Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ
27.01.2005 N 21

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 лютого 2005 р. за N 236/10516

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України
N 637 від 24.12.20
08)

Про затвердження форм актів з прийняття
в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,
Переліку виконавчої та іншої документації,
що надається державній приймальній, робочій
комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, переліку внутрішніх
опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання
яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом житлових будинків, у яких квартири
та інші приміщення побудовані за кошти фізичних
та юридичних осіб

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" наказую:

1. Затвердити:

1.1. форми актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, акти комісій про прийняття устаткування після індивідуального та комплексного випробувань, що додаються.

1.2. Перелік виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що додається.

1.3. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб, що додається.

2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України (Ліванідов В.А.), Юридичному сектору (Сюр М.Г.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Заступнику Голови Держбуду України Бондаренку О.М., Державній архітектурно-будівельній інспекції України (Ліванідов В.А.) забезпечити доведення цього наказу до Міністерства архітектури та будівельної політики АР Крим, управлінь містобудування та архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату (Григор А.Ф.) забезпечити опублікування наказу та затверджених форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб, в "Інформаційному бюлетені" Держбуду України.

5. Узяти до керівництва, що житлові будинки, в яких квартири побудовані за кошти державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів для соціально не захищених верств населення (інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни, багатодітні сім'ї, громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо), приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі згідно з діючими будівельними нормами і правилами та затвердженою в установленому порядку проектною документацією.

6. Цей наказ набирає чинності з 1 березня 2005 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Бондаренка О.М.

Голова Комітету В.I.Череп

Затверджено
Наказ Держбуду України
27.01.2005 N 21

(Державний Герб України)

Україна

 "ЗАРЕЄСТРОВАНО"                   "ЗАТВЕРДЖЕНО"

_____________________________ ______________________________
(назва інспекції державного (назва розпорядчого документа
архітектурно-будівельного та органу, що затвердив акт
контролю) державної приймальної комісії)

від "___" ____ 200_ р. N __ від "___" ______ 200_ р. N __
_____________________________ _____________________________
(П.I.Б., (П.I.Б.,
підпис відповідальної особи) підпис відповідальної особи)

М.П. М.П.

Акт
державної приймальної комісії
про прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта

від "___" __________ 200_ р.


__________________________________________________________________
(повна адреса розташування об'єкта)
__________________________________________________________________


_______________________________________________
_______________________________________________
_____________ _______________________________________________
(Код об'єкта (назва об'єкта згідно з проектом, характер
згідно з будівництва (нове, реконструкція, реставрація,
ДК 018-2000) технічне переоснащення тощо)

Державна приймальна комісія утворена
__________________________________________________________________
(назва розпорядчого документа та органу, що утворив комісію)
__________________________________________________________________

N ________ від "__" ________ 200_ р.

у складі:
ГОЛОВИ (представник органу виконавчої влади чи органу
місцевого самоврядування, що утворив комісію)
_________________________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Членів комісії - представників:

Виконавчого комітету місцевої ради _______________________________
(П.I.Б., посада)

Замовника ________________________________________________________
(П.I.Б., посада, назва організації)

Генерального
підрядника _______________________________________________________
(П.I.Б., посада, назва організації)

Генерального
проектувальника
(автора проекту) _________________________________________________
(П.I.Б., посада, назва організації)

Експлуатаційної
організації _____________________________________________________
(П.I.Б., посада, назва організації)

Інспекції
державного
архітектурно-
будівельного
контролю _________________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Органу
державного
санітарно-
епідеміологічного
нагляду __________________________________________________________
(П.I.Б., посада)
Органу
державного
пожежного
нагляду __________________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Представників відповідних органів (у випадках, визначених
законодавством):

Мінприроди України
__________________________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Мінпраці України
__________________________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Держнаглядохоронпраці
__________________________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Держкоменергозбереження
__________________________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Держатомрегулювання
__________________________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Державної автомобільної інспекції
__________________________________________________________________
(П.I.Б., посада)
Професійних спілок
(на новозбудованих
та реконструйованих
виробничих об'єктах)
__________________________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Державній приймальній комісії надано:

Затверджену проектну документацію з унесеними в процесі будівництва в установленому порядку змінами та доповненнями

Акт робочої комісії (у разі прийняття в експлуатацію об'єкта виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад 5 млн.грн., а також об'єктів житлово-громадського призначення (III, IV і V категорій складності) від "____"__________ 200_ р.

Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від "____"__________ 200_ р.

Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації від "____"__________ 200_ р.

Виконавча документація (згідно з переліком, затвердженим наказом Держбуду від 27.01.2005 N 21)

Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1243,

державна приймальна комісія встановила:

   1. Будівництво    ____________________________
здійснено на ____________________________
підставі рішення, ____________________________
розпорядження тощо ____________________________
(назва документа та органу,
який його виніс) N _______
від "__"______ 200_ р.

2. Будівництво здійснено генеральним підрядником ____________
_________________________________________________________________,
(назва організації)
який виконав ____________________________________________________,
(види робіт)

та субпідрядними організаціями* __________________________________
(назви організацій та види виконаних робіт)
__________________________________________________________________

_______________
* при кількості організацій більше трьох їх перелік та види
виконаних робіт наводяться в додатку до акта

3. Проектна документація на будівництво розроблена:
генеральним проектувальником _____________________________________
_________________________________________________________________,
(назва організації)
який виконав _____________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(назва частин або розділів документації)
та субпідрядними організаціями* __________________________________
__________________________________________________________________
(назви організацій та види виконаних робіт)
__________________________________________________________________

_______________
* при кількості організацій більше трьох їх перелік та види
виконаних робіт наводяться в додатку до акта

   4. Проектна    ______________________________
документація ______________________________
затверджена ______________________________
(назва розпорядчого документа
і органу (організації), який
її затвердив) N _______
від "__"______ 200_ р.

5. Дозвіл на ______________________________
виконання ______________________________
будівельних ______________________________
робіт виданий ______________________________
(П.I.Б., посада, назва
інспекції) N _______
від "__"______ 200_ р.

Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни:

6. Початок робіт ____________ Закінчення робіт _____________
(місяць, рік) (місяць, рік)

7. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт (для всіх,
крім житлових, будинків) має такі основні показники (потужність,
продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг,
пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо
(заповнюється на всіх об'єктах в одиницях виміру відповідно до
цільової продукції або основних видів послуг):

------------------------------------------------------------------
| Основні | | За проектом | За архітектурно- |
| показники | Одиниця| | технічним паспортом |
| об'єкта | виміру |--------------------+---------------------|
| | | | | | |
| | |загальний| у тому | загальний| у тому |
| | | | числі | | числі |
| | | | пускового| |пускового |
| | | | комплексу| |комплексу |
| | | | або черги| |або черги |
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в
обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в
початковий період ________________________________________________
__________________________________________________________________
(факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)

Пред'явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок має
такі показники:

                            Таблиця 1
-----------------------------------------------------------------
| Показники | Одиниця | За проектом| За |
| | виміру | |архітектурно-|
| | | | технічним |
| | | | паспортом |
|------------------------+-----------+------------+-------------|
|Загальна площа квартир | кв.м | | |
|------------------------+-----------+------------+-------------|
|Кількість поверхів | поверх | | |
|------------------------+-----------+------------+-------------|
|Загальний будівельний | куб.м | | |
|об'єм, | | | |
|------------------------+-----------+------------+-------------|
|у тому числі підземної | куб.м | | |
|частини | | | |
|------------------------+-----------+------------+-------------|
|Площа вбудованих, | кв.м | | |
|вбудовано-прибудованих | | | |
|та прибудованих | | | |
|приміщень | | | |
-----------------------------------------------------------------

