,8    170,0   18 526,7
національної
безпеки і оборони
України

6501010 0350 Інформаційно- 10 894,4 6 943,4 3 912,3 3 951,0 10 894,4
аналітичне
забезпечення
координаційної
діяльності у сфері
національної
безпеки і оборони

6501020 0140 Фундаментальні 1 333,8 1 333,8 817,1 35,0 180,0 160,0 33,2 20,0 1 513,8
дослідження у сфері
національної
безпеки

6501030 0370 Прикладні розробки 4 318,5 4 318,5 2 004,6 231,3 1 800,0 1 650,0 453,0 36,8 150,0 6 118,5
у сфері
національної
безпеки

6510000 Рахункова палата 21 473,4 15 468,4 7 468,5 945,4 6 005,0 4,2 4,2 21 477,6

6511000 Апарат Рахункової 21 473,4 15 468,4 7 468,5 945,4 6 005,0 4,2 4,2 21 477,6
палати

6511010 0112 Керівництво та 21 473,4 15 468,4 7 468,5 945,4 6 005,0 4,2 4,2 21 477,6
управління у сфері
контролю за
виконанням
державного бюджету

6520000    Служба безпеки     963 692,9   944 385,1  693 625,2   26 610,0   19 307,8   40 488,9   33 912,6   3 976,7  3 506,8   6 576,3  1 004 181,8
України

6521000 Центральне 953 073,4 933 979,9 692 499,5 26 610,0 19 093,5 40 488,9 33 912,6 3 976,7 3 506,8 6 576,3 993 562,3
управління Служби
безпеки України

6521010 0350 Забезпечення 825 048,9 824 909,4 630 854,8 23 220,0 139,5 12 767,6 12 053,0 197,9 710,1 714,6 837 816,5
заходів у сфері
безпеки держави та
функціонування
органів системи
Служби безпеки
України

в тому числі 60 116,6 60 116,6 60 116,6 60 116,6
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

6521030 0370 Наукова діяльність 175,0 175,0 175,0
у сфері
забезпечення
державної безпеки,
дослідження та
розробки
спеціальної техніки

6521040 0113  Забезпечення       1 300,0    1 300,0                                                       1 300,0
перебування за
кордоном
працівників органів
державної влади

6521050 0734 Медичне 26 725,0 26 725,0 14 477,9 1 700,0 24 111,8 21 349,6 3 778,8 2 796,7 2 762,2 50 836,8
обслуговування та
оздоровлення
особового складу
Служби безпеки
України

в тому числі 374,4 374,4 374,4 374,4
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

6521070 0942 Підготовка та 28 216,7 28 216,7 19 383,6 900,0 290,0 130,0 160,0 28 506,7
перепідготовка
кадрів Служби
безпеки України
вищими навчальними
закладами III та
IV рівнів
акредитації

        в тому числі       1 496,6    1 496,6   1 496,6                                                 1 496,6
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

6521090 0910 Утримання закладів 500,0 500,0 380,0 380,0 880,0
дошкільної освіти
Служби безпеки
України

6521100 1062 Будівництво 18 954,0 18 954,0 2 939,5 2 939,5 21 893,5
(придбання) житла
для військово-
службовців Служби
безпеки України

6521110 0350 Розвідувальна 35 193,8 35 193,8 27 783,2 790,0 35 193,8
діяльність у сфері
безпеки держави та
спеціальний захист
державних
представництв за
кордоном

        в тому числі       2 454,1    2 454,1   2 454,1                                                 2 454,1
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

6521120 0350 Захист 8 150,0 8 150,0 8 150,0
інформаційних
ресурсів держави

6521140 0350 Розвиток та 300,0 300,0 300,0
модернізація
державної системи
урядового зв'язку

6521150 0350 Створення та 10,0 10,0 10,0
забезпечення
функціонування
Національної
системи конфіден-
ційного зв'язку

6521200 0350 Забезпечення 8 500,0 8 500,0 8 500,0
заходів
спеціальними
підрозділами по
боротьбі з
організованою
злочинністю та
корупціїю Служби
безпеки України

6524000    Антитерористичний    10 619,5   10 405,2   1 125,7           214,3                                   10 619,5
центр Служби
безпеки України

6524010 0350 Боротьба з 10 619,5 10 405,2 1 125,7 214,3 10 619,5
тероризмом на
території України

в тому числі 129,5 129,5 129,5 129,5
компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )

6540000 Національна 709 902,2 595 396,2 339 622,8 31 121,8 114 506,0 188 234,4 169 456,9 47 936,7 15 883,9 18 777,5 898 136,6
Академія наук
України

6541000 Апарат Національної 709 902,2 595 396,2 339 622,8 31 121,8 114 506,0 188 234,4 169 456,9 47 936,7 15 883,9 18 777,5 898 136,6
Академії наук
України

6541020 0150 Наукова і 20 467,2 20 287,2 16 172,9 120,0 180,0 1 367,5 857,5 4,8 22,9 510,0 21 834,7
організаційна
діяльність президії
Національної
Академії наук
України

6541030 0140  Фундаментальні     383 092,1   375 746,0  248 038,8   27 396,2   7 346,1   142 847,0  128 572,5   35 807,9  12 828,9   14 274,5   525 939,1
        дослідження
        наукових установ
        Національної
        Академії наук

6541040 0487  Прикладні розробки   136 746,1   120 975,9   59 598,2   1 509,5   15 770,2   36 583,7   34 639,8   10 280,0  2 689,1   1 943,9   173 329,8
        у сфері розвитку
        галузей економіки

        в тому числі       3 000,0    2 592,0   1 479,0     48,0    408,0                                    3 000,0
        дослідження і
        розробки в галузі
        нетрадиційної
        енергетики

6541050 0487  Державні        17 554,7   15 944,7   2 035,3    245,8   1 610,0                                   17 554,7
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері розвитку
        галузей економіки

6541060 0150  Фінансова підтримка   75 926,4   25 826,4   2 131,9     20,0   50 100,0                                   75 926,4
        технічного
        забезпечення
        Національної
        Академії наук
        України

6541070 0960  Оздоровлення і       600,0     600,0                                                        600,0
        відпочинок дітей в
        дитячому
        оздоровчому таборі
        "Каштан"

6541080 0942  Підготовка кадрів    1 251,1    1 251,1    258,3     9,5            55,7     51,3     17,0           4,4    1 306,8
        фізико-технічного
        напряму вищими
        навчальними
        закладами III і
        IV рівнів
        акредитації

6541090 0990  Методичне         108,0     108,0     66,9     1,6            29,0     27,0     7,0           2,0     137,0
        забезпечення
        викладення
        народознавства та
        української мови як
        іноземної
        Міжнародною школою
        україністики

6541100 0731  Медичне         7 601,4    7 151,4   3 121,7    511,1    450,0     196,5    164,8     40,0    5,0     31,7    7 797,9
        обслуговування
        працівників
        Національної
        Академії наук
        України

6541130 0150  Фінансова підтримка   14 302,5   13 558,9   2 135,5    800,0    743,6     325,0    315,0     80,0    38,0     10,0   14 627,5
        розвитку
        інфраструктури
        Національної
        академії наук
        України

6541140 0530  Здійснення        8 698,2    8 698,2   4 109,6    385,0          6 830,0   4 829,0   1 700,0   300,0   2 001,0   15 528,2
        науково-дослідних
        і дослідно-
        конструкторських
        робіт МНТЦ "Укриття"

6541160 0481  Сейсмічні та       1 893,3    1 887,2   1 179,0    123,1     6,1                                    1 893,3
        геофізичні
        спостереження

6541170 0530  Збереження та      28 061,2    3 361,2    774,7         24 700,0                                   28 061,2
        розвиток
        садово-паркового
        комплексу
        "Феофанія"

6541800 0484  Реконструкція      5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        лабораторного
        корпусу та
        господарських
        споруд УкрНДМІ
        Національної
        академії наук
        України

6541810 0487  Реконструкція      1 600,0                       1 600,0                                    1 600,0
        корпусу
        Міжгалузевого
        науково-технічного
        центру Національної
        академії наук
        України

6541820 0484  Здійснення        7 000,0                       7 000,0                                    7 000,0
        протизсувних робіт
        та реконструкція
        купольної і
        секційної оранжерей
        на території
        Національного
        ботанічного саду
        ім. М.М. Гришка

6550000    Академія        25 478,4   23 806,5   16 067,2   1 125,8   1 671,9    4 528,8   3 814,2   1 610,0   254,7    714,6   30 007,2
        педагогічних наук
        України

6551000    Апарат Академії     25 478,4   23 806,5   16 067,2   1 125,8   1 671,9    4 528,8   3 814,2   1 610,0   254,7    714,6   30 007,2
        педагогічних наук
        України

6551020 0980  Наукова і        4 325,2    4 297,7   3 751,3     83,5     27,5     228,2    228,2     42,6    39,9          4 553,4
        організаційна
        діяльність президії
        Академії
        педагогічних наук
        України

6551030 0140  Фундаментальні     12 033,2   12 033,2   8 393,0    350,3          1 246,8   1 169,4    463,2    83,0     77,4   13 280,0
        дослідження у сфері
        педагогічних наук

6551040 0980  Прикладні розробки     130,2     118,6     86,4           11,6                                     130,2
        у сфері педагогіки
        та психології

6551050 0980  Підготовка наукових   1 100,7    1 100,7    325,9                  413,5    409,1    232,0    0,5     4,4    1 514,2
        кадрів у системі
        Академії
        педагогічних наук
        України

6551060 0950  Підвищення        4 620,5    3 120,5   1 980,6    364,8   1 500,0    2 481,7   1 917,0    872,2   124,0    564,7    7 102,2
        кваліфікації
        керівних кадрів і
        спеціалістів у
        сфері освіти
        закладами
        післядипломної
        освіти III і
        IV рівнів
        акредитації

6551070 0930  Підготовка та      2 076,3    2 043,5    950,2    327,2     32,8     158,6     90,5           7,3     68,1    2 234,9
        перепідготовка
        робітничих кадрів
        і фахівців
        автосервісу
        навчально-науковим
        центром професійно-
        технічної освіти
        Академії
        педагогічних наук
        України

6551080 0980  Фінансова підтримка    163,8     147,4                  16,4                                     163,8
        розвитку
        інфраструктури
        Академії
        педагогічних наук
        України

6551090 0980  Державні          925,0     841,4    522,8           83,6                                     925,0
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері педагогіки та
        психології

6551100 0826  Збереження та       103,5     103,5     57,0                                                  103,5
        популяризація
        історії
        педагогічної науки
        та практики

6560000    Академія медичних   436 158,1   277 294,3  105 403,4   18 300,7  158 863,8   27 503,8   23 701,0   6 385,7  1 557,4   3 802,8   463 661,9
        наук України


6561000    Апарат Академії    436 158,1   277 294,3  105 403,4   18 300,7  158 863,8   27 503,8   23 701,0   6 385,7  1 557,4   3 802,8   463 661,9
        медичних наук
        України

6561020 0140  Фундаментальні     18 183,8   18 183,8   12 997,0     55,0           933,4    918,4    106,3    4,0     15,0   19 117,2
        дослідження у сфері
        теоретичної та
        клінічної медицини

6561030 0750  Прикладні розробки   25 395,4   25 395,4   16 954,2    309,4          20 084,7   16 862,8   5 805,4   844,6   3 221,9   45 480,1
        у сфері діагностики
        і методів лікування
        хвороб людини

6561040 0750  Державні         5 316,7    5 316,7   3 041,1                                                 5 316,7
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері профілактики
        і лікування хвороб
        людини

6561050 0750  Підготовка наукових    507,5     507,5                                                        507,5
        кадрів Академією
        медичних наук
        України

6561060 0732  Діагностика і     239 817,0   216 997,0   68 795,8   17 708,6   22 820,0    6 283,5   5 777,6    474,0   707,8    505,9   246 100,5
        лікування
        захворювань із
        впровадженням
        експериментальних
        та нових медичних
        технологій у
        клініках
        науково-дослідних
        установ Академії
        медичних наук
        України

        в тому числі для     1 000,0    1 000,0                                                       1 000,0
        Інституту хірургії
        та трансплантології
        на забезпечення
        проведення
        трансплантації
        частини печінки від
        живого донора

6561070 0722  Спеціалізована      3 061,9    3 061,9   1 228,3    177,7           202,2    142,2           1,0     60,0    3 264,1
        консультативно-
        поліклінічна
        допомога, що
        надається
        науково-дослідними
        установами Академії
        медичних наук
        України

6561080 0763  Централізована     14 800,0    4 800,0                10 000,0                                   14 800,0
        закупівля
        високовартісного
        обладнання та
        медикаментів для
        клінік
        науково-дослідних
        установ Академії
        медичних наук
        України

6561090 0750  Наукова і        2 870,0    2 870,0   2 387,0     25,0                                          2 870,0
        організаційна
        діяльність президії
        Академії медичних
        наук України

6561100 0750  Фінансова підтримка    162,0     162,0           25,0                                           162,0
        розвитку
        інфраструктури
        Академії медичних
        наук України

6561110 0710  Погашення        45 043,8                       45 043,8                                   45 043,8
        простроченої
        заборгованості за
        кредитом, наданим
        на закупівлю
        медичного
        обладнання для
        створення клініко-
        діагностичного
        центру "Здоров'я
        літніх людей"

6561120 0763  Створення сучасних   50 000,0                       50 000,0                                   50 000,0
        регіональних
        реабілітаційних
        медичних центрів
        для
        малозабезпечених
        категорій населення

6561800 0732  Реконструкція      2 000,0                       2 000,0                                    2 000,0
        приміщень
        науково-дослідного
        інституту
        онкології, м. Київ

6561810 0732  Будівництво       20 000,0                       20 000,0                                   20 000,0
        дитячого корпусу з
        поліклінікою для
        Інституту
        фтизіатрії і
        пульмонології імені
        Ф.Г. Яновського,
        м. Київ

6561820 0732  Реконструкція      9 000,0                       9 000,0                                    9 000,0
        споруд та оснащення
        Інституту
        невідкладної і
        відновної хірургії
        Академії медичних
        наук України

6570000    Академія мистецтв    8 221,4    4 921,6   3 680,0    114,3   3 299,8                                    8 221,4
        України

6571000    Апарат Академії     8 221,4    4 921,6   3 680,0    114,3   3 299,8                                    8 221,4
        мистецтв України

6571020 0840  Наукова і        5 423,6    4 123,6   3 256,4     94,3   1 300,0                                    5 423,6
        організаційна
        діяльність президії
        Академії мистецтв
        України

6571030 0140  Фундаментальні      2 797,8     798,0    423,6     20,0   1 999,8                                    2 797,8
        дослідження у сфері
        мистецтвознавства

6580000    Академія правових    7 534,5    7 534,5   5 398,0    104,7          3 963,3   3 387,3   1 182,5    96,5    576,0   11 497,8
        наук України

6581000    Апарат Академії     7 534,5    7 534,5   5 398,0    104,7          3 963,3   3 387,3   1 182,5    96,5    576,0   11 497,8
        правових наук
        України

6581020 0370  Наукова і        3 620,9    3 620,9   2 892,1     36,7           900,0    740,0    257,0    20,0    160,0    4 520,9
        організаційна
        діяльність президії
        Академії правових
        наук України

6581030 0140  Фундаментальні      3 150,0    3 150,0   2 104,2     68,0          2 988,3   2 582,3    909,1    76,5    406,0    6 138,3
        дослідження у сфері
        законодавства і
        права

6581040 0370  Підготовка         49,1     49,1                         75,0     65,0     16,4          10,0     124,1
        наукових кадрів
        у сфері
        законодавства

6581050 0370  Розробки          225,4     225,4     69,9                                                  225,4
        найважливіших
        новітніх
        технологій у сфері
        удосконалення
        законодавства

6581060 0370  Державні          489,1     489,1    331,8                                                  489,1
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері боротьби зі
        злочинністю

6590000    Українська академія  145 566,9   130 731,2   81 262,9   1 815,6   14 835,7   60 626,3   52 939,3   17 000,5  7 362,4   7 687,0   206 193,2
        аграрних наук

6591000    Апарат Української   145 566,9   130 731,2   81 262,9   1 815,6   14 835,7   60 626,3   52 939,3   17 000,5  7 362,4   7 687,0   206 193,2
        академії аграрних
        наук

6591020 0482  Наукова і        6 779,8    6 779,8   5 565,5    131,0           160,0    160,0          11,0          6 939,8
        організаційна
        діяльність президії
        Української
        академії аграрних
        наук

6591030 0140  Фундаментальні     72 474,7   68 405,2   47 624,7   1 162,6   4 069,5   18 390,7   16 343,7   3 808,0  1 517,3   2 047,0   90 865,4
        дослідження у сфері
        природничих і
        технічних наук

6591040 0482  Прикладні розробки   37 355,8   35 452,3   25 330,2     75,0   1 903,5   40 897,0   35 443,0   13 021,5  5 736,6   5 454,0   78 252,8
        Української
        академії аграрних
        наук у сфері
        сільськогоспо-
        дарських наук

6591050 0482  Державні          270,2     270,2     69,9     8,0                                           270,2
        науково-технічні
        програми та наукові
        частини державних
        цільових програм у
        сфері розвитку
        сільськогоспо-
        дарського
        виробництва та
        застосування нових
        технологій у
        рослинництві

6591060 0482  Фінансова підтримка   10 305,0    3 655,0   1 158,1          6 650,0     117,5    100,5     33,7    1,0     17,0   10 422,5
        технічного
        забезпечення
        наукових установ та
        підготовки наукових
        кадрів
        агропромислового
        комплексу

6591070 0421  Докорінне         149,5     149,5                                                        149,5
        поліпшення земель
        науково-дослідних
        господарств

6591080 0421  Селекція у        5 636,9    5 636,9                                                       5 636,9
        тваринництві та
        птахівництві в
        науково-дослідних
        господарствах

6591090 0421  Селекція         6 750,0    6 750,0                                                       6 750,0
        сільськогоспо-
        дарських культур у
        ланках первинного
        рослинництва

6591100 0520  Збереження        2 988,7    2 288,7   1 191,2    227,0    700,0     535,0    435,0     50,1    0,5    100,0    3 523,7
        природно-
        заповідного фонду в
        біосферному
        заповіднику
        "Асканія-Нова"

6591110 0482  Фінансова підтримка   2 856,3    1 343,6    323,3    212,0   1 512,7     526,1    457,1     87,2    96,0     69,0    3 382,4
        розвитку
        інфраструктури
        Української
        академії аграрних
        наук

6600000    Управління       62 106,0   60 098,0   43 508,0    776,0   2 008,0     530,0    240,0          20,0    290,0   62 636,0
        державної охорони
        України

6601000    Управління       62 106,0   60 098,0   43 508,0    776,0   2 008,0     530,0    240,0          20,0    290,0   62 636,0
        державної охорони
        України

6601020 0350  Державна охорона    60 848,0   60 098,0   43 508,0    776,0    750,0     530,0    240,0          20,0    290,0   61 378,0
        органів державної
        влади та посадових
        осіб

6601030 1062  Будівництво       1 258,0                       1 258,0                                    1 258,0
        (придбання) житла
        для військово-
        службовців
        Управління
        державної охорони
        України

6610000    Фонд державного     30 630,0   30 630,0   21 358,9    450,0          72 645,1   59 287,0   4 596,3  2 185,9   13 358,1   103 275,1
        майна України

6611000    Апарат Фонду      30 630,0   30 630,0   21 358,9    450,0          72 645,1   59 287,0   4 596,3  2 185,9   13 358,1   103 275,1
        державного майна
        України

6611010 0411  Керівництво та     30 630,0   30 630,0   21 358,9    450,0           826,7    826,7          318,6          31 456,7
        управління у сфері
        державного майна

