Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинність на підставі Указу
Президента України
N 504/2014 від 6 червня 2014 ро
ку)

Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 29 червня 2005 року "Про стан
додержання вимог законодавства та заходи щодо
підвищення ефективності державної політики
у сфері регулювання земельних відносин,
використання та охорони земель"

Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР ) постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель".

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити до 1 січня 2006 року Концепцію вдосконалення земельних відносин на 2006-2015 роки, передбачивши в ній, зокрема, заходи щодо:

підвищення ефективності державного управління та контролю за раціональним використанням та охороною земель, додержанням законодавства при наданні, вилученні та продажу земельних ділянок;

захисту прав власності на землю, прискорення створення системи реєстрації таких прав;

забезпечення особливого режиму використання земель оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення, а також особливо цінних земель;

формування та розвитку ринку земель і його інфраструктури, підвищення інвестиційної привабливості земель;

підвищення ефективності державного регулювання ціноутворення у сфері земельних відносин;

забезпечення проведення інвентаризації земель;

забезпечення здійснення громадського контролю за прийняттям рішень щодо регулювання земельних відносин, а також за використанням та охороною земель;

удосконалення нормативно-правової та методичної бази розвитку ринкових земельних відносин, у тому числі щодо плати за землю;

підвищення якості підготовки фахівців у сфері земельних відносин;

2) у місячний строк:

а) забезпечити відповідно до законодавства розроблення та затвердження:

порядку надання та вилучення земельних ділянок в історичному центрі міста Києва, на Південному узбережжі Автономної Республіки Крим, а також природно-заповідного фонду, оздоровчого та рекреаційного призначення;

методичних рекомендацій і плану заходів щодо поетапного завершення інвентаризації та грошової оцінки земель, передбачивши, зокрема, заходи з визначення оптимальної технології створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, конкурсний відбір виконавців з її створення, а також необхідні обсяги та джерела фінансування, матеріально-технічне забезпечення відповідних робіт із завершення інвентаризації та грошової оцінки земель;

методики визначення розміру шкоди, завданої земельним ресурсам унаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу;

б) вжити заходів щодо уніфікації процедур та скорочення строків прийняття рішень щодо надання (вилучення) земельних ділянок;

в) розглянути питання щодо:

підпорядкування Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель Міністерству охорони навколишнього природного середовища України та розширення її функцій з контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері використання і охорони земель, зокрема в Автономній Республіці Крим та місті Києві;

утворення у складі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України урядового органу державного управління з питань архітектурно-будівельного контролю, а у складі Міністерства аграрної політики України - з питань охорони родючості грунтів;

підпорядкування Кримського протизсувного управління Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) подати в установленому порядку пропозиції щодо:

удосконалення порядку надання земельних ділянок військовим частинам, організаціям Збройних Сил України, інших військових формувань та вилучення таких ділянок;

чіткого визначення повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань контролю за станом прибережних смуг морів, берегоукріпленням морського узбережжя та внутрішніх водойм;

врегулювання питання збудованих на самовільно зайнятих земельних ділянках об'єктів;

суттєвого спрощення процедур погодження землевпорядної документації з органами по земельних ресурсах, органами архітектури і охорони культурної спадщини, природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами;

д) розробити і затвердити державну програму "Морський берег Криму";

е) посилити контроль за використанням земель у прикордонній смузі у зв'язку із забезпеченням проведення протиконтрабандних заходів;

є) вивчити за участю Верховного Суду України питання про утворення спеціалізованих земельних судів та в разі потреби внести відповідні пропозиції;

3) забезпечити здійснення відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування заходів із проведення до кінця 2007 року робіт щодо визначення (уточнення) в установленому порядку меж населених пунктів;

4) забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів:

"Про ринок земель" (реєстраційний N 2600-1);

"Про Державний земельний (іпотечний) банк" (реєстраційний N 3566);

"Про внесення доповнень до Земельного кодексу України" (щодо земель водного фонду) (реєстраційний N 4457);

"Про державний земельний кадастр" (реєстраційний N 5394);

"Про внесення змін до Земельного кодексу України" (щодо права продажу або відчуження земельних ділянок) (реєстраційний N 5452);

"Про затвердження Загальнодержавної програми укріплення берегів водних об'єктів і узбережжя морів та їх інженерного захисту" (реєстраційний N 6291);

"Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" (реєстраційний N 7162);

"Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" (щодо земельних ділянок навчальних закладів державної власності) (реєстраційний N 7409);

"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (щодо створення земельного іпотечного фонду Державної іпотечної установи) (реєстраційний N 7487);

5) забезпечити фінансування у 2005 році заходів, передбачених цим Указом;

6) передбачити під час доопрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" видатки на фінансування заходів, передбачених цим Указом, а також заходів з інвентаризації земельних ділянок, що перебувають у користуванні Чорноморського флоту Російської Федерації;

7) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", розроблення проектів законів України про Державний бюджет на наступні роки видатки в обсягах, необхідних для належного фінансування проведення земельної реформи, насамперед заходів щодо:

проведення інвентаризації земель, забезпечення їх охорони та використання;

проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель за їх межами;

організації здійснення землеустрою, в тому числі оновлення планово-картографічного матеріалу, відновлення робіт з ґрунтових обстежень, а також підготовки фахівців з питань землеустрою, використання та охорони земель, земельного права;

розмежування земель державної та комунальної власності;

виготовлення атласів ринкових цін на земельні ділянки;

демаркації кордонів з Російською Федерацією та Республікою Молдова;

видачі державних актів на право власності на землю;

проведення щомісячного моніторингу вартості проданих земельних ділянок;

активізації наукових досліджень у сфері економіки землекористування, охорони земель, обороту земель сільськогосподарського призначення.

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища України, Державному комітету України по земельних ресурсах:

1) розробити у місячний строк та затвердити методику визначення розміру збитків, завданих невиконанням робіт з рекультивації земель після завершення експлуатації родовищ корисних копалин;

2) забезпечити до кінця 2006 року встановлення меж територій природо-заповідного фонду.

3. Державному комітету України з водного господарства, Державному комітету України по земельних ресурсах здійснити необхідні заходи щодо встановлення до кінця 2006 року меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.

4. Державному комітету лісового господарства України, Державному комітету України по земельних ресурсах забезпечити здійснення до кінця 2006 року заходів щодо встановлення меж територій лісового фонду.

5. Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України вжити заходів щодо розроблення у 2006 році генеральних планів населених пунктів та визначення меж таких населених пунктів.

6. Міністерству аграрної політики України, Державному комітету України по земельних ресурсах організувати до 1 січня 2006 року підвищення кваліфікації керівників і відповідних спеціалістів сільськогосподарських підприємств з питань раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.

7. Міністерству оборони України:

1) разом із Державним комітетом України по земельних ресурсах:

забезпечити проведення до кінця 2006 року в установленому порядку інвентаризації земель Збройних Сил України на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

проаналізувати ефективність та цільове використання земель Збройних Сил України та за результатами інвентаризації внести в установленому порядку пропозиції щодо дальшого використання цих земель;

2) завершити до 31 грудня 2006 року оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що перебувають у користуванні Міністерства оборони України.

8. Міністерству юстиції України активізувати роботу Департаменту державної виконавчої служби щодо своєчасного, повного виконання рішень про стягнення штрафів за порушення земельного законодавства.

9. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям за участю відповідних органів місцевого самоврядування:

1) невідкладно:

вжити заходів щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 3 квітня 2005 року N 593 "Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій" у частині недопущення створення у складі місцевих державних адміністрацій структурних підрозділів, які дублюють діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

здійснити заходи з перегляду в установленому порядку розмірів орендної плати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності, забезпечивши при цьому виконання вимог Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) щодо встановлення орендної плати у розмірах не менших ніж розмір земельного податку;

забезпечити належне оформлення права користування земельними ділянками державної та комунальної власності суб'єктами підприємницької діяльності та здійснення контролю за своєчасною сплатою ними земельного податку чи орендної плати за землю, а в разі виявлення порушень уживати передбачених законом заходів щодо припинення користування такими земельними ділянками;

2) забезпечити разом із відповідними територіальними органами земельних ресурсів проведення до кінця 2008 року робіт із розмежування земель державної та комунальної власності в населених пунктах і за їх межами, а також установлення меж населених пунктів, насамперед віднесених до курортних;

3) вжити в установленому порядку заходів щодо припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства, а також заходів щодо звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та земельних ділянок, строк користування якими закінчився;

4) вжити у двотижневий строк в межах повноважень заходів щодо посилення контролю за додержанням порядку надання і вилучення земельних ділянок.

10. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України:

1) посилити нагляд за додержанням законів під час розслідування кримінальних справ про порушення земельного законодавства, строків та якості досудового слідства, забезпечувати представництво інтересів держави за зверненнями органів земельних ресурсів з питань відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, повернення самовільно зайнятих земельних ділянок, у тому числі земельних ділянок, строк користування якими закінчився;

2) забезпечити разом із Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України здійснення невідкладних заходів щодо захисту конституційних прав громадян на землю та посилити протидію порушенням законодавства у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.

11. Затвердити План підготовки першочергових законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів з питань підвищення ефективності державного регулювання земельних відносин, використання та охорони земель (додається).

Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за неухильним додержанням визначених Планом строків підготовки законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, їх своєчасний розгляд, а також координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з виконання Плану.

12. Комісії з перевірки додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, утвореній Розпорядженням Президента України від 20 квітня 2005 року N 985:

1) забезпечувати координацію заходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо виявлення та усунення порушень законодавства у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

2) організовувати перевірки додержання вимог законодавства у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель у регіонах (районах, містах);

3) щоквартально доповідати про стан і результати реалізації заходів щодо виявлення та усунення порушень земельного законодавства.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у двотижневий строк проект положення про Комісію з перевірки додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, а також пропозиції щодо змін у її персональному складі.

13. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 листопада 2005 року
N 1643/2005

Затверджено
Указом Президента України
від 21 листопада 2005 року
N 1643/2005

План
підготовки першочергових законопроектів та
проектів інших нормативно-правових актів з
питань підвищення ефективності державного
регулювання земельних відносин, використання
та охорони земель

1. Внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України:

1) проекти законів України:

про гарантійний фонд Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень;

Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

про загальнодержавну програму використання та охорони земель;

Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство економіки України,
Міністерство аграрної політики
України,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

про державну інвентаризацію земель;

про управління землями державної власності;

Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

про землі оздоровчого та рекреаційного призначення;

Міністерство охорони
здоров'я України,
Міністерство культури і
туризму України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 квітня 2006 року

про землі природно-заповідного та історико-культурного призначення;

Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища України,
Міністерство культури і
туризму України,
Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 квітня 2006 року

про землі промисловості;

Міністерство промислової
політики України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 квітня 2006 року

про землі житлової та громадської забудови;

Міністерство будівництва,
архітектури та житлово-комунального
господарства України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 квітня 2006 року

про правовий режим земель охоронних зон, зон санітарної охорони та санітарно-захисних зон;

Державний комітет лісового
господарства України,
Державний комітет України по
водному господарству,
Міністерство охорони здоров'я
України,
Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища України,
Міністерство промислової
політики України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 квітня 2006 року

про землі лісового та водного фондів;

Державний комітет лісового
господарства України,
Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України,
Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 квітня 2006 року

про державну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення;

Міністерство аграрної
політики України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 квітня 2006 року

про порядок встановлення і зміни меж населених пунктів і меж адміністративно-територіальних утворень;

про зонування земель;

про порядок викупу земель для суспільних потреб;

про речові права на чужі земельні ділянки;

Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 жовтня 2006 року

про консервацію земель;

про сільські товариства з регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення;

Міністерство аграрної
політики України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 жовтня 2006 року

2) проекти законів України про внесення змін до:

а) узгодження Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та Цивільного кодексу України ( 435-15 ) в частині вирішення питань щодо переходу прав на земельні ділянки при придбанні житлових будинків, будівель або споруд, що на них розміщені;

Міністерство юстиції України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах
Термін - 1 січня 2006 року

б) Закону України "Про курорти" ( 2026-14 ) стосовно визначення переліку об'єктів, які можуть бути розміщені у першій зоні (зоні суворого режиму) санітарної охорони курортів;

Міністерство охорони
здоров'я України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство будівництва,
архітектури та житлово-комунального
господарства України,
Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

в) Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) щодо:

установлення адміністративної відповідальності за порушення процедури оцінки земельних ділянок, порушення строків розгляду заяв про відведення земельних ділянок, за порушення земельного законодавства при укладанні угод щодо земельних ділянок, за ухилення від державної реєстрації земельних ділянок, за зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару) земельних ділянок без спеціального дозволу, непроведення робіт з рекультивації порушених земель;

