Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Питання Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1430/2005 від 10.10.200
5 )

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента N 1430/2005 від 10.10.2005 )

2. У Положенні про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженому Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року N 1138:

в абзаці другому пункту 1 слова "та пожежної безпеки" виключити;

у підпункті 4 пункту 5 слова "пожежної безпеки" виключити.

3. У Положенні про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженому Указом Президента України від 30 серпня 2000 року N 1035 (зі змінами, внесеними Указом від 3 січня 2002 року N 9):

1) абзац другий пункту 3 після слів "соціального захисту населення" доповнити словами "у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

2) у пункті 4:

підпункт 2 після слів "соціального захисту" доповнити словами "у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

підпункт 25 викласти у такій редакції:

"25) здійснює разом з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями інвалідів та Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" розроблення і координацію програм реалізації державної політики щодо інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і контролює їх виконання".

4. Визнати такими, що втратили чинність, Укази Президента України згідно з переліком (додається).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 березня 2004 року
N 283/2004

( Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи втратило чинність на підставі Указу Президента N 1430/2005 від 10.10.2005 )

Затверджено
Указом Президента України
від 5 березня 2004 року N 283/2004

Перелік
указів Президента України, що втратили чинність

1. Указ Президента України від 28 жовтня 1996 року N 1005 "Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

2. Пункт 2 статті 2 Указу Президента України від 1 грудня 1997 року N 1320 "Питання Міністерства енергетики України".

3. Указ Президента України від 3 квітня 2000 року N 553 "Про внесення змін і доповнень до Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

4. Указ Президента України від 26 листопада 2001 року N 1140 "Про внесення змін до Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".

5. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 березня 2002 року N 304 "Про внесення змін до деяких положень про міністерства".

Глава Адміністрації Президента України В.МЕДВЕДЧУК