Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 грудня 2002 р. N 1973
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 630 від 21.07.200
5 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. У Статуті залізниць України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 457 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 548):

1) абзац другий пункту 50 після слова "претензій" доповнити словами "або позовів";

2) в абзаці першому пункту 130 слова "має обов'язково передувати пред'явлення" замінити словами "може передувати пред'явлення";

3) пункт 132 виключити;

4) абзац третій пункту 133 викласти в такій редакції:

"До претензії або позову додаються документи, які підтверджують вимоги заявника. До претензії або позову щодо втрати, нестачі, псування або пошкодження крім документів, які обгрунтовують їх пред'явлення (подання), додається документ, який засвідчує кількість і вартість відправленого вантажу";

5) у пункті 134:

в абзаці першому слова і цифри "а претензії з приводу штрафів - протягом 45 діб" виключити;

підпункт "є" абзацу другого виключити;

6) абзац перший пункту 135 замінити абзацом такого змісту:

"135. Претензія підлягає розгляду протягом 1 місяця";

7) пункт 136 викласти в такій редакції:

"136. Позови до залізниць можуть бути подані у шестимісячний термін, який обчислюється відповідно до вимог пункту 134 цього Статуту".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 630 від 21.07.2005 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