                            Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
|Типи квартир | За проектом |За архітектурно-технічним|
| | | паспортом |
| |------------------------+-------------------------|
| |кіль- | Площа квартир, |кіль- | Площа квартир, |
| |кість | кв.м |кість | кв.м |
| |квартир|----------------|квартир |----------------|
| | |загальна|житлова| |загальна|житлова|
|-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------|
|однокімнатні | | | | | | |
|-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------|
|двокімнатні | | | | | | |
|-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------|
|трикімнатні | | | | | | |
|-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------|
|чотирикімнат-| | | | | | |
|ні і більше | | | | | | |
|-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------|
| Усього | | | | | | |
| квартир | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

   8. На об'єкті виконані згідно з державними будівельними
нормами всі роботи, передбачені проектною документацією,
змонтоване і випробуване обладнання, проведені
пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом,
створені безпечні умови для праці виробничого персоналу та
перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з
охорони праці, пожежної безпеки, екологічних та санітарних норм
__________________________________________________________________
(може бути наведена інформація про виконання
__________________________________________________________________
інших, передбачених проектною документацією, заходів)

9. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого
водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання,
енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію
об'єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями.
Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений у
додатку до акта.

10. Недоробки та дефекти, виявлені робочою комісією (акт від
"__" __________ 200 _ р. N ___ (додається), ліквідовані.

11. Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені
через несприятливі погодні умови, будуть виконані:

------------------------------------------------------------------
|Перелік робіт | Строки | Організація- | Підпис |
| | виконання | виконавець | |
| | | П.I.Б. | |
|---------------+---------------+-----------------+--------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

12. Інвестиційна вартість будівництва за затвердженою
проектною документацією:
усього ___________ тис. грн., у тому числі: витрати на
будівельно-монтажні роботи _________ тис. грн., машини, обладнання
та інвентар ____________ тис. грн.

13. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію
__________________ тис. грн., у тому числі: витрати на
будівельно-монтажні роботи _______________ тис. грн., витрати на
машини, обладнання та інвентар ________________ тис. грн.

Рішення державної приймальної комісії

   Пред'явлений державній приймальній комісії
__________________________________________________________________
(назва об'єкта згідно з проектом )


ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Голова державної
приймальної комісії _________________________________________
(підпис, П.I.Б.)
Члени державної
приймальної комісії _________________________________________
(підпис, П.I.Б.)

_______________

Примітка. Згідно з пунктом 27 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1243, Акт державної приймальної комісії підлягає затверженню у 15-денний строк та реєструється в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт.

Затверджено
Наказ Держбуду України
27.01.2005 N 21

Форма акта заповнюється в разі
прийняття в експлуатацію об'єкта
виробничого призначення
з кількістю робочих місць понад
50 або вартістю понад 5 млн. грн.,
а також об'єктів
житлово-громадського призначення
(III, IV і V категорій складності)

Акт
робочої комісії
про готовність закінченого будівництвом об'єкта
для пред'явлення державній приймальній комісії

від "__" ______________ 200_ р.

__________________________________________________________________
(повна адреса розташування об'єкта)____________ ____________________________________________________
(Код об'єкта (назва об'єкта згідно з проектом)
згідно з
ДК 018-2000)

Робоча комісія утворена
__________________________________________________________________
(назва розпорядчого документа, назва організації замовника,
що утворив комісію)

від "__" ________________ 200_ р. N __________
за повідомленням генерального підрядника про закінчення
будівництва від "__" ________ 200_ р.


