Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

I. Внести до законів України такі зміни:

1. У Законі України "Про підтвердження відповідності" (2406-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 169):

у статті 13:

частину першу доповнити абзацами такого змісту:

"надавати постачальнику інформацію про сертифікацію продукції шляхом зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими передається відповідна продукція;

надавати постачальнику інформацію про декларування відповідності, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний вид продукції, шляхом зазначення реєстраційних номерів декларації про відповідність у документах, згідно з якими передається відповідна продукція;

надавати на вмотивовану вимогу органів, яким відповідно до законів України належать повноваження щодо перевірки якості та безпеки продукції, завірені виробником або імпортером копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо її наявність у виробника передбачена технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний вид продукції";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"реалізовувати продукцію за умови наявності у документах, згідно з якими йому передано відповідну продукцію, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний вид продукції".

2. Статтю 10 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2002 р., N 26, ст. 175) викласти у такій редакції:

"Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції

Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації.

Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів підтверджується сертифікатом відповідності у їх виробника або свідоцтвом про визнання відповідності у їх імпортера.

Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Завірені виробником або імпортером копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби, надаються виробником або імпортером виключно на вмотивовану вимогу органів, яким відповідно до законів України належать повноваження щодо перевірки якості та безпеки продукції.

Не підлягає підтвердженню відповідності (в тому числі сертифікації) сировина, яка використовується у виробництві спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Не підлягають підтвердженню відповідності (в тому числі сертифікації) зразки спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України суб'єктом підприємницької діяльності, який має ліцензію на право виробництва відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань в акредитованій лабораторії, що належить такому суб'єкту підприємницької діяльності".

3. Абзац шостий частини першої статті 20 Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98; 2002 р., N 48, ст. 359) доповнити другим новим реченням такого змісту: "У разі маркування виробником або імпортером кожної одиниці харчового продукту знаком відповідності на підставах та в порядку, передбачених законами України, наявність сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності є обов'язковою лише для самого виробника або імпортера харчових продуктів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 жовтня 2004 року
N 2116-IV