Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) такі зміни:

1) у частині третій статті 16 слова "позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та" виключити;

2) пункт 25 частини першої статті 26 викласти у такій редакції:

"25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди";

3) у пункті 13 частини третьої статті 42 слова "позабюджетних цільових (у тому числі валютних)" виключити;

4) статтю 68 викласти у такій редакції:

"Стаття 68. Утворення цільових фондів

1. Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету.

2. Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується відповідною місцевою радою".

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2813-IV