Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
10.12.2004 N 1193

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
N 1029 від 09.08.20
12)

Про погодження рішень Ради Оптового ринку
електричної енергії України

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", згідно з положеннями Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 25.11.2004 (підпункт 7.2 протоколу N 15) про внесення змін до Правил Оптового ринку електричної енергії України, які є Додатком 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (додається).

2. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 25.11.2004 (підпункт 7.3 протоколу N 15) про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України, яка є Додатком 3 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (додається).

Голова Комісії С.Тітенко

Затверджено
Радою Оптового ринку
електричної енергії України
(протокол
від 25.11.2004 N 15)

Погоджено
Постанова НКРЕ
10.12.2004 N 1193

Зміни
до Правил Оптового ринку електричної енергії
України, затверджених постановою НКРЕ
від 12.09.2003 N 921

1. Підпункт "б" пункту 7.1.2 в частині "для пиловугільних блоків" доповнити рядком в такій редакції:

"300 МВт в однокорпусному режимі = 0,1".

2. В підпункті "б" пункту 3.6 додатку В до Правил Оптового ринку електричної енергії України формулу викласти в новій редакції:

         В  - В
б2 б1
" ДВ = ---------
б2 Р - Р
б2 б1 ".

3. В підпункті "г" пункту 3.6 додатку В до Правил Оптового ринку електричної енергії України формулу викласти в новій редакції:

         В  - В
б4 б3
" ДВ = ------------
б4 Р - Р
б4 б3 ".

4. В підпункті "а" пункту 4.1.2 додатку В до Правил Оптового ринку електричної енергії України у визначенні позначення слово "що" змінити словами "яка в усіх випадках більше нуля та".

Затверджено
Радою Оптового ринку
електричної енергії України
(протокол
від 25.11.2004 N 15)

Погоджено
Постанова НКРЕ
10.12.2004 N 1193

Зміни
до Інструкції про порядок здійснення розрахунків
на Оптовому ринку електричної енергії України,
затвердженої рішенням Ради Оптового ринку
електричної енергії України (протокол
від 27.05.2004 N 5) та погодженої постановою
НКРЕ від 23.06.2004 N 634

В першому реченні пункту 3.2.5 після слів "помилок РСР" доповнити словами "не пізніше ніж через 7 робочих днів".