Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
10.08.2005 N 2
80

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2005 р. за N 949/11229

Зміни
до Класифікатора іноземних валют
та банківських металів

1. Пункт 1 Класифікатора іноземних валют та банківських металів викласти в такій редакції:

"1. Вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та продаються на головних валютних ринках світу і дозволяються для здійснення інвестицій в Україну, та банківські метали (1 група)".

Директор Департаменту валютного регулювання О.А.Щербакова