Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 281
Цивільного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 281 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) такі зміни:

1) в абзаці другому частини п'ятої слова "та соціальних" виключити;

2) у частині шостій:

в абзаці другому слова "двадцяти восьми" замінити словами "двадцяти двох";

в абзаці третьому слова "за медичними та соціальними показаннями" виключити;

3) частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 2 листопада 2004 року
N 2135-IV