Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до
статті 3 Зако
ну України
"Про іпотечне кредитування,
операції з консолідованим
іпотечним боргом та
іпотечні сертифікати"

Верховна Рада України постановляє:

1. У частині першій статті 3 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" ( 979-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р,, N 1, ст. 1) слова "а її розмір не може перевищувати 70 відсотків від оціночної вартості предмета іпотеки" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2378-IV