6611020 0411  Заходи, пов'язані                                     71 818,4   58 460,3   4 596,3  1 867,3   13 358,1   71 818,4
        з проведенням
        приватизації
        державного майна

6730000    Центральна виборча   419 952,9   404 122,5   4 499,2     50,4   15 830,4                                   419 952,9
        комісія

6731000    Апарат Центральної   419 952,9   404 122,5   4 499,2     50,4   15 830,4                                   419 952,9
        виборчої комісії

6731010 0160  Керівництво та     23 535,9    8 260,5   4 499,2     50,4   15 275,4                                   23 535,9
        управління у сфері
        проведення виборів
        та референдумів

6731020 0160  Проведення виборів    4 079,4    4 079,4                                                       4 079,4
        народних депутатів
        України

6731040 0160  Проведення виборів   391 046,6   391 046,6                                                      391 046,6
        Президента України

6731050 0160  Створення та       1 291,0     736,0                 555,0                                    1 291,0
        запровадження
        Єдиного державного
        реєстру виборців і
        єдиної електронної
        інформаційної
        системи "Вибори"

6800000    Національна                                         5 000,0   5 000,0                      5 000,0
        акціонерна компанія
        "Украгролізинг"

6801000    Національна                                         5 000,0   5 000,0                      5 000,0
        акціонерна компанія
        "Украгролізинг"

6801060 0421  Ремонт сільсько-                                      5 000,0   5 000,0                      5 000,0
        господарської
        техніки та
        обладнання для
        агропромислового
        комплексу, що
        вилучені з
        фінансового лізингу
        у лізингоотри-
        мувачів, визначених
        банкрутами або
        такими, що порушили
        договір лізингу

7710000    Рада міністрів     17 210,7   16 454,7   9 496,4    628,0    756,0     120,6    112,4          48,7     8,2   17 331,3
        Автономної
        Республіки Крим

7711000    Апарат Ради       17 210,7   16 454,7   9 496,4    628,0    756,0     120,6    112,4          48,7     8,2   17 331,3
        міністрів
        Автономної
        Республіки Крим

7711010 0111  Здійснення       17 210,7   16 454,7   9 496,4    628,0    756,0     120,6    112,4          48,7     8,2    17 331,3
        виконавчої влади в
        Автономній
        Республіці Крим

7720000    Вінницька обласна    40 973,7   39 495,4   22 285,4   1 433,7   1 478,3     897,0    775,7    187,1    98,0    121,3    41 870,7
        державна
        адміністрація

7721000    Апарат Вінницької    40 973,7   39 495,4   22 285,4   1 433,7   1 478,3     897,0    775,7    187,1    98,0    121,3    41 870,7
        обласної державної
        адміністрації

7721010 0111  Здійснення       40 973,7   39 495,4   22 285,4   1 433,7   1 478,3     897,0    775,7    187,1    98,0    121,3    41 870,7
        виконавчої влади у
        Вінницькій області

7730000    Волинська обласна    24 209,2   23 249,8   13 254,6    694,3    959,4     692,6    621,8    170,0    43,2    70,8    24 901,8
        державна
        адміністрація

7731000    Апарат Волинської    24 209,2   23 249,8   13 254,6    694,3    959,4     692,6    621,8    170,0    43,2    70,8    24 901,8
        обласної державної
        адміністрації

7731010 0111  Здійснення       24 209,2   23 249,8   13 254,6    694,3    959,4     692,6    621,8    170,0    43,2    70,8    24 901,8
        виконавчої влади у
        Волинській області

7740000    Дніпропетровська    36 249,4   35 000,2   19 745,1   1 582,3   1 249,2    1 922,8   1 762,5    305,7   281,8    160,3    38 172,2
        обласна державна
        адміністрація

7741000    Апарат         36 249,4   35 000,2   19 745,1   1 582,3   1 249,2    1 922,8   1 762,5    305,7   281,8    160,3    38 172,2
        Дніпропетровської
        обласної державної
        адміністрації

7741010 0111  Здійснення       36 249,4   35 000,2   19 745,1   1 582,3   1 249,2    1 922,8   1 762,5    305,7   281,8    160,3    38 172,2
        виконавчої влади у
        Дніпропетровській
        області

7750000    Донецька обласна    31 895,5   30 849,3   17 473,4   1 814,9   1 046,2     801,1    606,9     23,0    51,9    194,2    32 696,6
        державна
        адміністрація

7751000    Апарат Донецької    31 895,5   30 849,3   17 473,4   1 814,9   1 046,2     801,1    606,9     23,0    51,9    194,2    32 696,6
        обласної державної
        адміністрації

7751010 0111  Здійснення       31 895,5   30 849,3   17 473,4   1 814,9   1 046,2     801,1    606,9     23,0    51,9    194,2    32 696,6
        виконавчої влади у
        Донецькій області

7760000    Житомирська обласна   33 705,2   32 217,6   18 366,9    988,7   1 487,6     624,9    531,3    167,7    34,1    93,6    34 330,1
        державна
        адміністрація

7761000    Апарат Житомирської   33 705,2   32 217,6   18 366,9    988,7   1 487,6     624,9    531,3    167,7    34,1    93,6    34 330,1
        обласної державної
        адміністрації

7761010 0111  Здійснення       33 705,2   32 217,6   18 366,9    988,7   1 487,6     624,9    531,3    167,7    34,1    93,6    34 330,1
        виконавчої влади у
        Житомирській
        області

7770000    Закарпатська      24 563,7   23 813,7   13 531,6   1 073,0    750,0     800,0    800,0    180,9   214,2          25 363,7
        обласна державна
        адміністрація

7771000    Апарат         24 563,7   23 813,7   13 531,6   1 073,0    750,0     800,0    800,0    180,9   214,2          25 363,7
        Закарпатської
        обласної державної
        адміністрації

7771010 0111  Здійснення       24 563,7   23 813,7   13 531,6   1 073,0    750,0     800,0    800,0    180,9   214,2          25 363,7
        виконавчої влади у
        Закарпатській
        області

7780000    Запорізька обласна   28 729,3   27 615,6   15 840,6    846,0   1 113,7    1 369,8   1 174,7    249,4   246,5    195,1    30 099,1
        державна
        адміністрація

7781000    Апарат Запорізької   28 729,3   27 615,6   15 840,6    846,0   1 113,7    1 369,8   1 174,7    249,4   246,5    195,1    30 099,1
        обласної державної
        адміністрації

7781010 0111  Здійснення       28 729,3   27 615,6   15 840,6    846,0   1 113,7    1 369,8   1 174,7    249,4   246,5    195,1    30 099,1
        виконавчої влади у
        Запорізькій області

7790000    Івано-Франківська    26 624,1   25 771,3   14 539,8   1 134,4    852,8    1 230,1   1 097,3    156,7   114,2    132,8    27 854,2
        обласна державна
        адміністрація

7791000    Апарат         26 624,1   25 771,3   14 539,8   1 134,4    852,8    1 230,1   1 097,3    156,7   114,2    132,8    27 854,2
        Івано-Франківської
        обласної державної
        адміністрації

7791010 0111  Здійснення       26 624,1   25 771,3   14 539,8   1 134,4    852,8    1 230,1   1 097,3    156,7   114,2    132,8    27 854,2
        виконавчої влади в
        Івано-Франківській
        області

7800000    Київська обласна    42 064,6   40 423,1   21 197,8   1 522,5   1 641,5    1 076,0    907,9    264,5    96,0    168,1    43 140,6
        державна
        адміністрація

7801000    Апарат Київської    42 064,6   40 423,1   21 197,8   1 522,5   1 641,5    1 076,0    907,9    264,5    96,0    168,1    43 140,6
        обласної державної
        адміністрації

7801010 0111  Здійснення       42 064,6   40 423,1   21 197,8   1 522,5   1 641,5    1 076,0    907,9    264,5    96,0    168,1    43 140,6
        виконавчої влади у
        Київській області

7810000    Кіровоградська     28 722,9   27 588,2   15 701,0    871,1   1 134,7     855,7    689,3    162,5    43,8    166,4    29 578,6
        обласна державна
        адміністрація

7811000    Апарат         28 722,9   27 588,2   15 701,0    871,1   1 134,7     855,7    689,3    162,5    43,8    166,4    29 578,6
        Кіровоградської
        обласної державної
        адміністрації

7811010 0111  Здійснення       28 722,9   27 588,2   15 701,0    871,1   1 134,7     855,7    689,3    162,5    43,8    166,4    29 578,6
        виконавчої влади у
        Кіровоградській
        області

7820000    Луганська обласна    30 663,0   29 636,7   16 014,8   1 830,2   1 026,3     798,4    591,2    174,0    26,8    207,2    31 461,4
        державна
        адміністрація

7821000    Апарат Луганської    30 663,0   29 636,7   16 014,8   1 830,2   1 026,3     798,4    591,2    174,0    26,8    207,2    31 461,4
        обласної державної
        адміністрації

7821010 0111  Здійснення       30 663,0   29 636,7   16 014,8   1 830,2   1 026,3     798,4    591,2    174,0    26,8    207,2    31 461,4
        виконавчої влади у
        Луганській області

7830000    Львівська обласна    34 956,3   33 639,7   18 344,6    976,1   1 316,6     912,1    716,6    186,0    70,9    195,5    35 868,4
        державна
        адміністрація

7831000    Апарат Львівської    34 956,3   33 639,7   18 344,6    976,1   1 316,6     912,1    716,6    186,0    70,9    195,5    35 868,4
        обласної державної
        адміністрації

7831010 0111  Здійснення       34 956,3   33 639,7   18 344,6    976,1   1 316,6     912,1    716,6    186,0    70,9    195,5    35 868,4
        виконавчої влади у
        Львівській області

7840000    Миколаївська      26 607,5   25 527,1   14 430,2   1 115,4   1 080,4    1 184,9    933,0    252,5    79,4    251,9    27 792,4
        обласна державна
        адміністрація

7841000    Апарат         26 607,5   25 527,1   14 430,2   1 115,4   1 080,4    1 184,9    933,0    252,5    79,4    251,9    27 792,4
        Миколаївської
        обласної державної
        адміністрації

7841010 0111  Здійснення       26 607,5   25 527,1   14 430,2   1 115,4   1 080,4    1 184,9    933,0    252,5    79,4    251,9    27 792,4
        виконавчої влади у
        Миколаївській
        області

7850000    Одеська обласна     38 595,0   37 133,1   21 331,9   1 609,9   1 461,9    1 200,8    976,3    263,5    33,7    224,5    39 795,8
        державна
        адміністрація

7851000    Апарат Одеської     38 595,0   37 133,1   21 331,9   1 609,9   1 461,9    1 200,8    976,3    263,5    33,7    224,5    39 795,8
        обласної державної
        адміністрації

7851010 0111  Здійснення       38 595,0   37 133,1   21 331,9   1 609,9   1 461,9    1 200,8    976,3    263,5    33,7    224,5    39 795,8
        виконавчої влади в
        Одеській області

7860000    Полтавська обласна   31 941,7   30 550,2   17 209,6   1 190,5   1 391,5    1 383,8   1 202,2    280,0    75,4    181,6    33 325,5
        державна
        адміністрація

7861000    Апарат Полтавської   31 941,7   30 550,2   17 209,6   1 190,5   1 391,5    1 383,8   1 202,2    280,0    75,4    181,6    33 325,5
        обласної державної
        адміністрації

7861010 0111  Здійснення       31 941,7   30 550,2   17 209,6   1 190,5   1 391,5    1 383,8   1 202,2    280,0    75,4    181,6    33 325,5
        виконавчої влади у
        Полтавській
        області

7870000    Рівненська обласна   26 546,7   23 530,9   13 308,9   1 536,8   3 015,8    1 157,1   1 008,7    218,2   154,6    148,4    27 703,8
        державна
        адміністрація

7871000    Апарат Рівненської   26 546,7   23 530,9   13 308,9   1 536,8   3 015,8    1 157,1   1 008,7    218,2   154,6    148,4    27 703,8
обласної державної
адміністрації

7871010 0111 Здійснення 26 546,7 23 530,9 13 308,9 1 536,8 3 015,8 1 157,1 1 008,7 218,2 154,6 148,4 27 703,8
виконавчої влади у
Рівненській
області

7880000 Сумська обласна 28 268,8 27 195,0 15 135,4 901,4 1 073,8 982,0 835,2 173,4 58,9 146,8 29 250,8
державна
адміністрація

7881000 Апарат Сумської 28 268,8 27 195,0 15 135,4 901,4 1 073,8 982,0 835,2 173,4 58,9 146,8 29 250,8
обласної державної
адміністрації

7881010 0111 Здійснення 28 268,8 27 195,0 15 135,4 901,4 1 073,8 982,0 835,2 173,4 58,9 146,8 29 250,8
виконавчої влади у
Сумській області

7890000 Тернопільська 28 034,9 27 093,2 14 909,0 1 006,1 941,7 869,7 704,9 253,4 40,9 164,8 28 904,6
обласна державна
адміністрація

7891000 Апарат 28 034,9 27 093,2 14 909,0 1 006,1 941,7 869,7 704,9 253,4 40,9 164,8 28 904,6
Тернопільської
обласної державної
адміністрації

7891010 0111 Здійснення 28 034,9 27 093,2 14 909,0 1 006,1 941,7 869,7 704,9 253,4 40,9 164,8 28 904,6
виконавчої влади у
Тернопільській
області

7900000    Харківська обласна   40 438,0   39 014,9   22 251,5   1 302,6   1 423,1    1 095,5    965,5    139,9   200,0    130,0    41 533,5
державна
адміністрація

7901000 Апарат Харківської 40 438,0 39 014,9 22 251,5 1 302,6 1 423,1 1 095,5 965,5 139,9 200,0 130,0 41 533,5
обласної державної
адміністрації

7901010 0111 Здійснення 40 438,0 39 014,9 22 251,5 1 302,6 1 423,1 1 095,5 965,5 139,9 200,0 130,0 41 533,5
виконавчої влади у
Харківській області

7910000 Херсонська обласна 24 690,4 23 712,3 13 344,1 1 113,7 978,1 1 075,4 864,4 135,6 87,0 211,0 25 765,8
державна
адміністрація

7911000 Апарат Херсонської 24 690,4 23 712,3 13 344,1 1 113,7 978,1 1 075,4 864,4 135,6 87,0 211,0 25 765,8
обласної державної
адміністрації

7911010 0111 Здійснення 24 690,4 23 712,3 13 344,1 1 113,7 978,1 1 075,4 864,4 135,6 87,0 211,0 25 765,8
виконавчої влади у
Херсонській
області

7920000 Хмельницька обласна 30 233,3 29 124,5 16 304,5 1 186,8 1 108,8 522,3 373,6 82,2 148,7 30 755,6
державна
адміністрація

7921000 Апарат Хмельницької 30 233,3 29 124,5 16 304,5 1 186,8 1 108,8 522,3 373,6 82,2 148,7 30 755,6
обласної державної
адміністрації

7921010 0111  Здійснення       30 233,3   29 124,5   16 304,5   1 186,8   1 108,8     522,3    373,6          82,2     148,7   30 755,6
виконавчої влади у
Хмельницькій
області

7930000 Черкаська обласна 28 016,1 26 951,7 15 155,3 1 062,5 1 064,4 787,8 591,8 156,4 77,0 196,0 28 803,9
державна
адміністрація

7931000 Апарат Черкаської 28 016,1 26 951,7 15 155,3 1 062,5 1 064,4 787,8 591,8 156,4 77,0 196,0 28 803,9
обласної державної
адміністрації

7931010 0111 Здійснення 28 016,1 26 951,7 15 155,3 1 062,5 1 064,4 787,8 591,8 156,4 77,0 196,0 28 803,9
виконавчої влади у
Черкаській області

7940000 Чернівецька обласна 17 531,2 16 818,7 9 544,4 580,9 712,5 771,2 602,4 201,5 28,8 168,8 18 302,4
державна
адміністрація

7941000 Апарат Чернівецької 17 531,2 16 818,7 9 544,4 580,9 712,5 771,2 602,4 201,5 28,8 168,8 18 302,4
обласної державної
адміністрації

7941010 0111 Здійснення 17 531,2 16 818,7 9 544,4 580,9 712,5 771,2 602,4 201,5 28,8 168,8 18 302,4
виконавчої влади у
Чернівецькій
області

7950000 Чернігівська 29 786,2 28 517,8 16 033,5 966,4 1 268,4 1 019,4 794,2 145,7 78,2 225,2 30 805,6
обласна державна
адміністрація

7951000    Апарат         29 786,2   28 517,8   16 033,5    966,4   1 268,4    1 019,4    794,2    145,7    78,2     225,2   30 805,6
Чернігівської
обласної державної
адміністрації

7951010 0111 Здійснення 29 786,2 28 517,8 16 033,5 966,4 1 268,4 1 019,4 794,2 145,7 78,2 225,2 30 805,6
виконавчої влади у
Чернігівській
області

7970000 Севастопольська 11 529,8 11 232,6 5 880,3 767,2 297,2 2 670,2 1 760,5 622,4 140,7 909,7 14 200,0
міська державна
адміністрація

7971000 Апарат 11 529,8 11 232,6 5 880,3 767,2 297,2 2 670,2 1 760,5 622,4 140,7 909,7 14 200,0
Севастопольської
міської державної
адміністрації

7971010 0111 Здійснення 11 529,8 11 232,6 5 880,3 767,2 297,2 2 670,2 1 760,5 622,4 140,7 909,7 14 200,0
виконавчої влади у
місті Севастополі

8680000 Державний комітет 17 718,2 16 339,2 3 478,0 201,3 1 379,0 39 000,3 39 000,3 92,0 56 718,5
України з питань
регуляторної
політики та
підприємництва

8681000 Апарат Державного 17 718,2 16 339,2 3 478,0 201,3 1 379,0 39 000,3 39 000,3 92,0 56 718,5
комітету України з
питань регуляторної
політики та
підприємництва

8681010 0411  Керівництво та      7 918,2   7 418,2    3 478,0    201,3    500,0     360,0    360,0          92,0          8 278,2
управління у сфері
регуляторної
політики та
підприємництва

8681020 0411 Заходи, пов'язані з 8 000,0 7 121,0 879,0 8 000,0
веденням Реєстру
суб'єктів
підприємницької
діяльності та
Єдиного
ліцензійного
реєстру

8681030 0490 Заходи по 1 800,0 1 800,0 1 800,0
реалізації
Національної
програми сприяння
розвитку малого
підприємництва в
Україні у 2004 році


8681600 0411 Розвиток приватного 38 640,3 38 640,3 38 640,3
сектора

( Додаток 3 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Додаток N 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"


Повернення кредитів до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів з Державного
бюджету України в 2004 ро
ці

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код |Код |Найменування згідно| Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього
про- |функ- | з програмною |---------------------------------------+---------------------------------------+---------------------------------------
грамної|ціо- | класифікацією | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом | Загальний | Спеціальний | Разом
класи- |наль- | видатків та | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд |
фікації|ної | кредитування | | | | | | | | |
видат- |кла- |державного бюджету | | | | | | | | |
ків та |сифі- | | | | | | | | | |
креди- |кації | | | | | | | | | |
тування|видат-| | | | | | | | | |
держав-|ків та| | | | | | | | | |
ного |креди-| | | | | | | | | |
бюджету|туван-| | | | | | | | | |
|ня | | | | | | | | | |
|дер- | | | | | | | | | |
|жав- | | | | | | | | | |
|ного | | | | | | | | | |
|бюд- | | | | | | | | | |
|жету | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього: 937 679,4 1 272 389,5 2 210 068,9 -1 172 783,5 -592 076,3 -1 764 859,8 -235 104,1 680 313,2 445 209,1

