Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства економіки
України
27.10.2005 N 3
84

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2005 р. за N 1388/11668

( Документ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економік
и
N 139 від 17.04.20
06 )

Зміни
до Інструкції щодо заповнення форми звіту
про результати здійснення процедури відкритих
і двоступеневих торгів щодо закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти, Інструкції
щодо заповнення форми звіту про результати
здійснення процедур відкритих і двоступеневих
торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг
за державні кошти та Інструкції щодо
заповнення форми звіту про результати
здійснення процедури торгів з обмеженою участю
щодо закупівлі товарів, робіт і послуг
за державні кошти

1. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати здійснення процедури відкритих і двоступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти доповнити реченням такого змісту:

"Якщо закупівля здійснюється на засадах міжвідомчої координації, генеральний замовник разом з формою звіту заповнює форму, зазначену в додатку 5".

2. В абзаці другому пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати здійснення процедур відкритих і двоступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти слова "другого і третього" замінити словами "другого, третього і двадцять четвертого".

3. Абзац восьмий пункту 7 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати здійснення процедури торгів з обмеженою участю щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти викласти в такій редакції:

"номер і дата видачі листа погодження або висновку Тендерної палати України щодо застосування процедури торгів з обмеженою участю, якщо вартість закупівлі перевищувала 500 тисяч гривень (оригінал листа погодження або висновку Тендерної палати України та копії документів, що є підставами для його видачі, зберігаються у замовника)".

Заступник директора департаменту координації державних закупівель С.Яременко

Затверджено
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
20.05.2003 N 1
29

(у редакції наказу
Міністерства економіки
України
від 27.10.2005 N 384)

               "ЗВІТ
про результати здійснення процедури торгів
із зменшенням ціни (редукціону) щодо закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти
N ___________ від ______________

   Перед заповненням  форми  слід  уважно  ознайомитися  з
інструкцією щодо заповнення форми звіту про результати здійснення
процедури торгів із зменшенням ціни (редукціону) щодо закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти

1. Загальна інформація
1.1. Головний(і) розпорядник(и) коштів (повна назва та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
1.2. Джерело фінансування закупівлі
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або
очікувана вартість закупівлі

2. Замовник торгів або генеральний замовник торгів
2.1. Найменування
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
2.3. Місцезнаходження
2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по
батькові, номер телефону, факсу)

3. Опис предмета закупівлі
3.1. Предмет закупівлі
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару)

4. Інформування про процедуру закупівлі
4.1. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель" або
інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, у якому було
опубліковано оголошення про торги
4.1а. Номер оголошення про торги
4.2. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель" або
інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, у якому було
опубліковано оголошення про результати торгів
4.2а. Номер оголошення про результати торгів
4.3. Дата відправлення повідомлення учасникам про результат
проведеної процедури

5. Інформація щодо тендерних пропозицій
5.1. Кінцевий термін приймання попередніх тендерних
пропозицій (дата і час)
5.2. Кількість отриманих попередніх тендерних пропозицій
(протокол розкриття тендерних пропозицій (форма-2 зв -
додаток 2) зберігається у замовника (1)
_______________
(1) Замовник також зберігає відомості про кваліфікацію
учасників, що подалі тендерні пропозиції, стислий виклад умов їх
тендерних пропозицій та додаткових умов, запропонованих
учасниками.

   5.3. Кількість відхилених попередніх тендерних пропозицій
(якщо принаймні одна тендерна пропозиція була відхилена, -
заповнюється форма-3 зв (додаток 3), яка зберігається у замовника)
5.4. Кількість тендерних пропозицій, поданих на другому етапі
5.5. Крок редукціону (вартісний розмір або відсоток)

6. Інформація про проведення редукціону
6.1. Мінімальна ціна тендерних пропозицій, поданих на другому
етапі
6.2. Ціна обраної пропозиції - пропозиції, що відповідає
вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) _______________грн.
словами ____________________________гривень
6.3. Дата акцепту пропозиції
6.4. Дата укладення договору про закупівлю

7. Інформація про переможця торгів
7.1. Найменування
7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
7.3. Місцезнаходження, телефон, факс

8. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися
(заповнюється лише в разі відміни торгів або визнання торгів
такими, що не відбулися)
8.1. Дата прийняття рішення
8.2. Причини

9. Кількість поданих скарг, позовів (якщо було подано
принаймні 1 скаргу чи позов, - заповнюється форма-4 зв (додаток
4), яка разом з копією відповіді на скаргу зберігається у
замовника)

10. Інша інформація

11. Склад тендерного комітету
(зазначити прізвища, імена, по батькові та посади членів
тендерного комітету)

12. Голова тендерного комітету
Посада, прізвище, ім'я, по батькові _______________________
підпис, МП

Заступник директора департаменту координації державних закупівель С.Яременко