Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про охорону дитинства"

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину третю статті 5 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"контроль за дотриманням в ігрових залах, комп'ютерних клубах, відеотеках, дискотеках, інших розважальних закладах та громадських місцях правопорядку та етичних норм стосовно дітей".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 січня 2005 року
N 2304-IV