1100000 Міністерство палива 94 198,1 94 198,1 94 198,1 94 198,1
та енергетики
України
1101000 Апарат Міністерства 27 109,3 27 109,3 27 109,3 27 109,3
палива та
енергетики України
1101600 0433 Реконструкція 21 589,3 21 589,3 21 589,3 21 589,3
гідроелектростанцій
Дніпровського
каскаду
1101610 0431 Підвищення безпеки 5 520,0 5 520,0 5 520,0 5 520,0
праці на вугільних
шахтах України
1106000 "Національна атомна 67 088,8 67 088,8 67 088,8 67 088,8
енергогенеруюча
компанія "Енергоатом"
1106600 0433 Добудова атомних 67 088,8 67 088,8 67 088,8 67 088,8
електростанцій на
території України
2200000 Міністерство освіти 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0
і науки України
2201000 Апарат Міністерства 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0
освіти і науки
України
2201210 0990 Державне пільгове 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0
довгострокове
кредитування на
здобуття освіти
2800000 Міністерство 225 000,0 57 300,0 282 300,0 -85 300,0 -85 300,0 225 000,0 -28 000,0 197 000,0
аграрної політики
України
2801000 Апарат Міністерства 225 000,0 57 300,0 282 300,0 -85 300,0 -85 300,0 225 000,0 -28 000,0 197 000,0
аграрної політики
України
2801160 1062 Державне пільгове 25 000,0 2 300,0 27 300,0 25 000,0 2 300,0 27 300,0

        кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників
2801380 0421 Повернення -25 000,0 -25 000,0 -25 000,0 -25 000,0
бюджетних позичок,
наданих на
закупівлю
сільсько-
господарської
продукції за
державним
замовленням
(контрактом)
1994-1997 років
2801400 0421 Повернення -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0
кредитів, наданих
селянським
(фермерським)
господарствам
2801410 0421 Повернення коштів, -2 300,0 -2 300,0 -2 300,0 -2 300,0
наданих для
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників
2801450 0421 Здійснення 200 000,0 55 000,0 255 000,0 200 000,0 55 000,0 255 000,0
фінансової
підтримки
заставних та
інтервенційних
операцій з зерном
2801490 0421 Повернення коштів, -55 000,0 -55 000,0 -55 000,0 -55 000,0

        наданих
Міністерству
аграрної політики
на інтервенційні
операції із зерном
3100000 Міністерство 175 000,0 175 000,0 175 000,0 175 000,0
транспорту України
3101000 Апарат Міністерства 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0
транспорту України
3101100 0454 Надання кредитів 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0
для здійснення
операцій з
фінансового лізингу
авіаційної техніки
3103000 Державний 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0
департамент
морського і
річкового
транспорту
3103060 0452 Надання кредиту 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0
для виготовлення
бланків морських
(річкових)
ідентифікаційних
документів
3200000 Міністерство 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської

        катастрофи
3201000 Апарат Міністерства 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201480 0433 Надання кредитів на 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0
оплату екологічної
броні
електропостачання
при несплаті або
неповній оплаті за
спожиту
електроенергію
споживачами, що
мають таку броню
3400000 Міністерство 115 500,0 6 776,3 122 276,3 -6 776,3 -6 776,3 115 500,0 115 500,0
України у справах
сім'ї, дітей та
молоді
3408000 Державний фонд 115 500,0 6 776,3 122 276,3 -6 776,3 -6 776,3 115 500,0 115 500,0
сприяння
молодіжному
житловому
будівництву
3408020 1062 Надання 115 500,0 6 776,3 122 276,3 115 500,0 6 776,3 122 276,3
пільгового
довгострокового
державного кредиту

        молодим сім'ям та
одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла
3408030 1062 Повернення коштів, -6 776,3 -6 776,3 -6 776,3 -6 776,3
наданих для
кредитування
молодих сімей та
одиноких молодих
громадян на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла
3510000 Міністерство 146 679,4 540 489,5 687 168,9 -1 172 783,5 -1 172 783,5 -1 026 104,1 540 489,5 -485 614,6
фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511000 Міністерство 146 679,4 540 489,5 687 168,9 -1 172 783,5 -1 172 783,5 -1 026 104,1 540 489,5 -485 614,6
фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511530 0442 Повернення коштів, -5 035,0 -5 035,0 -5 035,0 -5 035,0
наданих
підприємствам
машинобудування для
здійснення заходів,
пов'язаних із
збільшенням обсягів
виробництва та
розвитком ринку
техніки для

        агропромислового
комплексу
3511600 0490 Виконання державою 146 679,4 146 679,4 146 679,4 146 679,4
гарантійних
зобов'язань за
позичальників, що
отримали кредити
під державні
гарантії
3511620 0490 Фінансування 540 489,5 540 489,5 540 489,5 540 489,5
проектів розвитку
за рахунок коштів,
залучених державою
3511630 0490 Повернення позик, -1 167 748,5 -1 167 748,5 -1 167 748,5 -1 167 748,5
наданих для
фінансування
проектів розвитку
за рахунок коштів,
залучених державою
5120000 Державний комітет 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0
України з
державного
матеріального
резерву
5121000 Апарат Державного 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0
комітету з
державного
матеріального
резерву
5121050 0220 Повернення коштів, -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0
наданих у 2003 році
на закупівлю
сільсько-
господарської

        продукції
5121060 0220 Заходи щодо 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0
формування
державного
замовлення на ринку
продовольчих
товарів
6800000 "Національна 262 000,0 95 000,0 357 000,0 -100 000,0 -100 000,0 262 000,0 -5 000,0 257 000,0
акціонерна компанія
"Украгролізинг"
6801000 "Національна 262 000,0 95 000,0 357 000,0 -100 000,0 -100 000,0 262 000,0 -5 000,0 257 000,0
акціонерна компанія
"Украгролізинг"
6801020 0421 Заходи по операціях 262 000,0 66 500,0 328 500,0 262 000,0 66 500,0 328 500,0
фінансового лізингу
вітчизняної
сільсько-
господарської
техніки
6801030 0421 Повернення коштів -70 000,0 -70 000,0 -70 000,0 -70 000,0
в частині
відшкодування
вартості
сільсько-
господарської
техніки, переданої
суб'єктам
господарювання на
умовах фінансового
лізингу
6801040 0421 Придбання 28 500,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0
сільсько-
господарської

        техніки на умовах
фінансового лізингу
та заходи по
операціях
фінансового лізингу
6801050 0421 Кошти, що надійдуть -30 000,0 -30 000,0 -30 000,0 -30 000,0
в рахунок погашення
заборгованості за
кредитами,
залученими державою
або під державні
гарантії і наданими
для закупівлі
сільсько-
господарської
техніки
іноземного
виробництва,
переданої
сільгоспвиробникам
та іншим суб'єктам
господарювання
7960000 Київська міська 41 625,6 41 625,6 41 625,6 41 625,6
державна
адміністрація
7961000 Апарат Київської 41 625,6 41 625,6 41 625,6 41 625,6
міської державної
адміністрації
7961600 0620 Модернізація 41 625,6 41 625,6 41 625,6 41 625,6
обладнання
індивідуальних
теплових пунктів та
здійснення

        енергозберігаючих
заходів в
адміністративних і
громадських
будівлях міста
Києва

( Додаток 4 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Додаток N 5
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Показники
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та
коштів, що передаються до державного бюджету) між
державним та місцевими бюджетами на 2004 рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Код бюджету |Назва місцевого бюджету|Розрахунковий | Міжбюджетні трансферти
| адміністративно- |обсяг доходів,|---------------------------------------------
|територіальної одиниці | що | Дотація вирівнювання |Кошти, що передаються
| | враховуються | з державного бюджету |до державного бюджету
| |при визначенні|----------------------+----------------------
| | міжбюджетних | Всього | Норматив | Всього | Норматив
| | трансфертів | (тис. | щоденного | (тис. | щоденного
| | | грн.) |відрахування | грн.) |відрахування
| | | |(у відсотках | |(у відсотках
| | | | від обсягу | | від розра-
| | | |надходжень на| | хункового
| | | | території | | обсягу
| | | | Автономної | | доходів
| | | | Республіки | | загального
| | | | Крим, | | фонду
| | | | областей та | | місцевих
| | | | міста | |бюджетів, що
| | | | Севастополя | |враховуються
| | | | доходів | | при
| | | | державного | | визначенні
| | | | бюджету, що | |міжбюджетних
| | | | є джерелом | |трансфертів)
| | | |перерахування| |
| | | | дотацій, та | |
| | | | коштів, що | |
| | | |передаються з| |
| | | | місцевих | |
| | | | бюджетів до | |
| | | | державного | |
| | | | бюджету) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
05202000000 м. Авдіївка 14498,6 4450,8 30,70
01202000000 м. Алушта 10739,6 3372,5 0,43
12202000000 м. Алчевськ 39016,2 7416,9 19,01
12203000000 м. Антрацит 8212,9 14288,0 2,08
01203000000 м. Армянськ 8934,6 920,2 10,36
05203000000 м. Артемівськ 26840,9 3783,5 0,10
10202000000 м. Біла Церква 30811,2 25995,3 1,25
06202000000 м. Бердичів 11396,3 13165,6 2,96
08202000000 м. Бердянськ 24446,0 6624,4 0,43
07202000000 м. Берегове 5055,0 527,7 0,11
10201000000 м. Березань 1794,7 4030,7 0,19
15202000000 м. Білгород-
Дністровський 12959,3 4872,0 0,17
09202000000 м. Болехів 1740,2 5856,0 1,71
13202000000 м. Борислав 7388,3 4837,1 0,28
10203000000 м. Бориспіль 30703,9 13598,3 44,29
10204000000 м. Бровари 22334,1 2849,4 0,14
12204000000 м. Брянка 4570,0 10109,2 1,47
10205000000 м. Васильків 6024,4 5756,6 0,28
23202000000 м. Ватутіне 1504,9 4006,4 0,48
04202000000 м. Вільногірськ 11458,0 3666,1 32,00
02201000000 м. Вінниця 91866,8 2562,5 0,38
14202000000 м. Вознесенськ 8829,9 5198,7 0,75
03202000000 м. Володимир-Волинський 5518,8 5398,1 1,03

05204000000 м. Вугледар          8591,5              3107,9   36,17
18202000000 м. Глухів 3768,0 6916,7 0,82
05205000000 м. Горлівка 57960,0 20232,8 0,54
05206000000 м. Дебальцеве 18626,6 4061,0 22,72
01204000000 м. Джанкой 9746,6 1351,1 13,86
05207000000 м. Дзержинськ 11651,0 10342,9 0,28
05208000000 м. Димитров 12411,0 3577,9 0,10
04203000000 м. Дніпродзержинськ 71521,6 1365,4 2,02
04201000000 м. Дніпропетровськ 356588,3 80266,3 32,31
05209000000 м. Добропілля 20503,8 40,2 0,22
05210000000 м. Докучаєвськ 5944,3 729,3 0,02
05201000000 м. Донецьк 314548,2 57411,3 35,18
13203000000 м. Дрогобич 18496,3 11507,4 0,67
05211000000 м. Дружківка 16171,8 3526,3 0,09
17202000000 м. Дубно 5285,7 6163,2 1,16
08203000000 м. Енергодар 32881,3 17332,1 45
01205000000 м. Євпаторія 20777,1 14943,4 1,91
05212000000 м. Єнакієве 31073,2 9113,0 0,24
05213000000 м. Жданівка 4525,7 350,0 7,73
06201000000 м. Житомир 60906,8 15058,5 3,38
02202000000 м. Жмеринка 10412,4 1538,5 14,78
04204000000 м. Жовті Води 7402,9 3123,7 0,11
08201000000 м. Запоріжжя 357178,5 141787,4 39,70
11202000000 м. Знам'янка 10519,3 2981,0 28,57
23203000000 м. Золотоноша 4863,7 3542,4 0,42
09201000000 м. Івано-Франківськ 63542,8 2322,9 0,67
15203000000 м. Ізмаїл 18727,9 5345,6 0,19
20202000000 м. Ізюм 6838,6 8783,1 0,32
15204000000 м. Іллічівськ 41801,7 27180,9 45
10206000000 м. Ірпінь 18606,6 6542,5 0,31
09203000000 м. Калуш 16772,4 3406,7 0,99
22202000000 м. Кам'янець-Подільський 14738,5 13035,9 2,78
23204000000 м. Канів 3729,1 1620,1 0,19

21202000000 м. Каховка           6931,0   355,9    0,12
01206000000 м. Керч 32338,4 7074,7 0,90
11201000000 м. Кіровоград 50808,7 22591,0 8,96
12205000000 м. Кіровськ 2111,4 8734,8 1,27
05214000000 м. Кіровське 7604,4 149,6
03203000000 м. Ковель 12348,3 7447,8 1,43
02203000000 м. Козятин 10986,8 3774,0 34,35
09204000000 м. Коломия 11429,4 211,9 1,85
16202000000 м. Комсомольськ 24367,0 8518,1 35,45
18203000000 м. Конотоп 18335,8 6571,9 0,78
06203000000 м. Коростень 13203,0 5323,0 1,20
05215000000 м. Костянтинівка 13273,1 11375,0 0,30
15205000000 м. Котовськ 8582,8 4889,6 0,17
05216000000 м. Краматорськ 73719,8 16407,8 22,38
05217000000 м. Красний Лиман 11471,5 3457,6 0,09
12206000000 м. Красний Луч 14497,3 21753,6 3,16
05218000000 м. Красноармійськ 34409,8 9628,1 28,26
12207000000 м. Краснодон 8509,7 22629,6 3,29
01207000000 м. Красноперекопськ 8821,5 391,9 0,05
16203000000 м. Кременчук 94290,7 27648,3 45
04205000000 м. Кривий Ріг 254915,5 46200,2 19,68
17203000000 м. Кузнецовськ 18865,1 7166,4 37,99
20203000000 м. Куп'янськ 15016,1 1917,2 0,07
02204000000 м. Ладижин 4156,3 3353,5 0,50
18204000000 м. Лебедин 3823,8 1208,4 0,14
12208000000 м. Лисичанськ 28711,1 4030,2 0,59
20204000000 м. Лозова 12094,0 5674,8 0,21
16204000000 м. Лубни 8869,6 6775,1 0,58
12201000000 м. Луганськ 103951,1 16207,4 2,35
03201000000 м. Луцьк 53843,5 8502,4 1,63
13201000000 м. Львів 246899,1 41353,8 16,81
20205000000 м. Люботин 2704,3 3777,8 0,14
05219000000 м. Макіївка 63370,4 40905,3 1,09

04206000000 м. Марганець          8624,2  6188,3    0,21
05220000000 м. Маріуполь 225769,4 83332,0 36,91
08204000000 м. Мелітополь 27065,8 13513,6 0,88
14201000000 м. Миколаїв 169032,9 33218,4 19,65
16205000000 м. Миргород 7369,7 4161,3 0,35
02205000000 м. Могилів-Подільський 6104,8 3434,7 0,52
13204000000 м. Моршин 1248,9 526,3 0,03
07203000000 м. Мукачеве 27256,2 684,9 2,51
04207000000 м. Нікополь 42514,1 5315,4 12,50
22203000000 м. Нетішин 13526,5 4442,8 32,85
25202000000 м. Ніжин 9810,1 11030,6 1,08
21203000000 м. Нова Каховка 10875,0 9592,2 3,36
13205000000 м. Новий Розділ 1841,9 6596,2 0,39
03204000000 м. Нововолинськ 6604,9 10240,8 1,96
06204000000 м. Новоград-Волинський 7133,8 9468,6 2,13
05221000000 м. Новогродівка 4528,6 37,7
24202000000 м. Новодністровськ 3112,8 217,7 0,08
04208000000 м. Новомосковськ 11698,1 8831,4 0,30
15201000000 м. Одеса 334142,2 66136,6 21,75
11203000000 м. Олександрія 12660,9 15347,9 6,08
04209000000 м. Орджонікідзе 12666,2 1132,7 0,04
17204000000 м. Острог 1514,2 1134,6 0,21
18205000000 м. Охтирка 14864,1 1241,5 0,15
14203000000 м. Очаків 2736,2 430,9 0,06
04210000000 м. Павлоград 19225,0 12621,0 0,42
12209000000 м. Первомайськ (Луганська) 7119,1 12134,6 1,76
14204000000 м. Первомайськ
(Миколаївська) 10279,3 9358,5 1,35
20206000000 м. Первомайський 3756,8 6798,5 0,25
10207000000 м. Переяслав-Хмельницький 4440,1 5027,7 0,24
04211000000 м. Першотравенськ 2237,5 6292,2 0,21
16201000000 м. Полтава 112291,9 27736,9 39,75
25203000000 м. Прилуки 29656,5 9864,8 33,26

17201000000 м. Рівне           61204,7  8512,7    1,60
10208000000 м. Ржищев 977,3 1145,2 0,06
12210000000 м. Ровеньки 25579,6 342,9 1,42
18206000000 м. Ромни 8303,0 7240,4 0,86
12211000000 м. Рубіжне 9090,8 7754,7 1,13
01208000000 м. Саки 5385,9 2939,4 0,38
13206000000 м. Самбір 8203,8 4742,0 0,28
12212000000 м. Свердловськ 21452,6 12552,9 1,82
11204000000 м. Світловодськ 7383,0 8573,9 3,41
05222000000 м. Селидове 7638,4 8323,6 0,22
12213000000 м. Сєверодонецьк 28869,4 3921,2 0,57
04212000000 м. Синельникове 5156,5 753,00
01201000000 м. Сімферополь 122008,3 19545,2 31,06
22204000000 м. Славута 6415,5 4453,2 0,95
10209000000 м. Славутич 12948,8 3906,9 30,17
05223000000 м. Слов'янськ 27368,9 8042,6 0,21
23205000000 м. Сміла 15207,4 4079,3 0,49
05224000000 м. Сніжне 8254,5 12863,4 0,34
22205000000 м. Старокостянтинів 3713,3 3924,3 0,84
12214000000 м. Стаханов 16205,5 9944,7 1,44
13207000000 м. Стрий 14953,6 2880,0 0,17
01209000000 м. Судак 6056,2 2597,5 0,33
18201000000 м. Суми 96295,5 17513,7 18,20
15206000000 м. Теплодар 821,8 2279,2 0,08
04213000000 м. Тернівка 7098,9 1242,1 0,04
19201000000 м. Тернопіль 59353,4 4166,9 1,39
08205000000 м. Токмак 3796,5 6699,9 0,43
05225000000 м. Торез 7957,5 16901,2 0,45
13208000000 м. Трускавець 7608,5 68,3
07201000000 м. Ужгород 43200,8 6943,9 16,07
23206000000 м. Умань 13009,9 11807,2 1,41
10210000000 м. Фастів 13221,3 1130,4 0,05
01210000000 м. Феодосія 29402,6 1529,5 5,58