посилення адміністративної відповідальності за порушення вимог земельного законодавства, зокрема за самовільне зайняття земельної ділянки та використання її не за цільовим призначенням;

надання громадським інспекторам з контролю за використанням та охороною земель права складати протоколи за порушення земельного законодавства;

Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

г) Кримінального ( 2341-14 ) і Кримінально-процесуального кодексів України ( 1001-05 ) стосовно встановлення кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки, за умисне заниження суб'єктом оціночної діяльності оцінки майна, а також визначення підсудності справ про такі злочини;

Міністерство юстиції України,
Міністерство внутрішніх справ
України,
Державна податкова
адміністрація України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах
Термін - 1 січня 2006 року

д) Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) щодо:

установлення прогресивної шкали плати за землю залежно від тривалості часу, протягом якого земельна ділянка не використовується за цільовим призначенням;

установлення плати за землю для намитих або насипаних (штучно утворених) земель;

надання права суб'єктам підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку, в разі передачі ними в оренду земельних ділянок, а також будівель, споруд (їх частин), що розташовані на їх земельних ділянках, сплачувати земельний податок за такі земельні ділянки на загальних підставах;

упорядкування внесення плати за землю при переході права власності на будівлі і споруди;

е) Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) щодо обов'язкового резервування коштів на рекультивацію земель шляхом авалювання через банки при укладанні договорів оренди землі для видобування корисних копалин;

Державна податкова
адміністрація України,
Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

є) Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" ( 963-15 ) стосовно надання Державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель повноважень щодо:

обстеження в установленому порядку земельних ділянок, наданих для розміщення і постійної діяльності військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, органів Служби безпеки України, інших військових формувань, органів внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної прикордонної служби України, а також військових формувань іноземних держав, які дислокуються на території України відповідно до міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;

обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в установленому порядку діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності в разі порушення норм, правил і нормативів щодо використання та охорони земель;

вжиття в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, звернення в інтересах держави безпосередньо до суду про відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, шкоди, завданої земельним ресурсам, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, припинення прав на земельні ділянки, які використовуються з порушенням земельного законодавства;

Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

ж) Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 ) стосовно проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів один раз у 5-7 років;

Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

з) Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" ( 1457-15 ) стосовно встановлення дати закінчення проведення розмежування земель державної та комунальної власності;

и) Закону України "Про землеустрій" ( 858-15 ) стосовно посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень;

і) Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" стосовно:

визначення розміру державного мита за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;

звільнення від сплати державного мита органів місцевого самоврядування за заявами до суду про визнання спадщини відумерлою;

Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

ї) Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів" ( 2333-14 ) щодо включення до Переліку невідкладних капіталомістких природоохоронних заходів з охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів на 2001-2010 роки робіт із будівництва (реконструкції) систем водопостачання та водовідведення в містах Армянськ, Саки, Судак, селищах Коктебель, Щебетівка, Орджонікідзе (Феодосійська міськрада), Морське, Веселе, Новий Світ (Судацька міськрада), Партеніт (Алуштинська міськрада), Миколаївка (Сімферопольський район), Новофедорівка (Сакський район), Піщане (Бахчисарайський район) і Совєтське (Совєтський район) Автономної Республіки Крим, а також робіт з інженерного захисту узбережжя Чорного моря від зсувних та абразійних процесів;

Міністерство будівництва,
архітектури та житлово-комунального
господарства України,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим,
Державний комітет України по
водному господарству
Термін - 1 січня 2006 року

к) законодавчих актів щодо визначення повноважень у сфері регулювання земельних відносин Адміністрації зони відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення;

Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

л) Земельного кодексу України ( 2768-14 ) щодо:

включення до переліку повноважень сільських, селищних, міських рад припинення відповідно до закону права користування земельною ділянкою;

визначення радіаційне небезпечних земель зони відчуження та відселеної частини зони безумовного (обов'язкового) відселення категорією земель;

запровадження обов'язкового громадського обговорення проектів рішень про зміну цільового призначення земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, лісового, водного фондів, історико-культурного призначення та врахування результатів такого обговорення при їх прийнятті;

визначення видів межових знаків, порядку їх установлення та відновлення меж земельних ділянок;

посвідчення державними актами прав власності на земельні ділянки у випадку первинного набуття таких прав, здійснення такого посвідчення у подальшому шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень;

удосконалення порядку припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства;

