Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про ветеринарну медицину"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 8, ст. 62; 2003 р., N 16, ст. 126) такі зміни:

1. Абзац вісімнадцятий статті 1 після слова "вірусами" доповнити словами "патогенними білками-пріонами".

2. Абзац другий статті 6 після слова "контролю" доповнити словами "(в тому числі пріон-контролю)".

3. В абзаці третьому частини першої статті 11 слова "вимогам, встановленим відповідно до закону" замінити словами "вимогам, визначеним законодавством".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 12 січня 2005 року
N 2320-IV