У складі:
ГОЛОВИ
(представник
замовника) ________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Членів комісії - представників

Генерального підрядника __________________________________________
(П.I.Б., посада)
__________________________________________________________________

Субпідрядних організацій _________________________________________
(П.I.Б., посада, назва організацій)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Генерального проектувальника
(автора проекту) _________________________________________________
(П.I.Б., посада, назва організації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Експлуатаційної організації ______________________________________
(П.I.Б., посада, назва організації)
__________________________________________________________________

Інспекції
державного
архітектурно-
будівельного
контролю ______________________________________________
(П.I.Б., посада)
Органу державного
санітарно-
епідеміологічного
нагляду ______________________________________________
(П.I.Б., посада)
Органу державного
пожежного нагляду ______________________________________________
(П.I.Б., посада)

Органу державного
нагляду з охорони
праці ______________________________________________
(П.I.Б., посада)
Органу охорони
навколишнього
природного
середовища ______________________________________________
(П.I.Б., посада)

Органу державної
інспекції з
енергозбереження ______________________________________________
(П.I.Б., посада)

Професійних спілок
(на новозбудованих
та реконструйо-
ваних виробничих
об'єктах) ______________________________________________
(П.I.Б., посада)

Інші органи, що здійснюють державний нагляд відповідно до
призначення об'єкта

Робоча комісія працювала згідно з порядком роботи, погодженим
генеральним підрядником

Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 22.09.2004 N 1243,

робоча комісія ВСТАНОВИЛА:

1. Генеральним підрядником __________________________________
__________________________________________________________________
(назва організації)
пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом
__________________________________________________________________
(назва об'єкта)

2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, який
виконав __________________________________________________________
(види робіт)
та субпідрядними організаціями, які виконали _____________________
__________________________________________________________________
(назва організацій та види виконаних робіт)
__________________________________________________________________

   3. Проектна документація на будівництво розроблена проектними
організаціями ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(назви організацій)

4. Проектна документація затверджена ________________________
__________________________________________________________________
(назва органу, який затвердив проектну документацію на об'єкт)
"__ " ____________ 200_ р. N ___

5. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:
початок робіт _________________; закінчення робіт ________________
(місяць і рік) (місяць і рік)

6. Робочій комісії пред'явлена документація _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(виконавча документація, затверджена наказом Держбуду від
27.01.2005 N 21)
Указані документи є обов'язковим додатком до цього акта.

7. Об'єкт має такі показники: _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,
місткість тощо)

8. Устаткування встановлено згідно з актами про його
прийняття після індивідуального та комплексного випробування і
прийняття його комісіями (перелік актів наведений у додатку до
цього акта) в кількості:
за проектом _________________ одиниць;
фактично __________________ одиниць.

   9. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухонебезпеки,
пожежонебезпеки, охорони навколишнього природного середовища і
антисейсмічні заходи, передбачені проектом
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(відомості про виконання)
Характеристика заходів наведена в додатку до акта.

10. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в
терміни, вказані в додатку до цього акта.

11. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною
документацією: усього _________ тис. грн., у тому числі: витрати
на будівельно-монтажні роботи ______ тис.грн., машини, обладнання
та інвентар __________ тис. грн.

Рішення робочої комісії
__________________________________________________________________
(назва об'єкта згідно з проектом)
__________________________________________________________________
Об'єкт уважати прийнятим від генерального підрядника і
готовим до представлення державній приймальній комісії.

Голова робочої комісії _____________________
(підпис)
Члени робочої комісії _____________________
(підписи)

_______________
Примітка. Цей акт підлягає передачі Державній приймальній
комісії

Затверджено
Наказ Держбуду України
27.01.2005 N 21

Акт
робочої комісії про прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом
будівлі, споруди, приміщення

м. ____________              "__" ___________ 200_ р.

