Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
мобілізаційної підготовки, мобілізації
та охорони праці

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1) в абзаці другому статті 188-4 слова "від десяти" замінити словами "від восьми";

2) доповнити статтею 210-1 такого змісту:

"Стаття 210-1. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) у частині другій статті 231:

у пункті 1:

в абзаці другому слова "до чотирьох" замінити словами "до семи";

в абзаці третьому слова "до шести" замінити словами "до восьми";

в абзаці четвертому слова "до восьми" замінити словами "до дев'яти";

в абзаці п'ятому слова "до десяти" замінити словами "до чотирнадцяти";

у пункті 2:

в абзаці другому слова "до шести" замінити словами "до десяти";

в абзаці третьому слова "до дев'яти" замінити словами "до одинадцяти";

4) частину першу статті 235 після слів "військову службу" доповнити словами "про порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а після цифр "210" - цифрами "210-1";

5) у тексті Кодексу слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2197-IV