Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статей 26 та 50 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) такі зміни:

1. Пункт 4 частини першої статті 26 викласти в такій редакції:

"4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом".

2. У частині першій статті 50 слова "на строк повноважень ради" виключити.

3. Частину першу статті 50 доповнити реченням такого змісту:

"У разі звільнення з посади секретаря ради у випадку відсутності сільського, селищного, міського голови, у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, сільська, селищна, міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 квітня 2005 року
N 2554-IV