20201000000 м. Харків          449172,6             85056,0   37,32
05226000000 м. Харцизьк 33849,3 3611,9 11,77
21201000000 м. Херсон 81536,8 14861,8 5,20
22201000000 м. Хмельницький 61429,6 11711,5 2,50
02206000000 м. Хмільник 4240,3 1348,2 0,20
07204000000 м. Хуст 7309,5 3294,6 0,66
13209000000 м. Червоноград 11518,0 13608,4 0,80
23201000000 м. Черкаси 91452,9 10945,4 13,99
24201000000 м. Чернівці 64203,2 227,5 0,47
25201000000 м. Чернігів 69119,0 9365,0 0,92
07205000000 м. Чоп 3635,2 1498,3 41,22
20207000000 м. Чугуїв 5043,8 5518,3 0,20
05227000000 м. Шахтарськ 9295,1 9703,0 0,26
22206000000 м. Шепетівка 8379,1 7871,8 1,68
18207000000 м. Шостка 8322,0 15572,6 1,85
15207000000 м. Южне 33008,5 21683,2 45
14205000000 м. Южноукраїнськ 18011,5 8370,1 45
01211000000 м. Ялта 41728,2 4893,1 0,62
09205000000 м. Яремче 2325,3 6078,7 1,76
05228000000 м. Ясинувата 13318,3 3368,6 25,29
05301000000 Амвросіївський р-н 5434,6 9640,4 0,26
15301000000 Ананьївський р-н 1712,8 8184,0 0,29
06301000000 Андрушівський р-н 2239,6 9550,2 2,14
12301000000 Антрацитівський р-н 1171,5 8777,7 1,27
04301000000 Апостолівський р-н 9362,1 10064,0 0,34
14301000000 Арбузинський р-н 2131,1 6088,5 0,88
05302000000 Артемівський р-н 3728,8 9297,6 0,25
15302000000 Арцизський р-н 3354,0 12240,5 0,43
20301000000 Балаклійський р-н 25055,8 1033,8 0,04
15303000000 Балтський р-н 4095,1 10597,0 0,37
06302000000 Баранівський р-н 2750,0 11442,5 2,57
20302000000 Барвінківський р-н 2424,4 7215,4 0,27
10301000000 Баришівський р-н 3891,5 7808,2 0,38

02301000000 Барський р-н          4525,9  13881,8    2,09
25301000000 Бахмацький р-н 5527,6 10642,6 1,04
01301000000 Бахчисарайський р-н 9212,0 15813,6 2,02
14302000000 Баштанський р-н 4047,6 9565,3 1,38
06303000000 Бердичівський р-н 889,2 9564,0 2,15
08301000000 Бердянський р-н 3264,3 6210,3 0,40
07301000000 Берегівський р-н 2363,9 18701,3 3,74
19301000000 Бережанський р-н 4251,6 9736,9 3,25
14303000000 Березанський р-н 3345,4 5139,7 0,74
15304000000 Березівський р-н 2684,3 9738,3 0,34
17301000000 Березнівський р-н 1604,2 21558,4 4,06
14304000000 Березнегуватський р-н 1714,9 5947,1 0,86
21301000000 Бериславський р-н 2829,9 14078,5 4,93
02302000000 Бершадський р-н 5196,6 15601,7 2,34
15305000000 Білгород-Дністровський р-н 4231,4 15200,0 0,53
12302000000 Біловодський р-н 1690,9 6819,0 0,99
01302000000 Білогірський р-н
(Автономна Республіка Крим) 4065,2 15302,4 1,95
22301000000 Білогірський р-н
(Хмельницька обл.) 1476,6 9216,2 1,97
21302000000 Білозерський р-н 3327,2 16581,6 5,80
12303000000 Білокуракинський р-н 1601,5 6127,9 0,89
18301000000 Білопільський р-н 4750,3 12878,3 1,53
10302000000 Білоцерківський р-н 4821,9 12638,3 0,61
15306000000 Біляївський р-н 7890,8 22161,9 0,78
20303000000 Близнюківський р-н 1552,3 7270,9 0,27
11301000000 Бобринецький р-н 2897,4 7759,5 3,08
25302000000 Бобровицький р-н 3447,4 8770,6 0,86
20304000000 Богодухівський р-н 4078,8 9059,4 0,33
09301000000 Богородчанський р-н 5764,4 18287,9 5,32
10303000000 Богуславський р-н 3003,4 9147,1 0,44
15307000000 Болдградський р-н 4453,4 18885,3 0,66
25303000000 Борзнянський р-н 2180,5 10584,0 1,04

10304000000 Бориспільський р-н       6758,5  9831,6    0,47
20305000000 Борівський р-н         1973,4  5014,6    0,18
10305000000 Бородянський р-н        5292,6  11272,1    0,54
19302000000 Борщівський р-н        4747,4  18217,8    6,08
14305000000 Братський р-н         1595,4  5829,8    0,84
10306000000 Броварський р-н        14647,6  7176,2    0,35
13301000000 Бродівський р-н        5799,1  14592,9    0,85
06304000000 Брусилівський р-н       1055,3  5303,4    1,19
18302000000 Буринський р-н         2999,5  8142,6    0,97
13302000000 Буський р-н          2394,5  15445,0    0,90
19303000000 Бучацький р-н         3930,9  17185,5    5,73
20306000000 Валківський р-н        4026,0  6445,7    0,24
25304000000 Варвинський р-н        4090,4  2329,2    0,23
08302000000 Василівський р-н       10839,1  10332,8    0,67
04302000000 Васильківский р-н
       (Дніпропетровська обл.)    2995,8  8674,6    0,29
10307000000 Васильківський р-н
       (Київська обл.)        7967,3  11883,6    0,57
16301000000 Великобагачанський р-н     3552,5  5716,6    0,49
07302000000 Великоберезнянський р-н    2474,6  7173,6    1,43
08303000000 Великобілозерський р-н     1167,1  1825,0    0,12
20307000000 Великобурлуцький р-н      3506,3  5719,6    0,21
21303000000 Великолепетиський р-н     1921,3  4690,9    1,64
15308000000 Великомихайлівський р-н    1848,8  9049,4    0,32
05303000000 Великоновосілківський р-н   4173,0  11748,0    0,31
21304000000 Великоолександрівський р-н   1479,2  8515,8    2,98
18303000000 Великописарівський р-н     1816,8  6400,2    0,76
04303000000 Верхньодніпровський р-н    8176,1  7381,4    0,25
21305000000 Верхньорогачицький р-н     1184,2  3490,5    1,22
09302000000 Верховинський р-н       2079,5  12328,6    3,58
14306000000 Веселинівський р-н       2182,1  6871,8    0,99
08304000000 Веселівський р-н        2599,1  5963,3    0,39
24301000000 Вижницький р-н         3686,4  16284,7    6,10

07303000000 Виноградівський р-н      7929,9  30382,9    6,08
21306000000 Високопільський р-н      1139,9  4743,9    1,66
10308000000 Вишгородський р-н       13960,0  6827,9    0,33
08305000000 Вільнянський р-н        6858,4  8326,1    0,54
11302000000 Вільшанський р-н        1416,4  4222,9    1,67
02303000000 Вінницький р-н         8162,0  12381,2    1,86
22302000000 Віньковецький р-н       1420,7  8200,3    1,75
20308000000 Вовчанський р-н        6317,3  11143,8    0,41
14307000000 Вознесенський р-н       1752,9  7264,6    1,05
05304000000 Волноваський р-н       18898,1  8878,4    0,24
07304000000 Воловецький р-н        2339,0  7771,7    1,55
05305000000 Володарський р-н
       (Донецька обл.)        5088,3  4426,0    0,12
10309000000 Володарський р-н
       (Київська обл.)        2618,8  4882,9    0,23
06305000000 Володарсько-Волинський р-н   3873,6  8404,9    1,89
03301000000 Володимир-Волинський р-н    1297,8  7713,3    1,48
17302000000 Володимирецький р-н       920,5  22423,0    4,23
22303000000 Волочиський р-н        4854,4  13318,9    2,84
14308000000 Врадіївський р-н        1565,9  5657,8    0,82
16302000000 Гадяцький р-н         5589,4  12414,1    1,06
11303000000 Гайворонський р-н       3461,2  8586,7    3,41
02304000000 Гайсинський р-н        5081,2  14651,3    2,20
09303000000 Галицький р-н         8013,8  12523,8    3,64
21307000000 Генічеський р-н        5626,5  13810,8    4,83
24302000000 Герцаївський р-н        1402,3  10049,0    3,77
24303000000 Глибоцький р-н         3925,4  20018,6    7,50
16303000000 Глобинський р-н        4005,9  13741,9    1,17
18304000000 Глухівський р-н        1615,9  7026,9    0,83
11304000000 Голованівський р-н       3633,3  7429,0    2,95
21308000000 Голопристанський р-н      4299,5  15117,1    5,29
21309000000 Горностаївський р-н      1426,1  6088,5    2,13
09304000000 Городенківський р-н      2740,4  15965,4    4,65

23301000000 Городищенський р-н       4399,6  9485,7    1,13
25305000000 Городнянський р-н       2213,4  9349,2    0,91
13303000000 Городоцький р-н        3952,1  19164,4    1,12
22304000000 Городоцький р-н        2916,1  14647,2    3,13
03302000000 Горохівський р-н        2921,1  15552,4    2,98
17303000000 Гощанський р-н         1767,8  11312,9    2,13
16304000000 Гребінківський р-н       4397,0  3428,8    0,29
08306000000 Гуляйпільський р-н       4620,4  5790,9    0,38
19304000000 Гусятинський р-н        4968,7  15672,9    5,23
20309000000 Дворічанський р-н       1754,6  5177,7    0,19
17304000000 Демидівський р-н        810,2  4662,1    0,88
22305000000 Деражнянський р-н       1631,2  10138,9    2,17
20310000000 Дергачівський р-н       8838,2  16017,8    0,59
01303000000 Джанкойський р-н        2853,8  26392,1    3,37
06306000000 Дзержинський р-н        1600,5  9664,4    2,17
16305000000 Диканський р-н         3237,2  3493,7    0,30
04304000000 Дніпропетровський р-н     10563,0  10849,5    0,36
05306000000 Добропільський р-н       2377,6  3722,5    0,10
11305000000 Добровеличківський р-н     5604,9  7318,4    2,90
09305000000 Долинський р-н
       (Івано-Франківська обл.)   15069,1  12775,5    3,72
11306000000 Долинський р-н
       (Кіровоградська обл.)     4290,9  7684,6    3,05
14309000000 Доманівський р-н        2055,2  7612,6    1,10
23302000000 Драбівський р-н        3155,8  9880,4    1,18
13304000000 Дрогобицький р-н        2383,4  19496,7    1,14
17305000000 Дубенський р-н         1110,3  14097,8    2,66
17306000000 Дубровицький р-н        1068,6  16912,7    3,19
22306000000 Дунаєвецький р-н        3565,4  18852,1    4,03
14310000000 Єланецький р-г         1092,1  5404,8    0,78
06307000000 Ємільчинський р-н        823,2  13942,0    3,13
23303000000 Жашківський р-н        3803,2  11028,7    1,31
13305000000 Жидачівський р-н        7945,9  16803,8    0,98

06308000000 Житомирський р-н        5427,8  13167,6    2,96
02305000000 Жмеринський р-н        1663,6  13105,8    1,97
13306000000 Жовківський р-н        6460,0  29840,5    1,74
14311000000 Жовтневий р-н         3880,4  12410,8    1,79
19305000000 Заліщицький р-н        2635,2  13492,1    4,50
08307000000 Запорізький р-н        3925,7  10893,0    0,71
17307000000 Зарічненський р-н        449,0  12250,8    2,31
24304000000 Заставнівський р-н       2045,5  15211,0    5,70
20311000000 Зачепилівський р-н       1378,0  4601,6    0,17
19306000000 Збаразький р-н         3492,1  15256,5    5,09
19307000000 Зборівський р-н        2572,9  12654,5    4,22
23304000000 Звенигородський р-н      3240,3  13565,8    1,62
10310000000 Згурівський р-н        1544,5  5499,5    0,26
17308000000 Здолбунівський р-н       8364,6  9654,5    1,82
16306000000 Зінківський р-н        3001,6  9762,0    0,83
20312000000 Зміївський р-н        10699,1  11183,2    0,41
11307000000 Знам'янський р-н        1570,0  10436,7    4,13
23305000000 Золотоніський р-н       6060,9  8730,3    1,04
13307000000 Золочівський р-н
       (Львівська обл.)        4354,9  19127,7    1,12
20313000000 Золочівський р-н
       (Харківська обл)        2334,6  7322,8    0,27
03303000000 Іваничівський р-н       2065,5  9395,4    1,80
15309000000 Іванівський р-н
       (Одеська обл.)         2729,1  7365,6    0,26
21310000000 Іванівський р-н
       (Херсонська обл.)        951,7  5244,1    1,84
15310000000 Ізмаїльський р-н        3490,5  12353,7    0,43
10311000000 Іванківський р-н        8369,4  2862,6    0,14
20314000000 Ізюмський р-н         1655,6  5061,1    0,19
22307000000 Ізяславський р-н        2582,4  14376,9    3,07
02306000000 Іллінецький р-н        3290,0  10700,6    1,61
07305000000 Іршавський р-н         5760,8  29440,7    5,89

25306000000 Ічнянський р-н         3088,4  9096,4    0,89
10312000000 Кагарлицький р-н        3678,8  7909,8    0,38
14312000000 Казанківський р-н       2105,3  7032,8    1,01
21311000000 Каланчацький р-н        2148,0  6019,3    2,11
02307000000 Калинівський р-н        5344,6  14298,8    2,15
09306000000 Калуський р-н         1193,5  18226,9    5,30
22308000000 Кам'янець-Подільський р-н   4157,8  17372,3    3,71
08308000000 Кам'янсько-Дніпровський р-н  4263,1  8068,4    0,52
03304000000 Камінь-Каширський р-н     1297,2  20352,4    3,90
13308000000 Кам'янка-Бузький р-н      7346,3  12653,1    0,74
23306000000 Кам'янський р-н        2951,2  7703,8    0,92
23307000000 Канівський р-н         924,8  9756,9    1,16
16307000000 Карлівський р-н        4129,9  8312,5    0,71
23308000000 Катеринопільський р-н     2695,3  6541,4    0,78
21312000000 Каховський р-н         2442,2  13889,8    4,86
20315000000 Кегичівський р-н        3462,4  4184,0    0,15
24305000000 Кельменецький р-н       2621,0  10786,1    4,04
10313000000 Києво-Святошинський р-н    34676,7  4892,2    0,24
03305000000 Ківерцівський р-н       3671,9  18339,2    3,51
15311000000 Кілійський р-н         4810,3  13447,8    0,47
11308000000 Кіровоградський р-н      4772,6  7555,5    3,00
01304000000 Кіровський р-н         3472,0  12890,3    1,65
24306000000 Кіцманський р-н        4256,9  17215,8    6,45
16308000000 Кобеляцький р-н        3659,5  12832,8    1,09
03306000000 Ковельський р-н        2475,0  12743,4    2,44
15312000000 Кодимський р-н         1773,5  8985,6    0,31
25307000000 Козелецький р-н        3087,3  13988,3    1,37
16309000000 Козельщинський р-н       1063,0  6787,7    0,58
19308000000 Козівський р-н         2512,3  11032,3    3,68
02308000000 Козятинський р-н        3297,7  15189,2    2,28
20316000000 Коломацький р-н        1097,2  1520,1    0,06
09307000000 Коломийський р-н        2483,7  36144,8    10,52
15313000000 Комінтернівський р-н      7825,8  10594,0    0,37

11309000000 Компаніївський р-н       1444,3  4751,8    1,89
18305000000 Конотопський р-н        1631,7  7479,5    0,89
17309000000 Корецький р-н         1354,6  11367,1    2,14
25308000000 Коропський р-н         1686,8  8162,2    0,80
06309000000 Коростенський р-н       1527,3  9030,6    2,03
06310000000 Коростишівський р-н      4953,1  7965,2    1,79
23309000000 Корсунь-Шевченківський р-н   4857,0  9751,0    1,16
25309000000 Корюківський р-н        3665,1  7012,6    0,69
09308000000 Косівський р-н         4043,5  27702,5    8,06
17310000000 Костопільський р-н       5268,5  16265,9    3,07
05307000000 Костянтинівський р-н      2631,2  3894,6    0,10
16326000000 Котелевський р-н        1604,8  5156,4    0,44
15314000000 Котовський р-н         1597,6  5994,3    0,21
22309000000 Красилівський р-н       5064,9  14469,0    3,09
05308000000 Красноармійський р-н      1938,7  7810,8    0,21
01305000000 Красногвардійський р-н     6885,3  19258,6    2,46
20317000000 Красноградський р-н      14572,2              753,4    5,97
12304000000 Краснодонський р-н      12280,9              3171,1   32,04
20318000000 Краснокутський р-н       3057,6  7262,5    0,27
15315000000 Красноокнянський р-н      1646,7  6544,8    0,23
01306000000 Красноперекопський р-н     1710,9  8310,5    1,06
18306000000 Краснопільський р-н      2750,0  8187,1    0,97
19309000000 Кременецький р-н        4941,2  18448,9    6,16
16310000000 Кременчуцький р-н       3716,7  7605,4    0,65
12305000000 Кремінський р-н        2900,3  10731,2    1,56
14313000000 Кривоозерський р-н       1856,4  7303,4    1,05
04305000000 Криворізький р-н        6623,6  6473,8    0,22
02309000000 Крижопільський р-н       3400,8  8483,4    1,27
04306000000 Криничанський р-н       2788,2  9265,9    0,31
18307000000 Кролевецький р-н        3457,5  9651,2    1,15
08309000000 Куйбишевський р-н       3777,8  4606,0    0,30
25310000000 Куликівський р-н        993,6  5471,4    0,54
20319000000 Куп'янський р-н        1597,1  7326,5    0,27

19310000000 Лановецький р-н        1874,5  9153,3    3,05
18308000000 Лебединський р-н        1540,1  9662,8    1,15
01307000000 Ленінський р-н         5758,4  13479,4    1,72
22310000000 Летичівський р-н        1800,6  8855,9    1,89
02310000000 Липовецький р-н        2818,8  10707,2    1,61
18309000000 Липоводолинський р-н      1743,2  5840,8    0,69
23310000000 Лисянський р-н         2011,7  7454,7    0,89
02311000000 Літинський р-н         2167,7  11746,2    1,76
20320000000 Лозівський р-н         2753,8  9915,7    0,37
03307000000 Локачинський р-н        1127,2  7422,6    1,42
16311000000 Лохвицький р-н         5414,9  9398,4    0,80
16312000000 Лубенський р-н         1951,9  8592,2    0,73
06311000000 Лугинський р-н         727,3  5999,5    1,35
12306000000 Лутугинський р-н        9710,2  10221,1    1,48
03308000000 Луцький р-н          4734,3  13023,9    2,49
06312000000 Любарський р-н         1259,0  8864,2    1,99
15316000000 Любашівський р-н        2522,8  8594,4    0,30
03309000000 Любешівський р-н        455,9  13014,2    2,49
03310000000 Любомльський р-н        3455,7  11001,4    2,11
05309000000 Мар'їнський р-н        13186,2  11047,5    0,29
04307000000 Магдалинівський р-н      4501,2  7733,1    0,26
10314000000 Макарівський р-н        4158,2  11342,6    0,55
06313000000 Малинський р-н         5835,7  9809,6    2,20
11310000000 Маловисківський р-н      3454,7  11183,6    4,43
03311000000 Маневицький р-н        1638,4  18498,7    3,54
23311000000 Маньківський р-н        2284,7  8440,8    1,01
12307000000 Марківський р-н        1187,8  4845,6    0,70
16313000000 Машівський р-н         2711,4  4495,9    0,38
04308000000 Межівський р-н         2413,2  6474,6    0,22
08310000000 Мелітопольський р-н      3669,1  12625,7    0,82
25311000000 Менський р-н          3482,5  10469,3    1,02
13309000000 Миколаївський р-н
       (Львівська обл.)        5213,5  15516,3    0,91