Робоча комісія утворена _____________________________________
__________________________________________________________________
(назва розпорядчого документа, назва організації замовника,
що утворив комісію)

від "__" __________ 200_ р. N _________

У складі:
голови - представника замовника _____________________________
_________________________________________________________________,
(П.I.Б., посада)

Членів комісії - представників:
Генерального підрядника __________________________________________
(П.I.Б., посада)
Субпідрядних організацій _________________________________________
(П.I.Б., посада)
Генерального проектувальника
(автор проекту) __________________________________________________
(П.I.Б., посада)
Експлуатаційної організації ______________________________________
(П.I.Б., посада)
Органу державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду __________________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Органу державного пожежного нагляду ______________________________
(П.I.Б., посада)

Органу державного нагляду
з охорони праці __________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Органу охорони навколишнього
природного середовища ____________________________________________
(П.I.Б., посада)
Органу державної інспекції
з енергозбереження _______________________________________________
(П.I.Б., посада)
Професійних спілок (на об'єктах
виробничого призначення) _________________________________________
(П.I.Б., посада)

Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 22.09.2004 N 1243,

ВСТАНОВИЛА:

1. Генеральним підрядником __________________________________
__________________________________________________________________
(назва організації)
пред'явлено до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
_________________________________________________________________,
(назва будівлі, споруди, приміщення)

який входить до складу ___________________________________________
(назва об'єкта)

2. Будівництво виконано на підставі рішення (постанови,
розпорядження, наказу) від "__" __________ 200_ р. N _____________
__________________________________________________________________
(назва органу, який виніс рішення)

3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, який
виконав _________________________________________________________,
(види робіт)
та субпідрядними організаціями, які виконали _____________________
__________________________________________________________________
(назва організацій та види виконаних робіт)
__________________________________________________________________

   4. Проектна документація на будівництво розроблена проектними
організаціями ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(назва організацій)

5. Проектна документація затверджена ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(назва організації, яка затвердила проектну документацію)

"__" __________ 200_ р. N _________________

6. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:
початок робіт _________________; закінчення робіт ________________
(місяць і рік) (місяць і рік)
при тривалості будівництва, місяців:
за нормою або за проектом організації будівництва __________;
фактично ____________________________;

7. Робочій комісії надана така документація: ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(виконавча документація, затверджена наказом Держбуду України
від 27.01.2005 N 21)

8. Представлена до прийняття в експлуатацію будівля, споруда,
приміщення має такі основні показники: ___________________________
__________________________________________________________________
(потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,
місткість тощо)

9. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по
будівлі, споруди, приміщення характеризуються такими даними:
__________________________________________________________________
(стислі технічні характеристики з планування,
__________________________________________________________________
кількість поверхів, основні матеріали та конструкції, інженерне
_________________________________________________________________
та технологічне устаткування)

   10. Устаткування встановлено згідно з актами  про  його
прийняття після індивідуального та комплексного випробування
комісіями (перелік актів наведений у додатку до цього акта) у
кількості:
згідно з проектом _________________ одиниць;
фактично ________________________ одиниць.

11. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухонебезпеки,
пожежонебезпеки, охорони навколишнього природного середовища та
антисейсмічні заходи, передбачені проектом _______________________
__________________________________________________________________
(відомості про виконання)
Характеристика заходів додається до акта.

12. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого
водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання,
енергозабезпечення та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію
будівлі, споруди, приміщення та прийняті міськими експлуатаційними
організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій
додається до акта.

13. Виявлені недоробки та дефекти повинні бути усунені в
терміни, указані в додатку до цього акта.

14. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною
документацією:
усього _____ тис.грн., у тому числі: витрати на
будівельно-монтажні роботи ______ тис. грн., машини, обладнання та
інвентар ________ тис. грн.

15. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію
__________ тис.грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні
роботи __________ тис.грн., машини, обладнання та інвентар
_________ тис.грн.

           Рішення робочої комісії

Представлене до прийняття ___________________________________
__________________________________________________________________
(назва будівлі, споруди, приміщення)


ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Голова робочої комісії ______________________
(підпис)
Члени робочої комісії ______________________

______________________
(підписи)

Затверджено
Наказ Держбуду України
27.01.2005 N 21

Акт
комісії про прийняття устаткування
після індивідуального випробування

м. ____________            "__" _______________ 200_ р.


