Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів
України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про телекомунікації"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині другій статті 3 Закону України "Про концесії" ( 997-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362; 2004 р., N 19, ст. 254):

1) абзац десятий виключити;

2) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з використанням телемереж".

2. У статті 19 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405) слова "та Законом України "Про зв'язок" виключити.

3. У частині першій статті 3 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р., N 13, ст. 181) слова "Про зв'язок" замінити словами "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ).

4. У статті 2 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137) слова "Про зв'язок" замінити словами "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ).

5. У Законі України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" ( 2919-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 103):

1) у статті 1:

у частині першій:

в абзацах другому-четвертому слова "система (мережа) зв'язку" в усіх відмінках і числах замінити словами "телекомунікаційна система (мережа)" у відповідному відмінку і числі;

в абзаці третьому слова "забезпечення зв'язку" замінити словами "забезпечення телекомунікацій (електрозв'язку)";

абзац шостий виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"Терміни "оператор" та "мережа зв'язку" у цьому Законі вживаються відповідно у значенні термінів "оператор телекомунікацій" та "телекомунікаційна мережа", визначених у Законі України "Про телекомунікації" ( 1280-15 );

2) у частині першій статті 3 слова "Про зв'язок" замінити словами "Про телекомунікації" ( 1280-15 );

3) у статті 5:

частину першу виключити;

у частині другій слова "системи (мережі) зв'язку, їх стаціонарні" замінити словами "телекомунікаційні системи (мережі), їх фіксовані";

4) у частині четвертій статті 7 слова "телефонного зв'язку та/або радіозв'язку" замінити словами "фіксованого та/або рухомого (мобільного) телефонного зв'язку".

6. У частині першій статті 3 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 275) слова "Про зв'язок" замінити словами "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2599-IV