Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; 2002 р., N 32, ст. 232; 2003 р., N 4, ст. 33, N 10-11, ст. 87; 2004 р., N 29, ст. 370; 2005 р., N 10, ст. 191, N 13, ст. 233) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити абзацом десятим такого змісту:

"молодіжні трудові загони - тимчасові формування, створені з метою забезпечення вторинної зайнятості молоді у вільний від навчання час".

2. Статтю 7 після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Держава сприяє діяльності молодіжних трудових загонів. Засновниками молодіжних трудових загонів можуть виступати органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, молодіжні громадські організації, загальноосвітні, професійно-технічні і вищі навчальні заклади, молодіжні центри праці. Типове положення про молодіжні трудові загони затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 29 листопада 2005 року
N 3142-IV