Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині першій статті 42 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слово "позовом" замінити словом "заявою".

2. У Законі України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):

1) у статті 60:

перше речення частини першої після слів "за повідомленням підприємств, установ, організацій, громадян або" доповнити словами "на підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою чи";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"У разі одержання від суду рішення про оголошення фізичної особи померлою державний нотаріальний архів передає це рішення державній нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини для вжиття заходів з охорони спадкового майна. Якщо у відповідному населеному пункті немає державної нотаріальної контори, таке рішення передається державним нотаріальним архівом до виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради";

2) статтю 92 доповнити частиною другою такого змісту:

"У разі пред'явлення нотаріусу для вчинення протесту векселя, щодо якого постановлено судом ухвалу про заборону будь-яких операцій за ним, нотаріус зобов'язаний повідомити відповідний суд про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту".

3. У частині другій статті 6 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" ( 4002-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 25, ст. 198; 2003 р., N 30, ст. 247) слова "Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя" замінити словами "районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами".

4. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2001 р., N 44, ст. 226; 2003 р., N 5, ст. 46; 2004 р., N 6, ст. 37, N 11, ст. 140, N 35, ст. 412):

1) статтю 3 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) судові накази";

2) у частині третій статті 11-1 слово "затверджується" замінити словом "визнається";

3) статтю 18-1 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) судові накази";

4) у частині першій статті 37:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) визнання відмови стягувача від примусового виконання рішення суду";

у пункті 2 слово "затвердження" замінити словом "визнання".

II. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" ( 2860-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 76).

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2798-IV