Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 травня 2005 р. N 384
Київ

Про внесення змін до Порядку
подання фінансової звітності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 344, N 42, ст. 1783; 2005 р., N 1, ст. 14), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2005 р. N 384

Зміни,
що вносяться до Порядку подання фінансової
звітності

1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом з довідкою про наявність згоди надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства, форму якої наведено у додатку. У разі відсутності такої згоди зазначена довідка органам державної статистики не подається".

2. Доповнити Порядок додатком такого змісту:

                             "Додаток
до Порядку

ДОВІДКА
про згоду надання даних з фінансової звітності
підприємства органам державної влади


______________________________________ дає згоду на надання
(найменування підприємства)

органами державної статистики даних з фінансової звітності
за ____________ органам державної влади для виконання
(період)
адміністративних обов'язків та завдань, що належать до їх
компетенції, за умови, що ________________________________________

__________________________________________________________________


______________________ ______________________ __________
(найменування посади (ініціали та прізвище) (підпис) ".
керівника)