Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) абзац перший частини першої статті 185-10 після слів "пов'язаних з охороною державного кордону" доповнити словами "чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні";

2) у статті 255:

у пункті 1 частини першої в абзаці "органів Державної прикордонної служби України (статті 85, 185-10, 191, частина перша статті 203, статті 204-206-1)" слово і цифри "статті 85" замінити словами і цифрами "частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті";

у пункті 16 частини другої слово і цифри "(статті 121-1, 195)" замінити словами і цифрами "(частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195)".

2. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247, N 45, ст. 357):

1) абзац четвертий частини першої статті 5 після слів "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" доповнити словами "оперативно-розшуковими підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів";

2) у статті 9-1:

у частині другій слова "Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної служби України";

у частині третій слова "Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Головою Державної прикордонної служби України".

3. У частині першій статті 24 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233) слова "Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Голова Державної прикордонної служби України".

4. У частині десятій статті 7, частинах другій і третій статті 8 та абзаці першому пункту 3 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121, N 43, ст. 363; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N 17, N 18-19, ст. 267) слова "Прикордонні війська України" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба України" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180):

1) абзац шостий частини третьої статті 4 викласти в такій редакції:

"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

2) у частині п'ятій статті 5 слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України, регіональні органи управління та органи охорони державного кордону Прикордонних військ України" замінити словами "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та органи охорони державного кордону";

3) у статті 7:

у частині третій слова "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Державної прикордонної служби України";

у частині шостій слова "у регіонах, де дислоковано підрозділи Прикордонних військ України, Управління державної охорони - їх командири, керівники" замінити словами "у регіонах, де дислоковано органи охорони державного кордону, підрозділи Управління державної охорони України, - їх керівники".

6. У частині четвертій статті 7 Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 28, ст. 212) слова "Державним комітетом у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Державною прикордонною службою України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2600-IV