Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3671-VI від 8 липня 2011 ро
ку)

Про внесення змін до Закону України "Про біженців"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про біженців" ( 2557-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 250; 2003 р., N 27, ст. 209) такі зміни:

1) у статті 9:

частини першу та сьому виключити;

у частині другій слова "протягом трьох робочих днів" замінити словами "без зволікань";

частину п'яту доповнити словами "у разі, якщо вони без зволікань звернулися до органів, зазначених у частині другій цієї статті, із заявою про надання їм статусу біженця";

частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:

"Орган міграційної служби може прийняти рішення про відмову у прийнятті заяви про надання статусу біженця в разі, якщо заявник видає себе за іншу особу або якщо заявнику раніше було відмовлено в наданні статусу біженця за відсутності умов, передбачених абзацом другим статті 1 цього Закону, якщо зазначені умови не змінилися. Рішення про відмову у прийнятті заяви про надання статусу біженця може бути прийнято також у разі, якщо особі раніше було відмовлено у прийнятті заяви про надання статусу біженця або оформленні документів для вирішення питання щодо надання такого статусу через зловживання процедурою надання, крім випадків, коли заявник повідомив достовірні відомості про свою особу. Про прийняття такого рішення орган міграційної служби повідомляє особу письмово із зазначенням причин відмови.

Вимога до подання заяви про надання статусу біженця без зволікань, установлена частиною другою, а також вимога щодо строку подання зазначеної заяви, передбаченого частиною шостою цієї статті, не поширюються на випадки, коли такі заяви подаються законними представниками дітей, розлучених із сім'єю";

2) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:

"Орган міграційної служби, який прийняв до розгляду заяву іноземця чи особи без громадянства про надання їй статусу біженця, видає заявникові довідку про подання такої заяви, яка є підставою для реєстрації в органі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації заяви орган міграційної служби проводить співбесіду із заявником, розглядає відомості, наведені в анкеті, та інші документи, вимагає додаткові відомості і приймає рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця або про відмову в оформленні документів для вирішення зазначеного питання".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2601-IV