Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕПХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
Верховної Ради України
N 574-VI від 23 вересня 2008 ро
ку)

Про тимчасову заборону приватизації
пам'яток культурної спадщини

Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Заборонити приватизацію пам'яток культурної спадщини до затвердження Верховною Радою України переліку пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації.

Стаття 2. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про затвердження переліку пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 лютого 2005 року
N 2391-IV