розширення переліку особливо цінних земель, зокрема віднесення земель Південного узбережжя Криму до таких земель;

запровадження продажу земель державної та комунальної власності для цілей, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності;

правових наслідків щодо земельної ділянки, переданої у власність об'єднанню власників багатоквартирного жилого будинку, у випадку ліквідації такого об'єднання;

обмеження строку державної реєстрації державних актів на землю або договорів оренди;

віднесення намитих або насипних (штучно утворених) земель до категорій земель, визначення підстав виникнення права власності, права користування зазначеними землями; порядку виявлення штучного утворення земель, їх обліку; визначення дозвільної процедури щодо штучного утворення земель; установлення відповідальності землевласників або землекористувачів за штучне утворення земель без відповідних дозволів.

Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України,
Державний комітет України по
водному господарству,
Державний комітет лісового
господарства України,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

2. Внести до 1 квітня 2006 року в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекти про внесення змін до законодавчих актів України з метою їх приведення у відповідність із нормами Земельного кодексу України ( 2768-14 ), зокрема до:

1) Господарського кодексу України ( 436-15 );

2) Закону України "Про концесії" ( 997-14 );

Міністерство економіки України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України

3) Лісового кодексу України ( 3852-12 );

Державний комітет лісового
господарства України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України

4) Водного кодексу України ( 213/95-ВР );

Державний комітет України по
водному господарству,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України

5) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР );

6) Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 );

7) Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 );

Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України

8) Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 );

Міністерство аграрної
політики України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України

9) Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 );

Фонд державного майна України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України

10) Закону України "Про основи містобудування" ( 2780-12 );

11) Закону України "Про планування та забудову територій" ( 1699-14 );

Міністерство будівництва,
архітектури та житлово-комунального
господарства України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України

12) Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 );

Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища України,
Державний комітет лісового
господарства України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України

13) Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 );

Державний комітет лісового
господарства України,
Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища України,
Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України

14) Закону України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ).

Міністерство культури і
туризму України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України

3. Внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти актів Кабінету Міністрів України:

1) про затвердження (встановлення):

порядку ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень;

розмірів платежів за надані Державним реєстром прав на нерухоме майно та їх обмежень послуги, порядку їх сплати та використання;

положення про кваліфікаційну комісію державних реєстраторів прав на нерухоме майно та їх обмежень;

порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації;

порядку рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

типової форми висновку державної експертизи землевпорядної документації;

порядку здійснення державної експертизи землевпорядної документації;

порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво;

Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

порядку використання та відновлення грунтів орного шару ріллі;

Міністерство аграрної
політики України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 квітня 2006 року

порядку взаємодії між органами державної податкової служби, Державним комітетом України по земельних ресурсах, іншими органами виконавчої влади щодо інформування органів державної податкової служби про виявлені факти нецільового або незаконного використання земель, а також обміну інформацією, необхідною для здійснення оперативного контролю за обчисленням земельного податку або орендної плати за землі державної та комунальної власності;

Державна податкова
адміністрація України,
Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
разом із заінтересованими
центральними органами
виконавчої влади
Термін - 1 квітня 2006 року

методики проведення економічної оцінки земель;

Міністерство економіки України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 квітня 2006 року

порядку розроблення загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;

Міністерство економіки України,
Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 жовтня 2006 року

заходів щодо економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

нормативів у галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів;

порядку визначення площ земельних ділянок під переданими в користування будівлями, спорудами (їх частинами);

спрощеної процедури оформлення документів на землю у зв'язку з переходом права власності на будівлю або споруду від одного суб'єкта господарювання - землекористувача до іншого, а також при продовженні строку дії договору оренди.

Державний комітет України по
земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
разом із заінтересованими
центральними органами
виконавчої влади
Термін - 1 жовтня 2006 року

2) внесення змін до:

Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1531, щодо урахування при визначенні експертної грошової оцінки земельних ділянок змін стану грунтів, рівня виробничих затрат та інших показників, які використовуються при обчисленні вартості;

Державний комітет України
по земельних ресурсах,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 року N 220, щодо зазначення у договорі даних про ідентифікаційний код юридичної особи чи ідентифікаційний номер фізичної особи, встановлення щомісячних строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, розрахунку орендної плати відповідно до Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ).

Державна податкова
адміністрація України,
Міністерство юстиції України
Термін - 1 січня 2006 року

Глава Секретаріату Президента України О.РИБАЧУК