Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 19 Закону України
"Про звернення громадян"

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину першу статті 19 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову".

У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2384-IV