14314000000 Миколаївський р-н
       (Миколаївська обл)       3287,0  7835,6    1,13
15317000000 Миколаївський р-н
       (Одеська обл.)         1703,3  5162,6    0,18
16314000000 Миргородський р-н        273,5  12068,6    1,03
10315000000 Миронівський р-н        5258,7  6308,0    0,30
08311000000 Михайлівський р-н       2874,8  6582,6    0,43
07306000000 Міжгірський р-н        3252,5  16539,8    3,31
12308000000 Міловський р-н         1292,8  4089,6    0,59
17311000000 Млинівський р-н        2171,0  12035,8    2,27
02312000000 Могилів-Подільський р-н    1487,7  10183,3    1,53
23312000000 Монастерищенський р-н     3133,2  10024,2    1,20
19311000000 Монастириський р-н       1747,5  8899,1    2,97
13310000000 Мостиський р-н         3636,6  17198,0    1,01
07307000000 Мукачівський р-н        4792,0  24104,1    4,82
02313000000 Мурованокуриловецький р-н   1506,7  8737,0    1,31
04309000000 Нікопольський р-н       5737,0  7533,4    0,25
09309000000 Надвірнянський р-н      14940,0  26864,4    7,81
06314000000 Народицький р-н         212,0  3456,9    0,78
18310000000 Недригайлівський р-н      2109,1  6951,2    0,83
02314000000 Немирівський р-н        4043,4  13642,5    2,05
01308000000 Нижньогірський р-н       3800,8  12375,5    1,58
21313000000 Нижньосірогозький р-н     1338,6  5021,9    1,76
25312000000 Ніжинський р-н         289,4  10462,1    1,02
11311000000 Новгородківський р-н      1763,9  4551,0    1,81
25313000000 Новгород-Сіверський р-н    2693,7  8096,2    0,79
05310000000 Новоазовський р-н       5677,5  5879,9    0,16
12309000000 Новоайдарський р-н       2275,3  5834,7    0,85
11312000000 Новоархангельський р-н     1678,4  8515,0    3,38
14315000000 Новобузький р-н        3041,1  8245,1    1,19
20321000000 Нововодолазький р-н      3882,2  7957,8    0,29
21314000000 Нововоронцовський р-н     1792,6  6001,6    2,10
06315000000 Новоград-Волинський р-н    3195,2  14728,6    3,31

08312000000 Новомиколаївський р-н     2487,9  3581,0    0,23
11313000000 Новомиргородський р-н     1920,8  9053,6    3,60
04310000000 Новомосковський р-н      8581,1  13594,9    0,46
14316000000 Новоодеський р-н        2727,6  9618,4    1,39
12310000000 Новопсковський р-н       4373,6  7060,9    1,03
16315000000 Новосанжарський р-н      3118,8  9022,7    0,77
24307000000 Новоселицький р-н       5460,3  21188,7    7,94
21315000000 Новотроїцький р-н       2919,5  11016,9    3,86
11314000000 Новоукраїнський р-н      4676,6  10034,8    3,98
22311000000 Новоушицький р-н       1367,3  9721,9    2,08
25314000000 Носівський р-н         2755,4  8612,3    0,84
10316000000 Обухівський р-н        23671,3              2042,0   10,60
15318000000 Овідіопольський р-н      12182,0  5945,1    0,21
06316000000 Овруцький р-н         3673,8  16253,2    3,65
06317000000 Олевський р-н         1356,8  14880,1    3,34
05311000000 Олександрівський р-н
       (Донецька обл.)        1889,9  5447,0    0,15
11315000000 Олександрівський р-н
       (Кіровоградська обл.)     3091,4  7847,1    3,12
11316000000 Олександрійський р-н      2132,9  10014,0    3,98
11317000000 Онуфріївський р-н       1284,9  5380,7    2,14
02315000000 Оратівський р-н        1003,5  8426,2    1,27
16317000000 Оржицький р-н         2375,1  7049,9    0,60
08313000000 Оріхівський р-н        4768,6  10724,6    0,70
17312000000 Острозький р-н         1039,6  10931,9    2,06
18311000000 Охтирський р-н         3194,2  5309,8    0,63
14317000000 Очаківський р-н        1051,7  6213,7    0,90
04311000000 Павлоградський р-н       3258,8  6620,0    0,22
05312000000 Першотравневий р-н       4999,2  2985,0    0,08
01309000000 Первомайський р-н
       (Автономна Республіка Крим)  2646,6  9700,2    1,24
14318000000 Первомайський р-н
       (Миколаївська обл.)      2563,9  9339,6    1,35

20322000000 Первомайський р-н
       (Харківська обл.)       2103,1  3026,3    0,11
12311000000 Перевальський р-н       7176,1  13346,0    1,94
13311000000 Перемишлянський р-н      2751,5  13216,7    0,77
07308000000 Перечинський р-н        2466,9  7586,0    1,52
10317000000 Переяслав-Хмельницький р-н   1950,2  9083,4    0,44
04312000000 Петриківський р-н       2342,3  5054,4    0,17
11318000000 Петрівський р-н        3133,3  5477,6    2,17
04313000000 Петропавлівський р-н      2401,3  8145,7    0,27
23023000000 Печенізький р-н         993,6  2474,0    0,09
16318000000 Пирятинський р-н        2967,2  8121,8    0,69
19312000000 Підволочиський р-н       2869,1  11719,9    3,91
19313000000 Підгаєцький р-н        1143,9  6160,9    2,06
02316000000 Піщанський р-н         1307,5  6243,0    0,94
02317000000 Погребищенський р-н      2938,2  9798,4    1,47
04314000000 Покровський р-н        5688,3  6597,9    0,22
10318000000 Поліський р-н          351,2  2590,0    0,12
08314000000 Пологівський р-н        8900,7  5855,1    0,38
22312000000 Полонський р-н         3437,4  12307,5    2,63
16319000000 Полтавський р-н        5764,9  10627,0    0,91
12312000000 Попаснянський р-н       9098,3  3167,8    0,46
06318000000 Попільнянський р-н       3462,6  8630,9    1,94
08315000000 Приазовський р-н        4113,3  6590,1    0,43
25315000000 Прилуцький р-н         1758,6  10742,7    1,05
08316000000 Приморський р-н        4257,7  6458,6    0,42
13312000000 Пустомитівський р-н      8254,8  23657,4    1,38
18312000000 Путивльський р-н        2561,9  6903,0    0,82
24308000000 Путильський р-н        2021,4  8562,3    3,21
04315000000 П'ятихатський р-н       5910,1  9072,3    0,31
13313000000 Радехівський р-н        2885,8  14905,1    0,87
17313000000 Радивилівський р-н       2437,2  11215,1    2,11
06319000000 Радомишльський р-н       2773,7  9786,2    2,20
03312000000 Ратнівський р-н        1606,9  16527,8    3,17

07309000000 Рахівський р-н         6035,1  27985,1    5,60
15319000000 Ренійський р-н         5178,6  7723,1    0,27
16320000000 Решетилівський р-н       1981,2  8319,7    0,71
17314000000 Рівненський р-н        7889,1  19340,8    3,65
25316000000 Ріпкинський р-н        1924,7  8954,2    0,88
09310000000 Рогатинський р-н        3027,9  12898,5    3,75
03313000000 Рожищенський р-н        2098,9  12002,1    2,30
09311000000 Рожнятівський р-н       3974,3  21948,4    6,38
15320000000 Роздільнянський р-н      5866,4  12319,1    0,43
01310000000 Роздольненський р-н      3156,4  8509,7    1,09
08317000000 Розівський р-н         1635,2  2260,5    0,15
17315000000 Рокитнівський р-н       2277,2  17098,9    3,22
10319000000 Рокитнянський р-н       2813,2  8096,4    0,39
18313000000 Роменський р-н         3342,2  9041,2    1,07
06320000000 Ружинський р-н         1854,6  8706,6    1,96
15321000000 Савранський р-н        1210,4  5681,3    0,20
01311000000 Сакський р-н          4036,0  19697,6    2,52
13314000000 Самбірський р-н        1106,2  22043,6    1,29
15322000000 Саратський р-н         3735,6  12587,1    0,44
17316000000 Сарненський р-н        4637,5  29408,1    5,54
20324000000 Сахновщинський р-н       2137,0  6631,6    0,24
07310000000 Свалявський р-н        4358,2  12669,4    2,53
12313000000 Сватівський р-н        3440,1  8864,9    1,29
11319000000 Світловодський р-н       852,8  3691,0    1,47
16321000000 Семенівський р-н
       (Полтавська обл.)       1342,7  8981,7    0,76
25317000000 Семенівський р-н
       (Чернігівська обл.)      1255,6  6364,1    0,62
18314000000 Середино-Будський р-н     1331,4  5210,7    0,62
04316000000 Синельниківський р-н      3568,3  12545,3    0,42
01312000000 Сімферопольский р-н      10764,5  29005,5    3,70
21316000000 Скадовський р-н        5248,0  9458,6    3,31
10320000000 Сквирський р-н         5021,8  8376,8    0,40

13315000000 Сколівський р-н        3453,0  17518,5    1,02
22313000000 Славутський р-н 2062,7 10285,7 2,20
12314000000 Слов'яносербський р-н 5093,4 10601,8 1,54
05313000000 Слов'янський р-н 4754,0 6997,8 0,19
23313000000 Смілянський р-н 2471,1 7957,6 0,95
14319000000 Снігурівський р-н 4052,0 10949,9 1,58
09312000000 Снятинський р-н 3386,7 18935,1 5,51
01313000000 Совєтський р-н 2864,0 8675,8 1,11
13316000000 Сокальський р-н 8975,8 20789,8 1,22
24309000000 Сокирянський р-н 1848,6 12562,1 4,71
04317000000 Солонянський р-н 4861,6 8751,8 0,29
25318000000 Сосницький р-н 1285,1 5835,4 0,57
04318000000 Софіївський р-н 2107,0 7136,2 0,24
25319000000 Срібнянський р-н 691,0 3741,4 0,37
05314000000 Старобешівський р-н 9707,4 6874,2 0,18
10321000000 Ставищенський р-н 2059,1 7547,9 0,36
12315000000 Станично-Луганський р-н 4480,5 10005,7 1,45
12316000000 Старобільський р-н 3962,1 11770,0 1,71
03314000000 Старовижівський р-н 1135,2 10622,8 2,04
22314000000 Старокостянтинівський р-н 570,6 15237,2 3,25
13317000000 Старосамбірський р-н 3472,2 27369,5 1,60
22315000000 Старосинявський р-н 1117,4 7048,6 1,51
24310000000 Сторожинецький р-н 4585,7 27633,4 10,35
13318000000 Стрийський р-н 7441,0 12776,9 0,75
18315000000 Сумський р-н 5538,7 13215,5 1,57
25320000000 Талалаївський р-н 908,0 4726,5 0,46
23314000000 Тальнівський р-н 3051,4 10492,0 1,25
10322000000 Таращанський р-н 2350,4 9067,1 0,44
15323000000 Тарутинський р-н 2283,0 13479,5 0,47
15324000000 Татарбунарський р-н 2917,6 10229,6 0,36
05315000000 Тельманівський р-н 3447,2 6858,3 0,18
22316000000 Теофіпольський р-н 2041,6 8721,2 1,86
02318000000 Теплицький р-н 1917,6 9701,4 1,46

19314000000 Теребовлянський р-н      4333,5  17396,9    5,80
19315000000 Тернопільський р-н 4521,1 13157,6 4,39
10323000000 Тетіївський р-н 3018,8 9273,0 0,45
02319000000 Тиврівський р-н 3728,1 12158,0 1,83
09313000000 Тисменицький р-н 8482,0 16740,3 4,86
09314000000 Тлумацький р-н 2137,9 15243,5 4,44
08318000000 Токмацький р-н 2479,9 5380,4 0,35
04319000000 Томаківський р-н 3380,4 5980,2 0,20
02320000000 Томашпільський р-н 3169,2 9476,4 1,42
12317000000 Троїцький р-н 1929,8 6182,9 0,90
02321000000 Тростянецький р-н 3499,6 9210,0 1,38
18316000000 Тростянецький р-н 7250,2 4773,0 0,57
02322000000 Тульчинський р-н 3043,5 15216,3 2,29
03315000000 Турійський р-н 1470,0 8441,6 1,62
13319000000 Турківський р-н 1994,5 20942,7 1,22
07311000000 Тячівський р-н 7646,7 50405,1 10,08
07312000000 Ужгородський р-н 9230,3 10047,6 2,01
11320000000 Ульяновський р-н 1125,4 7723,4 3,07
23315000000 Уманський р-н 3486,0 12361,4 1,47
11321000000 Устинівський р-н 1035,9 4614,0 1,83
10324000000 Фастівський р-н 1687,1 9352,5 0,45
15325000000 Фрунзівський р-н 1223,9 6406,9 0,22
20325000000 Харківський р-н 18379,7 27067,2 1,00
22317000000 Хмельницький р-н 4294,4 11881,9 2,54
02323000000 Хмільницький р-н 1296,0 16388,3 2,46
16322000000 Хорольський р-н 3642,9 8534,9 0,73
24311000000 Хотинський р-н 3186,7 17754,7 6,65
23316000000 Христинівський р-н 4878,9 7123,1 0,85
07313000000 Хустський р-н 3080,5 29891,3 5,98
04320000000 Царичанський р-н 2769,5 6378,8 0,21
21317000000 Цюрупинський р-н 4426,7 16908,2 5,92
21318000000 Чаплинський р-н 2391,4 10734,0 3,76
22318000000 Чемеровецький р-н 1749,4 13426,5 2,87

06321000000 Червоноармійський р-н     1067,5  7724,8    1,73
23317000000 Черкаський р-н 6920,5 16110,5 1,92
02324000000 Чернівецький р-н 1047,9 7592,5 1,14
08319000000 Чернігівський р-н
(Запорізька обл.) 2169,6 5035,9 0,33
25321000000 Чернігівський р-н
(Чернігівська обл.) 5977,5 11661,9 1,14
06322000000 Черняхівський р-н 1735,3 9107,1 2,05
02325000000 Чечельницький р-н 768,9 7471,1 1,12
23318000000 Чигиринський р-н 2328,3 8484,0 1,01
23319000000 Чорнобаївський р-н 5998,9 9147,4 1,09
01314000000 Чорноморський р-н 7750,7 2641,2 0,34
16323000000 Чорнухинський р-н 461,8 4987,0 0,42
19316000000 Чортківський р-н 6203,0 18953,0 6,32
20326000000 Чугуївський р-н 4977,1 9487,4 0,35
06323000000 Чуднівський р-н 2216,9 11496,9 2,58
16324000000 Чутівський р-н 1527,6 6620,1 0,56
02326000000 Шаргородський р-н 2669,2 17844,8 2,68
05316000000 Шахтарський р-н 1838,6 5127,5 0,14
03316000000 Шацький р-н 904,7 4811,6 0,92
20327000000 Шевченківський р-н 2320,5 5055,8 0,19
22319000000 Шепетівський р-н 431,6 12606,1 2,69
04321000000 Широківський р-н 3250,2 6104,2 0,21
15326000000 Ширяївський р-н 1926,5 8371,6 0,29
16325000000 Шишацький р-н 3452,0 3688,1 0,31
18317000000 Шосткинський р-н 3851,5 1503,5 0,18
23320000000 Шполянський р-н 4778,0 10749,5 1,28
19317000000 Шумський р-н 1692,7 9952,8 3,32
25322000000 Щорський р-н 2658,3 6139,1 0,60
04322000000 Юр'ївський р-н 1209,5 3857,0 0,13
13320000000 Яворівський р-н 8617,4 30581,4 1,79
10325000000 Яготинський р-н 4937,3 7019,6 0,34
08320000000 Якимівський р-н 3552,2 8149,2 0,53

02327000000 Ямпільський р-н
(Вінницька обл.) 3238,1 10699,6 1,61
18318000000 Ямпільський р-н
(Сумська обл.) 2511,4 6365,3 0,76
22320000000 Ярмолинецький р-н 2227,1 9881,3 2,11
05317000000 Ясинуватський р-н 3369,9 4373,8 0,12
01100000000 Бюджет Автономної
Республіки Крим 127032,4 105400,9 13,46
02100000000 Обласний бюджет
Вінницької області 68467,7 83579,0 12,56
03100000000 Обласний бюджет
Волинської області 35362,0 57684,3 11,05
04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетровської області 371064,1 57636,7
05100000000 Обласний бюджет
Донецької області 443434,3 14715,0
06100000000 Обласний бюджет
Житомирської області 46999,9 87025,1 19,54
07100000000 Обласний бюджет
Закарпатської області 45833,5 59516,5 11,90
08100000000 Обласний бюджет
Запорізької області 189906,1 3794,6
09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франківської області 58173,9 59592,5 17,33
10100000000 Обласний бюджет
Київської області 101195,5 48513,3 2,33
11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської області 49411,3 51613,1 20,49
12100000000 Обласний бюджет
Луганської області 131919,1 87707,6 12,74
13100000000 Обласний бюджет
Львівської області 133135,7 75286,5 4,40
14100000000 Обласний бюджет

       Миколаївської області     89582,9  30906,4    4,45
15100000000 Обласний бюджет
Одеської області 190710,4 20582,4 0,72
16100000000 Обласний бюджет
Полтавської області 112314,4 38867,1 3,31
17100000000 Обласний бюджет
Рівненської області 43017,9 57408,3 10,82
18100000000 Обласний бюджет
Сумської області 73290,9 42064,3 4,99
19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської області 36345,2 56034,9 18,70
20100000000 Обласний бюджет
Харківської області 213876,1 30512,2 1,12
21100000000 Обласний бюджет
Херсонської області 49690,8 61785,6 21,63
22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької області 52240,1 75814,4 16,19
23100000000 Обласний бюджет
Черкаської області 71073,5 57870,5 6,90
24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької області 29674,7 49470,6 18,54
25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської області 55667,1 64198,6 6,28
26000000000 Міський бюджет
міста Києва 2588834,5 563794,0
27000000000 Міський бюджет
міста Севастополя 141888,2 11832,1 5,59
ВСЬОГО 13560350,0 7356661,8 1590915,7

( Додаток 5 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Додаток N 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету
з місцевими бюджетами на 2004 рік

