Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо призначення тимчасової
державної допомоги дітям

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 181 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути меншою ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України";

доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:

"6. Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

7. Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку".

2. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2002 р., N 14, ст. 96; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37, N 11, ст. 140; 2005 р., N 33, ст. 430, ст. 431):

1) частину першу статті 34 доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16) призначення тимчасової державної допомоги відповідно до частини п'ятої статті 181 Сімейного кодексу України" ( 2947-14 );

2) в абзаці третьому частини другої статті 36 слова і цифри "пунктами 3, 9, 12, 13 і 14 статті 34" замінити цифрами і словами "пунктами 3, 9, 12, 13, 14 і 16 статті 34".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям;

у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

передбачити у проектах Державного бюджету України на 2006 рік та на наступні роки видатки для забезпечення виконання цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2853-IV