Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2005 р. N 305
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2005 р. N 381 "Про Міністерство України у справах молоді та спорту" Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2005 р. N 305

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 5 Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1072 (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 481; Офіційний вісник України, 2000 р., N 26, ст. 1096; 2003 р., N 34, ст. 1816; 2004 р., N 46, ст. 3055), слово "Мінсім'ядітимолоддю" замінити словом "Мінмолодьспортом".

2. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 323 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 26; 2003 р., N 3, ст. 81, 2004 р., N 46, ст. 3055) слова "Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство у справах молоді та спорту" у відповідному відмінку.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 565 "Про Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 61; 2003 р., N 34, ст. 1816; 2004 р., N 4 , ст. 171, N 46, ст. 3055):

у пункті 3 постанови слова "Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерством у справах молоді та спорту";

у пункті 5 та другому реченні пункту 38 Типового положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінсім'ядітимолодь" замінити словом "Мінмолодьспорт".

4. У тексті типових положень про службу у справах неповнолітніх, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2136 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2307; 2002 р., N 39, ст. 1827, N 51, ст. 2290; 2003 р., N 25, ст. 1199, N 34, ст. 1816; 2004 р., N 4, ст. 171, N 46, ст. 3055), слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951 "Про Премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1005; 2002 р., N 44, ст. 2019; 2003 р., N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 12, ст. 736, N 31, ст. 2075):

1) у пункті 3 постанови слова "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерству у справах молоді та спорту";

2) у Положенні "Про Премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави", затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 5 слова "Міністр у справах сім'ї, дітей та молоді" та "перший заступник Міністра у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити відповідно словами "Міністр у справах молоді та спорту" та "перший заступник Міністра у справах молоді та спорту";

у пункті 12 слова "Міністром у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністром у справах молоді та спорту";

у тексті Положення слова "Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство у справах молоді та спорту" у відповідному відмінку.

6. У Положенні про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. N 1200 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1349; 2003 р., N 25, ст. 1196, N 48, ст. 2515; 2004 р., N 30, ст. 2009, N 46, ст. 3055):

у пункті 7 слова "Міністр у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністр у справах молоді та спорту";

у тексті Положення та додатка до нього слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 40 "Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 4, ст. 122; 2003 р., N 31, ст. 1626; 2004 р., N 46, ст. 3055) слова "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерству у справах молоді та спорту".

8. У тексті Положення про Міжвідомчу комісію з питань сімейної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 478 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сімейної політики" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 866; 2003 р., N 25, ст. 1196; 2004 р., N 30, ст. 2009, N 46, ст. 3055), та додатка до нього слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

9. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. N 135 "Про склад наглядової ради Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 7, ст. 292; 2003 р., N 25, ст. 1196; 2004 р., N 46, ст. 3055) слова "Міністерства у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерства у справах молоді та спорту", а слова "Державного комітету з питань фізичної культури і спорту" виключити.

10. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 925; 2004 р., N 46, ст. 3055) слова "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерству у справах молоді та спорту".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926; 2004 р., N 46, ст. 3055):

1) у пункті 3 постанови слова "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерству у справах молоді та спорту";

2) у пункті 15 Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерством у справах молоді та спорту".

12. В абзаці третьому пункту 6 Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 627 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 20, ст. 985; 2004 р., N 46, ст. 3055), слова "Міністерства у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерства у справах молоді та спорту".

13. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. N 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямів використання" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1032; 2004 р., N 46, ст. 3055):

     1) позицію

"Міністерство у справах сім'я, діти та молодь"
сім'ї, дітей та молоді

замінити позицією такого змісту:

"Міністерство у справах сім'я, діти, молодь, фізична
молоді та спорту культура і спорт";


2) позицію

"Державний комітет з фізична культура і спорт"
питань фізичної культури
та спорту

виключити.

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. N 809 "Про розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 24, ст. 1164; 2004 р., N 46, ст. 3055):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерству у справах молоді та спорту";

2) в останньому абзаці пункту 4 Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога", затвердженого зазначеною постановою, слова "структурний підрозділ у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "структурний підрозділ у справах молоді та спорту".

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1062 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1468; 2004 р., N 46, ст. 3055):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерству у справах молоді та спорту";

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

16. У тексті Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. N 1432 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1817; 2004 р., N 46, ст. 3055), слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

17. У Положенні про Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії торгівлі людьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1961 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2381; 2003 р., N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 30, ст. 2009, N 46, ст. 3055):

1) у тексті Положення слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку;

2) у пункті 7 слова "Міністр у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністр у справах молоді та спорту".

18. У тексті Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 33 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 3, ст. 81; 2004 р., N 46, ст. 3055), слово "Мінсім'ядітимолодь" замінити словом "Мінмолодьспорт", а слово "Держкомспорт" виключити.

19. У тексті Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 569 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 763; 2004 р., N 46, ст. 3055), слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

20. У тексті Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 616 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 829; 2004 р., N 46, ст. 3055), слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

21. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 987 "Про затвердження Типового положення про центр реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 27, ст. 1324; 2004 р., N 46, ст. 3055), слова "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерству у справах молоді та спорту".

22. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 87 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 168, N 46, ст. 3065):

1) у пункті 3 постанови слова "Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерством у справах молоді та спорту";

2) у тексті Типового положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

23. У пунктах 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 976 "Про встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним транспортом" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2067) слова "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерству у справах молоді та спорту".

24. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 981 "Про підтримку сімей при народженні дитини" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2070) слова "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерству у справах молоді та спорту".

25. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2340, N 52, ст. 3451):

1) у пункті 3 постанови слова "Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністерству у справах молоді та спорту";

2) у Загальному положенні про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 15 слова "Міністром у справах сім'ї, дітей та молоді" замінити словами "Міністром у справах молоді та спорту";

у тексті Загального положення слова "Мінсім'ядітимолодь" в усіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.