тис. грн.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код бюджету| Назва місцевого | Додаткова дотація з | Субвенції з державного бюджету |
| бюджету | державного бюджету |------------------------------------------------------------------------------------------------+----------
| адміністративно- | на: | Субвенція загального фонду на: |
| територіальної |---------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------
| одиниці |зменшення | забезпе- | виплату | надання | надання | надання |виконання|компен- |будівництво |на покриття|на заходи|погашення
| |фактичних | чення |допомоги |передбаче-| передба-| пільг | заходів | сацію |і придбання | витрат |пов'язані|боргу по
| |диспропор-|утримання |сім'ям з |них чинним| чених |ветеранам | щодо | втрат | житла |пов'язаних |із завер-|відсотках
| |цій між |соціальної| дітьми, |законодав-| чинним | війни і |радіацій-|доходів | військово- | з переда- | шенням |за кредит,
| |місцевими | інфра- |малозабез-| ством | законо- | праці, | ного та |внаслі- |службовцям, | чею в | рекон- |наданий у
| |бюджетами |структури | печеним |пільг ве- |давством |військової|соціаль- |док роз-| особам |комунальну |струкції |1997 році
| | через | міста |сім'ям та | теранам |пільг ве-| служби, | ного |міщення | рядового і |власність |Донецької|відкритим
| | нерівно- |Славутича |інвалідам | війни і | теранам | органів | захисту |на тери-| началь- |житлового | обласної|акціонер-
| | мірність | |з дитинст-|праці, ве-| війни і |внутрішніх|населення| торії | ницького | фонду і |травмато-|ним това-
| | мережі | | ва і | теранам | праці, | справ, | міста | міста | складу | інших | логічної| риством
| |бюджетних | | дітям- |військової|ветеранам| реабілі- | Жовті | Чорно- |крімінально-| об'єктів | лікарні |"Державний
| | установ | |інвалідам | служби, |військо- | тованим | Води | морсь- | виконавчої |соціальної | | ощадний
| | | | |ветеранам |вої служ-| громадя- | | кого | системи та |інфраструк-| | банк
| | | | | органів |би, вете-| нам, які | | Флоту | органів | тури | | України"
| | | | |внутрішніх|ранам ор-| стали | |Російсь-| внутрішніх |Макіївсько-| |Рівненсь-
| | | | |справ, ре-| ганів |інвалідами| |кої Фе- | справ, в | го мета- | |кій облас-
| | | | |абілітова-|внутріш- |внаслідок | |дерації | тому числі |лургійного | | ній дер-
| | | | |ним грома-| ніх |репресій, | | | звільненим |комбінату | | жавній
| | | | |дянам, які| справ, |або є пен-| | | у запас |ім. Кірова | |адмініст-
| | | | |стали ін- |громадя- |сіонерами,| | | або | | |рації на
| | | | | валідами |нам, які | громадя- | | | відставку | | |погашення
| | | | |внаслідок |постраж- |нам, які | | | за станом | | |заборгова-
| | | | | репресій,| дали | постраж- | | | здоров'я, | | |ності по
| | | | |або є пен-|внаслідок| дали | | | віком, | | |заробітній
| | | | |сіонерами,| Чорно- |внаслідок | | | вислугою | | |платі та
| | | | | громадя- |бильської|Чорнобиль-| | | років та у | | |соціальних
| | | | | нам, які |катастро-|ської ка- | | | зв'язку із | | |виплатах
| | | | |постражда-| фи, та |тастрофи, | | |скороченням | | |
| | | | |ли внаслі-|житлових | з послуг | | |штатів, які | | |
| | | | |док Чорно-|субсидій |зв'язку та| | |перебувають | | |
| | | | |бильської |населенню|інших пе- | | |на квартир- | | |
| | | | |катастро- | на |редбачених| | |ному обліку | | |
| | | | | фи, та |придбання|законодав-| | | за місцем | | |
| | | | | житлових |твердого | ством | | |проживання, | | |
| | | | | субсидій |та рідко-| пільг | | | членам | | |
| | | | |населенню |го пічно-| (крім | | | сімей з | | |
| | | | |на оплату |го побу- | пільг на | | | числа цих | | |
| | | | | електро- | тового |одержання | | | осіб, які | | |
| | | | | енергії, |палива і | ліків, | | | загинули | | |
| | | | |природного|скрапле- | зубопро- | | | під час | | |
| | | | |газу, пос-|ного газу|тезування,| | | виконання | | |
| | | | | луг теп- | | оплату | | | ними | | |
| | | | |ло-, водо-| | електро- | | | службових | | |
| | | | |постачання| | енергії, | | |обов'язків, | | |
| | | | |і водовід-| |природного| | | а також | | |
| | | | | ведення, | | і скрап- | | | учасникам | | |
| | | | |квартирної| | леного | | |бойових дій | | |
| | | | | плати, | | газу, | | | в Афганіс- | | |
| | | | |вивезення | | твердого | | | тані та | | |
| | | | |побутового| |та рідкого| | | воєнних | | |
| | | | |сміття та | | пічного | | | конфліктів | | |
| | | | | рідких | |побутового| | |у зарубіжних| | |
| | | | | нечистот | | палива, | | | країнах | | |
| | | | | | | послуг | | | | | |
| | | | | | | тепло-, | | | | | |
| | | | | | |водопоста-| | | | | |
| | | | | | | чання і | | | | | |
| | | | | | | водовід- | | | | | |
| | | | | | | ведення, | | | | | |
| | | | | | |квартирної| | | | | |
| | | | | | | плати, | | | | | |
| | | | | | |вивезення | | | | | |
| | | | | | |побутового| | | | | |
| | | | | | |сміття та | | | | | |
| | | | | | | рідких | | | | | |
| | | | | | |нечистот) | | | | | |
| | | | | | |та компен-| | | | | |
| | | | | | | сацію за | | | | | |
| | | | | | |пільговий | | | | | |
| | | | | | | проїзд | | | | | |
| | | | | | | окремих | | | | | |
| | | | | | |категорій | | | | | |
| | | | | | |громадян | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01100000000 Бюджет Автономної 14200,7 66518,0 60809,3 14759,1 23770,0 10633,6
Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет 11664,7 94890,1 52823,2 61706,0 23211,1 8296,1
Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет     7454,1       107252,5  39661,9  12426,1  12305,4              834,4
Волинської області

04100000000 Обласний бюджет 22368,9 104182,8 172784,2 11972,0 46631,6 10595,1
Дніпропетровської
області

05100000000 Обласний бюджет 29135,3 93935,5 173905,7 21042,2 60229,2 6692,7 10000,0
Донецької області

06100000000 Обласний бюджет 9458,4 49996,3 54340,1 29748,9 20063,9 7492,5
Житомирської області

07100000000 Обласний бюджет 8931,4 54192,5 22226,1 7519,1 10543,4 2965,8
Закарпатської області

08100000000 Обласний бюджет 12287,6 49319,5 70440,8 20176,6 25567,5 3314,6
Запорізької області

09100000000 Обласний бюджет 9857,6 98276,4 53418,0 11761,2 14639,9 3426,3
Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет 11722,1 42119,5 120631,6 22251,2 26694,2 4141,3
Київської області

11100000000 Обласний бюджет 7458,1 43475,6 39411,6 25491,0 14109,2 2497,5
Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет 14963,6 70801,0 96362,9 16758,1 32799,8 2545,7
Луганської області

13100000000 Обласний бюджет 17352,0 144135,4 131363,5 11945,1 29264,0 1485,8
Львівської області

14100000000 Обласний бюджет 8455,2 50031,6 45781,5 10258,6 15030,9 4873,6
Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет     15884,2        87303,1  96460,8  36953,2  30725,8             13397,0
Одеської області

16100000000 Обласний бюджет 10631,8 44166,6 99191,7 11103,6 21936,2 6228,3
Полтавської області

17100000000 Обласний бюджет 8223,6 67521,7 45224,0 6939,6 12782,1 3436,0 1719,4
Рівненської області

18100000000 Обласний бюджет 8209,8 43236,0 63515,6 20614,7 16730,8 3858,0
Сумської області

19100000000 Обласний бюджет 7568,3 81770,7 47277,2 12314,0 13839,8 2364,5
Тернопільської
області

20100000000 Обласний бюджет 17432,7 70119,8 163024,2 18514,6 37849,2 15245,0
Харківської області

21100000000 Обласний бюджет 7782,7 40317,3 24032,5 20364,7 13647,5 1940,6
Херсонської області

22100000000 Обласний бюджет 9638,0 61700,1 63139,1 41800,8 18942,6 7608,1
Хмельницької області

23100000000 Обласний бюджет 9276,2 63024,6 61102,1 27615,8 19893,7 3493,8
Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет 6150,9 65747,4 16904,6 20632,1 9615,7 2358,7
Чернівецької області

25100000000 Обласний бюджет 8158,6 60459,1 61245,8 13629,2 18163,0 6496,2
Чернігівської області

26000000000 Міський бюджет                33018,2  279579,9   300,6  44561,2             5035,5
міста Києва

27000000000 Міський бюджет 7106,5 12686,3 1021,2 4970,4 31790,5 597,4
міста Севастополя

06204000000 Міський бюджет
міста Новоград-
Волинський

10209000000 Міський бюджет 3000
міста Славутича

05203000000 Міський бюджет
міста Артемівська

04204000000 Міський бюджет 7000,0
міста Жовті Води

08201000000 Міський бюджет
міста Запоріжжя

01211000000 Міський бюджет
міста Ялти

10202000000 Міський бюджет
міста Біла Церква

16203000000 Міський бюджет
міста Кременчуга

11201000000 Міський бюджет
міста Кіровограда

22202000000 Міський бюджет міста
Кам'янець-Подільський

05219000000 Міський бюджет міста 20000
Макіївки

13201000000 Міський бюджет
міста Львова

02204000000 Міський бюджет
міста Ладижина

15201000000 Міський бюджет
міста Одеси

16201000000 Міський бюджет
міста Полтави

23203000000 Міський бюджет
міста Золотоноши

12214000000 Міський бюджет
міста Стаханова

18202000000 Міський бюджет
міста Глухова

01210000000 Міський бюджет
міста Феодосії

23204000000 Міський бюджет
міста Канева

24201000000 Міський бюджет
міста Чернівці

20201000000 Міський бюджет
міста Харкова

20207000000 Міський бюджет
міста Чугуєва

19306000000 Збаразький районний
бюджет

05301000000 Амвросіївський
районний бюджет

05316000000 Шахтарський
районний бюджет

25313000000 Новгород-Сіверський
районний бюджет

06302000000 Баранівський
районний бюджет

06307000000 Ємільченський
районний бюджет

06317000000 Олевський районний
бюджет

22310000000 Летичівський
районний бюджет

25301000000 Бахмацький
районний бюджет

24311000000 Хотинський
районний бюджет

02304000000 Гайсинський
районний бюджет

02318000000 Теплицький районний
бюджет

02321000000 Тростянецький
районний бюджет

02322000000 Тульчинський
районний бюджет

23318000000 Чигиринський
районний бюджет
ВСЬОГО 294266,5 3000 1794617,8 2167344,2 509619,3 618518,1 7000 31790,5 141854,1 20000 10000 1719,4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код бюджету| Назва місцевого |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| бюджету |
| адміністративно- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| територіальної | пога- |соці- | закін-| виконання | розви-| розви-| розви-| вико- | рес- | роз- | рекон-|будів-|збере-|рекон-| збере-| вве- | реалі-|рекон-|комп- |соці-
| одиниці | шення |ально-| чення | Постанови | ток та| ток | ток | нання | тав- | робку | струк-|ництво|ження |струк-| ження |дення | зацію |струк-|лекс- |ально-
| |основної |еконо-| будів-| Верховної | збере-| Наці- | Дер- | Комп- | рацію | про- | цію |мосто-|та ро-|цію та| істо- | пус- | про- | цію | ну | еко-
| | суми |мічний| ництва| Ради | ження | ональ-| жав- | лекс- | і ре- | ектно-| авто- | вого |звиток| рес- | ричної|кового| грами |музею |рекон-|номіч-
| |боргу за |розви-|Шевчен-| України | істо- | ного | ного | ної | монт- | кош- | дорож-|пере- |Наці- | тав- | фор- |комп- | відро-|М. Во-|струк-| ний
| | креди- |ток | ківсь-| від | ричної| Істо- | Істо- | про- | ні | торис-| ньої | ходу |ональ-|рацію | теці |лексу | дження|лошина|цію та|розви-
| | тами, | | кого | 18 вересня| забу- | рико- | рико- | грами | робо- | ної | части-|через | ного |істо- |"Хотин"|облас-|дендро-| | рес- | ток
| |наданими | | куль- | 2003 року | дови у| архі- | куль- | збере-| ти для| доку- | ни |річку |запо- |рико- |у місті| ного | парку | |тавра-|міста
| | у | | тур- | N 1199-IV | цент- | тек- | тур- | ження | Палацу| мента-| двоя- | Пів- | від- |архі- | Хотин |онко- | "Олек-| | цію | у
| |1999 році| | ного |( 1199-15 )|ральній| турно-| ного | пам'я-|Потоць-| ції та| рус- |денний| ника | тек- | |логіч-| сан- | |Одесь-|зв'яз-
| |відкритим| | центру|"Про Заходи|частині| го за-| запо- | ток | кого у| поча- | ного |Буг у |"Хор- |турних| | ного | дрія" | | кого | ку з
| |акціонер-| | | щодо під- | міст | повід-| від- | Дер- | місті | ток | мосту |місті |тиця" |пам'я-| | дис- | | | дер- |підго-
| |ним това-| | | тримки | | ника | ника | жав- | Туль- | будів-| через |Мико- | |ток та| | пан- | | |жавно-|товкою
| | риством | | | соціально-| |"Кам'я-|"Меджи-| ного | чині | ництва| річку |лаєві | |спор- | | серу | | | го | до
| |"Держав- | | | економіч- | | нець" | біж" | істо- | | авто- | Дніпро| | |тивних| | | | |акаде-| від-
| |ний ощад-| | | ного | | | | рико- | | транс-|у місті| | |споруд| | | | | міч- | зна-
| |ний банк | | | розвитку | | | | куль- | | порт- |Дніпро-| | | | | | | | ного |чення
| |України" | | | міста | | | | тур- | | ної | пет- | | | | | | | |театру|у 2004
| | Закар- | | | Харкова у | | | | ного | | магіс-|ровську| | | | | | | |опери | році
| |патській | | |зв'язку із | | | | запо- | | тралі | | | | | | | | | та | 250-
| |обласній | | | 350-річчям| | | | від- | | через | | | | | | | | |балету| річ-
| |державній| | |заснування"| | | | ника | | річку | | | | | | | | | | ного
| |адмініс- | | | | | | | "Геть-| | Дніпро| | | | | | | | | |ювілею
| |трації на| | | | | | |манська| |у місті| | | | | | | | | |
| |ліквіда- | | | | | | | сто- | | Запо- | | | | | | | | | |
| |цію нас- | | | | | | | лиця" | | ріжжі | | | | | | | | | |
| | лідків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | стихій- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного лиха| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01100000000 Бюджет Автономної 10000
Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет
Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет
Волинської області

04100000000 Обласний бюджет                                               10000
Дніпропетровської
області

05100000000 Обласний бюджет
Донецької області

06100000000 Обласний бюджет
Житомирської області

07100000000 Обласний бюджет 6147
Закарпатської
області

08100000000 Обласний бюджет 3000
Запорізької області

09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет
Київської області

11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет
Луганської області

13100000000 Обласний бюджет
Львівської області

14100000000 Обласний бюджет                                                   3000
Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет 30000
Одеської області

16100000000 Обласний бюджет
Полтавської області

17100000000 Обласний бюджет
Рівненської області

18100000000 Обласний бюджет
Сумської області

19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської
області

20100000000 Обласний бюджет 45000
Харківської області

21100000000 Обласний бюджет 3000
Херсонської області

22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької області

23100000000 Обласний бюджет
Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької області

25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської
області

26000000000 Міський бюджет
міста Києва

27000000000 Міський бюджет
міста Севастополя

06204000000 Міський бюджет міста 1450
Новоград-Волинський

10209000000 Міський бюджет
міста Славутича

05203000000 Міський бюджет 5000
міста Артемівська

04204000000 Міський бюджет
міста Жовті Води

08201000000 Міський бюджет 5000
міста Запоріжжя

01211000000 Міський бюджет
міста Ялти

10202000000 Міський бюджет 1000
міста Біла Церква

16203000000 Міський бюджет          4000
міста Кременчуга

11201000000 Міський бюджет 1000
міста Кіровограда

22202000000 Міський бюджет міста 500
Кам'янець-Подільський

05219000000 Міський бюджет
міста Макіївки

13201000000 Міський бюджет 5000
міста Львова

02204000000 Міський бюджет 150
міста Ладижина

15201000000 Міський бюджет 3000
міста Одеси

16201000000 Міський бюджет 2000
міста Полтави

23203000000 Міський бюджет 3000
міста Золотоноши

12214000000 Міський бюджет 5000
міста Стаханова

18202000000 Міський бюджет 2000
міста Глухова

01210000000 Міський бюджет                                                                          500
міста Феодосії

23204000000 Міський бюджет 2000
міста Канева

24201000000 Міський бюджет 500
міста Чернівці

20201000000 Міський бюджет 70000
міста Харкова

20207000000 Міський бюджет 1500
міста Чугуєва

19306000000 Збаразький 1500
районний бюджет

05301000000 Амвросіївський 2000
районний бюджет

05316000000 Шахтарський 2000
районний бюджет

25313000000 Новгород-Сіверський
районний бюджет

06302000000 Баранівський 700
районний бюджет

06307000000 Ємільченський 700
районний бюджет

06317000000 Олевський районний        750
бюджет

22310000000 Летичівський 500
районний бюджет

25301000000 Бахмацький 500
районний бюджет

24311000000 Хотинський 1000
районний бюджет

02304000000 Гайсинський 1095
районний бюджет

02318000000 Теплицький 770
районний бюджет

02321000000 Тростянецький 880
районний бюджет

02322000000 Тульчинський 820 500
районний бюджет

23318000000 Чигиринський 500
районний бюджет

ВСЬОГО 6147 34815 2000 115000 14500 500 500 500 500 5000 10000 3000 3000 5000 1000 3000 1000 500 30000 1000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код бюджету| Назва місцевого |--------------------------------------------------------------------------------------------|Розрахунковий
| бюджету | |Субвенція спеціального |обсяг доходів
| адміністративно- | | на: | загального
| територіальної |--------------------------------------------------------------------+-----------------------| фонду
| одиниці | лікві- | безоп- | будів- | прове- | будів-| будів-|рекон-|будів-| будів-| пога- | лікві-| Державного
| | дацію | латне | ництво | дення | ництво| ництво|струк-|ництво| ництво| шення | дацію | бюджету
| | нас- | забез- |метропо-| невід- | облас-| водо- | цію | та |ультра-| забор-| нас- | України, за
| | лідків | печення | літену |кладних | ного |очисної|колиш-|прид- | корот-| гова- | лідків| рахунок яких
| | сти- | вугіллям | |віднов- | проти-|станції|нього |бання | кохви-| ності | аварії| здійснюється
| |хійного | на побу- | |люваль- | тубер-| |будин-|житла | льових|з пільг| на |перарахування
| | лиха у | тові | | них |кульоз-| | ку | для |центрів| насе- |очисних| дотації
| | Закар- | потреби | |робіт в | ного | |Держ- |інва- | та | ленню | спору-| вирівнювання
| | патсь- | особам, | | цент- | дис- | |прому |лідів-| прид- | за | дах |
| | кій та | що мають | |ральній |пансеру| | |глухих| бання | надані| міста |
| | Івано- | таке | |районній| | | | та | радіо-|послуги|Харкова|
| | Франкі-| право | |лікарні | | | |інва- | прий- |зв'язку| |
| | вській | згідно | | | | | |лідів-| мачів | | |
| |областях| статті 48 | | | | | |сліпих|жителям| | |
| | | Гірничого | | | | | | | сіл і | | |
| | | закону | | | | | | | селищ | | |
| | | України | | | | | | | | | |
| | |( 1127-14 )| | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01100000000 Бюджет Автономної 270 3868,3 781108,0
Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет 170 10500 2926,1 614593,5
Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет 1926 140 2661,1 485387,0
Волинської області

04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетровської 1950 25000 190 13237,8 2891258,1
області

05100000000 Обласний бюджет          103623  11000                  340     9037,8      3450231,6
Донецької області

06100000000 Обласний бюджет 559 190 344,0 431441,0
Житомирської області

07100000000 Обласний бюджет 15000 473 230 150,2 503156,1
Закарпатської
області

08100000000 Обласний бюджет 190 3477,5 1594355,1
Запорізької області

09100000000 Обласний бюджет 6000 140 1949,9 328812,9
Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет 210 1600,7 1968009,2
Київської області

11100000000 Обласний бюджет 4132 140 4751,5 214258,0
Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет 83280 205 8496,9 705135,9
Луганської області

13100000000 Обласний бюджет 599 205 7456,5 1756527,8
Львівської області

14100000000 Обласний бюджет 140 3009,8 725405,5
Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет                                    210     11256,1      2940025,7
Одеської області

16100000000 Обласний бюджет 5000 230 4007,7 1232535,3
Полтавської області

17100000000 Обласний бюджет 150 27,5 482519,4
Рівненської області

18100000000 Обласний бюджет 200 4166,5 870206,7
Сумської області

19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської 150 2318,1 327323,0
області

