Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.03.2005 N 235

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 березня 2005 р. за N 312/10592

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Департаменту забезпечення діяльності Міністра (Солодчук Л.М.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Регурецького В.В.

Міністр В.М.Пинзеник

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
16.03.2005 N 235

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 березня 2005 р. за N 312/10592

Зміни
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 397/3690:

1.1. Друге і третє речення пункту 16 викласти в такій редакції:

"Зокрема, у цьому рядку відображаються належні до сплати безпосередньо Пенсійному фонду України збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання послуг стільникового рухомого зв'язку. У цьому рядку підприємства - платники відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) наводять належні до сплати суми податку з реклами, збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат тощо".

1.2. Пункт 19 доповнити реченнями четвертим і п'ятим такого змісту:

"Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цій статті наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509:

2.1. В абзацах першому і другому пункту 20 слово "відновлення" замінити словами "вигід від відновлення".

2.2. У пункті 32:

2.2.1. У першому реченні слова "Якщо причини зменшення корисності об'єкта основних засобів перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності" замінити словами "Сума вигід від відновлення корисності об'єкта основних засобів, визнана відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року N 817 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 35/10315".

2.2.2. У другому реченні слово "Відновлення" замінити словами "Вигоди від відновлення", а слово "відображається" замінити словом "відображаються".

2.3. У підпункті 36.3.6 підпункту 36.3 пункту 36 слово "відображена" замінити словами "і сума вигід від відновлення корисності, відображені".

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 750/4043:

3.1. Абзаци четвертий-шостий пункту 5 викласти в такій редакції:

"права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо);

права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо)".

3.2. В абзацах першому і другому пункту 23 слово "відновлення" замінити словами "вигід від відновлення".

3.3. У першому реченні пункту 33 слова "Якщо причини зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності" замінити словами "Сума вигід від відновлення корисності об'єкта нематеріальних активів, визнана відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року N 817 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 35/10315".

3.4. У підпункті 36.3.6 підпункту 36.3 пункту 36 слово "відображена" замінити словами "і сума вигід від відновлення корисності, відображені".

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко