Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про охорону дитинства"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142) такі зміни:

1. Статтю 19 після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які потребують опіки і стороннього догляду, органи управління освітою, за згодою батьків дітей або осіб, які їх замінюють, забезпечують навчання в загальноосвітніх та спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах за відповідними навчальними програмами, у тому числі і в домашніх умовах.

Діти-інваліди та інваліди з дитинства, які перебувають у реабілітаційних закладах, закладах та установах системи охорони здоров'я, системи праці та соціального захисту населення, мають право на здобуття освіти за індивідуальними навчальними програмами, які узгоджуються з індивідуальними програмами реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства".

У зв'язку з цим частини сьому - дев'яту вважати відповідно частинами дев'ятою - одинадцятою.

2. У статті 21:

частину четверту після слів "Забороняється залучення дітей до" доповнити словами "найгірших форм дитячої праці";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"До найгірших форм дитячої праці належать:

усі форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, а також примусова чи обов'язкова праця, включаючи примусове чи обов'язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах;

використання, вербування або пропонування дитини для зайняття проституцією, виробництва порнографічної продукції чи порнографічних вистав;

використання, вербування або пропонування дитини для незаконної діяльності;

робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується, може завдати шкоди фізичному або психічному здоров'ю дитини".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев'ятою.

3. Частину десяту статті 24 викласти у такій редакції:

"Посередницька, комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян України, іноземців або осіб без громадянства забороняється".

4. Статтю 26 після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Діти-інваліди мають право на безоплатне матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення, а також забезпечення медикаментами, технічними й іншими засобами індивідуальної корекції відповідно до законодавства.

Діти-інваліди, які мають порушення опорно-рухового апарату, за наявності відповідного висновку медико-соціальної експертизи, що підтверджує їх право на забезпечення автомобілем (у разі необхідності з ручним керуванням), і яким виповнилося 5 років, забезпечуються автотранспортними засобами на пільгових умовах. Право на управління таким автотранспортним засобом, за наявності відповідного документа на право управління автомобілем, набуває один із повнолітніх членів сім'ї (або найближчих родичів) інваліда".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною сьомою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 1 і 4 розділу і, якими вносяться зміни відповідно до статей 19 та 26 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), які набирають чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 лютого 2005 року
N 2414-IV