20100000000 Обласний бюджет 10000 5000 190 4756,4 2836077,4
Харківської області

21100000000 Обласний бюджет 140 1621,3 261924,0
Херсонської області

22100000000 Обласний бюджет 140 5193,4 437577,8
Хмельницької області

23100000000 Обласний бюджет 3458 160 3808,0 702214,4
Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет 250 1699,5 274750,5
Чернівецької області

25100000000 Обласний бюджет                                    110     1873,3      1065807,8
Чернігівської області

26000000000 Міський бюджет 40000 250 34374,7 12765950,0
міста Києва

27000000000 Міський бюджет 60 329,4 218783,0
міста Севастополя

06204000000 Міський бюджет міста
Новоград-Волинський

10209000000 Міський бюджет
міста Славутича

05203000000 Міський бюджет міста
Артемівська

04204000000 Міський бюджет міста
Жовті Води

08201000000 Міський бюджет
міста Запоріжжя

01211000000 Міський бюджет 5000
міста Ялти

10202000000 Міський бюджет
міста Біла Церква

16203000000 Міський бюджет
міста Кременчуга

11201000000 Міський бюджет
міста Кіровограда

22202000000 Міський бюджет міста
Кам'янець-Подільський

05219000000 Міський бюджет
міста Макіївки

13201000000 Міський бюджет
міста Львова

02204000000 Міський бюджет
міста Ладижина

15201000000 Міський бюджет
міста Одеси

16201000000 Міський бюджет
міста Полтави

23203000000 Міський бюджет
міста Золотоноши

12214000000 Міський бюджет
міста Стаханова

18202000000 Міський бюджет
міста Глухова

01210000000 Міський бюджет
міста Феодосії

23204000000 Міський бюджет
міста Канева

24201000000 Міський бюджет
міста Чернівці

20201000000 Міський бюджет 26250
міста Харкова

20207000000 Міський бюджет
міста Чугуєва

19306000000 Збаразький
районний бюджет

05301000000 Амвросіївський
районний бюджет

05316000000 Шахтарський
районний бюджет

25313000000 Новгород-Сіверський 7000
районний бюджет

06302000000 Баранівський
районний бюджет

06307000000 Ємільченський
районний бюджет

06317000000 Олевський районний
бюджет

22310000000 Летичівський
районний бюджет

25301000000 Бахмацький районний
бюджет

24311000000 Хотинський районний
бюджет

02304000000 Гайсинський районний
бюджет

02318000000 Теплицький районний
бюджет

02321000000 Тростянецький
районний бюджет

02322000000 Тульчинський
районний бюджет

23318000000 Чигиринський
районний бюджет

ВСЬОГО 20000 200000 86000 7000 5000 5000 5000 5000 10500 138400 26250 40865374,7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код | Назва місцевого | Додаткова дотація на: | Субвенція з державного бюджету на:
бюджету | бюджету |-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| адміністративно- |запровад-| підвищен- | здійсне- | надання | надання пільг | безоплатне | соціально-|розвиток та | ремонтно- |будівництво | введення |здійснення| передачу у
| територіальної | ження з | ня сти- | ння пов- | передбачених | ветеранам |забезпечення|економічний| збереження | реставра- |водогону до | пускового |заходів по| комунальну
| одиниці |1 вересня| пендії | новажень, | чинним | війни і праці, |вугіллям на | розвиток | історичної | ційні роботи|села Слобода| комплексу |збереженню| власність
| |2004 року| учням | встанов- | законодавством | військової | побутові | | забудови в |архітектурних|Романівська | онкологічно- | острова | об'єктів
| |мінімаль-| професійно- | лених | пільг ветеранам | служби, органаів | потреби | | центральній| пам'яток | | лікувально- | Тузла | соціальної
| |ної заро-| технічних | Законом | війни і праці, |внутрішніх справ, |особам, які | |частині міст|Національного| |діагностичного| |інфраструктури
| | бітної | та | України | ветеранам | реабілітованим | мають таке | | |архітектурно-| |центру та кар-| |
| | плати у | студентам | "Про зат- | військової служби, | громадянам, які |право згідно| | | історичного | | діологічного | |
| | розмірі | вищих | вердження | ветеранам органів | стали інвалідами | із статтею | | | заповідника | | центру | |
| | 237 | навчальних |Конституції| внутрішніх справ, | внаслідок |48 Гірничого| | | "Чернігів | | | |
| | гривень | закладів | Автономної| вдовам ветеранів | репресій, або є | закону | | | стародавній"| | | |
| |на місяць| відповідно | Республіки| військової служби | пенсіонерами, | України | | | | | | |
| |із збере-| до Указу | Крим | та ветеранів | громадянам, які |( 1127-14 ) | | | | | | |
| | женням | Президента |( 350-14 ) | органів внутрішніх | постраждали | | | | | | | |
| | діючих | України | | справ, а також | внаслідок | | | | | | | |
| | співвід-| від | | звільненим зі | Чорнобильської | | | | | | | |
| | ношень в|17.02.2004 р.| | служби за віком, | катастрофи, з | | | | | | | |
| | оплаті | N 199 | | хворобою або | послуг зв'язку | | | | | | | |
| | праці | ( 199/2004 )| | вислугою років | та інших | | | | | | | |
| |працівни-| | | працівникам | передбачених | | | | | | | |
| | ків бюд-| | | міліції, рядового | законодавством | | | | | | | |
| | жетної | | | і начальницького | пільг (крім | | | | | | | |
| | сфери | | | складу | пільг на | | | | | | | |
| | | | | кримінально- | одержання ліків, | | | | | | | |
| | | | | виконавчої |зубопротезування, | | | | | | | |
| | | | | системи, державної | оплату | | | | | | | |
| | | | | пожежної охорони, | електроенергії, | | | | | | | |
| | | | | дітям (до | природного і | | | | | | | |
| | | | | досягнення | скрапленого | | | | | | | |
| | | | | повноліття) | газу, твердого | | | | | | | |
| | | | | працівників |та рідкого пічного| | | | | | | |
| | | | | міліції, рядового | побутового | | | | | | | |
| | | | | і начальницького | палива, послуг | | | | | | | |
| | | | | складу | тепло-, | | | | | | | |
| | | | | кримінально- | водопостачання і | | | | | | | |
| | | | | виконавчої | водовідведення, | | | | | | | |
| | | | | системи, державної |квартирної плати, | | | | | | | |
| | | | | пожежної охорони, | вивезення | | | | | | | |
| | | | | загиблих або | побутового | | | | | | | |
| | | | | померлих у | сміття та рідких | | | | | | | |
| | | | | зв'язку з | нечистот) та | | | | | | | |
| | | | | виконанням | компенсацію за | | | | | | | |
| | | | | службових | пільговий проїзд | | | | | | | |
| | | | | обов'язків, |окремих категорій | | | | | | | |
| | | | | непрацездатним | громадян | | | | | | | |
| | | | | членам сімей, які | | | | | | | | |
| | | | | перебували на їх | | | | | | | | |
| | | | | утриманні, батькам | | | | | | | | |
| | | | | та членам сімей | | | | | | | | |
| | | | |військовослужбовців,| | | | | | | | |
| | | | | які загинули, | | | | | | | | |
| | | | | померли або стали | | | | | | | | |
| | | | | інвалідами при | | | | | | | | |
| | | | | проходженні | | | | | | | | |
| | | | | військової служби, | | | | | | | | |
| | | | | реабілітованим | | | | | | | | |
| | | | | громадяням, які | | | | | | | | |
| | | | | стали інвалідами | | | | | | | | |
| | | | | внаслідок | | | | | | | | |
| | | | | репресій, або є | | | | | | | | |
| | | | | пенсіонерами, | | | | | | | | |
| | | | | громадянам, які | | | | | | | | |
| | | | | постраждали | | | | | | | | |
| | | | | внаслідок | | | | | | | | |
| | | | | Чорнобильської | | | | | | | | |
| | | | | катастрофи, | | | | | | | | |
| | | | | пільг, | | | | | | | | |
| | | | | передбачених | | | | | | | | |
| | | | | пунктом "ї" | | | | | | | | |
| | | | | частини першої | | | | | | | | |
| | | | | статті 77 Основ | | | | | | | | |
| | | | | законодавства про | | | | | | | | |
| | | | | охорону здоров'я | | | | | | | | |
| | | | | ( 2801-12 ), | | | | | | | | |
| | | | | частини другої | | | | | | | | |
| | | | | статті 29 Основ | | | | | | | | |
| | | | | законодавства про | | | | | | | | |
| | | | | культуру | | | | | | | | |
| | | | | ( 2117-12 ), | | | | | | | | |
| | | | | абзацом першим | | | | | | | | |
| | | | | частини четвертої | | | | | | | | |
| | | | | статті 57 Закону | | | | | | | | |
| | | | |України "Про освіту"| | | | | | | | |
| | | | | ( 1060-12 ) та | | | | | | | | |
| | | | | житлових субсидій | | | | | | | | |
| | | | | населенню на | | | | | | | | |
| | | | | оплату | | | | | | | | |
| | | | | електроенергії, | | | | | | | | |
| | | | | природного газу, | | | | | | | | |
| | | | | послуг тепло-, | | | | | | | | |
| | | | | водопостачання і | | | | | | | | |
| | | | | водовідведення, | | | | | | | | |
| | | | | квартирної плати, | | | | | | | | |
| | | | | вивезення | | | | | | | | |
| | | | | побутового сміття | | | | | | | | |
| | | | | та рідких нечистот | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01100000000 Бюджет Автономної 28614,2 3890,5 50000,0 71093,2 26250,3 30000 1100
Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет 23609,4 1163,9 66582,3 25319,4
Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет 15109,8 655,0 46417,9 13505,2
Волинської області

04100000000 Обласний бюджет 44144,2 1323,1 190231,0 51712,7
Дніпропетровської
області

05100000000 Обласний бюджет   57812,4   1482,5            195261,0      65374,0      8802,6   42200                                      30000
Донецької області

06100000000 Обласний бюджет 19166,6 999,5 66234,2 22363,3
Житомирської
області

07100000000 Обласний бюджет 18051,7 703,7 30214,4 11715,8
Закарпатської
області

08100000000 Обласний бюджет 24225,7 750,4 77459,6 27765,3
Запорізької
області

09100000000 Обласний бюджет 19982,3 305,1 61507,5 15926,3
Івано-Франківської
області

10100000000 Обласний бюджет 23603,6 623,0 137526,8 29679,2
Київської області*

11100000000 Обласний бюджет 15089,1 445,5 47235,7 15575,9
Кіровоградської
області

12100000000 Обласний бюджет 30260,0 625,8 105546,7 35491,8 1047,0
Луганської області

13100000000 Обласний бюджет 34921,5 1228,0 143841,4 31652,0 18400 10000
Львівської області

14100000000 Обласний бюджет 16878,0 567,4 51125,4 16678,6
Миколаївської
області

15100000000 Обласний бюджет   31548,0   1029,9            109111,6      34014,9
Одеської області

16100000000 Обласний бюджет 21170,8 608,4 109687,7 24110,0 2170
Полтавської
області

17100000000 Обласний бюджет 16607,5 721,6 53283,7 14028,3
Рівненської
області

18100000000 Обласний бюджет 16529,4 667,2 70195,0 18207,9
Сумської області

19100000000 Обласний бюджет 15341,4 1025,7 54285,9 15232,5 15000
Тернопільської
області

20100000000 Обласний бюджет 34799,6 1145,5 207928,3 40810,1
Харківської
області

21100000000 Обласний бюджет 15770,6 497,1 31355,9 15181,0
Херсонської
області

22100000000 Обласний бюджет 19495,1 795,5 72684,4 20627,3
Хмельницької
області

23100000000 Обласний бюджет 18731,2 774,8 75453,5 21993,5
Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет   12465,8   408,2            22783,3      10549,7
      Чернівецької
      області

25100000000 Обласний бюджет   16470,8   429,4            69067,9      19712,5
      Чернігівської
      області

26000000000 Міський бюджет   29892,7   1058,6            287327,4      50703,1
      міста Києва

27000000000 Міський бюджет    4308,6    74,7            15531,2       5386,4            10000
      міста Севастополя

10202000000 Міський бюджет                                                         100
      міста Білої Церкви

02201000000 Міський бюджет
      міста Вінниці

02204000000 Міський бюджет                                                  150
      міста Ладижина

20204000000 Міський бюджет                                                 2000
      міста Лозова

04201000000 Міський бюджет                                                                                         20800
      міста
      Дніпропетровська

04210000000 Міський бюджет                                                                                         9400
      міста Павлограда

06204000000 Міський бюджет                                                 1450
      міста Новоград-
      Волинського

12214000000 Міський бюджет                                                 5000
      міста Стаханова

03203000000 Міський бюджет                                                 3000
      міста Ковеля

13201000000 Міський бюджет                                                        8000
      міста Львова

15201000000 Міський бюджет                                                        8000
      міста Одеси

16201000000 Міський бюджет                                                        12000
      міста Полтави

17201000000 Міський бюджет                                                 5000
      міста Рівного

23204000000 міський бюджет
      міста Канева

11201000000 Міський бюджет
      міста Кіровограда

16203000000 Міський бюджет                                                 9000
      міста Кременчука

18202000000 Міський бюджет                                                        2000
      міста Глухова

20202000000 Міський бюджет                                                 1000
      міста Ізюма

10206000000 Міський бюджет                                                 6000
      міста Ірпінь

20203000000 Міський бюджет                                                 4000
      міста Куп'янська

20207000000 Міський бюджет                                                 1500
      міста Чугуєва

23203000000 Міський бюджет                                                 3000
      міста Золотоноші

23201000000 Міський бюджет
      міста Черкаси

24201000000 Міський бюджет                                                 1500      500
      міста Чернівці

25201000000 Міський бюджет                                                               3000
      міста Чернігова

01210000000 Міський бюджет                                                 2000
      міста Феодосії

20201000000 Міський бюджет
      міста Харкова

05226000000 Міський бюджет                                                 2000
      міста Харцизька

20301000000 Балаклійський                                                  2500
      районний бюджет

17301000000 Березнівський
      районний бюджет

02302000000 Бершадський                                                   2000
      районний бюджет

05306000000 Добропільський                                                 15000
      районний бюджет

17310000000 Костопільський
      районний бюджет

01312000000 Сімферопольський                                                2000
      районний бюджет

02304000000 Гайсинський                                                   1095
      районний бюджет

02318000000 Теплицький                                                    770
      районний бюджет

02321000000 Тростянецький                                                  880
      районний бюджет

02322000000 Тульчинський                                                   820
      районний бюджет

05301000000 Амвросіївський                                                 4300
      районний бюджет

15301000000 Ананьївський
      районний бюджет

15308000000 Велико-
      михайлівський
      районний бюджет

05303000000 Велико-
      новосілківський
      районний бюджет

06305000000 Володарсько-                                                  2500
      Волинський
      районний бюджет

10309000000 Володарський                                                  2100
      районний бюджет

09305000000 Долинський                                                   1223
      районний бюджет

05309000000 Мар'їнський
      районний бюджет

18314000000 Середино-Будський                                                1200
      районний бюджет

10323000000 Тетіївський                                                   900
      районний бюджет

05316000000 Шахтарський                                                   4000
      районний бюджет

15326000000 Ширяївський
      районний бюджет

18318000000 Ямпільський                                                   800
      районний бюджет

06302000000 Баранівський                                                   700
      районний бюджет

06307000000 Ємільчинський                                                  700
      районний бюджет

06315000000 Новоград-                                                                         500
      Волинський
      районний бюджет

06317000000 Олевський районний                                                750
      бюджет

19306000000 Збаразький                                                          1500
      районний бюджет

22310000000 Летичівський
      районний бюджет

15325000000 Фрунзівський
      районний бюджет

23318000000 Чигиринський                                                  5000      500
      районний бюджет

      ВСЬОГО       624600,0  24000,0    50000,0    2468972,9      679567,0      9849,6   213608     32600     3000      500    10000     1100     60200

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Код  | Назва місцевого |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 бюджету |   бюджету   | розви-| реалі-|рестав-|будів- | прове-|рекон-|гази-|рекон-|будів-|завер-|завер-|вико-|розви-|прове-| соці- |соці- |рекон-| вико- | ремонт | рекон-| лікві-|будів-| Розрахун-
      | адміністративно- | ток | зацію | рацію |ництво | дення |струк-|фіка-|струк-|ництво|шення |шення |нання| ток |дення | ально-|ально-|струк-| нання | мережі | струк-| дацію |ництво|ковий обсяг
      | територіальної  |Держав-| захо- | Націо-|житло- | першо-| цію | цію | цію |басей-|будів-|будів-|Прог-|житло-|захо- | еконо-|еконо-| цію | функ- |тепло-, | цію з |наслід-|газо- | доходів
      |   одиниці   | ного | дів з |нальної| вого | черго-|Пере- |м.Ва-|насос-|ну для|ництва|ництва| рами| во- | дів | мічний|мічний|кана- | цій | водо- | розши-| ків |прово-| загального
      |         | істо- | лікві-|картин-|будин- | вих |валь- | хру-| но- |дітей-|газо- |школи |проти|кому- | по | розви-|розви-|ліза- | столи-| поста- | ренням|стихій-| дів |  фонду
      |         | рико- | дації | ної |ку для |заходів|ської | шево|підка-|сиріт |прово-| в с. |зсув-|наль- |лікві-| ток у | ток | цій- |  ці | чання, | ком- | ного |   | Державного
      |         | куль- | нас- |галереї|сімей з| для |район-|Крас-| чу- |   |ду до |Золо- | них | ного |дації | зв'яз-|Берез-| ного |(рекон-| будів- | плексу| лиха у|   | бюджету
      |         |турного| лідків| ім. I.|дітьми-|запобі-| ної |нолу-|валь- |   | с. |толин |захо-| гос- |та за-| ку з |нівсь-|колек-| струк-| ництво | кому- | Закар-|   | України,
      |         | запо- | Чорно-| Айва- |інвалі-| гання |лікар-| цько| них |   |Селез-|   | дів |подар-|хисту | підго-| кого | тора | ція та|і рекон-| наль- | патсь-|   | за рахунок
      |         |відника|бильсь-| зовсь-| дами | руйну-| ні в | го |стан- |   |нівка |   |   | ства | від | товкою|району|   |рестав-|струкцію| ного | кій та|   | яких здій-
      |         | "Межи-| кої | кого |    | ванню |поло- |райо-| цій, |   |Пере- |   |   |   | під- |  до | Рів- |   | рація |автомо- | поза- | Івано-|   | снюється
      |         | біж" | ката- |    |    | земля-|говий | ну |мере- |   |валь- |   |   |   |топле-| від- |ненсь-|   | будин-|більних | шкіль-| Фран- |   | перераху-
      |         |    | строфи|    |    | ного |буди- |   | жі |   |ського|   |   |   | ння | зна- | кої |   | ків по| доріг | ного | ківсь-|   |  вання
      |         |    |    |    |    | насипу|нок та|   | зов- |   |району|   |   |   |житло-| чення |облас-|   | вул. |    | нав- |кій об-|   | дотації
      |         |    |    |    |    | Хаджи-|прид- |   | ніш- |   |   |   |   |   | вих | у 2004| ті |   | Банко-|    | чаль- | ластях|   | вирівню-
      |         |    |    |    |    | бейсь-|бання |   |нього |   |   |   |   |   |будин-| році |   |   |вій, 10|    | ного |    |   |  вання
      |         |    |    |    |    | кого |медич-|   | і  |   |   |   |   |   | ків | 250- |   |   | та 11 |    | закла-|    |   |
      |         |    |    |    |    | лиману| ного |   |внут- |   |   |   |   |   |   | річно-|   |   | у м. |    |  ду |    |   |
      |         |    |    |    |    |    |облад-|   | ріш- |   |   |   |   |   |   |го юві-|   |   | Києві)|    |дитячо-|    |   |
      |         |    |    |    |    |    |нання |   |нього |   |   |   |   |   |   | лею |   |   |    |    | юнаць-|    |   |
      |         |    |    |    |    |    |   |   |водо- |   |   |   |   |   |   | міста |   |   |    |    | кого |    |   |
      |         |    |    |    |    |    |   |   | про- |   |   |   |   |   |   | Кіро- |   |   |    |    | центру|    |   |
      |         |    |    |    |    |    |   |   | воду |   |   |   |   |   |   |вограда|   |   |    |    |"Штурм"|    |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01100000000 Бюджет Автономної                                                                                    783116,6
      Республіки Крим