Комісія утворена
__________________________________________________________________
(назва розпорядчого документа, назва організації замовника,
що утворив комісію)

N __ від "__" _______________ 200_ р.

У складі:
ГОЛОВИ
(представник
замовника) ______________________________________________
(П.I.Б., посада,)

Членів комісії - представників

Генерального підрядника __________________________________________
(П.I.Б., посада, назва організації)
__________________________________________________________________

Субпідрядних організацій _________________________________________
(П.I.Б., посади, назви організації)
__________________________________________________________________

Генерального проектувальника
(автора проекту) _________________________________________________
(посада, П.I.Б., назва організації)
__________________________________________________________________

Експлуатаційної організації ______________________________________
(П.I.Б., посада, назва організації)
__________________________________________________________________

Органу державного
санітарно-
епідеміологічного
нагляду ______________________________________________
(П.I.Б., посада)

Органу державного
пожежного нагляду _____________________________________________
(П.I.Б., посада)

Органу державного
нагляду з охорони _____________________________________________
праці (П.I.Б., посада)


Органу охорони
навколишнього
природного
середовища _____________________________________________
(П.I.Б., посада)

Органу державної
інспекції з
енергозбереження _____________________________________________
(П.I.Б., посада)

ВСТАНОВИЛА:

   1. Генеральним підрядником __________________________________
__________________________________________________________________
(назва організації)
пред'явлено для прийняття устаткування ___________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(перелік устаткування та його коротка характеристика (при
необхідності інформація наводиться в додатку)
змонтоване в ____________________________________________________,
(назва будівлі, споруди, цеху)
який входить до складу ___________________________________________
__________________________________________________________________
(назва підприємства, його черги, пускового комплексу)

2. Монтажні роботи виконані _________________________________
__________________________________________________________________
(назва організацій, які виконували монтажні роботи)

3. Проектна документація розроблена _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(назва проектних організацій, номери креслень і дати їх складання)

4. Дата початку монтажних робіт _____________________________
(місяць і рік)
Дата закінчення монтажних робіт _____________________________
(місяць і рік)

Робочою комісією проведені додаткові випробування
устаткування (крім випробувань, які зафіксовані у виконавчій
документації, що подана генпідрядником): _________________________
__________________________________________________________________
(назва випробувань)

             Рішення комісії

Роботи з монтажу пред'явленого устаткування виконані згідно з
проектом, стандартами, будівельними нормами, технічними умовами і
відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування.

Представлене до прийняття устаткування, указане в пункті 1
цього акта, вважати прийнятим з "__" __________ 200_ р. для
комплексного випробування.

Голова робочої комісії __________________
(підпис)
Члени робочої комісії __________________

__________________
(підписи)


ЗДАЛИ ПРИЙНЯЛИ
Представники генерального представники замовника
підрядника і субпідрядних
організацій
____________________________ ___________________________
____________________________ ___________________________
____________________________ ___________________________
(підписи) (підписи)

Затверджено
Наказ Держбуду України
27.01.2005 N 21

Акт
комісії про прийняття устаткування
після комплексного випробування

м. ______________           "__" _______________ 200_ р.


Комісія утворена
__________________________________________________________________
(назва розпорядчого документа, назва організації замовника,
що утворив комісію)
__________________________________________________________________
N ____ від "__" _______________ 200_ р.

__________________________________________________________________
У складі:
ГОЛОВИ
(представник
замовника) ________________________________________________
(П.I.Б., посада)

Членів комісії - представників

Генерального підрядника __________________________________________
(П.I.Б., посада, назва організації)
__________________________________________________________________

Субпідрядних організацій _________________________________________
(П.I.Б., посади, назви організації)
__________________________________________________________________

Генерального проектувальника
(автора проекту) _________________________________________________
(П.I.Б., посада, назва організації)

Експлуатаційної організації ______________________________________
(П.I.Б., посада, назва організації)
__________________________________________________________________

Органу державного
санітарно-
епідеміологічного
нагляду ______________________________________________
(П.I.Б., посада)
Органу державного
пожежного нагляду ______________________________________________
(П.I.Б., посада)

Органу державного
нагляду з охорони
праці ______________________________________________
(П.I.Б., посада)

Органу охорони
навколишнього
природного
середовища ______________________________________________
(П.I.Б., посада)

Органу державної
інспекції з
енергозбереження _____________________________________________
(П.I.Б., посада)

ВСТАНОВИЛА:

1. Устаткування _______________________________________________
(назва устаткування, технологічної лінії, установки,
__________________________________________________________________
агрегата при необхідності вказується в додатку до акта)
змонтоване в _____________________________________________________
(назва будівлі, споруди, цеху)
який входить до складу ___________________________________________
__________________________________________________________________
(назва підприємства, його черги, пускового комплексу)

пройшло комплексне випробування, включаючи необхідні
пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з
"__" ________ 200__ р. протягом ____________________ відповідно до
встановленого замовником (дні або години) порядку і за ___________
__________________________________________________________________
(назва документа, за яким здійснювалось комплексне випробування)

   2. Комплексне   випробування,   включаючи   необхідні
пусконалагоджувальні роботи, виконано ____________________________
__________________________________________________________________
(назва організації-замовника, пусконалагоджувальної організації)

3. Дефекти проектування, виготовлення і монтажу устаткування
(при необхідності вказуються в додатку до акта), які виявлені в
процесі комплексного випробування, а також недоробки: ____________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ усунені.

4. У процесі комплексного випробування виконані додаткові
роботи, указані в додатку до акта.

Рішення комісії:

Устаткування, яке пройшло комплексне випробування, уважати
готовим до експлуатації і випуску продукції (надання послуг),
передбаченої проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння
проектних потужностей у початковий період, і прийнятим з
"__" _________ 200_ р. для представлення державній приймальній,
робочій комісіям для прийняття в експлуатацію.

Голова робочої комісії __________________
(підпис)
Члени робочої комісії __________________

__________________
(підписи)

Затверджено
Наказ Держбуду України
27.01.2005 N 21

Перелік
виконавчої та іншої документації, що надається
державній приймальній, робочій комісіям
при прийнятті в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів

1. Геодезична розбивочна основа для будівництва

2. Геодезична схема фактичного розташування інженерних мереж

3. Акт прийняття нульового циклу

4. Акт прийняття зовнішнього водопроводу

5. Акт прийняття зовнішньої каналізації

6. Акт прийняття внутрішньоквартальних, внутрішньо-майданчикових теплових мереж і гарячого водопостачання

7. Акт прийняття зовнішнього електропостачання

8. Акт прийняття внутрішньоквартальних, внутрішньо-майданчикових систем водозливу, дренажу

9. Акт прийняття теплопункту

10. Акт прийняття системи опалення

11. Акт прийняття внутрішніх систем водопостачання

12. Аналіз води

13. Акт прийняття систем і випусків внутрішньої каналізації

14. Акт прийняття системи і випусків внутрішнього водозливу з будинку

15. Акт прийняття внутрішньої електропроводки, силового електрообладнання, підключення будинку до ТП і забезпечення постійного електропостачання

16. Акт прийняття внутрішньої і зовнішньої мереж і систем газопостачання

17. Акт прийняття систем вентиляції

18. Акт прийняття сміттєпроводів і приміщень сміттєзбірників

19. Акт прийняття систем протипожежного водопроводу та обладнання

20. Акт прийняття систем вибухобезпеки, блискавкозахисту

21. Акт про готовність до експлуатації телеантен і магістральних ліній

22. Акти про випробування обладнання телефонізації, радіофікації, телебачення, сигналізації та автоматизації

23. Довідка про виконання робіт з упорядкування і озеленення території

24. Акт про готовність до експлуатації ліфтів

25. Акти прийняття технологічного обладнання та пусконалагоджувальних робіт

26. Акти прийняття робіт з герметизації вводів інженерних комунікацій

27. Акти радіаційного обстеження приміщень на:

