Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 липня 1995 р. N 502
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 533 від 13 червня 2012
р.)

Про створення кримінальної міліції
у справах неповнолітніх

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1573 від 02.10.20
03
N 91 від 28.01.20
04
N 727 від 02.06.20
04
N 1729 від 23.12.20
04 )

Відповідно до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" ( 20/95-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити на базі інспекцій у справах неповнолітніх Міністерства внутрішніх справ кримінальну міліцію у справах неповнолітніх.

2. Затвердити Положення про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх, що додається.

3. Міністерству фінансів і Міністерству внутрішніх справ під час підготовки пропозицій про уточнення показників Державного бюджету на 1995 рік передбачити переведення фінансування штатної чисельності підрозділів кримінальної міліції у справах неповнолітніх з місцевих бюджетів на державний бюджет.

4. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських Рад відповідно до статті 24 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) надати підрозділам кримінальної міліції у справах неповнолітніх службові приміщення.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1995 р. N 502

Положення
про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх

1. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх створюється з метою соціального захисту та профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли 18-річного віку, і структурно включається до кримінальної міліції системи МВС.

До складу кримінальної міліції у справах неповнолітніх входять управління кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС, відділи кримінальної міліції у справах неповнолітніх головних управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС в областях, місті Севастополі та на транспорті, відділи, відділення (групи) кримінальної міліції у справах неповнолітніх, їх районних, міських, лінійних управлінь (відділів), а також органів внутрішніх справ на закритих об'єктах.

( Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1729 від 23.12.2004 )

2. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх у своїй діяльності керується Конституцією України ( 888-09 ), Конституційним договором між Верховною Радою України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативними актами МВС, а також рішеннями місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їх компетенції.

3. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх:

проводить роботу, пов'язану із запобіганням правопорушенням неповнолітніх;

виявляє, припиняє та розкриває злочини, вчинені неповнолітніми;

здійснює досудову підготовку матеріалів про правопорушення, вчинені неповнолітніми, проводить дізнання в межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством;

проводить розшук неповнолітніх, які залишили сім'ї, навчально-виховні заклади та спеціальні установи для неповнолітніх;

розглядає у межах своєї компетенції заяви і повідомлення про правопорушення, вчинені неповнолітніми;

виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми, вживає в межах своєї компетенції заходів до їх усунення, бере участь у правовому вихованні неповнолітніх;

повертає підлітків до місць постійного проживання, навчання або направляє їх до спеціальних установ для неповнолітніх протягом не більш як восьми годин з моменту виявлення неповнолітніх, яких було підкинуто або які заблукали чи залишили сім'ю, навчально-виховні заклади;

веде профілактичний облік неповнолітніх:

звільнених з місць позбавлення волі;

засуджених, але стосовно яких виконання вироку про позбавлення волі відстрочено, а також засуджених умовно або до виправних робіт;

обвинувачуваних у вчиненні злочинів і не взятих під варту в період попереднього слідства;

які вчинили злочин, але звільнені від кримінальної відповідальності у зв'язку із застосуванням заходів громадського впливу, акта про амністію, до яких застосовано примусові заходи виховного характеру, а також тих, які вчинили суспільно небезпечні дії до досягнення віку, з якого наступає кримінальна відповідальність;

звільнених із спеціальних навчально-виховних закладів;

яким лікувальними закладами встановлений діагноз "наркоманія";

виявляє дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво, а також осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції, видань, що пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту;

надсилає до відповідних служб у справах неповнолітніх відомості про неповнолітніх, які повернулися із загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації, вчинили правопорушення, за яке застосовано заходи громадського впливу або адміністративне стягнення, вживають спиртні напої або допускають немедичне вживання наркотичних та одурманюючих засобів, у віці до 16 років систематично самовільно залишають сім'ю, самовільно залишають спеціальні навчально-виховні заклади, для взяття їх на облік та проведення з ними профілактичної роботи, а також інформує зазначені служби про необхідність застосування до них заходів впливу або захисту;

надає допомогу органам освіти і охорони здоров'я в підготовці відповідних документів щодо оформлення особових справ неповнолітніх, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації;

здійснює заходи соціального патронажу щодо неповнолітніх, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 91 від 28.01.2004 )

4. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх має право:

доставляти в органи внутрішніх справ не більш як на три години неповнолітніх, які вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, для встановлення особи, обставин учинення правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють;

проводити за наявності законних підстав огляд неповнолітніх, речей, які є при них, транспортних засобів, які належать правопорушникам або використовуються ними для вчинення злочинів;

вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими доказами вчинення правопорушення або використані на шкоду їх здоров'ю;

складати протоколи про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а у передбачених законодавством випадках також про накладення стягнення на їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов'язків щодо виховання та навчання неповнолітніх;

викликати неповнолітніх, їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), а також інших осіб у справах та за іншими матеріалами про вчинення правопорушення і у разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу;

відвідувати неповнолітніх правопорушників за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити бесіди з ними, їх батьками (усиновителями) або опікунами (піклувальниками), іншими особами, які мають відношення до справи;

вести облік осіб, які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність;

затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях осіб віком до 14 років, які залишилися без опіки чи піклування, на період до передачі їх законним представникам або до влаштування у встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - до передачі їх законним представникам або направлення до приймальників-розподільників для неповнолітніх, але не більш як на вісім годин, а також тримати в таких приміщеннях за спеціальною постановою судді чи ухвалою суду неповнолітніх, щодо яких порушено справу про застосування до них примусових заходів виховного характеру, в разі їх злісної неявки до суду та здійснювати їх привід; ( Абзац дев'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 727 від 02.06.2004 )

вилучати в невідкладних випадках неповнолітніх із сімей, перебування в яких загрожує життю або здоров'ю дітей та влаштовувати таких дітей до притулків для неповнолітніх до винесення рішення суду;

отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності відомості, необхідні для матеріалів про вчинення правопорушення, що перебувають у її провадженні;

вносити підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності обов'язкові для розгляду подання про необхідність усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми;

проводити в порядку провадження дізнання або за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомки і звукозаписи, прослуховування телефонних розмов з метою розкриття злочинів;

проводити фотографування, звукозаписи, кіно- і відеозйомки, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за бродяжництво, взяті під варту, обвинувачуються у вчиненні злочину;

проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб запобігання протиправним діям та розкриття правопорушень.

Кримінальна міліція у справах неповнолітніх має інші права, передбачені чинним законодавством.

5. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами, Комітетом у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України, Міносвіти, Мінмолодьспортом, Мінпраці, МОЗ та їх органами на місцях, надсилає їм у разі потреби інформацію, пропозиції про поліпшення роботи щодо здійснення соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них, а також про усунення недоліків у цій роботі.

6. Управління кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС підпорядковується заступникові Міністра внутрішніх справ - начальнику кримінальної міліції, а територіальні структурні підрозділи - безпосередньо начальникам кримінальної міліції відповідних органів внутрішніх справ.

Начальник управління кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС призначається Міністром внутрішніх справ в установленому порядку. ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1573 від 02.10.2003 )

Начальники відділів кримінальної міліції у справах неповнолітніх головних управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС в областях, місті Севастополі, на транспорті призначаються на посади та звільняються з посад начальниками відповідних управлінь за погодженням з начальником управління кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС.

7. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників кримінальної міліції у справах неповнолітніх затверджуються Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1729 від 23.12.2004 )