Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189):

1) у підпункті "а" пункту 12 статті 87 слово "параолімпійських" замінити словом "паралімпійських";

2) у підпункті "б" пункту 6 статті 90 слово "параолімпійського" замінити словом "паралімпійського".

2. У Законі України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80):

1) у частині четвертій статті 13 слово "Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських";

2) у частині п'ятій статті 35 слово "Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських".

3. У Законі України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 43, ст. 37; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) у пунктах 5.8, 5.9, 5.10 статті 5 слова "параолімпійський" і "Параолімпійський" в усіх відмінках і числах замінити словами "паралімпійський" та "Паралімпійський" у відповідному відмінку і числі.

4. У пункті 3 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293) слово "Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських".

5. У назві та тексті Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" ( 1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 37, ст. 308; 2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "параолімпійський" і "Параолімпійський" у всіх відмінках і числах замінити словами "паралімпійський" та "Паралімпійський" у відповідних відмінках і числах.

6. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; із змінами, внесеними Законом України від 16 листопада 2004 року N 2181-IV:

1) у пункті 31 статті 80 слова "параолімпійського" і "параолімпійських" замінити відповідно словами "паралімпійського" та "паралімпійських";

2) в абзаці третьому статті 33 слово "Параолімпійських" замінити відповідно словом "Паралімпійських";

3) у додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ):

у видатках за кодом 5423030 0810 "Підготовка і участь національних збірних команд в Параолімпійських і Дефлімпійських іграх" слово "Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських";

у видатках за кодом 5423040 0810 "Фінансова підтримка параолімпійського руху в Україні" слово "параолімпійського" замінити словом "паралімпійського".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення законодавчих та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2264-IV