Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 червня 2003 р. N 871
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1821 від 26.11.20
03
N 124 від 04.02.20
04
N 16 від 06.01.20
05 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 871

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. В абзацах другому та сьомому пункту 1 Положення про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ республіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 червня 1991 р. N 59, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1992 р. N 627(ЗП України, 1992 р., N 12, ст. 285; 1995 р., N 5, ст. 132, N 6, ст. 146; Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 127), слово "Укрстрахнагляду" замінити словами "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

2. В абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1994 р. N 349(ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 232; Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

3. В абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов державного обов'язкового страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. N 385(ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 240; Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1588), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

4. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 227 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 156), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

5. В абзаці першому пункту 2 Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. N 232(ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 159), слова "Комітеті у справах нагляду за страховою діяльністю" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

6. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 378(ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 203), слово "Укрстрахнагляду" замінити словами "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

7. У пункті 6 Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. N 469(ЗП України, 1995 р., N 9, ст. 231; 1996 р., N 16, ст. 451), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

8. В абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового державного страхування працівників державної лісової охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. N 589 (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 260), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

9. В абзаці першому пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1995 р. N 873 "Про результати комплексних перевірок діяльності довірчих товариств" слова "Головну державну податкову інспекцію" замінити словами "Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг".

10. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 196 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 213), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

11. В абзаці другому пункту 12 Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 700 (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 387; Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 424), слово "Укрстрахнагляд" замінити словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг".

12. В абзаці десятому пункту 3 Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 959 (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 451; Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1889), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 16 від 06.01.2005 )

( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 124 від 04.02.2004 )

15. В абзаці другому пункту 6 Тимчасового положення про товариство взаємного страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. N 132 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 64), слово "Укрстрахнаглядом" замінити словами "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг".

16. У підпункті 4 пункту 6 Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 8 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 18), слово "Укрстрахнагляду" замінити словами "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

17. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 561 "Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 625; 1999 р., N 42, ст. 2096; 2000 р., N 40, ст. 1693):

1) у пункті 2 постанови:

в абзаці першому слова "Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг";

в абзаці другому слово "Комітетом" замінити словом "Комісією";

2) у текстах положень про Авіаційне страхове бюро та про Морське страхове бюро, затверджених зазначеною постановою, слово "Укрстрахнагляд" у всіх відмінках замінити словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.

( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1821 від 26.11.2003 )

19. У підпункті "б" пункту 2 та пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1280 "Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1228) слова "Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю" замінити словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" у відповідному відмінку.

20. У пункті 5 Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. N 1642 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1552), слово "Укрстрахнагляду" замінити словами "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

21. В абзацах третьому, четвертому пункту 3, абзаці першому пункту 6 та абзаці п'ятому пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1998 р. N 1926"Про створення мережі закладів з організації надання медичної допомоги "Асістанс-Україна" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 49, ст. 1796) слова "Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю" в усіх відмінках замінити словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.

22. У тексті Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. N 747 "Про впорядкування діяльності страхових брокерів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 18, ст. 790), слово "Укрстрахнагляд" у всіх відмінках замінити словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.

( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 16 від 06.01.2005 )

24. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. N 1690 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 37, ст. 1866) слова "Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю", у пункті 2 Умов конкурсу на залучення іноземних інвесторів до заснування центрального закладу Асістанс-Україна", затверджених зазначеною постановою, слово "Укрстрахнагляду" замінити словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.

25. У позиції 8 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2002 р., N 23, ст. 1103):

абзац "страхова діяльність" виключити;

доповнити перелік позицією 33 такого змісту:

"33. Державна комісія з регулювання страхова діяльність". ринків фінансових послуг

26. Текст додатку до Програми розвитку страхового ринку У країни на 2001-2004 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2001 р. N 98 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 222), перед словом "Мінфін" доповнити словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг".