Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 квітня 2005 р. N 268
Київ

Про затвердження Порядку
регулювання тарифів на платні
соціальні послуги

Відповідно до статті 7 Закону України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок регулювання тарифів на платні соціальні послуги, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2005 р. N 268

Порядок
регулювання тарифів на платні
соціальні послуги

1. Цей Порядок визначає механізм регулювання тарифів на платні соціальні послуги.

2. Механізм регулювання тарифів на платні соціальні послуги застосовується державними та комунальними підприємствами, установами і закладами соціального обслуговування, юридичними особами, створеними відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку (далі - юридичні особи), фізичними особами, які надають платні соціальні послуги.

3. Тариф на платну соціальну послугу обчислюється з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість.

До собівартості платної соціальної послуги включаються:

прямі матеріальні витрати;

загальновиробничі витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати.

Перелік статей калькулювання собівартості платної соціальної послуги визначається державними та комунальними підприємствами, установами і закладами соціального обслуговування, юридичними особами, фізичними особами, які надають платні соціальні послуги.

Адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більш як 15 відсотків витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками).

4. Прямі матеріальні витрати визначаються на підставі відповідних нормативів. Якщо нормативи не затверджено, застосовуються розрахункові показники.

5. Державні та комунальні підприємства, установи і заклади соціального обслуговування, юридичні особи, фізичні особи, які надають платні соціальні послуги, в разі зміни результатів діяльності переглядають тарифи на платні соціальні послуги.