- рівень ПЕД зовнішнього гамма-випромінювання;

- ЕРК Радон-222

28. Акти виконання заходів під час будівництва на територіях з ґрунтами, що просідають, підземними карстами, виробками

29. Документи, що свідчать про відповідність матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання будівельно-монтажних робіт

30. Акти на приховані будівельно-монтажні роботи та акти про прийняття відповідальних конструкцій

31. Журнали виконання робіт, авторського нагляду, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва

32. Архітектурно-технічний паспорт об'єкта

33. Довідка бюро технічної інвентаризації

_______________

Примітка. У разі якщо ДБН, СНиП, ДСТУ, ТУ передбачена інша документація вона також надається державній приймальній, робочій комісіям

Заступник начальника Держархбудінспекції України В.А.Ліванідов

Затверджено
Наказ Держбуду України
27.01.2005 N 21

Перелік
внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах,
без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом житлових будинків, у яких
квартири та інші приміщення побудовані за кошти
фізичних та юридичних осіб

1. Опорядження стін, перегородок кімнат та коридорів шпалерами, іншими оздоблювальними матеріалами та виробами, їх фарбування.

2. Покривання стін ванних кімнат та туалетів обличкувальними плитками, декоративними плитами, панелями, іншими водостійкими оздоблювальними матеріалами і виробами.

3. Покривання стель житлових приміщень та кухонь клейовими та іншими видами фарб, шпалерами, декоративними плитами, панелями.

4. Покривання підлог житлових кімнат, коридорів, кухонь, інших підсобних приміщень паркетом, лінолеумом, обличкувальною плиткою, панелями тощо.

5. Покривання підлог у ванних кімнатах та туалетах, балконах, лоджіях, холодних коморах обличкувальною плиткою, іншими матеріалами та виробами.

6. Фарбування металевих трубопроводів, приладів опалення, фарбування або покриття лаком дерев'яних деталей приміщень квартир (внутрішня частина вікон, підвіконня, двері, внутрішні сходи, вбудовані шафи, антресолі тощо).

7. Установлення внутрішніх дверних полотен з коробками в приміщеннях квартири, елементів вбудованих шаф та антресолей.

8. Установлення сантехнічного обладнання та приладів з підключенням до трубопроводів (мийка, умивальник, унітаз, біде, ванна) сантехнічної арматури (водорозбірні крани, змішувачі), крім запірних кранів на відгалуженнях від стояків.

9. Установлення електроплит, світильників, апаратів керування освітленням, штепсельних розеток (електро, радіо, телевізійних та телефонних), електровентилятора на вентканалі у кухні, розеток (крім приладів пожежної, охоронної сигналізації, сигналізації загазованості приміщень якщо це передбачено проектом) за умови забезпечення нормативних вимог з електробезпеки, пожежної безпеки та техніки безпеки у будівництві.

_______________

Примітка:

1) Допускається згідно з інвестиційним договором змінювати за бажанням інвестора місце розташування світильників, розеток, апаратів керування освітленням, приладів опалення, обліку електро, газо-, тепло-, водопостачання, газової плити за окремим проектом, узгодженим у встановленому порядку з дотриманням чинних норм.

2) У місцях загального користування (за межами квартир) опоряджувальні роботи виконуються в повному обсязі.

3) Опорядження стін, стель лоджій, балконів, інших елементів фасадів виконується згідно із затвердженим в установленому порядку паспортом опоряджувальних робіт на житловий будинок.

4) Наведений перелік може бути скорочений згідно з умовами інвестиційного договору.

5) Житлові будинки, у яких квартири побудовані за кошти державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів для соціально не захищених верств населення (інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни, багатодітні сім'ї, громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо), приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт в повному обсязі.

Начальник Управління архітектурно-конструктивних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.П.Авдієнко