Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 жовтня 2004 р. N 1367
Київ

Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2004 р. N 1367

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України

1. В абзаці п'ятому розділу II додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. N 936 та постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 786 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1599), слова "накладні на відпуск спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв" виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 786 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1599, N 32, ст. 2157) - із зміною, внесеною постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2004 р. N 1209 :

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Міністерству транспорту та зв'язку затвердити за погодженням з Міністерством фінансів, Державною податковою адміністрацією, Міністерством аграрної політики і Державним комітетом статистики форми товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв";

у пункті 3 слова "товарно-транспортної накладної на переміщення та накладної на відпуск" замінити словами "товарно-транспортних накладних на переміщення";

доповнити постанову пунктами 4 і 5 такого змісту:

"4. Міністерству аграрної політики забезпечити формування щоквартальних заявок на виготовлення бланків товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв згідно із замовленнями суб'єктів підприємницької діяльності, які мають відповідні ліцензії на виробництво та торгівлю зазначеною продукцією.

5. Міністерству фінансів разом з Міністерством аграрної політики в тижневий строк визначити в установленому порядку виготовлювача бланків товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, забезпечити до 25 жовтня 2004 р. їх доставку суб'єктам, зазначеним у пункті 4 цієї постанови".