Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ CIM'Ї ТА МОЛОДІ

НАКАЗ
N 11 від 04.02.2002
м. Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 квітня 2002 р. за N 319/6607

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 1278 від 31.03.20
08)

Про затвердження Порядку здійснення працівниками
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
соціального інспектування з метою забезпечення
супроводу сімей у складних
життєвих обставинах

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, дітей та молоді
N 94 від 01.03.20
05 )

( У назві, текстах наказу та Порядку слова "центри соціальних
служб для молоді" в усіх відмінках та числах замінено
словами "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"
у відповідних відмінках та числах; слова "неблагополучна
сім'я" в усіх відмінках та числах замінено словами "сім'я у
складних життєвих обставинах" у відповідних відмінках та
числах згідно з Наказом Міністерства України у справах
сім'ї, дітей та молоді N 94 від 01.03.2005 )

Відповідно до ст. 12 Закону України від 21.06.2001 N 2558-III "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" та на виконання п. 2 Указу Президента України від 23.06.2001 N 467 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення працівниками центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування з метою забезпечення супроводу сімей у складних життєвих обставинах (додається).

2. Державному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до 01.05.2002 організувати та провести навчання директорів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо впровадження Порядку здійснення працівниками центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування з метою забезпечення супроводу сімей у складних життєвих обставинах.

3. Республіканському (Автономної Республіки Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до 15.04.2002 привести свої нормативно-правові документи у відповідність до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Комітету Р.Г. Драпушко

Погоджено:

Перший заступник Державного секретаря
Міністерства внутрішніх справ України М.В. Джига

Затверджено
Наказ Державного комітету
України у справах сім'ї та
молоді
4 лютого 2002 р. N 11

Порядок
здійснення працівниками центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування з метою
забезпечення супроводу сімей у складних
життєвих обставинах

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ), "Про попередження насильства в сім'ї" ( 2789-14 ), Указу Президента України від 23 червня 2001 року N 467 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями", постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2001 року "Про розвиток центрів соціальних служб для молоді".

2. Порядок визначає процедуру здійснення системи заходів, спрямованих на здійснення аналізу, нагляду та контролю за умовами життєдіяльності, моральним, психічним і фізичним станом дітей та молоді, забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів.

3. Працівник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне інспектування сімей у складних життєвих обставинах, призначається наказом директора центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, повинен мати спеціальну освіту (соціально-педагогічну, педагогічну, психологічну, юридичну, медичну).

4. Соціальне інспектування сімей у складних життєвих обставинах здійснюється працівником центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з працівниками служби у справах неповнолітніх та, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників, то з працівниками служби дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах неповнолітніх відповідних місцевих органів виконавчої влади чи виконавчого органу місцевої ради.

5. Об'єктами соціального інспектування є сім'ї, з яких діти перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, в службі у справах неповнолітніх, зазнали фізичного, сексуального, економічного та психологічного насильства відповідно до Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" ( 2789-14 ), дорослі члени сім'ї, які перебувають на обліку в наркологічному диспансері, в органах внутрішніх справ, порушують морально-етичні та правові норми суспільства.

6. Інформація про сім'ї у складних життєвих обставинах, які підлягають соціальному інспектуванню працівником центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до цього Порядку, може надходити з органів внутрішніх справ, органів виконання покарань, органів освіти, органів охорони здоров'я, судових органів, органів у справах сім'ї і молоді, органів опіки і піклування, житлово-комунальних служб, підприємств, установ, громадських організацій, від громадян.

7. Результатом соціального інспектування є акт обстеження сім'ї.

8. В акті обстеження сім'ї у складних життєвих обставинах вказується склад комісії (прізвище, ім'я по батькові та посада члена комісії), склад сім'ї, ступінь спорідненості, дата народження члена сім'ї, місце його роботи або навчання, аналіз умов проживання, харчування, навчання, інформація щодо забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів дітей, будь-яких форм насильства в сім'ї (фізичного, психологічного, сексуального та економічного), характеристика сім'ї (рівень освіти членів сім'ї, їх схильності, стосунки між членами сім'ї, особливості їх спілкування, мотивація батьків до виховання дітей, сімейні традиції, проведення дозвілля членами сім'ї, стан їх здоров'я), проблеми сім'ї та їх оцінка, причини їх виникнення, висновки та рекомендації щодо подальшої роботи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'єю.

9. Акт обстеження сім'ї у складних життєвих обставинах реєструється в день його складання в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

10. На підставі акта обстеження сім'ї у складних життєвих обставинах в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на кожного члена сім'ї оформляються картки обліку роботи з клієнтами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в яких фіксуються особисті відомості про членів сім'ї, зміст та результати подальшої роботи з ними.

11. За результатами соціального інспектування центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою вирішення проблем сім'ї у складних життєвих обставинах:

1) складає індивідуальний план роботи фахівців відповідного профілю з сім'єю у складних життєвих обставинах;

2) при необхідності звертається до місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій;

3) порушує перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадян, накладання дисциплінарних та адміністративних стягнень на посадових осіб у разі порушення ними законодавства стосовно дітей і молоді;

4) повідомляє про випадки вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення в службу у справах неповнолітніх, служби дільничних інспекторів міліції, кримінальну міліцію у справах неповнолітніх, органів опіки і піклування.

12. Через шість місяців після здійснення соціального інспектування з метою поточного контролю і оцінки ефективності роботи з сім'єю у складних життєвих обставинах проводиться чергове соціальне інспектування.

13. За умови позитивних результатів соціального інспектування сім'ї працівник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вносить директору центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді пропозицію щодо завершення соціального супроводу сім'ї у складних життєвих обставинах.

14. Не допускається розголошення одержаних при здійсненні соціального інспектування відомостей про особисте життя членів сім'ї у складних життєвих обставинах та іншої інформації, якщо це порушує їх права та законні інтереси.

Керівник сектора взаємодії з молодіжними та дитячими громадськими
організаціями управління з питань становлення та розвитку молоді А.I. Білий