02100000000 Обласний бюджет                                                                                     665676,5
      Вінницької області

03100000000 Обласний бюджет                                                                                     522001,2
      Волинської області

04100000000 Обласний бюджет                                                                                 3000  2973756,9
      Дніпропетровської
      області

05100000000 Обласний бюджет                                                                                     3749547,0
      Донецької області

06100000000 Обласний бюджет        7470                                                                            445266,3
      Житомирської
      області

07100000000 Обласний бюджет                                                                             15000      500112,7
      Закарпатської
      області

08100000000 Обласний бюджет                                                                                     1542562,7
      Запорізької
      області

09100000000 Обласний бюджет                                                                              8000      326043,8
      Івано-Франківської
      області

10100000000 Обласний бюджет                                                                                     2078918,2
      Київської області*

11100000000 Обласний бюджет                                                      27000                             208832,9
      Кіровоградської
      області

12100000000 Обласний бюджет                       3000  800         1500                                               688569,3
      Луганської області

13100000000 Обласний бюджет                                                                                     1710292,1
      Львівської області

14100000000 Обласний бюджет                                                                                     694155,7
      Миколаївської
      області

15100000000 Обласний бюджет                                                                                     2856397,6
      Одеської області

16100000000 Обласний бюджет                                                                                     1174154,9
      Полтавської
      області

17100000000 Обласний бюджет       11800                                                                            530498,6
      Рівненської
      області

18100000000 Обласний бюджет                                                                                     842390,9
      Сумської області

19100000000 Обласний бюджет                                                                                     299700,3
      Тернопільської
      області

20100000000 Обласний бюджет                                  200                                                  2716152,5
      Харківської
      області

21100000000 Обласний бюджет                                                                                     285685,1
      Херсонської
      області

22100000000 Обласний бюджет                                                                                     468181,1
      Хмельницької
      області

23100000000 Обласний бюджет                                                                                     838704,7
      Черкаської області

24100000000 Обласний бюджет                                           4000                                        266866,6
      Чернівецької
      області

25100000000 Обласний бюджет                                                                                     1021873,0
      Чернігівської
      області

26000000000 Міський бюджет                                                                 54900                 14634548,8
      міста Києва

27000000000 Міський бюджет                                                                                      211662,7
      міста Севастополя

10202000000 Міський бюджет
      міста Білої Церкви

02201000000 Міський бюджет                                                                      6200
      міста Вінниці

02204000000 Міський бюджет
      міста Ладижина

20204000000 Міський бюджет
      міста Лозова

04201000000 Міський бюджет                                                                          2325
      міста
      Дніпропетровська

04210000000 Міський бюджет
      міста Павлограда

06204000000 Міський бюджет
      міста Новоград-
      Волинського

12214000000 Міський бюджет
      міста Стаханова

03203000000 Міський бюджет
      міста Ковеля

13201000000 Міський бюджет
      міста Львова

15201000000 Міський бюджет                    26778
      міста Одеси

16201000000 Міський бюджет
      міста Полтави

17201000000 Міський бюджет
      міста Рівного

23204000000 Міський бюджет                                                              1000
      міста Канева

11201000000 Міський бюджет                                                      13000
міста Кіровограда

16203000000 Міський бюджет
міста Кременчука

18202000000 Міський бюджет
міста Глухова

20202000000 Міський бюджет
міста Ізюма

10206000000 Міський бюджет
міста Ірпінь

20203000000 Міський бюджет
міста Куп'янська

20207000000 Міський бюджет
міста Чугуєва

23203000000 Міський бюджет
міста Золотоноші

23201000000 Міський бюджет 2000
міста Черкаси

24201000000 Міський бюджет
міста Чернівці

25201000000 Міський бюджет
міста Чернігова

01210000000 Міський бюджет            1000
міста Феодосії

20201000000 Міський бюджет 600
міста Харкова

05226000000 Міський бюджет
міста Харцизька

20301000000 Балаклійський
районний бюджет

17301000000 Березнівський 3300
районний бюджет

02302000000 Бершадський
районний бюджет

05306000000 Добропільський
районний бюджет

17310000000 Костопільський 3500
районний бюджет

01312000000 Сімферопольський
районний бюджет

02304000000 Гайсинський
районний бюджет

02318000000 Теплицький
районний бюджет

02321000000 Тростянецький
районний бюджет

02322000000 Тульчинський
районний бюджет

05301000000 Амвросіївський
районний бюджет

15301000000 Ананьївський 150
районний бюджет

15308000000 Великомихайлівський 125
районний бюджет

05303000000 Великоновосілківський 380
районний бюджет

06305000000 Володарсько-
Волинський районний
бюджет

10309000000 Володарський
районний бюджет

09305000000 Долинський
районний бюджет

05309000000 Мар'їнський 760
районний бюджет

18314000000 Середино-Будський
районний бюджет

10323000000 Тетіївський
районний бюджет

05316000000 Шахтарський
районний бюджет

15326000000 Ширяївський 100
районний бюджет

18318000000 Ямпільський
районний бюджет

06302000000 Баранівський
районний бюджет

06307000000 Ємільчинський
районний бюджет

06315000000 Новоград-Волинський
районний бюджет

06317000000 Олевський
районний бюджет

19306000000 Збаразький
районний бюджет

22310000000 Летичівський 500
районний бюджет

15325000000 Фрунзівський 125
районний бюджет

23318000000 Чигиринський
районний бюджет

ВСЬОГО 500 19270 1000 2000 26778 3000 800 600 200 1500 3500 4000 1415 225 40000 3300 1000 54900 6200 2325 23000 3000 43035668,7

_______________

* в тому числі розрахунковий обсяг податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, що справляється на території міста Ірпінь - 18173,0 тис. грн.

( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )

Додаток N 7
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Розподіл витрат у 2004 році, які здійснюються
за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на
випадок безробіття, на створення нових робочих
місць працівникам вугільної промисловості, які
вивільняються у зв'язку із закриттям шахт

------------------------------------------------------------------
|Обсяг коштів на створення
Назва |нових робочих місць
адміністративно-територіальної |працівникам вугільної
одиниці |промисловості, які
|вивільняються у зв'язку
|із закриттям шахт
------------------------------------------------------------------
Волинська область 3 430,7

Донецька область 51 328,2

Житомирська область 635,8

Кіровоградська область 5 335,9

Луганська область 38 115,3

Львівська область 2 414,1

Черкаська область 5 462,8

Чернігівська область 635,7

ВСЬОГО 107 358,5

Додаток N 8
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Перелік органів, за якими закріплено контроль
за справлянням (стягненням) платежів до бюдже
ту

------------------------------------------------------------------
Назва органу | Коди бюджетної класифікації
---------------------+--------------------------------------------
Державна податкова |11010000; 11010100; 11010200; 11010300;
адміністрація |11010400; 11010500; 11010600; 11010700,
України |11010800, 11010900, 11011000; 11020000;
|11020100; 11020200; 11020300; 11020400;
|11020500; 11020600; 11020700; 11020800;
|11020900; 11021000; 11021100; 11021200,
|11021300; 11021400; 11021500; 11021600;
|12020000; 12020100; 12020200; 12020300;
|12020400; 13010000; 13010100; 13010200;
|13010300; 13020000; 13020100, 13020200;
|13020300; 13020400; 13020500; 13030000;
|13030100; 13030200; 13030300; 13030400;
|13030500; 13030600; 13040000; 13040100;
|13040200; 13050000; 13050100; 13050200;
|13050300; 13050400; 13050500; 13050600;
|13070000; 13070100; 13070200; 13070300;
|14010000; 14010100; 14010200; 14010300
|(за актами перевірок та за векселями по
|давальницькій сировині); 14010400; 14010500;
|14010600; 14020000; 14020100; 14020200;
|14020300; 14020400; 14020600; 14020700;
|14020800; 14020900; 14021600; 14021700;
|14021800; 14022100; 14030100 (за актами
|перевірок та за векселями по давальницькій
|сировині); 14030200 (за продукцію, що
|підлягає маркуванню марками акцизного збору
|та за актами перевірок); 14030300 (за
|продукцію, що підлягає маркуванню марками
|акцизного збору та за актами перевірок);
|14030400 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій
|сировині); 14030600 (за продукцію, що

           |підлягає маркуванню марками акцизного збору
|та за актами перевірок); 14030700 (за
|продукцію, що підлягає маркуванню марками
|акцизного збору та за актами перевірок);
|14030800 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14030900 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14031600 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14031700 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій сировині);
|14031800 (за актами перевірок та за
|векселями по давальницькій
|сировині); 14060000; 14060100; 14060300 (за
|актами перевірок); 14060500;
|14060600; 14060700; 14060900; 14061000;
|14061100; 14070000; 14070100; 14070200;
|14070300; 14070500; 14070600; 14070700;
|14070800; 14070900; 14071000; 14071300;
|14071400; 14071500; 14071600; 14071700;
|14071800; 14080000; 15010100 (у разі не
|погашення векселя по давальницькій
|сировині); 15020100 (у разі не погашення
|векселя по давальницькій сировині);
|16010000; 16010100; 16010200; 16010400;
|16010500; 16010600; 16010700; 16010800;
|16010900; 16011000; 16011100; 16011200;
|16011300; 16011500; 16011600; 16011700;
|16011800; 16011900; 16020000 (за актами
|перевірок); 16030000; 16040000; 16040100;
|16040200; 16040300; 16050000; 16050100;
|16050200; 16060000; 16060100; 16060200;

           |21010000;  21010100; 21010200;  21010300;
|21030000; 21050000, 21060000; 21060100;
|21060200; 21060300; 21060400; 21060500;
|21060600; 21060700; 21060800; 21080000;
|22080000 (за актами перевірок); 22080100 (за
|актами перевірок); 22080200 (за актами
|перевірок); 22080300 (за актами перевірок);
|22080400 (за актами перевірок); 22090100 (за
|актами перевірок); 22090200 (за актами
|перевірок); 22090300 (за актами перевірок);
|22090400 (за актами перевірок); 22090500;
|22110000 (за актами перевірок); 22120000 (за
|актами перевірок); 22130000 (за актами
|перевірок); 23010000 (за актами перевірок);
|23030000; 23030100; 23030200; 23030300;
|24030000; 24060300; 24060500; 24060800;
|24061300; 24061400; 24061600 (за актами
|перевірок); 24080000; 24081000; 24090000
|(за актами перевірок); 24090100; 24090200;
|24110100; 24110200; 24120000; 31010000;
|31020000; 34000000 (за актами перевірок);
|50080000; 50080100; 50080200; 50080300;
|50110000 (за актами перевірок); 3511630 (код
|програмної класифікації видатків державного
|бюджету).
---------------------+--------------------------------------------
Державна митна |14010300, 14030000, 14030100; 14030400;
служба України |14030800; 14030900; 14031600; 14031700;
|14031800; 15010000; 15010100; 15010200;
|15010300; 15010400; 15010500; 15020000;
|15020100; 15020200; 15020300; 22100000;
|22110000; 31010000.
---------------------+--------------------------------------------

Національний     |14050000;  14060400;  21020000; 21040000;
банк України |24140100.
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |14060200.
України з питань |
регуляторної |
політики та |
підприємництва |
---------------------+--------------------------------------------
Державні |14060300; 50110000.
адміністрації |
та органи |
місцевого |
самоврядування |
---------------------+--------------------------------------------
Державне |Здійснюється контроль операцій з коштами
казначейство |державного бюджету при зарахуванні
України |надходжень, прийнятті зобов'язань та
|проведенні платежів за всіма кодами
|бюджетної класифікації.
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |14060400; 14060700; 32010000; 32020000;
економіки та з |42010000.
питань |
європейської |
інтеграції України |
---------------------+--------------------------------------------
Національна |14061200.
рада України з |
питань |
телебачення і |
радіомовлення |
---------------------+--------------------------------------------

Державний      |14061400; 24061400; 24140600.
комітет зв'язку та |
інформатизації |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Національна |14061500; 24120000.
комісія |
регулювання |
електроенергетики |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |15030000; 16020000; 21080100; 42010000.
закордонних |
справ України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |15050000; 21110000; 24110300.
аграрної політики |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Державний |22120000; 22130000.
комітет України |
по водному |
господарству |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |16020000; 22060000, 22090400.
внутрішніх |
справ України |
---------------------+--------------------------------------------
Фонд | 21050100; 21050200; 21050300; 21050400;
державного | 22080100; 22080200; 22080300; 22080400;
майна України | 31030000.
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство | 21050300; 24120000.

палива та      |
енергетики України |
---------------------+--------------------------------------------
Державна виконавча |22070000; 22090100; 22090200 (за рішеннями
служба України |господарського суду); 23010000; 23030300;
|23030400; 24010000; 24010100; 24010200;
|24010300; 24010400.
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |22090300; 24060200.
України з питань |
науки та |
інтелектуальної |
власності |
---------------------+--------------------------------------------
Державний |23020000.
комітет України з |
питань технічного |
регулювання та |
споживчої політики |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |23030400.
України з питань |
надзвичайних |
ситуацій та у |
справах захисту |
населення від |
наслідків |
Чорнобильської |
катастрофи |
---------------------+--------------------------------------------
Головне |24030000; 21050100 (за результатами
контрольно-ревізійне |реалізації матеріалів ревізій та перевірок);
управління |22080000 (за результатами реалізації

           |матеріалів ревізій та перевірок); 23010000
|(за результатами реалізації матеріалів
|ревізій та перевірок); 25000000 (за
|результатами реалізації матеріалів ревізій
|та перевірок).
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |24050000; 42010000.
оборони України |
---------------------+--------------------------------------------
Національне космічне |24040000.
агенство України |
---------------------+--------------------------------------------
Національна |11020000 (податковий борг), 24050000.
акціонерна компанія |
"Нафтогаз України" |
---------------------+--------------------------------------------
Центральна виборча |24060600.
комісія |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |24061500; 24061800; 24090000.
транспорту України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |13000000; 24061600; 50080000.
охорони |
навколишнього |
природного |
середовища України |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |14061600.
природних ресурсів |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Пенсійний фонд |24140000; 24140100; 24140200; 24140300;

України       |24140400; 24140500;  24140600;  50020100;
|50020200; 50020300; 50020400; 50020500.
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |32010000; 32020000.
України з |
державного |
матеріального |
резерву |
---------------------+--------------------------------------------
Державний комітет |33010000.
України по |
земельних ресурсах |
---------------------+--------------------------------------------
Фонд соціального |50030000; 50030100; 50030200; 50030300;
страхування з |50030400; 50030500; 50040000; 50040100;
тимчасової втрати |50040200; 50040300; 50040400; 50040500.
працездатності |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |24060400.
охорони здоров'я |
України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |24060800.
культури і |
мистецтв України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство праці |50070000.
та соціальної |
політики України |
---------------------+--------------------------------------------
Міністерство |3511530 (код програмної класифікації
промислової |видатків державного бюджету).
політики України |

---------------------+--------------------------------------------
Фонд соціального |50060000.
страхування від |
нещасних випадків |
на виробництві та |
професійних |
захворювань України |

( Додаток 8 в редакції Закону N 1801-IV від 17.06.2004 )

Додаток N 9
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"

Базові нормативи плати за користування надрами для
видобування корисних копалин

-----------------------------------------------------------------------------
Корисні копалини | Одиниця | Плата за | Плата | Плата у
| виміру | одиницю | за одиницю | відсотках
| | погашених | видобутих |до вартості
| | запасів, | корисних | видобутих
| | грн./тонну, | копалин | корисних
| |грн./куб. метр| грн./тонну, | копалин
| | |грн./куб. метр|
-----------------------------------------------------------------------------
Горючі корисні копалини

Нафта, конденсат тонн - 10,0

Газ природний тис. куб. - 2,0
метрів

Вугілля кам'яне тонн 0,27 -

Вугілля буре -"- 0,16 -

Торф -"- не встанов-
люється

Металеві корисні копалини

Залізна руда для тонн 0,7
збагачення

Залізна руда багата* -"- 2,5

Марганцева руда -"- 2,0

Титанова руда** куб. 0,16
метрів

Титано-цирконієва руда -"- 0,31

Нікелева руда (силікатна) тонн 3,5

Уранова руда         -"-      -              3

Сировина нерудна для
металургії

Бентонітова глина -"- 0,8

Глина вогнетривка -"- 0,6

Каолін вторинний -"- 0,6

Доломіт -"- 0,5

Флюсовий вапняк -"- 0,3

Кварцит та пісок -"- 0,5
кварцевий для металургії

Пісок формувальний -"- 0,4

Кварцит для виробництва -"- 0,7
кремнію

Гірничо-хімічна сировина

Сірчана руда -"- 1,0

Калійно-магнієва сіль -"- 1,0

Кухонна сіль (кам'яна) -"- 1,0

Крейда для содової -"- 1,0
промисловості

Вапняки для цукрової -"- 1,0
промисловості

Сировина для виробництва   -"-      1,0
мінеральних пігментів

Гірничо-рудна сировина

Графітова руда тонн 1,0

Сировина для виготовлення кіло- не встанов-
оптичної та п'єзооптичної грамів люється
продукції

Сировина для виробництва тонн 1,0
адсорбційних матеріалів
(бентоніт, палигорскіт,
сапоніт, цеоліти)

Сировина для виробництва -"- 0,16
абразивних матеріалів

Пірофіліт -"- 10,0

Озокерит -"- 10,0

Сировина ювелірна кіло- 5***
(дорогоцінне каміння) грамів
(топаз, бурштин, грамів
моріон тощо) каратів

Сировина ювелірно-виробна кіло- 4***
(напівдорогоцінне грамів
каміння)

Сировина виробна     тонн                     4***
(виробне каміння) куб.
метрів

Сировина для
облицьовувальних
матеріалів

Високодекоративне куб. 5****
каміння (лабрадорит, метрів
граніти типу
"капустинський")

Інші види декоративного -"- 3****
каміння

Сировина будівельна
(у тому числі місцевого
значення)

Сировина для виготовлення тонн 2,0
цементу

Крейда і вапняк на вапно -"- 0,5

Гіпс -"- 0,5

Керамзитова сировина куб. 1,0
метрів

Цегельно-черепична -"- 1,0
сировина

Камінь будівельний      -"-      2,0

Камінь пиляний -"- 2,0

Глина тугоплавка тонн 1,0

Пісок для виробництва -"- 2,0
скла

Польовошпатова сировина -"- 1,0

Каолін первинний -"- 1,0

Перліт -"- 0,35

Сировина для виробництва -"- 1,0
мінеральної вати

Піщано-гравійна сировина куб. 1,0
метрів

Бітуми тонн 2,0

Термальні підземні води -"- 0,1

Промислові підземні води -"- 0,05
(розсіл)

Ропа -"- 0,1

Мінеральні грязі та мул -"- 1,2

______________

* Для руд підземного видобутку не встановлюється.

** Для розсипних родовищ іршанської групи.

*** До вартості необробленої мінеральної продукції.

**** До вартості блочної продукції в розрахунку на обсяг погашених запасів. ( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV від 17.06.2004 )